Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
Дипломна работа
1 Юлия Йорданова, Литературният журнализъм (Анализ на изобразителната политика на вестниците “Литературен форум” и "Литературен вестник"), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Георги Лозанов 1996
2 Юлия Йорданова, Фолклор и масова култура (Опит за интерпретативна антропология на популярната култура), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Йорданка Холевич 1996
Дисертация д-р
Юлия Йорданова, Традиционни образи на Своето и Чуждото в новата българска литература (Трансформационни аспекти), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Милена Кирова 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Юлия Йорданова-Панчева, Какво е блърб?, 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, "Преспалански мъдрости“ – деца и учени говорят заедно. // Сайт на ДГ № 113 "Преспа" - гр. София, ДГ №113 "Преспа" - гр. София 2020
3 Юлия Здравкова Йорданова-Панчева, Виртуално занятие по детско книгоиздаване, 2020
4 Юлия Йорданова-Панчева, Издаваме книга с детски мъдрости. // Учителско дело, 2020, № 29, с. 3, 6, 2020
5 Юлия Здравкова Йорданова-Панчева, Философът фотограф Цочо Бояджиев. // Фотобюлетин, 2016, юни, с. 50-63, БФО 2016
6 Юлия Здравкова Йорданова-Панчева, Болката на фотографията. // Yutopia, 18.08.2015, 2015
7 Юлия Йорданова-Панчева, Да четеш мълчанието. // Фотобюлетин, 2015, май, с. 80-81, 2015
8 Юлия Йорданова-Панчева, PhotООбрази. // e-Scriptum, 02.02.2013, 2013
9 Яна Йолова, Наградени с школа по фотография. // Фотобюлетин, 2013, № 1, с. 52-55, 2013
10 Юлия Йорданова-Панчева, Натюрморти оживяват. // Фотобюлетин, 2013, № 2, с. 60-63, 2013
11 Юлия Йорданова-Панчева, Фотографска реторика на любовта (Диалогът Сюзън Зонтаг - Ани Лейбовиц). // Фотобюлетин, 2013, № 1, с. 26-28, БФО 2013
12 Юлия Йорданова-Панчева, Песен за моя Сид. // etopia, 11.08.2012, 2012
13 Юлия Йорданова-Панчева, Столичният кмет инж. Иван Иванов в подкрепа на литературата, живописта и фотографията (1934-1944 г.). // Фотобюлетин, 2012, № 4, с. 22-29, БФО 2012
14 Юлия Йорданова-Панчева, Филантропът инж. Иван Иванов. // Yutopia, 17.11.2012, 2012
15 Юлия Йорданова-Панчева, Фотографската "камера" на Джулия Камерън. // Фотобюлетин, 2012, № 2, с. 3-17., БФО 2012
16 Юлия Йорданова, Анкета: Вашите три основателни причини за запазването на „Литературен вестник” в културното ни пространство. // Литературен вестник, 2011, № 5, с. 7, 2011
17 Юлия Йорданова, Дискусия: Новите медии и новите възможности пред културата. // Литературен вестник, 2011, № 39-40, с. І-ІV, 2011
18 Юлия Йорданова, Интервю: За учебника с обич и омерзение. // Седем, 2011, № 12, с. 16, 2011
19 Юлия Йорданова-Панчева, Да разбираш фотографията. // Фотобюлетин, 2010, №4, с. 2-3., БФО 2010
20 Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите. // Литературен вестник, 2009, № 25, с. 10-11, 2009
21 Юлия Йорданова, Българският учител не е лишен от дарби. // Аз-Буки, 2008, № 4, с. 16, 2008
22 Юлия Йорданова, Електронното списание “Public-Republic”. // Литературен вестник, 2008, № 24, с. 7, 2008
23 Юлия Йорданова, Звезди в очите и снежинки в косите. // LiterNet, 2008, № 4, 2008
24 Юлия Йорданова, Ангелогласните. // Книгите днес, 2007, № 1, с. 37-38, 2007
25 Лия Данова, Архивите говорят… за Балканския комитет в Лондон. // Книгите днес, 2007, № 1, с. 6-7, 2007
26 Лия Данова, Българското читалище в Цариград. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 5-7, 2007
27 Юлия Йорданова, Иманяри на книги. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 32-37, 2007
28 Яна Йолова, Календарът на книжарници “Хеликон” за 2007 година. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 21-22, 2007
29 Юлия Йорданова, Моето хоби е тимброфилия. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 18-19, 2007
30 Яна Йолова, Напред в университетското книгоиздаване! // Книгите днес, 2007, № 3, с. 38-41, 2007
31 Юлия Йорданова, Национално честване на българската печатна книга. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 7-9, 2007
32 Лия Данова, Ориент, ориенталистика, “Ориенталия”. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 5-6, 2007
33 Юлия Здравкова, Садолитература. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 14, 2007
