Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
Дипломна работа
1 Юлия Йорданова, Литературният журнализъм (Анализ на изобразителната политика на вестниците “Литературен форум” и "Литературен вестник"), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Георги Лозанов 1996
2 Юлия Йорданова, Фолклор и масова култура (Опит за интерпретативна антропология на популярната култура), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Йорданка Холевич 1996
Дисертация д-р
Юлия Йорданова, Традиционни образи на Своето и Чуждото в новата българска литература (Трансформационни аспекти), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Милена Кирова 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Юлия Йорданова-Панчева, Литературен дебют. Слово на литературната премиера на книгата „Хлапета. Малки разкази“ (изд. „Scribens, София, 2022), Yutopia, 12.01.2023 г. 2023
2 Юлия Йорданова-Панчева, Скрапбукинг ли?, e-Scriptum, 07.02.2023 г. 2023
3 Юлия Йорданова-Панчева, Служебна автобиография, Yutopia, 14.02.2023 г. 2023
4 Юлия Йорданова-Панчева, Délicatesse. Удоволствието от френското кино, Yutopia, 02.10.2022 г. 2022
5 Юлия Йорданова-Панчева, Vivat Academia, vivant professores! Почетен знак за проф. дфн Юлияна Стоянова, Yutopia, 27.10.2022 г. 2022
6 Юлия Йорданова-Панчева, Кой познава скромните хора с големи таланти. Памет за Мими Николова, Yutopia, 25.11.2022 г. 2022
7 Юлия Йорданова-Панчева, Магията на фотографията 1., Yutopia, 27.11.2022 г. 2022
8 Юлия Йорданова-Панчева, Магията на фотографията 2., Yutopia, 10.12.2022 г. 2022
9 Юлия Йорданова-Панчева, Типове документи за съставяне на личен архив, e-Scriptum, 15.12.2022 г. 2022
10 Юлия Йорданова, Хлапета. Малки разкази, Scribens, 2022 г. 2022
11 Юлия Йорданова-Панчева, Какво е блърб?, e-Scriptum, 13.07.2021 г. 2021
12 Юлия Йорданова-Панчева, Усвояване на духовното наследство в обучението по философия в средното училище и връзката му с литературата, Yutopia, 05.11.2021 г. 2021
13 Юлия Йорданова-Панчева, "Преспалански мъдрости“ – деца и учени говорят заедно, ДГ №113 "Преспа" в гр. София 2020
14 Юлия Йорданова-Панчева, Виртуално занятие по детско книгоиздаване, e-Scriptum, 01.07.2020 г. 2020
15 Юлия Йорданова-Панчева, Издаваме книга с детски мъдрости, Учителско дело, № 29, с. 3, 6 2020
16 Юлия Йорданова-Панчева, Лицето Чарлин, Yutopia, 28.05.2020 г. 2020
17 Юлия Йорданова-Панчева, Литературата за деца в списание „Литературата“ (бр. 17, 2017 г.), Yutopia, 14.07.2017 г. 2017
18 Юлия Йорданова-Панчева, Философът фотограф Цочо Бояджиев, Фотобюлетин, юни, с. 50-63 2016
19 Юлия Йорданова-Панчева, Болката на фотографията, Yutopia, 18.08.2015 г. 2015
20 Юлия Йорданова-Панчева, Да четеш мълчанието, Фотобюлетин, 2015, май, с. 80-81 2015
21 Юлия Йорданова-Панчева, PhotООбрази, e-Scriptum, 02.02.2013 г. 2013
22 Яна Йолова, Наградени с школа по фотография, Фотобюлетин, 2013, № 1, с. 52-55 2013
23 Юлия Йорданова-Панчева, Натюрморти оживяват, Фотобюлетин, 2013, № 2, с. 60-63 2013
24 Юлия Йорданова-Панчева, Фотографска реторика на любовта (Диалогът Сюзън Зонтаг - Ани Лейбовиц), Фотобюлетин, 2013, № 1, с. 26-28 2013
25 Юлия Йорданова-Панчева, Песен за моя Сид, Yutopia, 11.08.2012 г. 2012
26 Юлия Йорданова-Панчева, Столичният кмет инж. Иван Иванов в подкрепа на литературата, живописта и фотографията (1934-1944 г.), Фотобюлетин, 2012, № 4, с. 22-29 2012
27 Юлия Йорданова-Панчева, Филантропът инж. Иван Иванов, Yutopia, 17.11.2012 г. 2012
28 Юлия Йорданова-Панчева, Фотографската "камера" на Джулия Камерън, Фотобюлетин, 2012, № 2, с. 3-17 2012
29 Юлия Йорданова, Анкета: Вашите три основателни причини за запазването на „Литературен вестник” в културното ни пространство, Литературен вестник, 2011, № 5, с. 7 2011
30 Юлия Йорданова, Дискусия: Новите медии и новите възможности пред културата, Литературен вестник, 2011, № 39-40, с. І-ІV 2011
