Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева
Дипломна работа
1 Юлия Йорданова, Литературният журнализъм (Анализ на изобразителната политика на вестниците “Литературен форум” и "Литературен вестник"), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Георги Лозанов 1996
2 Юлия Йорданова, Фолклор и масова култура (Опит за интерпретативна антропология на популярната култура), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Йорданка Холевич 1996
Дисертация д-р
Юлия Йорданова, Традиционни образи на Своето и Чуждото в новата българска литература (Трансформационни аспекти), ФСлФ - СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Милена Кирова 2003
Доклад на конференция
1 Юлия Йорданова, Жури в литературен конкурс, Приказки от деца за деца , България/Варна 2017 2017
2 Юлия Йорданова-Панчева, Литературата за деца в списание "Литературата", издание на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“, Представяне на сп. "Литературата", 2016 г., кн. 17, България/София/Ректорат на СУ "Св. "Кл. Охридски", зала 1 2017 2017
3 Юлия Йорданова, Дигитализираната „Алиса“, Между кориците и отвъд тях, България/София 2016 2016
4 Юлия Йорданова, Жури във видеоконкурс, Героите на моето поколение, България/София 2014 2014
5 Юлия Йорданова, Жури във фотоконкурс, Глокализация, България/София 2013 2013
6 Юлия Йорданова, Литературната награда като антикризисна мярка в книгоиздаването (Върху един пример от историята на българската литература), Книгоиздаване по време на криза, България/София 2013 2013
7 Юлия Йорданова, Жури във видеоконкурс, Лицата на насилието през погледа на децата, България/София 2012 2012
8 Юлия Йорданова, Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът (Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование), Проблеми на народната традиционна култура, образованието и идеите на проф. д-р Иван Шишманов, България/София 2012 2012
9 Юлия Йорданова, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски), Езиците на културата, България/Благоеврад 2011 2011
10 Юлия Йорданова-Панчева, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство, Книгата във виртуалния свят, България/София 2010 2010
11 Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите, Образът на Балканите в българското документално кино, България/Благоеврад 2009 2009
12 Юлия Йорданова-Панчева, Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание “Нация и политика” от 30-те години на ХХ век, Българите в Молдова и Украйна – език, литература, история, култура, образование, България/София 2008 2008
13 Юлия Йорданова-Панчева, Седемте смъртни гряха на книголюбието, Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията, България/Велико Търново 2007 2007
14 Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов), Малката Света гора 2004 2004
15 Юлия Йорданова-Панчева, Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов) , 125 години от рождението на Михаил Арнаудов, България/София 2003 2003
16 Юлия Йорданова, Учителският хабитус тук и сега (BG’03), Колегиум по възрожденска литература в памет на проф. Дочо Леков 2003 2003
17 Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков) , 40 г. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти към СУ “Св. Кл. Охридски”, България/София 2002 2002
18 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Да живееш с демони (Между ангели и демони), България/София 2001 2001
19 Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов) , Коментар, интерпретация, възможности за четене, България/София 2000 2000
20 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка, Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ в., България/София 2000 2000
