Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Ивайло Тунчев
Научен проект
1 Ивайло Тунчев, Динамични системи, теория на числата и приложения, Член, , Номер на договора:80-10-5/18.03.2021 2021
2 Ивайло Тунчев, Динамични системи, теория на числата и приложения, Член, , Номер на договора:80-10-43/26.03.2020 2020
3 Ивайло Тунчев, Динамични системи, теория на числата и приложения, Член, , Номер на договора:80- 10-13/2019 2019
4 Ивайло Тунчев, Динамични системи, теория на числата и приложения, Член, , Номер на договора:80-10-82 / 2018 2018
Статия в научно списание
Ivaylo Tounchev, On the Distance between two ellipses in R^3, Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 2020, pages:111-122, ISSN (print):1312-5192, doi:10.7546/jgsp-57-2020-111-122, Ref, SCOPUS, SJR (0.178 - 2019), Zentralblatt 2020
Участие в конференция
Секционен доклад, Ивайло Тунчев, Determining the critical points of the distance function between two arbitrary ellipses in R^3. 2019