31 Юлия Йорданова, Интервю: За учебника с обич и омерзение, Седем, 2011, № 12, с. 16 2011
32 Юлия Йорданова, Да разбираш фотографията, Фотобюлетин, 2010, №4, с. 2-3 2010
33 Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите, Литературен вестник, 2009, № 25, с. 10-11 2009
34 Юлия Йорданова, Българският учител не е лишен от дарби, Аз-Буки, 2008, № 4, с. 16 2008
35 Юлия Йорданова, Електронното списание “Public-Republic”, Литературен вестник, 2008, № 24, с. 7 2008
36 Юлия Йорданова, Звезди в очите и снежинки в косите, LiterNet, 2008, № 4 2008
37 Юлия Йорданова, Ангелогласните, Книгите днес, 2007, № 1, с. 37-38 2007
38 Лия Данова, Архивите говорят… за Балканския комитет в Лондон, Книгите днес, 2007, № 1, с. 6-7 2007
39 Лия Данова, Българското читалище в Цариград, Книгите днес, 2007, № 3, с. 5-7 2007
40 Юлия Йорданова, Иманяри на книги, Книгите днес, 2007, № 3, с. 32-37 2007
41 Яна Йолова, Календарът на книжарници “Хеликон” за 2007 година, Книгите днес, 2007, № 2, с. 21-22 2007
42 Юлия Йорданова, Моето хоби е тимброфилия, Книгите днес, 2007, № 3, с. 18-19 2007
43 Яна Йолова, Напред в университетското книгоиздаване!, Книгите днес, 2007, № 3, с. 38-41 2007
44 Юлия Йорданова, Национално честване на българската печатна книга, Книгите днес, 2007, № 2, с. 7-9 2007
45 Лия Данова, Ориент, ориенталистика, “Ориенталия”, Книгите днес, 2007, № 2, с. 5-6 2007
46 Юлия Здравкова, Садолитература, Книгите днес, 2007, № 2, с. 14 2007
47 Юлия Йорданова, Самотни сърца за връзване, Култура, 2007, № 26, с. 2 2007
48 Юлия Йорданова, София: спомени за един град, Книгите днес, 2007, № 2, с. 38-39 2007
49 Юлия Йорданова, Страшна приказка за любовта, Култура, 2007, № 42, с. 7 2007
50 Юлия Йорданова, Bulgarskiyat ezik – прагове на прехода, Култура, 2006, № 16, с. 8 2006
51 Яна Йолова, Homo legens: Четящият човек, Книгите днес, 2006, № 3, с. 48 2006
52 Юлия Йорданова, In Memoriam: Евгения Мицева (1945-2006), Култура, 2006, № 24, с. 3 2006
53 Юлия Йорданова, Варойката на Биолчев, Литературен вестник, 2006, № 14, с. 6 2006
54 Юлия Йорданова, Възнаграденият поет, Книгите днес, 2006, № 2, с. 8-10 2006
55 Юлия Йорданова, Господари на книжния ефир, Кулутра, 2006, № 36, с. 8 2006
56 Юлия Йорданова, Грамотността: що е то?, Книгите днес, 2006, № 3, с. 9-10 2006
57 Юлия Йорданова, Европите на Стария континент, Аз-Буки, 2006, № 4, с. 10 2006
58 Юлия Йорданова, Жените знаят защо, Книгите днес, 2006, № 1, с. 25-26 2006
59 Юлия Йорданова, НДК за себе си, Култура, 2006, № 19, с. 3 2006
60 Юлия Йорданова, Пасхален колорит, Култура, 2006, № 15, с. 1 2006
61 Юлия Йорданова, Разказ в музика, Книгите днес, 2006, № 3, с. 51 2006
62 Юлия Йорданова, Своевременни размишления за киното, книгите и образованието, Култура, 2005, № 40, с. 2 2005
63 Юлия Йорданова, Post factum за юбилея на Михаил Арнаудов, Култура, 2004, № 4, с. 3 2004
64 Юлия Йорданова, Литературна анкета: Книгите на 2003, Литературен вестник, 2004, № 1, с. 5 2004
65 Юлия Йорданова, Малката Света гора, Култура, 2004, № 40-41, с. 2 2004
66 Юлия Йорданова, Скомина по литературата, Култура, 2004, № 34, с. 4 2004
67 Юлия Йорданова, Токио в София, Култура, 2004, № 39, с. 6 2004
68 Юлия Йорданова, Гнезда и полети, Литературен вестник, 2003, № 28, с. 3 2003
69 Юлия Йорданова, Синьото на баладата, Вестникът, 2003, № 19, с. 15 2003
70 Юлия Йорданова, Трапезният мир на Балканите, Култура, 2003, № 16, с. 3 2003
71 Юлия Йорданова, Гласът “Личева”, Литературен форум, 2002, № 19, с. 2 2002
72 Юлия Йорданова, Заложница на историята, Култура, 2002, № 46, с. 7 2002
73 Юлия Йорданова, Киното: изпитание за демокрацията, Литературен вестник, 2002, № 16, с. 15 2002
74 Юлия Йорданова, Литературни кавърверсии, Литературен форум, 2002, № 24, с. 2 2002
75 Юлия Йорданова, Православие срещу постмодернизъм, Литературен форум, 2002, № 26, с. 2 2002
