Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Димитър Гочев
Глава от книга
Димитър Гочев, "ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ" (коментар), в: Георги Стойков и Димитър Гочев, "Данъчно облагане - 2019 Коментар", ISSN (print):, Сиела, София 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
Димитър Колев Гочев, "Странният случай с Азовско море и международното право" - Капитал, електронно издание, 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димитър Гочев, Legal Research in International Law 2019
2 Пленарен доклад, Димитър Гочев, Българският режим за гражданска конфискация в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека 2019
3 Пленарен доклад, Димитър Гочев, Взаимодействието между България, ЕС и ООН: някои тенденции в развитието на международното публично право 2019