34 Юлия Йорданова, Самотни сърца за връзване. // Култура, 2007, № 26, с. 2, 2007
35 Юлия Йорданова, София: спомени за един град. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 38-39, 2007
36 Юлия Йорданова, Страшна приказка за любовта. // Култура, 2007, № 42, с. 7, 2007
37 Юлия Йорданова, Bulgarskiyat ezik – прагове на прехода. // Култура, 2006, № 16, с. 8, 2006
38 Яна Йолова, Homo legens: Четящият човек. // Книгите днес, 2006, № 3, с. 48, 2006
39 Юлия Йорданова, In Memoriam: Евгения Мицева (1945-2006). // Култура, 2006, № 24, с. 3, 2006
40 Юлия Йорданова, Варойката на Биолчев. // Литературен вестник, 2006, № 14, с. 6, 2006
41 Юлия Йорданова, Възнаграденият поет. // Книгите днес, 2006, № 2, с. 8-10, 2006
42 Юлия Йорданова, Господари на книжния ефир. // Кулутра, 2006, № 36, с. 8, 2006
43 Юлия Йорданова, Грамотността: що е то? // Книгите днес, 2006, № 3, с. 9-10, 2006
44 Юлия Йорданова, Европите на Стария континент. // Аз-Буки, 2006, № 4, с. 10 , 2006
45 Юлия Йорданова, Жените знаят защо. // Книгите днес, 2006, № 1, с. 25-26, 2006
46 Юлия Йорданова, НДК за себе си. // Култура, 2006, № 19, с. 3, 2006
47 Юлия Йорданова, Пасхален колорит. // Култура, 2006, № 15, с. 1, 2006
48 Юлия Йорданова, Разказ в музика. // Книгите днес, 2006, № 3, с. 51, 2006
49 Юлия Йорданова, Своевременни размишления за киното, книгите и образованието. // Култура, 2005, № 40, с. 2, 2005
50 Юлия Йорданова, Post factum за юбилея на Михаил Арнаудов. // Култура, 2004, № 4, с. 3, 2004
51 Юлия Йорданова, Литературна анкета: Книгите на 2003. // Литературен вестник, 2004, № 1, с. 5, 2004
52 Юлия Йорданова, Малката Света гора. // Култура, 2004, № 40-41, с. 2, 2004
53 Юлия Йорданова, Скомина по литературата. // Култура, 2004, № 34, с. 4, 2004
54 Юлия Йорданова, Токио в София. // Култура, 2004, № 39, с. 6, 2004
55 Юлия Йорданова, Гнезда и полети. // Литературен вестник, 2003, № 28, с. 3, 2003
56 Юлия Йорданова, Синьото на баладата. // Вестникът, 2003, № 19, с. 15, 2003
57 Юлия Йорданова, Трапезният мир на Балканите. // Култура, 2003, № 16, с. 3, 2003
58 Юлия Йорданова, Гласът “Личева”. // Литературен форум, 2002, № 19, с. 2, 2002
59 Юлия Йорданова, Заложница на историята. // Култура, 2002, № 46, с. 7, 2002
60 Юлия Йорданова, Киното: изпитание за демокрацията. // Литературен вестник, 2002, № 16, с. 15, 2002
61 Юлия Йорданова, Литературни кавърверсии. // Литературен форум, 2002, № 24, с. 2, 2002
62 Юлия Йорданова, Православие срещу постмодернизъм. // Литературен форум, 2002, № 26, с. 2, 2002
63 Юлия Йорданова, Сметанени опери. // Литературен вестник, 2002, № 5, с. 16, 2002
64 Юлия Йорданова, Телефонни йерофании. // Литературен вестник, 2002, № 16, с. 2, 2002
65 Юлия Йорданова, Дискусия: Отворено писмо за “Писмо до Америка”. // Кино, 2001, № 2, с. 9, 17, 2001
66 Юлия Йорданова, Писмото като кино. // Култура, 2001, № 2, с. 7, 2001
67 Юлия Йорданова, Полетът на Гълъбин. // Литературен вестник, 2001, № 36, с. 16, 2001
68 Юлия Йорданова, Сладко нещо. // Литературен вестник, 2001, № 13, с. 5, 2001
69 Юлия Йорданова, Летният семинар по българистика събра над 80 гости от чужбина. // Демокрация, 2000, № 213, с. 12, 2000
70 Юлия Йорданова, Микрофонът говори. // Литературен вестник, 2000, № 10, с. 4, 2000
71 Юлия Йорданова, Националната участ. // Разковниче, 2000, № 5, с. 5-7, 2000
72 Юлия Йорданова, (Без)злобна ги памет често повтаря… // Литературен форум, 1999, № 27, с. 1, 1999
73 Юлия Йорданова, Дискотеката (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 3, с. 4, 1999
74 Юлия Йорданова, Естествено, роман. // Литературен форум, 1999, № 35, с. 8, 1999
75 Юлия Йорданова, Зоопаркът и циркът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 4, с. 3, 1999
76 Юлия Йорданова, Лунапаркът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 6, с. 4, 1999
77 Юлия Йорданова, На чаша лимонада с Христос. // Литературен форум, 1999, № 7, с. 5, 1999
78 Юлия Йорданова, Неотдавна… // Култура, 1999, № 14, с. 2, 1999
79 Юлия Йорданова, Неудобна книга. // Литературен форум, 1999, № 9, с. 2, 1999
80 Юлия Йорданова, Смълчаният текст. // Литературен вестник, 1999, № 11, с. 5, 1999
81 Юлия Йорданова, Стихотворението книга. // Литературен вестник, 1999, № 31, с. 4, 1999
