Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
Дипломна работа
1 Юлия Йорданова, Литературният журнализъм (Анализ на изобразителната политика на вестниците “Литературен форум” и "Литературен вестник"), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Георги Лозанов 1996
2 Юлия Йорданова, Фолклор и масова култура (Опит за интерпретативна антропология на популярната култура), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Йорданка Холевич 1996
Дисертация д-р
Юлия Йорданова, Традиционни образи на Своето и Чуждото в новата българска литература (Трансформационни аспекти), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Милена Кирова 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Юлия Йорданова-Панчева, "Преспалански мъдрости“ – деца и учени говорят заедно. // Сайт на ДГ № 113 "Преспа" - гр. София, ДГ №113 "Преспа" - гр. София 2020
2 Юлия Йорданова-Панчева, Издаваме книга с детски мъдрости. // Учителско дело, 2020, № 29, с. 3, 6, 2020
3 Юлия Здравкова Йорданова-Панчева, Философът фотограф Цочо Бояджиев. // Фотобюлетин, 2016, юни, с. 50-63, БФО 2016
4 Юлия Здравкова Йорданова-Панчева, Болката на фотографията. // Yutopia, 18.08.2015, 2015
5 Юлия Йорданова-Панчева, Да четеш мълчанието. // Фотобюлетин, 2015, май, с. 80-81, 2015
6 Юлия Йорданова-Панчева, PhotООбрази. // e-Scriptum, 02.02.2013, 2013
7 Яна Йолова, Наградени с школа по фотография. // Фотобюлетин, 2013, № 1, с. 52-55, 2013
8 Юлия Йорданова-Панчева, Натюрморти оживяват. // Фотобюлетин, 2013, № 2, с. 60-63, 2013
9 Юлия Йорданова-Панчева, Фотографска реторика на любовта (Диалогът Сюзън Зонтаг - Ани Лейбовиц). // Фотобюлетин, 2013, № 1, с. 26-28, БФО 2013
10 Юлия Йорданова-Панчева, Песен за моя Сид. // etopia, 11.08.2012, 2012
11 Юлия Йорданова-Панчева, Столичният кмет инж. Иван Иванов в подкрепа на литературата, живописта и фотографията (1934-1944 г.). // Фотобюлетин, 2012, № 4, с. 22-29, БФО 2012
12 Юлия Йорданова-Панчева, Филантропът инж. Иван Иванов. // Yutopia, 17.11.2012, 2012
13 Юлия Йорданова-Панчева, Фотографската "камера" на Джулия Камерън. // Фотобюлетин, 2012, № 2, с. 3-17., БФО 2012
14 Юлия Йорданова, Анкета: Вашите три основателни причини за запазването на „Литературен вестник” в културното ни пространство. // Литературен вестник, 2011, № 5, с. 7, 2011
15 Юлия Йорданова, Дискусия: Новите медии и новите възможности пред културата. // Литературен вестник, 2011, № 39-40, с. І-ІV, 2011
16 Юлия Йорданова, Интервю: За учебника с обич и омерзение. // Седем, 2011, № 12, с. 16, 2011
17 Юлия Йорданова-Панчева, Да разбираш фотографията. // Фотобюлетин, 2010, №4, с. 2-3., БФО 2010
18 Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите. // Литературен вестник, 2009, № 25, с. 10-11, 2009
19 Юлия Йорданова, Българският учител не е лишен от дарби. // Аз-Буки, 2008, № 4, с. 16, 2008
20 Юлия Йорданова, Електронното списание “Public-Republic”. // Литературен вестник, 2008, № 24, с. 7, 2008
21 Юлия Йорданова, Звезди в очите и снежинки в косите. // LiterNet, 2008, № 4, 2008
22 Юлия Йорданова, Ангелогласните. // Книгите днес, 2007, № 1, с. 37-38, 2007
23 Лия Данова, Архивите говорят… за Балканския комитет в Лондон. // Книгите днес, 2007, № 1, с. 6-7, 2007
24 Лия Данова, Българското читалище в Цариград. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 5-7, 2007
25 Юлия Йорданова, Иманяри на книги. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 32-37, 2007
26 Яна Йолова, Календарът на книжарници “Хеликон” за 2007 година. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 21-22, 2007
27 Юлия Йорданова, Моето хоби е тимброфилия. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 18-19, 2007
28 Яна Йолова, Напред в университетското книгоиздаване! // Книгите днес, 2007, № 3, с. 38-41, 2007
29 Юлия Йорданова, Национално честване на българската печатна книга. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 7-9, 2007
30 Лия Данова, Ориент, ориенталистика, “Ориенталия”. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 5-6, 2007
31 Юлия Здравкова, Садолитература. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 14, 2007
32 Юлия Йорданова, Самотни сърца за връзване. // Култура, 2007, № 26, с. 2, 2007