21 Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата, Краят на века – носталгии, раздели и надежди, България/София 1999 1999
22 Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността (Мотивът за оживелия мъртвец в българския фолклор и литература: народната песен “Лазар и Петкана”, “Чумави” на П.П.Славейков, “През чумавото” на Й.Йовков, “Железният светилник” на Д.Талев), Идентичност и другост в българското културно пространство, България/София 1998 1998
23 Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов), Началата на литературата, България/София 1998 1998
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Юлия Здравкова Йорданова-Панчева, Болката на фотографията. // etopia, 18.08.2015, 2015
2 Юлия Йорданова-Панчева, Да четеш мълчанието. // Фотобюлетин, 2015, № 1, с. 80-81, 2015
3 Юлия Йорданова, PhotООбрази. // e-Scriptum, 02.02.2013, 2013
4 Яна Йолова, Наградени с школа по фотография. // Фотобюлетин, 2013, № 1, с. 52-55, 2013
5 Юлия Йорданова, Натюрморти оживяват. // Фотобюлетин, 2013, № 2, с. 60-63, 2013
6 Юлия Йорданова, Песен за моя Сид. // etopia, 11.08.2012, 2012
7 Юлия Йорданова, Филантропът инж. Иван Иванов. // etopia, 17.11.2012, 2012
8 Юлия Йорданова, Анкета: Вашите три основателни причини за запазването на „Литературен вестник” в културното ни пространство. // Литературен вестник, 2011, № 5, с. 7, 2011
9 Юлия Йорданова, Дискусия: Новите медии и новите възможности пред културата. // Литературен вестник, 2011, № 39-40, с. І-ІV, 2011
10 Юлия Йорданова, Интервю: За учебника с обич и омерзение. // Седем, 2011, № 12, с. 16, 2011
11 Юлия Йорданова, Веселите чудовища на Балканите. // Литературен вестник, 2009, № 25, с. 10-11, 2009
12 Юлия Йорданова, Българският учител не е лишен от дарби. // Аз-Буки, 2008, № 4, с. 16, 2008
13 Юлия Йорданова, Електронното списание “Public-Republic”. // Литературен вестник, 2008, № 24, с. 7, 2008
14 Юлия Йорданова, Звезди в очите и снежинки в косите. // Liternet, 2008, № 4, 2008
15 Юлия Йорданова, Ангелогласните. // Книгите днес, 2007, № 1, с. 37-38, 2007
16 Лия Данова, Архивите говорят… за Балканския комитет в Лондон. // Книгите днес, 2007, № 1, с. 6-7, 2007
17 Лия Данова, Българското читалище в Цариград. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 5-7, 2007
18 Юлия Йорданова, Иманяри на книги. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 32-37, 2007
19 Яна Йолова, Календарът на книжарници “Хеликон” за 2007 година. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 21-22, 2007
20 Юлия Йорданова, Моето хоби е тимброфилия. // Книгите днес, 2007, № 3, с. 18-19, 2007
21 Яна Йолова, Напред в университетското книгоиздаване! // Книгите днес, 2007, № 3, с. 38-41, 2007
22 Юлия Йорданова, Национално честване на българската печатна книга. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 7-9, 2007
23 Лия Данова, Ориент, ориенталистика, “Ориенталия”. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 5-6, 2007
24 Юлия Здравкова, Садолитература. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 14, 2007
25 Юлия Йорданова, Самотни сърца за връзване. // Култура, 2007, № 26, с. 2, 2007
26 Юлия Йорданова, София: спомени за един град. // Книгите днес, 2007, № 2, с. 38-39, 2007
27 Юлия Йорданова, Страшна приказка за любовта. // Култура, 2007, № 42, с. 7, 2007
28 Юлия Йорданова, Bulgarskiyat ezik – прагове на прехода. // Култура, 2006, № 16, с. 8, 2006
29 Яна Йолова, Homo legens: Четящият човек. // Книгите днес, 2006, № 3, с. 48, 2006
30 Юлия Йорданова, In Memoriam: Евгения Мицева (1945-2006). // Култура, 2006, № 24, с. 3, 2006