82 Юлия Йорданова, Танцуваща литература. // Литературен форум, 1999, № 33, с. 3, 1999
83 Юлия Йорданова, Футболът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 5, с. 3, 1999
84 Юлия Йорданова, Vivat Academia, vivant professores! // Литературен форум, 1998, № 38, с. 1-2, 1998
85 Юлия Йорданова, Българисти за протестите. // Култура, 1998, № 33, с. 1, 1998
86 Юлия Йорданова, Началата. // Литературен форум, 1998, № 36, с. 1, 6, 1998
87 Юлия Йорданова, Суеверията. // Разковниче, 1998, № 3, с. 6-7, 1998
88 Юлия Йорданова, Традиции в бъдното. // Литературен форум, 1998, № 41, с. 9, 1998
89 Юлия Йорданова, Университетът – интелектуалната банка на нацията. // Литературен форум, 1998, № 36, с. 7, 1998
90 Юлия Йорданова, Учебникът – помагало или катехизис. // Литературен форум, 1998, № 27, с. 3, 1998
91 Юлия Йорданова, Антропологията – обща наука и лична съдба. // Разковниче, 1997, № 2, с. 8-9, 1997
92 Юлия Йорданова, За трите синджира и свободата. // Демокрация, 1997, № 34, с. 11, 1997
93 Юлия Йорданова, На карнавал като на карнавал. // Демокрация, 1997, № 67, с. 6, 1997
94 Юлия Йорданова, Приключи… // Култура, 1997, № 34, с. 2, 1997
95 Юлия Йорданова, Царската република. // Демокрация, 1997, № 49, с. 11, 1997
96 Юлия Йорданова, Българи, българисти… българофони. // Култура, 1996, № 34, с. 1, 1996
97 Юлия Йорданова, Джони от фамилия Пенкови. // Култура, 1996, № 33, с. 3, 1996
98 Юлия Йорданова, Телефония. // Литературен вестник, 1996, № 30, с. 15, 1996
99 Юлия Йорданова, Двоен юбилей… // Култура, 1995, № 48, с. 3, 1995
100 Юлия Йорданова, Копривщица – мазки. // Култура, 1995, № 33, с. 1, 1995
101 Юлия Йорданова, Лалов пак е ректор. // Култура, 1995, № 43, с. 4, 1995
102 Юлия Йорданова, Летният семинар… // Култура. 1995, № 32, с. 3, 1995
103 Юлия Йорданова, Религиозното образование в България. // Култура, 1995, № 40, с. 2, 1995
104 Юлия Йорданова, Учените… // Култура, 1995, № 50, с. 3, 1995
105 Юлия Йорданова, Пространните жития на Кирил и Методий – исторически, литературни или философски произведения. // Ученически SuperМаркет, 1994, № 2, 1994
106 Юлия Йорданова, Изкуството и старобългарската книга. // Ученически SuperМаркет, 1993, № 48, 1993
Книга
Юлия Йорданова-Панчева, Хлапета. Малки разкази (Под печат), ISBN:Scribens Publishing House, Арс & Scribens, София 2022
Научен проект
1 Юлия Йорданова-Панчева, Невинният мъдрец. Разговори с едно дете, Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:РД11-06-434/02.08.2021 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, Книга с детски мъдрости (на деца от столична детска градина). Насърчаване на взаимодействието между родители и учители, Ръководител, Столична община, Номер на договора:СОА20-ДГ56-216 2020
3 Юлия Йорданова-Панчева, Между кориците и отвъд тях (Издаване на научен сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат), Ръководител, НФ "Изследвания" към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-89/15.04.2019 2019
4 Юлия Йорданова-Панчева, Кратък летопис на световното и българското книгоиздаване, Член, НФ "Изследвания" към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:133/17.04.2015 2015
Научно ръководство
1 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Динамика на съвременните инициативи за насърчаване на четенето при децата, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвия Димитрова 2021
2 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Съвременно българско книгоиздаване за деца в предучилищна възраст за подпомагане при справяне с емоционални и социални проблеми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Станимира Иванова 2019
3 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Единство и различия на интерактивните книги за деца в печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Тодорова 2013
4 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Особености на дигитализацията на литературни архиви в България от началото на ХХI век, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Русинова 2013
5 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Разновидности на испаноезичната художествена литература в българското книгоиздаване (2002-2012 г), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Флоранс Иванова 2013