33 Юлия Йорданова, София: спомени за един град. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 38-39, 2007
34 Юлия Йорданова, Страшна приказка за любовта. // Култура, 2007, № 42, с. 7, 2007
35 Юлия Йорданова, Bulgarskiyat ezik – прагове на прехода. // Култура, 2006, № 16, с. 8, 2006
36 Яна Йолова, Homo legens: Четящият човек. // Книгите днес, 2006, № 3, с. 48, 2006
37 Юлия Йорданова, In Memoriam: Евгения Мицева (1945-2006). // Култура, 2006, № 24, с. 3, 2006
38 Юлия Йорданова, Варойката на Биолчев. // Литературен вестник, 2006, № 14, с. 6, 2006
39 Юлия Йорданова, Възнаграденият поет. // Книгите днес, 2006, № 2, с. 8-10, 2006
40 Юлия Йорданова, Господари на книжния ефир. // Кулутра, 2006, № 36, с. 8, 2006
41 Юлия Йорданова, Грамотността: що е то? // Книгите днес, 2006, № 3, с. 9-10, 2006
42 Юлия Йорданова, Европите на Стария континент. // Аз-Буки, 2006, № 4, с. 10 , 2006
43 Юлия Йорданова, Жените знаят защо. // Книгите днес, 2006, № 1, с. 25-26, 2006
44 Юлия Йорданова, НДК за себе си. // Култура, 2006, № 19, с. 3, 2006
45 Юлия Йорданова, Пасхален колорит. // Култура, 2006, № 15, с. 1, 2006
46 Юлия Йорданова, Разказ в музика. // Книгите днес, 2006, № 3, с. 51, 2006
47 Юлия Йорданова, Своевременни размишления за киното, книгите и образованието. // Култура, 2005, № 40, с. 2, 2005
48 Юлия Йорданова, Post factum за юбилея на Михаил Арнаудов. // Култура, 2004, № 4, с. 3, 2004
49 Юлия Йорданова, Литературна анкета: Книгите на 2003. // Литературен вестник, 2004, № 1, с. 5, 2004
50 Юлия Йорданова, Малката Света гора. // Култура, 2004, № 40-41, с. 2, 2004
51 Юлия Йорданова, Скомина по литературата. // Култура, 2004, № 34, с. 4, 2004
52 Юлия Йорданова, Токио в София. // Култура, 2004, № 39, с. 6, 2004
53 Юлия Йорданова, Гнезда и полети. // Литературен вестник, 2003, № 28, с. 3, 2003
54 Юлия Йорданова, Синьото на баладата. // Вестникът, 2003, № 19, с. 15, 2003
55 Юлия Йорданова, Трапезният мир на Балканите. // Култура, 2003, № 16, с. 3, 2003
56 Юлия Йорданова, Гласът “Личева”. // Литературен форум, 2002, № 19, с. 2, 2002
57 Юлия Йорданова, Заложница на историята. // Култура, 2002, № 46, с. 7, 2002
58 Юлия Йорданова, Киното: изпитание за демокрацията. // Литературен вестник, 2002, № 16, с. 15, 2002
59 Юлия Йорданова, Литературни кавърверсии. // Литературен форум, 2002, № 24, с. 2, 2002
60 Юлия Йорданова, Православие срещу постмодернизъм. // Литературен форум, 2002, № 26, с. 2, 2002
61 Юлия Йорданова, Сметанени опери. // Литературен вестник, 2002, № 5, с. 16, 2002
62 Юлия Йорданова, Телефонни йерофании. // Литературен вестник, 2002, № 16, с. 2, 2002
63 Юлия Йорданова, Дискусия: Отворено писмо за “Писмо до Америка”. // Кино, 2001, № 2, с. 9, 17, 2001
64 Юлия Йорданова, Писмото като кино. // Култура, 2001, № 2, с. 7, 2001
65 Юлия Йорданова, Полетът на Гълъбин. // Литературен вестник, 2001, № 36, с. 16, 2001
66 Юлия Йорданова, Сладко нещо. // Литературен вестник, 2001, № 13, с. 5, 2001
67 Юлия Йорданова, Летният семинар по българистика събра над 80 гости от чужбина. // Демокрация, 2000, № 213, с. 12, 2000
68 Юлия Йорданова, Микрофонът говори. // Литературен вестник, 2000, № 10, с. 4, 2000
69 Юлия Йорданова, Националната участ. // Разковниче, 2000, № 5, с. 5-7, 2000
70 Юлия Йорданова, (Без)злобна ги памет често повтаря… // Литературен форум, 1999, № 27, с. 1, 1999
71 Юлия Йорданова, Дискотеката (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 3, с. 4, 1999
72 Юлия Йорданова, Естествено, роман. // Литературен форум, 1999, № 35, с. 8, 1999
73 Юлия Йорданова, Зоопаркът и циркът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 4, с. 3, 1999
74 Юлия Йорданова, Лунапаркът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 6, с. 4, 1999
75 Юлия Йорданова, На чаша лимонада с Христос. // Литературен форум, 1999, № 7, с. 5, 1999
76 Юлия Йорданова, Неотдавна… // Култура, 1999, № 14, с. 2, 1999
77 Юлия Йорданова, Неудобна книга. // Литературен форум, 1999, № 9, с. 2, 1999
78 Юлия Йорданова, Смълчаният текст. // Литературен вестник, 1999, № 11, с. 5, 1999
79 Юлия Йорданова, Стихотворението книга. // Литературен вестник, 1999, № 31, с. 4, 1999
80 Юлия Йорданова, Танцуваща литература. // Литературен форум, 1999, № 33, с. 3, 1999