76 Юлия Йорданова, Сметанени опери, Литературен вестник, 2002, № 5, с. 16 2002
77 Юлия Йорданова, Телефонни йерофании, Литературен вестник, 2002, № 16, с. 2 2002
78 Юлия Йорданова, Дискусия: Отворено писмо за “Писмо до Америка”, Кино, 2001, № 2, с. 9, 17 2001
79 Юлия Йорданова, Писмото като кино, Култура, 2001, № 2, с. 7 2001
80 Юлия Йорданова, Полетът на Гълъбин, Литературен вестник, 2001, № 36, с. 16 2001
81 Юлия Йорданова, Сладко нещо, Литературен вестник, 2001, № 13, с. 5 2001
82 Юлия Йорданова, Летният семинар по българистика събра над 80 гости от чужбина, Демокрация, 2000, № 213, с. 12 2000
83 Юлия Йорданова, Микрофонът говори, Литературен вестник, 2000, № 10, с. 4 2000
84 Юлия Йорданова, Националната участ, Разковниче, 2000, № 5, с. 5-7 2000
85 Юлия Йорданова, (Без)злобна ги памет често повтаря..., Литературен форум, 1999, № 27, с. 1 1999
86 Юлия Йорданова, Дискотеката (рубрика “Антропологики”), Литературен форум, 1999, № 3, с. 4 1999
87 Юлия Йорданова, Естествено, роман, Литературен форум, 1999, № 35, с. 8 1999
88 Юлия Йорданова, Зоопаркът и циркът (рубрика “Антропологики”), Литературен форум, 1999, № 4, с. 3 1999
89 Юлия Йорданова, Лунапаркът (рубрика “Антропологики”), Литературен форум, 1999, № 6, с. 4 1999
90 Юлия Йорданова, На чаша лимонада с Христос, Литературен форум, 1999, № 7, с. 5 1999
91 Юлия Йорданова, Неотдавна..., Култура, 1999, № 14, с. 2 1999
92 Юлия Йорданова, Неудобна книга, Литературен форум, 1999, № 9, с. 2 1999
93 Юлия Йорданова, Смълчаният текст, Литературен вестник, 1999, № 11, с. 5 1999
94 Юлия Йорданова, Стихотворението книга, Литературен вестник, 1999, № 31, с. 4 1999
95 Юлия Йорданова, Танцуваща литература, Литературен форум, 1999, № 33, с. 3 1999
96 Юлия Йорданова, Футболът (рубрика “Антропологики”), Литературен форум, 1999, № 5, с. 3 1999
97 Юлия Йорданова, Vivat Academia, vivant professores! , Литературен форум, 1998, № 38, с. 1-2 1998
98 Юлия Йорданова, Българисти за протестите, Култура, 1998, № 33, с. 1 1998
99 Юлия Йорданова, Началата, Литературен форум, 1998, № 36, с. 1, 6 1998
100 Юлия Йорданова, Суеверията, Разковниче, 1998, № 3, с. 6-7 1998
101 Юлия Йорданова, Традиции в бъдното, Литературен форум, 1998, № 41, с. 9 1998
102 Юлия Йорданова, Университетът – интелектуалната банка на нацията, Литературен форум, 1998, № 36, с. 7 1998
103 Юлия Йорданова, Учебникът – помагало или катехизис, Литературен форум, 1998, № 27, с. 3 1998
104 Юлия Йорданова, Антропологията – обща наука и лична съдба, Разковниче, 1997, № 2, с. 8-9 1997
105 Юлия Йорданова, За трите синджира и свободата, Демокрация, 1997, № 34, с. 11 1997
106 Юлия Йорданова, На карнавал като на карнавал, Демокрация, 1997, № 67, с. 6 1997
107 Юлия Йорданова, Приключи..., Култура, 1997, № 34, с. 2 1997
108 Юлия Йорданова, Царската република, Демокрация, 1997, № 49, с. 11 1997
109 Юлия Йорданова, Българи, българисти… българофони, Култура, 1996, № 34, с. 1 1996
110 Юлия Йорданова, Джони от фамилия Пенкови, Култура, 1996, № 33, с. 3 1996
111 Юлия Йорданова, Телефония, Литературен вестник, 1996, № 30, с. 15 1996
112 Юлия Йорданова, Двоен юбилей..., Култура, 1995, № 48, с. 3 1995
113 Юлия Йорданова, Копривщица – мазки, Култура, 1995, № 33, с. 1 1995
114 Юлия Йорданова, Лалов пак е ректор, Култура, 1995, № 43, с. 4 1995
115 Юлия Йорданова, Летният семинар..., Култура. 1995, № 32, с. 3 1995
116 Юлия Йорданова, Религиозното образование в България, Култура, 1995, № 40, с. 2 1995
117 Юлия Йорданова, Учените..., Култура, 1995, № 50, с. 3 1995
118 Юлия Йорданова, Пространните жития на Кирил и Методий – исторически, литературни или философски произведения, Ученически SuperМаркет, 1994, № 2 1994
119 Юлия Йорданова, Изкуството и старобългарската книга, Ученически SuperМаркет, 1993, № 48 1993
Книга