6 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Споразумението Acta в контекста на българското книгоиздаване, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Биляна Оникова 2013
7 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Български блогове за книги в интернет, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Михаил Абаджиев 2012
8 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Медиаморфоза на българската книга за художествена литература: печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Николова 2012
Редактор на издание нереферирано
1 Юлия Йорданова-Панчева, Погледец към книгите на Лозинка Йорданова, Редактор на издание нереферирано 2014
2 Юлия Йорданова-Панчева, Фотобюлетин. Списание за фотография, Редактор на издание нереферирано 2013
3 Юлия Йорданова-Панчева, e-Scriptum. Сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография, Редактор на издание нереферирано 2012
4 Юлия Йорданова, Public Republic. Сайт за изкуства и хуманитаристика, Редактор на издание нереферирано 2008
5 Юлия Йорданова, Liternet. Сайт за литература, критика и хуманитаристика, Редактор на издание нереферирано 2007
6 Юлия Йорданова, Книгите днес. Списание за книгоиздаване и книгоразпространение, Редактор на издание нереферирано 2006
7 Юлия Йорданова, Обичани обичаи (Сурвакане, Първи март, лазаруване), Редактор на издание нереферирано 1996
8 Юлия Йорданова, Разковниче. Списание за етнопедагогика, Редактор на издание нереферирано 1996
Редактор на сборник
1 Юлия Йорданова-Панчева, "Макси при зъболекаря" - Вера Давидова, Редактор на сборник 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, Академично-приложни изследвания на детската мъдрост – възможни и реални (под печат), Редактор на сборник 2021
3 Юлия Йорданова-Панчева, Измерения на компетентността. Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3-5 декември 2020 г., Редактор на сборник 2021
4 Юлия Йорданова-Панчева, Преспалански мъдрости. Мъдрости на деца от Детска градина „Преспа“ в гр. София през учебната 2019-2020 година и учени мъдрости за тях, Редактор на сборник 2020
5 Юлия Йорданова-Панчева, Моята девиза беше… Юбилеен сборник с доклади от Национална конференция на НЕПС "Проф. д-р Иван Шишманов", Редактор на сборник 2013
Статия в научно списание
1 Юлия Йорданова-Панчева, Родителският дневник като сборник с детски мъдрости - литературни, медийни и културни аспекти, Българско списание за образование, брой:1, 2021, стр.:57-73, ISSN (online):ISSN 1314 – 9059, Ref 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, Ставането мъж в Стария Завет. Нов труд по джендър библеистика в България, Colloquia Comparativa Litterarum, том:4, брой:1, 2018, стр.:114-118, Ref 2018
3 Юлия Йорданова-Панчева, Дигитализираната Алиса, Литературата, брой:17, 2016, стр.:446-453, Ref, Web of Science 2016
4 Юлия Йорданова, Опит за незабрава (Музейно активиране на литературната памет), etopia, 2013 2013
5 Юлия Йорданова-Панчева, Под знака на луната, etopia, 2013 2013
6 Юлия Йорданова-Панчева, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски|, etopia, 2012, Ref, Web of Science 2012
7 Юлия Йорданова, (Не)възможното оценяване по литература, Продължаващо образование, брой:26, 2011, Ref, Web of Science 2011
8 Юлия Йорданова, Реформиращото се училищно образование в България – една версия на Прехода, Public Republic, 2011, Ref, Web of Science 2011
9 Юлия Йорданова, Предизвиканият канон, Български език и литература, брой:3, 2010, стр.:62-69, Ref, Web of Science 2010
10 Юлия Йорданова, Това е кметът, Public Republic, 2010, Ref, Web of Science 2010
11 Юлия Йорданова, Ексклузивно: За обучението по БЕЛ, Литературен вестник, брой:5, 2009, стр.:4-5, Ref, Web of Science 2009
12 Юлия Йорданова, Зелена литература, Liternet, 2009, Ref, Web of Science 2009
13 Юлия Йорданова, Изгубените: Бесарабските българи през погледа на сп. „Нация и политика“ от 30-те години на ХХ в., Исторически преглед, брой:1-2, 2009, стр.:200-214, Ref, Web of Science 2009
14 Юлия Йорданова, Образът на Балканите в българското документално кино, Литературен вестник, брой:25, 2009, стр.:6-7, Ref, Web of Science 2009
15 Юлия Йорданова, Оръжието на жената е в жартиера й, Public Republic, 2009, Ref, Web of Science 2009
16 Юлия Йорданова, Експонираният Яворов, Култура, брой:7, 2008, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2008