81 Юлия Йорданова, Футболът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 5, с. 3, 1999
82 Юлия Йорданова, Vivat Academia, vivant professores! // Литературен форум, 1998, № 38, с. 1-2, 1998
83 Юлия Йорданова, Българисти за протестите. // Култура, 1998, № 33, с. 1, 1998
84 Юлия Йорданова, Началата. // Литературен форум, 1998, № 36, с. 1, 6, 1998
85 Юлия Йорданова, Суеверията. // Разковниче, 1998, № 3, с. 6-7, 1998
86 Юлия Йорданова, Традиции в бъдното. // Литературен форум, 1998, № 41, с. 9, 1998
87 Юлия Йорданова, Университетът – интелектуалната банка на нацията. // Литературен форум, 1998, № 36, с. 7, 1998
88 Юлия Йорданова, Учебникът – помагало или катехизис. // Литературен форум, 1998, № 27, с. 3, 1998
89 Юлия Йорданова, Антропологията – обща наука и лична съдба. // Разковниче, 1997, № 2, с. 8-9, 1997
90 Юлия Йорданова, За трите синджира и свободата. // Демокрация, 1997, № 34, с. 11, 1997
91 Юлия Йорданова, На карнавал като на карнавал. // Демокрация, 1997, № 67, с. 6, 1997
92 Юлия Йорданова, Приключи… // Култура, 1997, № 34, с. 2, 1997
93 Юлия Йорданова, Царската република. // Демокрация, 1997, № 49, с. 11, 1997
94 Юлия Йорданова, Българи, българисти… българофони. // Култура, 1996, № 34, с. 1, 1996
95 Юлия Йорданова, Джони от фамилия Пенкови. // Култура, 1996, № 33, с. 3, 1996
96 Юлия Йорданова, Телефония. // Литературен вестник, 1996, № 30, с. 15, 1996
97 Юлия Йорданова, Двоен юбилей… // Култура, 1995, № 48, с. 3, 1995
98 Юлия Йорданова, Копривщица – мазки. // Култура, 1995, № 33, с. 1, 1995
99 Юлия Йорданова, Лалов пак е ректор. // Култура, 1995, № 43, с. 4, 1995
100 Юлия Йорданова, Летният семинар… // Култура. 1995, № 32, с. 3, 1995
101 Юлия Йорданова, Религиозното образование в България. // Култура, 1995, № 40, с. 2, 1995
102 Юлия Йорданова, Учените… // Култура, 1995, № 50, с. 3, 1995
103 Юлия Йорданова, Пространните жития на Кирил и Методий – исторически, литературни или философски произведения. // Ученически SuperМаркет, 1994, № 2, 1994
104 Юлия Йорданова, Изкуството и старобългарската книга. // Ученически SuperМаркет, 1993, № 48, 1993
Научен проект
1 Юлия Йорданова-Панчева, Книга с детски мъдрости (на деца от столична детска градина). Насърчаване на взаимодействието между родители и учители, Ръководител, Столична община, Номер на договора:СОА20-ДГ56-216 2020
2 Юлия Йорданова-Панчева, Между кориците и отвъд тях (Издаване на научен сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат), Ръководител, НФ "Изследвания" към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-89 2019
3 Юлия Йорданова-Панчева, Кратък летопис на световното и българското книгоиздаване, Член, НФ "Изследвания" към СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:133 2015
Научно ръководство
1 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на „Издатели и писатели: трансформации, предизвикателства, възход и медийна рефлексия. Българското книгоиздаване и българската художествена литература през 2010-2017 г.“, СУ "Св. Климент Охридски" - ФЖМК дисертация д-р:Жана Попова 2021
2 проф. дфн Андреана Ефтимова, Становище за "Лингвостилистични характеристики на копирайтинг текстовете и функционирането им в медийна среда", СУ "Св. Климент Охридски" - ФЖМК дисертация д-р:Йордан Карапенчев 2020
3 гл. ас. д-р Антоан Божинов, Рецензия на "Илюзията във фотографията", СУ "Св. Климент Охридски"- ФЖМК дипломна работа:Бояна Маркова 2019
4 гл. ас. д-р Марин Бодаков, Рецензия на "Маргарет Атууд в контекста на политическата и психологическа дистопия на ХХ и ХХІ век", СУ "Св. Климент Охридски"- ФЖМК дипломна работа:Светослава Будинова 2019
5 гл. ас. д-р Марин Бодаков, Рецензия на "Творческото писане – между мемоара и наръчника (Подходи на Рей Бредбъри, Чарлс Буковски, Умберто Еко, Ришард Капушчински, Стивън Кинг, Хулио Кортасар, Йосип Новакович)", СУ "Св. Климент Охридски" - ФЖМК дипломна работа:Галена Стоянова 2019
6 гл. ас. д-р Димитър Найденов, Рецензия на "Книжните блогове (Изследване на блога на Мария Попова "Brain Pickings")", СУ "Св. Климент Охридски" - ФЖМК дипломна работа:Румяна Христова 2018
