Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Гриша Атанасов
Друго (научно-популярни и др. под.)
Гриша Атанасов, Малки (нощни) коментари 176 с. ISBN 978-954-92815-6-9, e-press 2017
Превод на книга
1 Ан-Мари Тиес, Създаването на националните идентичности. Европа XVIII – XIX в., ISBN:978-954-533-110-7, Кралица Маб, София, Рецензирано 2011
2 Тиес, Ан-Мари, Създаването на националните идентичности. Европа XVIII – XX в, Кралица Маб, София, Рецензирано 2011
3 Фидлър, Роджър, Медиаморфоза. Да разберем новите медии, Кралица Маб, София, Рецензирано 2005
4 Роджър Фидлър, Медиаморфоза. Да разберем новите медии, ISBN:9545330635, Кралица Маб, София, Рецензирано 2005
5 Роджър Фидлър, Медиаморфоза. Да разберем новите медии ISBN 954-533-063-5, Кралица Маб 2005
6 Роджър Фидлър, Медиаморфоза. Да разберем новите медии. Фидлър, Роджър. Кралица Маб. С. 2005. ISBN 954-533-063-5. 2005
Редактор на издание нереферирано
Гриша Атанасов, Годишник на Софийския университет, ФЖМК, Редактор на издание нереферирано 2000
Статия в научно списание
1 Гриша Атаносов, Вестник „АБВ“ и новата художествена книга , Academia.edu, 2018, стр.:1-8 2018
2 Гриша Атанасов, Вестник АБВ и новата художествена книга, Годишник на СУ, ФЖМК, том:т. 80, 1987 1987
3 Гриша Атанасов, Вестник АБВ и новата художествена книга, Годишник на СУ, ФЖМК, том:т. 80, 1987 1987
Участие в конференция
Секционен доклад, Гриша Атанасов, Издателството като медия 2013
Участие в редколегия
Гриша Атанасов, Newmedia21.eu. Онлайн научно списание, Участие в редколегия 2011