17 Юлия Йорданова, Семиотика на кафето, Liternet, брой:3, 2008, Ref, Web of Science 2008
18 Юлия Йорданова, Фотозографии, Public Republic, 2008, Ref, Web of Science 2008
19 Юлия Йорданова, Архитектура на тъгата, Литературен вестник, брой:29, 2007, стр.:14-15, Ref, Web of Science 2007
20 Юлия Йорданова, В кухнята на Сътворението (Поглед върху gender-библеистиката на Милена Кирова), Литературата, брой:1, 2007, стр.:234-240, Ref, Web of Science 2007
21 Юлия Йорданова, Великите българки, Литературен вестник, брой:12, 2007, стр.:2-3, Ref, Web of Science 2007
22 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Пенчо Славейков и Мара Белчева), Книгите днес, брой:2, 2007, стр.:53-55, Ref, Web of Science 2007
23 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова), Книгите днес, брой:1, 2007, стр.:50-51, Ref, Web of Science 2007
24 Юлия Йорданова, Белег - йероглифът на спомена, Литературен вестник, брой:31, 2006, стр.:7-7, Ref, Web of Science 2006
25 Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов), Български фолклор, брой:1, 2006, стр.:5-21, Ref, Web of Science 2006
26 Юлия Йорданова, Любовният дискурс, Liternet, брой:9, 2006, Ref, Web of Science 2006
27 Юлия Йорданова, Отраженията на Меконг, Liternet, брой:3, 2006, Ref, Web of Science 2006
28 Юлия Йорданова, В гравитацията на Нютън, Култура, брой:17-18, 2005, стр.:3-3, Ref, Web of Science 2005
29 Юлия Йорданова, Записки по балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2005
30 Юлия Йорданова, Полемични полета (Диалог между Михаил Арнаудов и Димитър Маринов), Българска етнология, брой:1, 2005, стр.:66-79, Ref, Web of Science 2005
31 Юлия Йорданова, Разопаковане на Балканите, Култура, брой:16, 2005, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2005
32 Юлия Йорданова, Танцът в балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2005
33 Юлия Йорданова, Дума, разказ и тъга по Радичков, Култура, брой:42, 2004, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2004
34 Юлия Йорданова, Раждането на Бащата(Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров), Литературна мисъл, брой:2, 2004, стр.:117-126, Web of Science 2004
35 Юлия Йорданова, С Canon отвъд канона, Култура, брой:7-8, 2004, стр.:7-7, Ref, Web of Science 2004
36 Юлия Йорданова, Сказание за фолклора (Посткомунистическа версия), Литературен вестник, брой:17, 2004, стр.:4-4, Ref, Web of Science 2004
37 Юлия Йорданова, Клопката на фотографията, Култура, брой:42, 2003, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2003
38 Юлия Йорданова, Литературни легенди (Втори стазим), Литературна мисъл, брой:1-2, 2003, стр.:122-135, Ref, Web of Science 2003
39 Юлия Йорданова, Мост между два дома, Литературен вестник, брой:12, 2003, стр.:4-5, Ref, Web of Science 2003
40 Юлия Йорданова, Фотографска памет на нацията, Култура, брой:46, 2003, стр.:3-3, Ref, Web of Science 2003
41 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Българска етнология, брой:1, 2002, стр.:100-113, Ref, Web of Science 2002
42 Юлия Йорданова, Критика с диакритичен знак, Литературен вестник, брой:37, 2002, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2002
43 Юлия Йорданова, Опит за социологическа геометрия (Текст за Лорънс Фридман), Литературен форум, брой:29, 2002, стр.:2-2, Ref, Web of Science 2002
44 Юлия Йорданова, Супата, наречена Европа (Есе върху етическата социология на Зигмунт Бауман), Литературен форум, брой:27, 2002, стр.:2-2, Ref, Web of Science 2002
45 Юлия Йорданова, Хуманитарният интелект на "своя" и "чужда" земя (Бележки върху интелектуалния портрет на Цветан Тодоров), Демократически преглед, брой:50, 2002, стр.:323-335 2002
46 Юлия Йорданова, Фотографология, Култура, брой:23, 2001, стр.:8-8, Ref, Web of Science 2001
47 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Литературна мисъл, брой:1, 2000, стр.:113-120, Ref, Web of Science 2000
48 Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов), Език и литература, брой:1, 2000, стр.:107-115, Ref, Web of Science 2000
49 Юлия Йорданова, Българският Клод Леви-Строс, Литературен форум, брой:30, 1999, стр.:3-5, Ref, Web of Science 1999
50 Юлия Йорданова, Европеидна българистика, Литературен форум, брой:32, 1999, стр.:1-9, Ref, Web of Science 1999