7 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на "Специфики на издаването на кулинарни книги като част от масовото книгоиздаване след 1989 г.", СУ "Св. Климент Охридски" - ФЖМК дипломна работа:Мария Аврамова 2018
8 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на „Издателски политики на криминалния жанр в България през периода 1944-1989 г.“, СУ "Св. Климент Охридски" - ФЖМК дипломна работа:Доброслава Спанова 2018
9 доц. Георги Лозанов, Становище за "Субективен документализъм в българската фотография (1970-1991 г.)", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Антоан Божинов 2017
10 доц. Георги Лозанов, Становище за „Пресата и консумативното общество: трансформации на медийния дискурс (Медии и археология в периода 1989 – 2015 г.)“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Оля Стоянова 2017
11 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на „Арт Плюс“ – традиционни и нови издателско-книготърговски практики“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диляна Иванова 2016
12 гл. ас. д-р Марин Бодаков, Рецензия на „Театърът като алтернативна медия. Медийният компонент в съвременните български театрални постановки“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивета Иванова 2016
13 , Рецензия на „Традиции и иновации в българското книгоиздаване. Сравнителна характеристика между издателствата „Христо Г. Данов“, „Тодор Ф. Чипев“, „Хемус“, „Бард“, „Сиела“, и „Жанет 45“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стиляна Иванова 2016
14 проф. д-р Алберт Бенбасат, Становище за "Промененият модел на съвременното детско книгоиздаване в България", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Катя Кирилова 2016
15 доц. д-р Милена Цветкова, Становище за „Продуцентски модели за медиатизация на книгата“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Виктория Бисерова 2016
16 проф. д-р Грета Дерменджиева, Консултация на "Социалната мрежа Facebook като част от маркетинговата стратегия на книгоиздателствата в България", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Варчева 2015
17 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на "Съотношението между масова и висока култура при публикуването на съвременна българска поезия (На традиционен носител и в интернет през 2014 и 2015 г.)", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Свобода Даскалова 2015
18 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на „Аудиокнигата в дигиталната епоха – световни и български измерения“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валентина Неделчева 2015
19 проф. д-р Алберт Бенбасат, Становище за "Учебно-помощни издания на литературната класика в България (1990-2010). Издателски стратегии и практики", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Малина Димитрова 2015
20 проф. д-р Алберт Бенбасат, Консултация на "Издаване на сборници със словесен фолклор след 50-те г. на ХХ в. досега в България - историческо и културно значение, тенденции за развитие и разпространение", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Рая Тошева 2014
21 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Единство и различия на интерактивните книги за деца в печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Тодорова 2013
22 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Особености на дигитализацията на литературни архиви в България от началото на ХХI век, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Русинова 2013
23 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Разновидности на испаноезичната художествена литература в българското книгоиздаване (2002-2012 г), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Флоранс Иванова 2013
24 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на „Детско-юношеското книгоиздаване в България (1944-2010 г.)”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветан Павлов 2013
25 , Рецензия на „Книгата като ефективен стимул за интелектуалното развитие на детето”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виктория Събева 2013
26 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Споразумението Acta в контекста на българското книгоиздаване, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Биляна Оникова 2013