31 Юлия Йорданова, Варойката на Биолчев. // Литературен вестник, 2006, № 14, с. 6, 2006
32 Юлия Йорданова, Възнаграденият поет. // Книгите днес, 2006, № 2, с. 8-10, 2006
33 Юлия Йорданова, Господари на книжния ефир. // Кулутра, 2006, № 36, с. 8, 2006
34 Юлия Йорданова, Грамотността: що е то? // Книгите днес, 2006, № 3, с. 9-10, 2006
35 Юлия Йорданова, Европите на Стария континент. // Аз-Буки, 2006, № 4, с. 10 , 2006
36 Юлия Йорданова, Жените знаят защо. // Книгите днес, 2006, № 1, с. 25-26, 2006
37 Юлия Йорданова, НДК за себе си. // Култура, 2006, № 19, с. 3, 2006
38 Юлия Йорданова, Пасхален колорит. // Култура, 2006, № 15, с. 1, 2006
39 Юлия Йорданова, Разказ в музика. // Книгите днес, 2006, № 3, с. 51, 2006
40 Юлия Йорданова, Своевременни размишления за киното, книгите и образованието. // Култура, 2005, № 40, с. 2, 2005
41 Юлия Йорданова, Post factum за юбилея на Михаил Арнаудов. // Култура, 2004, № 4, с. 3, 2004
42 Юлия Йорданова, Литературна анкета: Книгите на 2003. // Литературен вестник, 2004, № 1, с. 5, 2004
43 Юлия Йорданова, Малката Света гора. // Култура, 2004, № 40-41, с. 2, 2004
44 Юлия Йорданова, Скомина по литературата. // Култура, 2004, № 34, с. 4, 2004
45 Юлия Йорданова, Токио в София. // Култура, 2004, № 39, с. 6, 2004
46 Юлия Йорданова, Гнезда и полети. // Литературен вестник, 2003, № 28, с. 3, 2003
47 Юлия Йорданова, Синьото на баладата. // Вестникът, 2003, № 19, с. 15, 2003
48 Юлия Йорданова, Трапезният мир на Балканите. // Култура, 2003, № 16, с. 3, 2003
49 Юлия Йорданова, Гласът “Личева”. // Литературен форум, 2002, № 19, с. 2, 2002
50 Юлия Йорданова, Заложница на историята. // Култура, 2002, № 46, с. 7, 2002
51 Юлия Йорданова, Киното: изпитание за демокрацията. // Литературен вестник, 2002, № 16, с. 15, 2002
52 Юлия Йорданова, Литературни кавърверсии. // Литературен форум, 2002, № 24, с. 2, 2002
53 Юлия Йорданова, Православие срещу постмодернизъм. // Литературен форум, 2002, № 26, с. 2, 2002
54 Юлия Йорданова, Сметанени опери. // Литературен вестник, 2002, № 5, с. 16, 2002
55 Юлия Йорданова, Телефонни йерофании. // Литературен вестник, 2002, № 16, с. 2, 2002
56 Юлия Йорданова, Дискусия: Отворено писмо за “Писмо до Америка”. // Кино, 2001, № 2, с. 9, 17, 2001
57 Юлия Йорданова, Писмото като кино. // Култура, 2001, № 2, с. 7, 2001
58 Юлия Йорданова, Полетът на Гълъбин. // Литературен вестник, 2001, № 36, с. 16, 2001
59 Юлия Йорданова, Сладко нещо. // Литературен вестник, 2001, № 13, с. 5, 2001
60 Юлия Йорданова, Летният семинар по българистика събра над 80 гости от чужбина. // Демокрация, 2000, № 213, с. 12, 2000
61 Юлия Йорданова, Микрофонът говори. // Литературен вестник, 2000, № 10, с. 4, 2000
62 Юлия Йорданова, Националната участ. // Разковниче, 2000, № 5, с. 5-7, 2000
63 Юлия Йорданова, (Без)злобна ги памет често повтаря… // Литературен форум, 1999, № 27, с. 1, 1999
64 Юлия Йорданова, Дискотеката (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 3, с. 4, 1999
65 Юлия Йорданова, Естествено, роман. // Литературен форум, 1999, № 35, с. 8, 1999
66 Юлия Йорданова, Зоопаркът и циркът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 4, с. 3, 1999
67 Юлия Йорданова, Лунапаркът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 6, с. 4, 1999
68 Юлия Йорданова, На чаша лимонада с Христос. // Литературен форум, 1999, № 7, с. 5, 1999
69 Юлия Йорданова, Неотдавна… // Култура, 1999, № 14, с. 2, 1999
70 Юлия Йорданова, Неудобна книга. // Литературен форум, 1999, № 9, с. 2, 1999
71 Юлия Йорданова, Смълчаният текст. // Литературен вестник, 1999, № 11, с. 5, 1999
