Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Юлий Стоянов
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стоичков В., Емилов Ю., Античният Алмус в светлината на последните археологически проучвания, От Montana до Монтана. Един град от древността до настоящето. , 2016, стр.:58-67 2016
2 Емилов, Миграция versus дифузия? , Проблеми и изследвания на тракийската култура том VIII, редактор/и:Т. Стоянов и Д. Стоянова, издателство:Faber, 2016 2016
3 Емилов Ю., Миграция versus дифузия?"Присъствие" на галати и (или) "латенизация" на местни общности в хинтерланда на Севтополис, Проблеми и изследвания на тракийската култура том VIII, редактор/и:Т. Стоянов и Д. Стоянова, издателство:Фабер, 2016, стр.:89-104 2016
4 Emilov J., Celts, A Companion to Ancient Thrace , редактор/и:Valeva J., Nankov E., Graninger D., издателство:Wiley Blackwell, 2015, стр.:366-381 2015
5 Emilov J., The Tomb in the Mal Tepe Tumulus and its Vicinity during the 4th-3rd c.BC.Research History and Current Topics of Discussion, Thracian, Greek, Roman and Medieval Cities, Residences and Fortresses in Bulgaria, редактор/и:Ivanov R., 2015, стр.:81-96 2015