27 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Български блогове за книги в интернет, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Михаил Абаджиев 2012
28 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Медиаморфоза на българската книга за художествена литература: печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Николова 2012
29 , Рецензия на „Белетристиката на Людмила Филипова – медийна динамика на популярността”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мартина Кирилова 2012
30 , Рецензия на „Потенциалът на издателските проекти на тема „Оцеляване”. Вълната “Survivalism”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветомира Филипова 2012
31 , Рецензия на „Трансформациите на героя в литературата за юноши след 2000 година през погледа на литературната критика в България”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Денка Колева 2012
32 , Рецензия на „Формиране на литературен вкус в диалектиката издател-читател”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Луиза Дамянова 2012
33 , Становище за „Трансформации и конвергенция на журналистическите жанрови форми в онлайн журналистиката”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Росица Славова-Янкова 2012
34 ст. ас. Марин Бодаков, Рецензия на "Образът на театралното изкуство във всекидневниците "24 часа" и "Труд" (Сравнителен анализ през периода юли-декември 2010 г.)", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Янислава Монева 2011
35 , Рецензия на „Литературната проблематика в софийските безплатни издания през 2010 г. (Изследване на софийските безплатни издания – януари-декември 2010 г.)”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елица Борисова 2011
36 , Рецензия на „Съвременна българска култура на страниците на списание „ЛИК” (май 2009-май 2011)”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Петрова 2011
37 доц. д-р Росица Пенкова, Рецензия на "Билингвална технология за усвояване на морфорогични структури в начален етап на основната образователна степен", СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ дисертация д-р:Татяна Раковчена 2010
38 , Рецензия на "Предучилищно образование и мултиетническа среда. Етнопсихопедагогически основания на взаимодействието дете-учител-родител. Върху примера на ромското етническо малцинство в България", СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ дисертация д-р:доц. д-р Ирина Колева 2008
39 , Рецензия на "Съвременни тенденции на интеркултурното образование при децата от ромски произход (в условията на глобализация)", СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ дисертация д-р:Милена Илиева 2008
40 , Рецензия на “Обогатяване речника на ученици в двуезична среда (Република Молдова)”, СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ дисертация д-р:Мария Паслар 2008
41 , Рецензия на "Междупредметните връзки в обучението по български и английски език – средство за повишаване на социокултурните и езиковите компетентности на учениците от 8. и 9. клас (чуждоезиков профил) на СОУ", СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ дисертация д-р:Цветелина Георгиева 2006
42 , Рецензия на “Емоционално-образното значение на думата в литературно-образователния дискурс по “Български език” в Република Молдова”, СУ "Св. Климент Охридски" - ДИУУ дисертация д-р:Марияна Георгиева 2006
Редактор на издание нереферирано
1 Юлия Йорданова-Панчева, Погледец към книгите на Лозинка Йорданова, Редактор на издание нереферирано 2014
2 Юлия Йорданова-Панчева, Фотобюлетин, Редактор на издание нереферирано 2013
3 Юлия Йорданова-Панчева, e-Scriptum, Редактор на издание нереферирано 2012
4 Юлия Йорданова, Public Republic, Редактор на издание нереферирано 2008
5 Юлия Йорданова, Liternet, Редактор на издание нереферирано 2007
6 Юлия Йорданова, Книгите днес, Редактор на издание нереферирано 2006
7 Юлия Йорданова, Обичани обичаи, Редактор на издание нереферирано 1996
8 Юлия Йорданова, Разковниче, Редактор на издание нереферирано 1996
Редактор на сборник
1 Юлия Йорданова-Панчева, Измерения на компетентността, Редактор на сборник 2021