Юлия Йорданова-Панчева, Класици на филологията. Очерци за бележити български хуманитаристи, София 2023
Научен проект
1 Юлия Йорданова-Панчева, Подготвяне и публикуване на сборник с научни трудове на проф. д-р Иван Георгов като образец на съвременното академично книгоиздаване, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-108/13.05.2022 2022
2 Юлия Йорданова-Панчева, Невинният мъдрец. Разговори с едно дете, Ръководител, Министерство на културата, Номер на договора:РД11-06-434/02.08.2021 2021
3 Юлия Йорданова-Панчева, Книга с детски мъдрости (на деца от столична детска градина). Насърчаване на взаимодействието между родители и учители, Ръководител, Столична община, Номер на договора:СОА20-ДГ56-216 2020
4 Юлия Йорданова-Панчева, Между кориците и отвъд тях (Издаване на научен сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат), Ръководител, НФ "Изследвания" към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-89/15.04.2019 2019
5 Юлия Йорданова-Панчева, Кратък летопис на световното и българското книгоиздаване, Член, НФ "Изследвания" към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:133/17.04.2015 2015
Научно ръководство
1 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Биографиите на писатели в контекста на съвременното българско книгоиздаване, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Юсева 2022
2 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Жените авторки в съвременното българско книгоиздаване, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Патрисия Лозанова 2022
3 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Фенфикшънът като творческо предизвикателство за модерните книгоиздатели, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ирина Жечева 2022
4 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Динамика на съвременните инициативи за насърчаване на четенето при децата, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвия Димитрова 2021
5 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Съвременно българско книгоиздаване за деца в предучилищна възраст за подпомагане при справяне с емоционални и социални проблеми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Станимира Иванова 2019
6 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Единство и различия на интерактивните книги за деца в печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Тодорова 2013
7 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Особености на дигитализацията на литературни архиви в България от началото на ХХI век, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Русинова 2013
8 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Разновидности на испаноезичната художествена литература в българското книгоиздаване (2002-2012 г.), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Флоранс Иванова 2013
9 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Споразумението Acta в контекста на българското книгоиздаване, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Биляна Оникова 2013
10 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Български блогове за книги в интернет, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Михаил Абаджиев 2012
11 гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, Медиаморфоза на българската книга за художествена литература: печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Николова 2012
Редактор на издание нереферирано
1 Юлия Йорданова-Панчева, "Бялото градче. Лични спомени от Попово" - Росица Цочева, Редактор на издание нереферирано 2022
2 Юлия Йорданова-Панчева, "Макси при зъболекаря" - Вера Давидова, Редактор на издание нереферирано 2021
3 Юлия Йорданова-Панчева, Куклата в българската традиционна култура, Редактор на издание нереферирано 2016
4 Юлия Йорданова-Панчева, Погледец към книгите на Лозинка Йорданова, Редактор на издание нереферирано 2014