51 Юлия Йорданова, Скука по Лолита, Света гора, брой:1, 1998, стр.:105-115 1998
52 Юлия Йорданова, Литературата между “форума” и “вестника”, Култура, брой:33, 1996, стр.:6-6, Ref, Web of Science 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Юлия Йорданова-Панчева, Мони Алмалех, Адриана Дамянова, Невена Панова, Веселин Дафов, Велина Тонева, Нели Иванова, Милка Терзийска, Румяна Маринова, Цена Желязкова Стоева, Мъдрото и чуденето , Детската мъдрост. Академично-приложни изследвания на детската разумност (под печат), editor/s:Юлия Йорданова-Панчева, Невена Панова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2022 2022
2 Адриана Дамянова, Мариjа Маленковска Тодорова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Юлия Йорданова-Панчева, Иван Кирков, Измерения на компетентността в книгоиздаването (Очертаване на полето), Измерения на компетентността. Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3-5 декември 2020 г., редактор/и:Адриана Дамянова, Мариjа Маленковска Тодорова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Юлия Йорданова-Панчева, Иван Килрков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:197-208, ISBN:978-954-07-5328-7, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2021
3 Юлия Йорданова-Панчева, Дигитализираната „Алиса“ (Поглед върху „Алиса в дигиталния свят“ от Алберт Бенбасат), Между кориците и отвъд тях, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:44-50, ISBN:978-954-07-4896-2 2020
4 Юлия Йорданова-Панчева, Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската библия от Милена Кирова, Литературата: удоволствия и предизвикателства, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:59-72 2018
5 Юлия Йорданова, Учителският хабитус (Социологически поглед върху професията учител по литература), Историята, която усмихва, издателство:Парадигма, 2014 2014
6 Юлия Йорданова-Панчева, Новите медии и новите възможности пред културата, Култура по време на криза. Дискусии, издателство:фондация "Литературен вестник", 2012, стр.:55-78, Ref, Web of Science 2012
7 Юлия Йорданова-Панчева, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство („Уебсайтска история на славата” в 70 примера на българоезични литературни сайтове), Книгата във виртуалния свят, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:118-143, Ref, Web of Science 2012
8 Юлия Йорданова, Седемте смъртни гряха на книголюбието, Книга и комуникация - от Идеята до Интерпретацията, издателство:УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, стр.:98-101, Ref, Web of Science 2008
9 Юлия Йорданова, Геният и неговият наставник, Вечното състезание на Ученика с Учителя, издателство:Труд, 2007, стр.:50-54 2007
10 Юлия Йорданова, Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Христо Ботев), Ботев. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2005, стр.:332-349, Ref, Web of Science 2005
11 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:269-282, Ref, Web of Science 2005
12 Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков), Българистични студии. Международна българистика, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:275-287, Ref, Web of Science 2004
13 Юлия Йорданова, „През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха, Йовков. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2003, стр.:154-160, Ref, Web of Science 2003
14 Юлия Йорданова, Неиздадената Книга за българските будители, Неиздадената Книга за българските будители. Есета, издателство:Труд, 2003, стр.:66-71 2003
15 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.), издателство:Кралица Маб, 2001, стр.:76-86, Ref, Web of Science 2001
16 Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов), Коментар. Интерпретация. Възможности за четене, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:186-209, Ref, Web of Science 2001
17 Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата, Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2000, стр.:268-284, Ref, Web of Science 2000
18 Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността, Език. Литература. Идентичност, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1999, стр.:125-152, Ref, Web of Science 1999
Студия в сборник (на конференция и др.)