72 Юлия Йорданова, Стихотворението книга. // Литературен вестник, 1999, № 31, с. 4, 1999
73 Юлия Йорданова, Танцуваща литература. // Литературен форум, 1999, № 33, с. 3, 1999
74 Юлия Йорданова, Футболът (рубрика “Антропологики”). // Литературен форум, 1999, № 5, с. 3, 1999
75 Юлия Йорданова, Vivat Academia, vivant professores! // Литературен форум, 1998, № 38, с. 1-2, 1998
76 Юлия Йорданова, Българисти за протестите. // Култура, 1998, № 33, с. 1, 1998
77 Юлия Йорданова, Началата. // Литературен форум, 1998, № 36, с. 1, 6, 1998
78 Юлия Йорданова, Суеверията. // Разковниче, 1998, № 3, с. 6-7, 1998
79 Юлия Йорданова, Традиции в бъдното. // Литературен форум, 1998, № 41, с. 9, 1998
80 Юлия Йорданова, Университетът – интелектуалната банка на нацията. // Литературен форум, 1998, № 36, с. 7, 1998
81 Юлия Йорданова, Учебникът – помагало или катехизис. // Литературен форум, 1998, № 27, с. 3, 1998
82 Юлия Йорданова, Антропологията – обща наука и лична съдба. // Разковниче, 1997, № 2, с. 8-9, 1997
83 Юлия Йорданова, За трите синджира и свободата. // Демокрация, 1997, № 34, с. 11, 1997
84 Юлия Йорданова, На карнавал като на карнавал. // Демокрация, 1997, № 67, с. 6, 1997
85 Юлия Йорданова, Приключи… // Култура, 1997, № 34, с. 2, 1997
86 Юлия Йорданова, Царската република. // Демокрация, 1997, № 49, с. 11, 1997
87 Юлия Йорданова, Българи, българисти… българофони. // Култура, 1996, № 34, с. 1, 1996
88 Юлия Йорданова, Джони от фамилия Пенкови. // Култура, 1996, № 33, с. 3, 1996
89 Юлия Йорданова, Телефония. // Литературен вестник, 1996, № 30, с. 15, 1996
90 Юлия Йорданова, Двоен юбилей… // Култура, 1995, № 48, с. 3, 1995
91 Юлия Йорданова, Копривщица – мазки. // Култура, 1995, № 33, с. 1, 1995
92 Юлия Здравкова Йорданова-Панчева, Лалов пак е ректор. // Култура, 1995, № 43, с. 4, 1995
93 Юлия Йорданова, Летният семинар… // Култура. 1995, № 32, с. 3, 1995
94 Юлия Йорданова, Религиозното образование в България. // Култура, 1995, № 40, с. 2, 1995
95 Юлия Йорданова, Учените… // Култура, 1995, № 50, с. 3, 1995
96 Юлия Йорданова, Пространните жития на Кирил и Методий – исторически, литературни или философски произведения. // Ученически SuperМаркет, 1994, № 2, 1994
97 Юлия Йорданова, Изкуството и старобългарската книга. // Ученически SuperМаркет, 1993, № 48, 1993
Научно ръководство
1 доц. Георги Лозанов, Становище за „Пресата и консумативното общество: трансформации на медийния дискурс (Медии и археология в периода 1989 – 2015 г.)“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Оля Стоянова 2017
2 доц. Георги Лозанов, Становище на "Субективен документализъм в българската фотография (1970-1991 г.)", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Антоан Божинов 2017
3 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на „Арт Плюс“ – традиционни и нови издателско-книготърговски практики“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диляна Иванова 2016
4 гл. ас. д-р Марин Бодаков, Рецензия на „Театърът като алтернативна медия. Медийният компонент в съвременните български театрални постановки“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивета Иванова 2016
5 , Рецензия на „Традиции и иновации в българското книгоиздаване. Сравнителна характеристика между издателствата „Христо Г. Данов“, „Тодор Ф. Чипев“, „Хемус“, „Бард“, „Сиела“, и „Жанет 45“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стиляна Иванова 2016
6 проф. д-р Алберт Бенбасат, Становище за "Промененият модел на съвременното детско книгоиздаване в България", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Катя Кирилова 2016