5 Юлия Йорданова, Обичани обичаи (Сурвакане, Първи март, лазаруване), Редактор на издание нереферирано 1996
Редактор на сборник
1 Юлия Йорданова-Панчева, Детската мъдрост. Академично-приложни изследвания (под печат), Редактор на сборник 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, Измерения на компетентността. Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3-5 декември 2020 г., Редактор на сборник 2021
3 Юлия Йорданова-Панчева, Васил Загоров, Между кориците и отвъд тях. Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, Редактор на сборник 2020
4 Юлия Йорданова-Панчева, Преспалански мъдрости. Мъдрости на деца от Детска градина „Преспа“ в гр. София през учебната 2019-2020 година и учени мъдрости за тях, Редактор на сборник 2020
5 Юлия Йорданова-Панчева, Моята девиза беше… Юбилеен сборник с доклади от Национална конференция на НЕПС "Проф. д-р Иван Шишманов", Редактор на сборник 2013
Статия в научно списание
1 Юлия Йорданова-Панчева, Литературно-критически триптих върху белетристиката на Боян Биолчев, Дзяло, брой:24, 2022, стр.:1-12, ISSN (online):ISSN 1314-9067, Ref 2022
2 Юлия Йорданова-Панчева, Родителският дневник като сборник с детски мъдрости - литературни, медийни и културни аспекти, Българско списание за образование, брой:1, 2021, стр.:57-73, ISSN (online):ISSN 1314 – 9059, Ref 2021
3 Юлия Йорданова-Панчева, Ставането мъж в Стария Завет. Нов труд по джендър библеистика в България, Colloquia Comparativa Litterarum, том:4, брой:1, 2018, стр.:114-118, Ref 2018
4 Юлия Йорданова-Панчева, Дигитализираната Алиса. Поглед върху изследването на Алберт Бенбасат "Алиса в дигиталния свят", Литературата, брой:17, 2016, стр.:446-453, Ref 2016
5 Юлия Йорданова, Опит за незабрава (Музейно активиране на литературната памет), Yutopia, 12.01.2016 г., 2013 2013
6 Юлия Йорданова-Панчева, Под знака на луната, Yutopia, 15.10.2013 г., 2013 2013
7 Юлия Йорданова-Панчева, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски), Yutopia, 09.02.2012 г., 2012 2012
8 Юлия Йорданова, (Не)възможното оценяване по литература, Продължаващо образование, брой:26, 2011, Ref, Web of Science 2011
9 Юлия Йорданова, Реформиращото се училищно образование в България – една версия на Прехода, Public Republic, 2011, Ref, Web of Science 2011
10 Юлия Йорданова, Предизвиканият канон, Български език и литература, брой:3, 2010, стр.:62-69, Ref, Web of Science 2010
11 Юлия Йорданова, Това е кметът, Public Republic, 2010, Ref, Web of Science 2010
12 Юлия Йорданова, Големият приятел на Малкия принц. Телевизионната кампания "Голямото четене" - 2009 в услуга на социологията на четенето, Public Republic, брой:24.04.2009 г., 2009 2009
13 Юлия Йорданова, Ексклузивно: За обучението по БЕЛ, Литературен вестник, брой:5, 2009, стр.:4-5, Ref, Web of Science 2009
14 Юлия Йорданова, Зелена литература, Liternet, 2009, Ref, Web of Science 2009
15 Юлия Йорданова, Изгубените: Бесарабските българи през погледа на сп. „Нация и политика“ от 30-те години на ХХ в., Исторически преглед, брой:1-2, 2009, стр.:200-214, Ref, Web of Science 2009
16 Юлия Йорданова, Образът на Балканите в българското документално кино, Литературен вестник, брой:25, 2009, стр.:6-7, Ref, Web of Science 2009
17 Юлия Йорданова, Оръжието на жената е в жартиера й, Public Republic, 2009, Ref, Web of Science 2009
18 Юлия Йорданова, Експонираният Яворов, Култура, брой:7, 2008, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2008
19 Юлия Йорданова, Семиотика на кафето, Liternet, брой:3, 2008, Ref, Web of Science 2008
20 Юлия Йорданова, Фотозографии, Public Republic, 2008, Ref, Web of Science 2008
21 Юлия Йорданова, Архитектура на тъгата, Литературен вестник, брой:29, 2007, стр.:14-15, Ref, Web of Science 2007
22 Юлия Йорданова, В кухнята на Сътворението (Поглед върху gender-библеистиката на Милена Кирова), Литературата, брой:1, 2007, стр.:234-240, Ref, Web of Science 2007
