Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. Буян Филчев
Изложби
1 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – Самостоятелна изложба – „Рицарят и …“, дигитална графика 2018 Галерия “Райко Алексиев”, София 2018
2 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – Самостоятелна изложба – „Шекспир – Сонети“, дигитална графика 2017 Галерия „Алма Матер“ 2017
3 Буян Йорданов Филчев , Международна „ИЗКУСТВОТО НА КОНФЛИКТА“, 2016 галерия „Алма Матер“ СУ „Св. Климент Охридски“ „Международен проект на Снежина Бисерова, 2016
4 Буян Йорданов Филчев , Национална „ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЗА ЖИВОПИС, СКУЛПТУРА И ГРАФИКА“ 2016 СОФИЯ Номиниран автор 2016
5 Буян Йорданов Филчев , Международна 8. Международно биенале на графиката Дуеро 2016 Португалия кураторски проект на Нуно Канелас 2016
6 Буян Йорданов Филчев , Национална „ЧЕРНО & БЯЛО – ГРАФИКА, РИСУНКА, ФОТОГРАФИЯ“, 2015 галерия „АЛГАРА“ СОФИЯ  Трети форум малки графични форми 2015
7 Буян Йорданов Филчев , Национална Годишна изложба графика малък формат, декември 2014 2015 СОФИЯ галерия „Сезони“ 2015
8 Буян Йорданов Филчев , Национална Изложба „Дигитален свят“ 2015 галерия „Алма Матер“ СУ „Св. Климент Охридски“ съпроводена от кръгла маса по темата, юни 2015, участват: преподаватели, докторанти и студенти от специалността, София 2015
9 Буян Йорданов Филчев , Международна Изложба „Постмодерни приказки“ 2015 Ниш – Сърбия “, проект на Лаура Димитрова, май 2015, участват: преподаватели и докторанти от специалността 2015
10 Буян Йорданов Филчев , Международна Изложба „Постмодерни приказки“ 2015 Лодз – Полша проект на Лаура Димитрова, май 2015, участват: преподаватели и докторанти от специалността, Лодз – Полша 2015
11 Буян Йорданов Филчев , Национална Изложба Glоbal Print 2015 Португалия 2015
12 Буян Йорданов Филчев , Международна Съвременна българска графика. 2015 Културен център Сан Франсиско, Авила (Испания) 2015
13 Буян Йорданов Филчев , Международна „Преподаватели и студенти“ 2014 Ниш – Сърбия, Лодз, Полша, София съпроводен с конференция, юни 2014 –Ниш, Сърбия и академията в Лодз, Полша, София 2014
14 Буян Йорданов Филчев , Международна 7. Международно биенале на графиката Дуеро 2014 Португалия кураторски проект на Нуно Канелас 2014
15 Буян Йорданов Филчев , Международна 7. Международно триенале на графиката София, ноември 2014 2014 СБХ, София 2014
16 Буян Йорданов Филчев , Международна Изложба графики от български автори в Културен център „Кент 2014 Истанбул –март 2014 г. – ГК Истанбул 2014
17 Буян Йорданов Филчев , Международна Съвременна българска графика. 2014 Ateneo de Madrid, Madrid (España) 2014
18 Буян Йорданов Филчев , Международна „Графиката посланик“ 2013 Албания представена в три града в Албания – Вльора, Фиер, Корча  Графики от фонда на международното триенале на графиката в София: Република Кипър, Никозия 2013
19 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – Ретроспективна изложба „Илюстрации“ 2013 Столична библиотека, София 2013
20 Буян Йорданов Филчев , Национална Годишна изложба на СБХ „Литография“ 2013 галерия „Сезони“ 2013
21 Буян Йорданов Филчев , Национална Годишна изложба на СБХ „Литография“ 2013 СБХ – София 2013
22 Буян Йорданов Филчев , Национална Групова изложба „CUM FIGURIS” 2013 Столична библиотека – София 2013
23 Буян Йорданов Филчев , Национална Изложба „Global print” 2013 Португалия 2013
24 Буян Йорданов Филчев , Национална Изложба „Три“ 2013 галерия "Джамията" – Дупница участват: Стефан Алтъков, Буян Филчев, Лаура Димитрова 2013
25 Буян Йорданов Филчев , Национална Обща изложба “Students feat. Professors”, 2013 галерия „Дебют“ София 2013
26 Буян Йорданов Филчев , Национална Обща изложба „Илюстрации“ – на художници, рисували за изд. Български художник 2013 Столична библиотека – София 2013
27 Буян Йорданов Филчев , Национална Ретроспективна изложба „Илюстрации“, Буян Филчев 2013 Столична библиотека – София 2013
28 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Дигитална графика“ 2012 Галерия „Хаджи Николи“, Велико Търново 2012
29 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Избрано“ 2012 Шипка № 6, София 2012