7 доц. д-р Милена Цветкова, Становище за „Продуцентски модели за медиатизация на книгата“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Виктория Бисерова 2016
8 проф. д-р Грета Дерменджиева, Консултация на "Социалната мрежа Facebook като част от маркетинговата стратегия на книгоиздателствата в България", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Варчева 2015
9 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на "Съотношението между масова и висока култура при публикуването на съвременна българска поезия (На традиционен носител и в интернет през 2014 и 2015 г.)", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Свобода Даскалова 2015
10 проф. д-р Алберт Бенбасат, Рецензия на „Аудиокнигата в дигиталната епоха – световни и български измерения“, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валентина Неделчева 2015
11 проф. д-р Алберт Бенбасат, Становище за "Учебно-помощни издания на литературната класика в България (1990-2010). Издателски стратегии и практики", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Малина Димитрова 2015
12 проф. д-р Алберт Бенбасат, Консултация на "Издаване на сборници със словесен фолклор след 50-те г. на ХХ в. досега в България - историческо и културно значение, тенденции за развитие и разпространение", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Рая Тошева 2014
13 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Единство и различия на интерактивните книги за деца в печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Тодорова 2013
14 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Особености на дигитализацията на литературни архиви в България от началото на ХХI век, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Русинова 2013
15 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Разновидности на испаноезичната художествена литература в българското книгоиздаване (2002-2012 г), ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Флоранс Иванова 2013
16 , Рецензия на „Детско-юношеското книгоиздаване в България (1944-2010 г.)”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветан Павлов 2013
17 , Рецензия на „Книгата като ефективен стимул за интелектуалното развитие на детето”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виктория Събева 2013
18 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Споразумението Acta в контекста на българското книгоиздаване, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Биляна Оникова 2013
19 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Български блогове за книги в интернет, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Михаил Абаджиев 2012
20 гл. ас. д-р Юлия Йорданова, Медиаморфоза на българската книга за художествена литература: печатни и електронни форми, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Николова 2012
21 , Рецензия на „Белетристиката на Людмила Филипова – медийна динамика на популярността”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мартина Кирилова 2012
22 , Рецензия на „Потенциалът на издателските проекти на тема „Оцеляване”. Вълната “Survivalism”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветомира Филипова 2012
23 , Рецензия на „Трансформациите на героя в литературата за юноши след 2000 година през погледа на литературната критика в България”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Денка Колева 2012
24 , Рецензия на „Формиране на литературен вкус в диалектиката издател-читател”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Луиза Дамянова 2012