23 Юлия Йорданова, Великите българки, Литературен вестник, брой:12, 2007, стр.:2-3, Ref, Web of Science 2007
24 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Пенчо Славейков и Мара Белчева), Книгите днес, брой:2, 2007, стр.:53-55, Ref, Web of Science 2007
25 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова), Книгите днес, брой:1, 2007, стр.:50-51, Ref, Web of Science 2007
26 Юлия Йорданова, Белег - йероглифът на спомена, Литературен вестник, брой:31, 2006, стр.:7-7, Ref, Web of Science 2006
27 Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов), Български фолклор, брой:1, 2006, стр.:5-21, Ref, Web of Science 2006
28 Юлия Йорданова, Любовният дискурс, Liternet, брой:9, 2006, Ref, Web of Science 2006
29 Юлия Йорданова, Отраженията на Меконг, Liternet, брой:3, 2006, Ref, Web of Science 2006
30 Юлия Йорданова, В гравитацията на Нютън, Култура, брой:17-18, 2005, стр.:3-3, Ref, Web of Science 2005
31 Юлия Йорданова, Записки по балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2005
32 Юлия Йорданова, Полемични полета (Диалог между Михаил Арнаудов и Димитър Маринов), Българска етнология, брой:1, 2005, стр.:66-79, Ref, Web of Science 2005
33 Юлия Йорданова, Разопаковане на Балканите, Култура, брой:16, 2005, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2005
34 Юлия Йорданова, Танцът в балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2005
35 Юлия Йорданова, Дума, разказ и тъга по Радичков, Култура, брой:42, 2004, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2004
36 Юлия Йорданова, Раждането на Бащата(Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров), Литературна мисъл, брой:2, 2004, стр.:117-126, Web of Science 2004
37 Юлия Йорданова, С Canon отвъд канона, Култура, брой:7-8, 2004, стр.:7-7, Ref, Web of Science 2004
38 Юлия Йорданова, Сказание за фолклора (Посткомунистическа версия), Литературен вестник, брой:17, 2004, стр.:4-4, Ref, Web of Science 2004
39 Юлия Йорданова, Клопката на фотографията, Култура, брой:42, 2003, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2003
40 Юлия Йорданова, Литературни легенди (Втори стазим), Литературна мисъл, брой:1-2, 2003, стр.:122-135, Ref, Web of Science 2003
41 Юлия Йорданова, Мост между два дома, Литературен вестник, брой:12, 2003, стр.:4-5, Ref, Web of Science 2003
42 Юлия Йорданова, Фотографска памет на нацията, Култура, брой:46, 2003, стр.:3-3, Ref, Web of Science 2003
43 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Българска етнология, брой:1, 2002, стр.:100-113, Ref, Web of Science 2002
44 Юлия Йорданова, Критика с диакритичен знак, Литературен вестник, брой:37, 2002, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2002
45 Юлия Йорданова, Опит за социологическа геометрия (Текст за Лорънс Фридман), Литературен форум, брой:29, 2002, стр.:2-2, Ref, Web of Science 2002
46 Юлия Йорданова, Супата, наречена Европа (Есе върху етическата социология на Зигмунт Бауман), Литературен форум, брой:27, 2002, стр.:2-2, Ref, Web of Science 2002
47 Юлия Йорданова, Хуманитарният интелект на "своя" и "чужда" земя (Бележки върху интелектуалния портрет на Цветан Тодоров), Демократически преглед, брой:50, 2002, стр.:323-335 2002
48 Юлия Йорданова, Фотографология, Култура, брой:23, 2001, стр.:8-8, Ref, Web of Science 2001
49 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Литературна мисъл, брой:1, 2000, стр.:113-120, Ref, Web of Science 2000
50 Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов), Език и литература, брой:1, 2000, стр.:107-115, Ref, Web of Science 2000
51 Юлия Йорданова, Българският Клод Леви-Строс, Литературен форум, брой:30, 1999, стр.:3-5, Ref, Web of Science 1999
52 Юлия Йорданова, Европеидна българистика, Литературен форум, брой:32, 1999, стр.:1-9, Ref, Web of Science 1999