30 Буян Йорданов Филчев , Международна Буян Филчев – „Посвещения на Лукас Кранах“ 2012 Синагогата в гр. Кронах (Германия) 2012
31 Буян Йорданов Филчев , Национална първия форум "Малки графични форми" 2012 СОФИЯ галерия „Сезони“ 2012
32 Буян Йорданов Филчев , Международна Първото международно биенале на малката графика 2012 Ниш, Сърбия 2012
33 Буян Йорданов Филчев , Международна 16. Международно биенале на графиката – Варна 2011 Варна 2011
34 Буян Йорданов Филчев , Международна 6. Международно триенале на графиката - София 2011 СБХ, София 2011
35 Буян Йорданов Филчев , Международна Българско участие в международна изложба за печатна графика в Пекин 2011 Пекин – Китай 2011
36 Буян Йорданов Филчев , Международна Графики от фонда на международното триенале на графиката в София 2011 1. Москва, април, 2011; 2. Виена , аноември-декември 2011 2011
37 Буян Йорданов Филчев , Международна Графики от фонда на международното триенале на графиката в София 2011 1. Прага, януари, 2010; 2. Виена , април 2010 2011
38 Буян Йорданов Филчев , Международна Изложба съвременна българска графика 2011 Вилнюс 2011
39 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – Самостоятелна изложба „ПРИТЧИ – ВСЕ ОЩЕ НЕНАПИСАНИ, НО НАРИ СУВАНИ“ 2010 Галерия „Килера” – София 2010
40 Буян Йорданов Филчев , Национална БУЯН ФИЛЧЕВ – „ГРАФИКА“, 2010 галерия „Алма Матер“, Су „Св. Климент Охридски“ 2010
41 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Графика“ 2009 Галерия „Алма Матер”, София 2009
42 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Дигитална графика“ 2009 Галерия „Сезони” 2009
43 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев –„Три мита“ 2009 Шипка № 6, София 2009
44 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Графика“ 2006 Есенни изложби в Стария Пловдив 2006
45 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Графика, графичен колаж“ 2004 Галерия „Възраждане”, Пловдив 2004
46 Буян Йорданов Филчев , Международна Буян Филчев – „Графика“ 2004 Социално министерство в Дрезден (Германия) 2004
47 Буян Йорданов Филчев , Международна Буян Филчев – „Графика“ 2004 Български културен институт, Варшава (Полша) 2004
48 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Ретроспекция“ 2002 Юбилейна изложба графика в галерия “Райко Алексиев”, София 2002
49 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев –„Юбилейна изложба живопис“ 2002 Галерия “Кожухаров”, София 2002
50 Буян Йорданов Филчев , Международна Буян Филчев – „Графика, графичен колаж“ 2001 Музея на Фондация Шрайнер в Бад Щебен (Германия) 2001
51 Буян Йорданов Филчев , Международна Буян Филчев – „Графика“ 2000 Бърно (Чехия) 2000
52 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Графика, графичен колаж“ 1999 Национална галерия за чуждестранно изкуство, София 1999
53 Буян Йорданов Филчев , Международна Буян Филчев – „Графика“ 1999 Български културен център, Братислава (Словакия) 1999
54 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Графика“ 1998 Изложбена зала „ФЕСТИНВЕСТ“, София 1998
55 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Живопис, графика“ 1998 Галерия “Ирида” – ИНТЕРПРЕД,, София 1998
56 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Живопис, графика“ 1997 Галерия “Люксен”, Пловдив 1997
57 Буян Йорданов Филчев , Национална Буян Филчев – „Живопис, графика“ 1997 Галерия “Ирида”, София 1997
58 Буян Йорданов Филчев , Международна Буян Филчев – „Графика, акварел“ 1996 Галерия “Стълбата”, Шмидеберг, (Германия) 1996
59 Буян Йорданов Филчев , Национална Изложба „Буян Филчев – Графика, графични колажи“ 1993 Галерия “Витоша”, София Ретроспекция и творби създадени по време и след пребиваване в „Cite des arts“ – Париж 1993
60 Буян Йорданов Филчев , Национална Изложба „Буян Филчев – Графика“ 1984 Изложбена зала “Минерал сувенир”, София 1984
Научен проект
1 Буян Йорданов Филчев, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 5 , Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора: № 80-10-238 от 06.06.2018г. 2018
2 Буян Йорданов Филчев, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 4, Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:договор: № 80-10-243 от 09.05.2017г. 2017