2 Юлия Йорданова-Панчева, Преспалански мъдрости. Мъдрости на деца от Детска градина „Преспа“ в гр. София през учебната 2019-2020 година и учени мъдрости за тях, Редактор на сборник 2020
3 Юлия Йорданова-Панчева, Моята девиза беше…, Редактор на сборник 2013
Статия в научно списание
1 Юлия Йорданова-Панчева, Ставането мъж в Стария Завет. Нов труд по джендър библеистика в България, Colloquia Comparativa Litterarum, том:4, брой:1, 2018, стр.:114-118 2018
2 Юлия Йорданова-Панчева, Дигитализираната Алиса, Литературата, брой:17, 2016, стр.:446-453, Ref, Web of Science 2016
3 Юлия Йорданова, Опит за незабрава (Музейно активиране на литературната памет), etopia, 2013 2013
4 Юлия Йорданова-Панчева, Под знака на луната, etopia, 2013 2013
5 Юлия Йорданова-Панчева, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски|, etopia, 2012, Ref, Web of Science 2012
6 Юлия Йорданова, (Не)възможното оценяване по литература, Продължаващо образование, брой:26, 2011, Ref, Web of Science 2011
7 Юлия Йорданова, Реформиращото се училищно образование в България – една версия на Прехода, Public Republic, 2011, Ref, Web of Science 2011
8 Юлия Йорданова, Предизвиканият канон, Български език и литература, брой:3, 2010, стр.:62-69, Ref, Web of Science 2010
9 Юлия Йорданова, Това е кметът, Public Republic, 2010, Ref, Web of Science 2010
10 Юлия Йорданова, Ексклузивно: За обучението по БЕЛ, Литературен вестник, брой:5, 2009, стр.:4-5, Ref, Web of Science 2009
11 Юлия Йорданова, Зелена литература, Liternet, 2009, Ref, Web of Science 2009
12 Юлия Йорданова, Изгубените: Бесарабските българи през погледа на сп. „Нация и политика“ от 30-те години на ХХ в., Исторически преглед, брой:1-2, 2009, стр.:200-214, Ref, Web of Science 2009
13 Юлия Йорданова, Образът на Балканите в българското документално кино, Литературен вестник, брой:25, 2009, стр.:6-7, Ref, Web of Science 2009
14 Юлия Йорданова, Оръжието на жената е в жартиера й, Public Republic, 2009, Ref, Web of Science 2009
15 Юлия Йорданова, Експонираният Яворов, Култура, брой:7, 2008, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2008
16 Юлия Йорданова, Семиотика на кафето, Liternet, брой:3, 2008, Ref, Web of Science 2008
17 Юлия Йорданова, Фотозографии, Public Republic, 2008, Ref, Web of Science 2008
18 Юлия Йорданова, Архитектура на тъгата, Литературен вестник, брой:29, 2007, стр.:14-15, Ref, Web of Science 2007
19 Юлия Йорданова, В кухнята на Сътворението (Поглед върху gender-библеистиката на Милена Кирова), Литературата, брой:1, 2007, стр.:234-240, Ref, Web of Science 2007
20 Юлия Йорданова, Великите българки, Литературен вестник, брой:12, 2007, стр.:2-3, Ref, Web of Science 2007
21 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Пенчо Славейков и Мара Белчева), Книгите днес, брой:2, 2007, стр.:53-55, Ref, Web of Science 2007
22 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова), Книгите днес, брой:1, 2007, стр.:50-51, Ref, Web of Science 2007
23 Юлия Йорданова, Белег - йероглифът на спомена, Литературен вестник, брой:31, 2006, стр.:7-7, Ref, Web of Science 2006
24 Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов), Български фолклор, брой:1, 2006, стр.:5-21, Ref, Web of Science 2006
25 Юлия Йорданова, Любовният дискурс, Liternet, брой:9, 2006, Ref, Web of Science 2006
26 Юлия Йорданова, Отраженията на Меконг, Liternet, брой:3, 2006, Ref, Web of Science 2006
27 Юлия Йорданова, В гравитацията на Нютън, Култура, брой:17-18, 2005, стр.:3-3, Ref, Web of Science 2005
28 Юлия Йорданова, Записки по балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2005
29 Юлия Йорданова, Полемични полета (Диалог между Михаил Арнаудов и Димитър Маринов), Българска етнология, брой:1, 2005, стр.:66-79, Ref, Web of Science 2005
30 Юлия Йорданова, Разопаковане на Балканите, Култура, брой:16, 2005, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2005
31 Юлия Йорданова, Танцът в балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2005
32 Юлия Йорданова, Дума, разказ и тъга по Радичков, Култура, брой:42, 2004, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2004
33 Юлия Йорданова, Раждането на Бащата(Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров), Литературна мисъл, брой:2, 2004, стр.:117-126, Web of Science 2004