53 Юлия Йорданова, Скука по Лолита, Света гора, брой:1, 1998, стр.:105-115 1998
54 Юлия Йорданова, Литературата между “форума” и “вестника”, Култура, брой:33, 1996, стр.:6-6, Ref, Web of Science 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Юлия Йорданова-Панчева, Измерения на компетентността в книгоиздаването (Очертаване на полето), Измерения на компетентността. Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3-5 декември 2020 г., редактор/и:Адриана Дамянова, Мариjа Маленковска Тодорова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Юлия Йорданова-Панчева, Иван Килрков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:197-208, ISBN:978-954-07-5328-7, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, Дигитализираната „Алиса“ (Поглед върху „Алиса в дигиталния свят“ от Алберт Бенбасат), Между кориците и отвъд тях, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:44-50, ISBN:978-954-07-4896-2 2020
3 Юлия Йорданова-Панчева, Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската библия от Милена Кирова, Литературата: удоволствия и предизвикателства, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:59-72, ISBN:9789540745732 2018
4 Юлия Йорданова, Учителският хабитус (Социологически поглед върху професията учител по литература), Историята, която усмихва, издателство:Парадигма, 2014, ISBN:978–954–326–212-0 2014
5 Юлия Йорданова-Панчева, Новите медии и новите възможности пред културата, Култура по време на криза. Дискусии, издателство:фондация "Литературен вестник", 2012, стр.:55-78, ISBN:9789549602258, Ref, Web of Science 2012
6 Юлия Йорданова-Панчева, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство („Уебсайтска история на славата” в 70 примера на българоезични литературни сайтове), Книгата във виртуалния свят, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:118-143, ISBN:978-954-07-3387-6, Ref, Web of Science 2012
7 Юлия Йорданова, Седемте смъртни гряха на книголюбието, Книга и комуникация - от Идеята до Интерпретацията, издателство:УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, стр.:98-101, Ref, Web of Science 2008
8 Юлия Йорданова, Геният и неговият наставник, Вечното състезание на Ученика с Учителя, издателство:Труд, 2007, стр.:50-54 2007
9 Юлия Йорданова, Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Христо Ботев), Ботев. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2005, стр.:332-349, ISBN:9544398082, Ref, Web of Science 2005
10 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:269-282, Ref, Web of Science 2005
11 Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков), Българистични студии. Международна българистика, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:275-287, Ref, Web of Science 2004
12 Юлия Йорданова, „През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха, Йовков. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2003, стр.:154-160, ISBN:954-439-771-Х, Ref, Web of Science 2003
13 Юлия Йорданова, Неиздадената Книга за българските будители, Неиздадената Книга за българските будители. Есета, издателство:Труд, 2003, стр.:66-71 2003
14 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.), издателство:Кралица Маб, 2001, стр.:76-86, ISBN:9545330457, Ref, Web of Science 2001
15 Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов), Коментар. Интерпретация. Възможности за четене, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:186-209, Ref, Web of Science 2001
16 Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата, Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2000, стр.:268-284, Ref, Web of Science 2000
17 Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността, Език. Литература. Идентичност, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1999, стр.:125-152, ISBN:9540713048, Ref, Web of Science 1999
Студия в сборник (на конференция и др.)