3 Буян Йорданов Филчев, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 3, Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:№90 ОТ 12.04.2016 2016
4 Буян Йорданов Филчев, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 2, Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:№126 от 17.04.2015 2015
5 Буян Йорданов Филчев, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации – продължение 1, Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:№96 от 08.05.2014 2014
6 Буян Йорданов Филчев, Концептуален електронен модел за наука, култура, образование и иновации., Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:№63 от 10.04.2013 2013
7 Буян Йорданов Филчев, Изследване на промените във визуалните нагласи на студентите от специалност “Изобразително изкуство” при навлизането на мултимедийните технологии в учебния процес., Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:№158 от 03.05.2011 2011
8 Буян Йорданов Филчев, Създаване на съвременен Уеб сайт със система за управление на съдържанието с цел онлайн обучение по изобразително изкуство., Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:№144 от 15.04.2010 2010
9 Буян Йорданов Филчев, Методически характеристики при прилагането на мултимедийни технологии и инструментариум в обучението по графика и графичен дизайн, Ръководител, ФНИ НА СУ, Номер на договора:№ 245 от 15. 05. 2009 2009
Научно ръководство
1 Буян Йорданов Филчев, Дигиталната графика в обучението в студио «Изящни изкуства» (ХІ и ХІІ клас) на СОУ с профил Изобразително изкуство профилираните училища, ФНИ НА СУ дисертация д-р:Цвета Пламенова Петрова 2017
2 Буян Йорданов Филчев, Съвременни тенденции в графичния дизайн и приложението му при създаване на учебници, учебни помагала и рекламни материали, ФНИ НА СУ дисертация д-р:Явор Спасов Грънчаров 2017
3 Буян Йорданов Филчев, Методическа система за образование по изкуство чрез уъркшоп, ФНИ НА СУ дисертация д-р:Добрин Йорданов Атанасов 2009
Статия в научно списание
1 Буян Йорданов Филчев, „ИЛЮСТАЦИЯ И ИЗКУСТВО НА КНИГАТА В БЪЛГАРИЯ (1945–2006)“, „Електронно списание за наука, култура и образование“, брой:брой № 4, 2015 2015
2 Буян Йорданов Филчев, „Някои аспекти касаещи проблемите при създаване на съвременни кирилски шрифтове за образователни и други цели“. , „Образователни иновации в сферата на визуалните изкуства“., 2010, стр.:50-59 2010
Статия в поредица
1 Буян Йорданов Филчев, Изкуство на българската книга след 1945 година, Българско изкуство 120 години българско изкуство , vol:дизайн, 2016, pages:204-231, ISBN:ISBN - 978-954-92591-6-2 2016
2 Буян Йорданов Филчев, Графика, Дарба : издание за младите белетристи, поети, художници, преводачи., issue:III, 1 (1999), 1999, ISSN (print):ISSN 1310-8328. 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
Буян Йорданов Филчев, „Недооценяване на графичния дизайн и шрифтовата култура в системата на образованието и последиците от това“. , Доклад на Научна Конференция на ФНПП Китен, 23 юни, 2003. Сборник към научна конференция, София, 2004., 2004 2004
Участие в конференция
Присъствие, Буян Йорданов Филчев, Недооценяване на графичния дизайн и шрифтовата култура в системата на образованието и последиците от това. 2003
Участие в редколегия
1 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование, Участие в редколегия 2018
2 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование , Участие в редколегия 2018
3 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование, Участие в редколегия 2017
4 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование, Участие в редколегия 2017
5 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование , Участие в редколегия 2016
6 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование , Участие в редколегия 2016
7 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование, Участие в редколегия 2015
8 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование, Участие в редколегия 2015
9 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование, Участие в редколегия 2014
10 проф. Буян Филчев, Електронно списание за наука, култура и образование , Участие в редколегия 2014