Юлия Йорданова-Панчева, Поетика на детската мъдрост (Литературно-художествени особености на умните изказвания на децата), Преспалански мъдрости. Мъдрости на деца от ДГ „Преспа“ в София през учебната 2019/2020 г. и учени мъдрости за тях, редактор/и:Юлия Йорданова-Панчева, издателство:ДГ № 113 "Преспа" - София, 2020, стр.:77-98, ISBN:978-619-188-453-7 2020
Съставителска дейност
1 Юлия Йорданова-Панчева, Мони Алмалех, Адриана Дамянова, Невена Панова, Велина Тонева, Нели Иванова, Веселин Дафов, Румяна Маринова, Милка Терзийска, Татяна ангелова, Детската мъдрост. Академично-приложни изследвания на детската разумност (под печат), УИ "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Адриана Дамянова, Мариjя МалекнковскаТодорова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Юлия Йорданова-Панчева, Иван Кирков, Измерения на компетентността. Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3–5 декември 2020 г., ISBN:978-954-07-5328-7 , УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
3 Юлия Йорданова-Панчева, Малина Димитрова, Между кориците и отвъд тях. Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, ISSN (print):, ISSN (online):, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Красивото мъдро - образният език на детските мисли 2021
2 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Усвояване на духовното наследство в обучението по философия в средното училище и връзката му с литературата 2021
3 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Родителският дневник в нова комуникационна среда (От кореспонденцията на Корней Чуковски до споделените записки във „Фейсбук“) 2020
4 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Измерения на компетентността в науката за книгоиздаването (Очертаване на полето) 2020
5 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската Библия от Милена Кирова 2018
6 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Литературата за деца в списание "Литературата", издание на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ 2017
7 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури в литературен конкурс 2017
8 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Дигитализираната „Алиса“ 2016
9 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури във видеоконкурс 2014
10 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Литературната награда като антикризисна мярка в книгоиздаването (Върху един пример от историята на българската литература) 2013
11 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури във фотоконкурс 2013
12 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури във видеоконкурс 2012
13 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът (Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование) 2012
14 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски) 2011
15 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство 2010
16 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите 2009
17 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание “Нация и политика” от 30-те години на ХХ век 2008
18 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Седемте смъртни гряха на книголюбието 2007
19 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов) 2004
20 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов) 2003
21 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Учителският хабитус тук и сега (BG’03) 2003
22 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков) 2002
23 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби 2001
24 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов) 2000
25 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка 2000
26 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата 1999
27 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов) 1998
28 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността (Мотивът за оживелия мъртвец в българския фолклор и литература: народната песен “Лазар и Петкана”, “Чумави” на П.П.Славейков, “През чумавото” на Й.Йовков, “Железният светилник” на Д.Талев) 1998
Участие в редколегия
1 Юлия Йорданова-Панчева, "Бялото градче. Спомени от Попово" - Росица Цочева (под печат), Участие в редколегия 2022
2 Юлия Йорданова-Панчева, Васил Загоров, Между кориците и отвъд тях. Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, Участие в редколегия 2020
3 Юлия Йорданова-Панчева, Куклата в българската традиционна култура, Участие в редколегия 2016