Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Мирослава Андонова

ORCID ID:0000-0002-0760-9383
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Андонова, М., „Образователно съдържание за стимулиране на емоционално-волевото развитие в предучилищна възраст: сравнителен анализ“ , Сборник „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“, 2022, ISSN (online):2738-8999 2022
2 Андонова, М., „Семейството и детската градина - основни фактори за емоционалното и социалното развитие на детето от предучилищна възраст“ , Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти, 2021, стр.:50-0, ISBN:978-854-92368-4-2 2021
3 Андонова, М., „Специфика на емоционалното и социалното развитие в предучилищна възраст“ , Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:35-0, ISBN:978-854-92368-4-2 2021
Участие в конференция
Секционен доклад, Мирослава Андонова, „Образователно съдържание за стимулиране на емоционално-волевото развитие в предучилищна възраст: сравнителен анализ“ 2022