Юлия Йорданова-Панчева, Поетика на детската мъдрост (Литературно-художествени особености на умните изказвания на децата), Преспалански мъдрости. Мъдрости на деца от ДГ „Преспа“ в София през учебната 2019/2020 г. и учени мъдрости за тях, редактор/и:Юлия Йорданова-Панчева, издателство:ДГ № 113 "Преспа" - София, 2020, стр.:77-98, ISBN:978-619-188-453-7 2020
Съставителска дейност
1 Юлия Йорданова-Панчева, Детската мъдрост. Академично-приложни изследвания, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Юлия Йорданова-Панчева, Юлияна Стоянова, Иван Георгов. Значение на детската лингвистика. Трудове на проф. д-р Иван Георгов по психолингвистика на развитието, ISSN (online):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
3 Юлия Йорданова-Панчева, Адриана Дамянова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Мариjя МалекнковскаТодорова, Иван Кирков, Измерения на компетентността. Сборник с доклади от Международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер София, 3–5 декември 2020 г., ISBN:978-954-07-5328-7 , УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
4 Юлия Йорданова-Панчева, Малина Димитрова, Между кориците и отвъд тях. Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат, ISSN (print):, ISSN (online):, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Литерарпедагогът: Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование 2022
2 Пленарен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Красивото мъдро - образният език на детските мисли 2021
3 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Усвояване на духовното наследство в обучението по философия в средното училище и връзката му с литературата 2021
4 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Родителският дневник в нова комуникационна среда (От кореспонденцията на Корней Чуковски до споделените записки във „Фейсбук“) 2020
5 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Измерения на компетентността в науката за книгоиздаването (Очертаване на полето) 2020
6 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската Библия от Милена Кирова 2018
7 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Литературата за деца в списание "Литературата", издание на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ 2017
8 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Жури в литературен конкурс 2017
9 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Дигитализираната „Алиса“ 2016
10 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Жури във видеоконкурс 2014
11 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Литературната награда като антикризисна мярка в книгоиздаването (Върху един пример от историята на българската литература) 2013
12 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Жури във фотоконкурс 2013
13 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Жури във видеоконкурс 2012
14 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът (Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование) 2012
15 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски) 2011
16 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство 2010
17 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите 2009
18 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание “Нация и политика” от 30-те години на ХХ век 2008
19 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Седемте смъртни гряха на книголюбието 2007
20 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов) 2004
21 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов) 2003
22 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Учителският хабитус тук и сега (BG’03) 2003
23 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков) 2002
24 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби 2001
25 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов) 2000
26 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка 2000
27 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата 1999
28 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов) 1998
29 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността (Мотивът за оживелия мъртвец в българския фолклор и литература: народната песен “Лазар и Петкана”, “Чумави” на П.П.Славейков, “През чумавото” на Й.Йовков, “Железният светилник” на Д.Талев) 1998
Участие в редколегия
1 Юлия Йорданова-Панчева, Фотобюлетин. Списание за фотография, Участие в редколегия 2013
2 Юлия Йорданова-Панчева, e-Scriptum. Сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография, Участие в редколегия 2012
3 Юлия Йорданова, Public Republic. Сайт за изкуства и хуманитаристика, Участие в редколегия 2008
4 Юлия Йорданова, Liternet. Сайт за литература, критика и хуманитаристика, Участие в редколегия 2007
5 Юлия Йорданова, Книгите днес. Списание за книгоиздаване и книгоразпространение, Участие в редколегия 2006
6 Юлия Йорданова, Разковниче. Списание за етнопедагогика, Участие в редколегия 1996