Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Антоанета Симова
Глава от книга
1 проф. Антоанета Симова, Проф. Г. Ганчев, проф. К. Владимирова, доц. М. Шивергева, Мониторинг на членството на България в Европейския съюз 2012–2013, Фондация Фридрих Еберт, София, Ref 2014
2 Антоанета Симова, Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Елена Пехливанова, Оля Харизанова, Теодора Давидкова, Румен Попов, Цветелина Димитрова, Калоян Ганев, Ангел Мацанов, Социално-икономически особености на селските райони в България, ГТФ Консулт, София, Ref 2013
Книга
1 проф. Антоанета Симова, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА, БОЛИД, София 2012
2 проф. Антоанета Симова, проф. Рангел Трендафилов, АГРО-МАРКЕТИНГ, БОЛИД, София 2009
3 проф. Антоанета Симова, Европейският съюз и неговите политики, С., БОЛИД, 2008, БОЛИД, София 2008
Научен проект
1 Антоанета Симова, АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0027 2013
2 Антоанета Симова, Създаване на устойчив механизъм за прилагане на електронно дистанционно обучение на студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски , Член, ОП Човешки ресурси 2013
3 Антоанета Симова, Докторантска академия по стопански и управленски науки, Член, Министерство на образованието, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
4 Антоанета Симова, Развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практити в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и бизнес капацитет , Член, ОП Човешки ресурси 2009
Редактор на издание нереферирано
Антоанета Симова, Социално-икономически особености на селските райони в България, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 проф. Антоанета Симова, Delivery mechanism of EU Rural Development Policy in Bulgaria, Review of International Comparative Management, том:11, брой:4, 2010, Ref 2010
2 проф. Антоанета Симова, Развитие на земеделието в община Струмяни, сп. Икономика и управление на селското стопанство, брой: 1, 2010, Ref 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антоанета Симова, The fame of Bulgarian vegetable growing is tarnishing 2017
2 Секционен доклад, Антоанета Симова, Bulgarian response to common agricultural policy of EU after 2020 . 2017
3 Секционен доклад, Антоанета Симова, Влияние членства Болгарии в Европейским союзе на ее внешнюю торговлю аграрными продуктами 2016