25 , Становище за „Трансформации и конвергенция на журналистическите жанрови форми в онлайн журналистиката”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Росица Славова-Янкова 2012
26 ст. ас. Марин Бодаков, Рецензия на "Образът на театралното изкуство във всекидневниците "24 часа" и "Труд" (Сравнителен анализ през периода юли-декември 2010 г.)", ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Янислава Монева 2011
27 , Рецензия на „Литературната проблематика в софийските безплатни издания през 2010 г. (Изследване на софийските безплатни издания – януари-декември 2010 г.)”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елица Борисова 2011
28 , Рецензия на „Съвременна българска култура на страниците на списание „ЛИК” (май 2009-май 2011)”, ФЖМК - СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Петрова 2011
редактор на издание нереферирано
1 Юлия Йорданова, Моята девиза беше…, редактор на издание нереферирано 2013
2 Юлия Йорданова, Фотобюлетин, редактор на издание нереферирано 2013
3 Юлия Йорданова, e-Scriptum, редактор на издание нереферирано 2012
4 Юлия Йорданова, Public Republic, редактор на издание нереферирано 2008
5 Юлия Йорданова, Liternet, редактор на издание нереферирано 2007
6 Юлия Йорданова, Книгите днес, редактор на издание нереферирано 2006
7 Юлия Йорданова, Обичани обичаи, редактор на издание нереферирано 1996
8 Юлия Йорданова, Разковниче, редактор на издание нереферирано 1996
Статия в научно списание
1 Юлия Йорданова-Панчева, Ставането мъж в Стария Завет. Нов труд по джендър библеистика в България, Colloquia Comparativa Litterarum, 2018 2018
2 Юлия Йорданова, Дигитализираната Алиса, Литературата, брой:17, 2016, Ref IF/IR 2016
3 Юлия Йорданова, Философът фотограф Цочо Бояджиев, Фотобюлетин, брой:1, 2016, стр.50-54 2016
4 Юлия Йорданова, Опит за незабрава (Музейно активиране на литературната памет), etopia, 2013 2013
5 Юлия Йорданова, Под знака на луната, etopia, 2013 2013
6 Юлия Йорданова, Фотографска реторика на любовта (Диалогът Сюзън Зонтаг – Ани Лейбовиц), Фотобюлетин, брой:1, 2013, стр.26-28, Ref IF/IR 2013
7 Юлия Йорданова, Одийна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски|, etopia, 2012, Ref IF/IR 2012
8 Юлия Йорданова, Столичният кмет инж. Иван Иванов в подкрепа на литературата, живописта и фотографията (1934-1944 г.), Фотобюлетин, брой:4, 2012, стр.22-29 2012
9 Юлия Йорданова, Фотографската камера на Джулия Камерън, Фотобюлетин, брой:2, 2012, стр.3-17 2012
10 Юлия Йорданова, (Не)възможното оценяване по литература, Продължаващо образование, брой:26, 2011, Ref IF/IR 2011
11 Юлия Йорданова, Реформиращото се училищно образование в България – една версия на Прехода, Public Republic, 2011, Ref IF/IR 2011
12 Юлия Йорданова, Да разбираш фотографията, Фотобюлетин, брой:4, 2010, стр.2-3 2010
13 Юлия Йорданова, Предизвиканият канон, Български език и литература, брой:3, 2010, стр.62-69, Ref IF/IR 2010
14 Юлия Йорданова, Това е кметът, Public Republic, 2010, Ref IF/IR 2010
15 Юлия Йорданова, Ексклузивно: За обучението по БЕЛ, Литературен вестник, брой:5, 2009, стр.4-5, Ref IF/IR 2009
16 Юлия Йорданова, Зелена литература, Liternet, 2009, Ref IF/IR 2009
17 Юлия Йорданова, Изгубените: Бесарабските българи през погледа на сп. „Нация и политика“ от 30-те години на ХХ век, Исторически преглед, брой:1-2, 2009, стр.200-214, Ref IF/IR 2009
18 Юлия Йорданова, Образът на Балканите в българското документално кино, Литературен вестник, брой:25, 2009, стр.6-7, Ref IF/IR 2009
19 Юлия Йорданова, Оръжието на жената е в жартиера й, Public Republic, 2009, Ref IF/IR 2009
20 Юлия Йорданова, Експонираният Яворов, Култура, брой:7, 2008, стр.6-6, Ref IF/IR 2008