34 Юлия Йорданова, С Canon отвъд канона, Култура, брой:7-8, 2004, стр.:7-7, Ref, Web of Science 2004
35 Юлия Йорданова, Сказание за фолклора (Посткомунистическа версия), Литературен вестник, брой:17, 2004, стр.:4-4, Ref, Web of Science 2004
36 Юлия Йорданова, Клопката на фотографията, Култура, брой:42, 2003, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2003
37 Юлия Йорданова, Литературни легенди (Втори стазим), Литературна мисъл, брой:1-2, 2003, стр.:122-135, Ref, Web of Science 2003
38 Юлия Йорданова, Мост между два дома, Литературен вестник, брой:12, 2003, стр.:4-5, Ref, Web of Science 2003
39 Юлия Йорданова, Фотографска памет на нацията, Култура, брой:46, 2003, стр.:3-3, Ref, Web of Science 2003
40 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Българска етнология, брой:1, 2002, стр.:100-113, Ref, Web of Science 2002
41 Юлия Йорданова, Критика с диакритичен знак, Литературен вестник, брой:37, 2002, стр.:6-6, Ref, Web of Science 2002
42 Юлия Йорданова, Опит за социологическа геометрия (Текст за Лорънс Фридман), Литературен форум, брой:29, 2002, стр.:2-2, Ref, Web of Science 2002
43 Юлия Йорданова, Супата, наречена Европа (Есе върху етическата социология на Зигмунт Бауман), Литературен форум, брой:27, 2002, стр.:2-2, Ref, Web of Science 2002
44 Юлия Йорданова, Хуманитарният интелект на "своя" и "чужда" земя (Бележки върху интелектуалния портрет на Цветан Тодоров), Демократически преглед, брой:50, 2002, стр.:323-335 2002
45 Юлия Йорданова, Фотографология, Култура, брой:23, 2001, стр.:8-8, Ref, Web of Science 2001
46 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Литературна мисъл, брой:1, 2000, стр.:113-120, Ref, Web of Science 2000
47 Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов), Език и литература, брой:1, 2000, стр.:107-115, Ref, Web of Science 2000
48 Юлия Йорданова, Българският Клод Леви-Строс, Литературен форум, брой:30, 1999, стр.:3-5, Ref, Web of Science 1999
49 Юлия Йорданова, Европеидна българистика, Литературен форум, брой:32, 1999, стр.:1-9, Ref, Web of Science 1999
50 Юлия Йорданова, Скука по Лолита, Света гора, брой:1, 1998, стр.:105-115 1998
51 Юлия Йорданова, Литературата между “форума” и “вестника”, Култура, брой:33, 1996, стр.:6-6, Ref, Web of Science 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Юлия Йорданова-Панчева, Дигитализираната „Алиса“ (Поглед върху „Алиса в дигиталния свят“ от Алберт Бенбасат), Между кориците и отвъд тях, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:44-50, ISBN:978-954-07-4896-2 2020
2 Юлия Йорданова-Панчева, Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската библия от Милена Кирова, Литературата: удоволствия и предизвикателства, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:59-72 2018
3 Юлия Йорданова, Учителският хабитус (Социологически поглед върху професията учител по литература), Историята, която усмихва, издателство:Парадигма, 2014 2014
4 Юлия Йорданова-Панчева, Новите медии и новите възможности пред културата, Култура по време на криза. Дискусии, издателство:фондация "Литературен вестник", 2012, стр.:55-78, Ref, Web of Science 2012
5 Юлия Йорданова-Панчева, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство („Уебсайтска история на славата” в 70 примера на българоезични литературни сайтове), Книгата във виртуалния свят, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:118-143, Ref, Web of Science 2012
6 Юлия Йорданова, Седемте смъртни гряха на книголюбието, Книга и комуникация - от Идеята до Интерпретацията, издателство:УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, стр.:98-101, Ref, Web of Science 2008
7 Юлия Йорданова, Геният и неговият наставник, Вечното състезание на Ученика с Учителя, издателство:Труд, 2007, стр.:50-54 2007
8 Юлия Йорданова, Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Христо Ботев), Ботев. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2005, стр.:332-349, Ref, Web of Science 2005
9 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:269-282, Ref, Web of Science 2005
10 Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков), Българистични студии. Международна българистика, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:275-287, Ref, Web of Science 2004
