Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Пролет Паунова-Димитрова
Научен проект
1 Пролет Паунова-Димитрова, Преводна рецепция на руската литература в България, Член, , Номер на договора:45/2015 2015
2 Пролет Паунова-Димитрова, Литературният юбилей, Член, , Номер на договора:170/2014 2014
3 Пролет Паунова-Димитрова, Класика и канон в руската литература. Университетския поглед, Член, 2013
4 Пролет Паунова-Димитрова, Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед, Ръководител, 2012
5 Пролет Паунова-Димитрова, Класика и канон в руската литература. Българският поглед, Член, 2011
Редактор на издание нереферирано
1 Пролет Паунова-Димитрова, Класика и канон в руската литература. Университетският поглед., Редактор на издание нереферирано 2014
2 Пролет Паунова-Димитрова, Класика и канон в руската литература, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
Паунова П., Българският поет Георги Рупчев и руската литература, Класика и канон в руската литература. Българският поглед, издателство:Факел, 2012, стр.:140-146 2012
Участие в конференция
Секционен доклад, Пролет Паунова-Димитрова, Българският поет Георги Рупчев и руската литература 2011