21 Юлия Йорданова, Семиотика на кафето, Liternet, брой:3, 2008, Ref IF/IR 2008
22 Юлия Йорданова, Фотозографии, Public Republic, 2008, Ref IF/IR 2008
23 Юлия Йорданова, Архитектура на тъгата, Литературен вестник, брой:29, 2007, стр.14-15, Ref IF/IR 2007
24 Юлия Йорданова, В кухнята на Сътворението (Поглед върху gender-библеистиката на Милена Кирова), Литературата, брой:1, 2007, стр.234-240, Ref IF/IR 2007
25 Юлия Йорданова, Великите българки, Литературен вестник, брой:12, 2007, стр.2-3, Ref IF/IR 2007
26 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Пенчо Славейков и Мара Белчева), Книгите днес, брой:2, 2007, стр.53-55, Ref IF/IR 2007
27 Юлия Йорданова, Съпрузи и любовници в българската литература (Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова), Книгите днес, брой:1, 2007, стр.50-51, Ref IF/IR 2007
28 Юлия Йорданова, Белег - йероглифът на спомена, Литературен вестник, брой:31, 2006, стр.7-7, Ref IF/IR 2006
29 Юлия Йорданова, Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов), Български фолклор, брой:1, 2006, стр.5-21, Ref IF/IR 2006
30 Юлия Йорданова, Любовният дискурс, Liternet, брой:9, 2006, Ref IF/IR 2006
31 Юлия Йорданова, Отраженията на Меконг, Liternet, брой:3, 2006, Ref IF/IR 2006
32 Юлия Йорданова, В гравитацията на Нютън, Култура, брой:17-18, 2005, стр.3-3, Ref IF/IR 2005
33 Юлия Йорданова, Записки по балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.5-5, Ref IF/IR 2005
34 Юлия Йорданова, Полемични полета (Диалог между Михаил Арнаудов и Димитър Маринов), Българска етнология, брой:1, 2005, стр.66-79, Ref IF/IR 2005
35 Юлия Йорданова, Разопаковане на Балканите, Култура, брой:16, 2005, стр.6-6, Ref IF/IR 2005
36 Юлия Йорданова, Танцът в балканските литератури, Литературен вестник, брой:19, 2005, стр.5-5, Ref IF/IR 2005
37 Юлия Йорданова, Дума, разказ и тъга по Радичков, Култура, брой:42, 2004, стр.6-6, Ref IF/IR 2004
38 Юлия Йорданова, Раждането на Бащата(Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров), Литературна мисъл, брой:2, 2004, стр.117-126 IF/IR 2004
39 Юлия Йорданова, С Canon отвъд канона, Култура, брой:7-8, 2004, стр.7-7, Ref IF/IR 2004
40 Юлия Йорданова, Сказание за фолклора (Посткомунистическа версия), Литературен вестник, брой:17, 2004, стр.4-4, Ref IF/IR 2004
41 Юлия Йорданова, Клопката на фотографията, Култура, брой:42, 2003, стр.6-6, Ref IF/IR 2003
42 Юлия Йорданова, Литературни легенди (Втори стазим), Литературна мисъл, брой:1-2, 2003, стр.122-135, Ref IF/IR 2003
43 Юлия Йорданова, Мост между два дома, Литературен вестник, брой:12, 2003, стр.4-5, Ref IF/IR 2003
44 Юлия Йорданова, Фотографска памет на нацията, Култура, брой:46, 2003, стр.3-3, Ref IF/IR 2003
45 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Българска етнология, брой:1, 2002, стр.100-113, Ref IF/IR 2002
46 Юлия Йорданова, Критика с диакритичен знак, Литературен вестник, брой:37, 2002, стр.6-6, Ref IF/IR 2002
47 Юлия Йорданова, Опит за социологическа геометрия (Текст за Лорънс Фридман), Литературен форум, брой:29, 2002, стр.2-2, Ref IF/IR 2002
48 Юлия Йорданова, Супата, наречена Европа (Есе върху етическата социология на Зигмунт Бауман), Литературен форум, брой:27, 2002, стр.2-2, Ref IF/IR 2002
49 Юлия Йорданова, Хуманитарният интелект на "своя" и "чужда" земя (Бележки върху интелектуалния портрет на Цветан Тодоров), Демократически преглед, брой:50, 2002, стр.323-335 2002
50 Юлия Йорданова, Фотографология, Култура, брой:23, 2001, стр.8-8, Ref IF/IR 2001
51 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Литературна мисъл, брой:1, 2000, стр.113-120, Ref IF/IR 2000