11 Юлия Йорданова, „През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха, Йовков. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2003, стр.:154-160, Ref, Web of Science 2003
12 Юлия Йорданова, Неиздадената Книга за българските будители, Неиздадената Книга за българските будители. Есета, издателство:Труд, 2003, стр.:66-71 2003
13 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.), издателство:Кралица Маб, 2001, стр.:76-86, Ref, Web of Science 2001
14 Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов), Коментар. Интерпретация. Възможности за четене, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.:186-209, Ref, Web of Science 2001
15 Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата, Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2000, стр.:268-284, Ref, Web of Science 2000
16 Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността, Език. Литература. Идентичност, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1999, стр.:125-152, Ref, Web of Science 1999
Студия в сборник (на конференция и др.)
Юлия Йорданова-Панчева, Поетика на детската мъдрост (Литературно-художествени особености на умните изказвания на децата), Преспалански мъдрости. Мъдрости на деца от ДГ „Преспа“ в София през учебната 2019/2020 г. и учени мъдрости за тях, редактор/и:Юлия Йорданова-Панчева, издателство:ДГ № 113 "Преспа" - София, 2020, стр.:77-98, ISBN:978-619-188-453-7 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Измерения на компетентността в науката за книгоиздаването (Очертаване на полето) 2020
2 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Родителският дневник в нова комуникационна среда (От кореспонденцията на Корней Чуковски до споделените записки във „Фейсбук“) 2020
3 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Лицата на раз-пол-овения човек в изследването на социопола в Еврейската Библия от Милена Кирова 2018
4 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Литературата за деца в списание "Литературата", издание на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ 2017
5 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури в литературен конкурс 2017
6 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Дигитализираната „Алиса“ 2016
7 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури във видеоконкурс 2014
8 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Литературната награда като антикризисна мярка в книгоиздаването (Върху един пример от историята на българската литература) 2013
9 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури във фотоконкурс 2013
10 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Жури във видеоконкурс 2012
11 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът (Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование) 2012
12 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски) 2011
13 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство 2010
14 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите 2009
15 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание “Нация и политика” от 30-те години на ХХ век 2008
16 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Седемте смъртни гряха на книголюбието 2007
17 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов) 2004
18 Секционен доклад, Юлия Йорданова-Панчева, Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов) 2003
19 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Учителският хабитус тук и сега (BG’03) 2003
20 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков) 2002
21 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби 2001
22 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов) 2000
23 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка 2000
24 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата 1999
25 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов) 1998
26 Секционен доклад, Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността (Мотивът за оживелия мъртвец в българския фолклор и литература: народната песен “Лазар и Петкана”, “Чумави” на П.П.Славейков, “През чумавото” на Й.Йовков, “Железният светилник” на Д.Талев) 1998