Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Гриша Атанасов
Друго (научно-популярни и др. под.)
Гриша Атанасов, Малки (нощни) коментари 176 с. ISBN 978-954-92815-6-9, e-press 2017
Редактор на издание нереферирано
Гриша Атанасов, Годишник на Софийския университет, ФЖМК, Редактор на издание нереферирано 2000
Участие в конференция
Секционен доклад, Гриша Атанасов, Издателството като медия 2013
Участие в редколегия
Гриша Атанасов, Newmedia21.eu. Онлайн научно списание, Участие в редколегия 2011