52 Юлия Йорданова, Отечества любезни… (Един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов), Език и литература, брой:1, 2000, стр.107-115, Ref IF/IR 2000
53 Юлия Йорданова, Българският Клод Леви-Строс, Литературен форум, брой:30, 1999, стр.3-5, Ref IF/IR 1999
54 Юлия Йорданова, Европеидна българистика, Литературен форум, брой:32, 1999, стр.1-9, Ref IF/IR 1999
55 Юлия Йорданова, Скука по Лолита, Света гора, брой:1, 1998, стр.105-115 1998
56 Юлия Йорданова, Литературата между “форума” и “вестника”, Култура, брой:33, 1996, стр.6-6, Ref IF/IR 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Юлия Йорданова, Единството на раз-пол-овения човек, Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Милена Кирова (предстоящ), издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2018 2018
2 Юлия Йорданова, Учителският хабитус (Социологически поглед върху професията учител по литература), Историята, която усмихва, издателство:Парадигма, 2014 2014
3 Юлия Йорданова, Новите медии и новите възможности пред културата, Култура по време на криза. Дискусии, издателство:фондация "Литературен вестник", 2012, стр.55-78, Ref IF/IR 2012
4 Юлия Йорданова, Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство („Уебсайтска история на славата” в 70 примера на българоезични литературни сайтове), Книгата във виртуалния свят, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.118-143, Ref IF/IR 2012
5 Юлия Йорданова, Изгубените: Бесарабските българи през погледа на списание „Нация и политика” през 30-те год. на ХХ в., Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование, издателство:Феникс, 2009, стр.114-120, Ref IF/IR, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
6 Юлия Йорданова, Седемте смъртни гряха на книголюбието, Книга и комуникация - от Идеята до Интерпретацията, издателство:УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2008, стр.98-101, Ref IF/IR 2008
7 Юлия Йорданова, Геният и неговият наставник, Вечното състезание на Ученика с Учителя, издателство:Труд, 2007, стр.50-54 2007
8 Юлия Йорданова, Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Христо Ботев), Ботев. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2005, стр.332-349, Ref IF/IR 2005
9 Юлия Йорданова, Вампирът в криво огледало: зомби, Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2005, стр.269-282, Ref IF/IR 2005
10 Юлия Йорданова, Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков), Българистични студии. Международна българистика, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.275-287, Ref IF/IR 2004
11 Юлия Йорданова, „През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха, Йовков. Съвременни интерпретации, издателство:Слово, 2003, стр.154-160, Ref IF/IR 2003
12 Юлия Йорданова, Неиздадената Книга за българските будители, Неиздадената Книга за българските будители. Есета, издателство:Труд, 2003, стр.66-71 2003
13 Юлия Йорданова, Rhapsody in Blue: българският литературен проект на Америка, Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.), издателство:Кралица Маб, 2001, стр.76-86, Ref IF/IR 2001
14 Юлия Йорданова, Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов), Коментар. Интерпретация. Възможности за четене, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2001, стр.186-209, Ref IF/IR 2001
15 Юлия Йорданова, Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата, Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2000, стр.268-284, Ref IF/IR 2000
16 Юлия Йорданова, Метафори и метаморфози на идентичността, Език. Литература. Идентичност, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1999, стр.125-152, Ref IF/IR 1999