Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Тодор Йорданов
Научен проект
Тодор Йорданов, „Разчетен анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок по резултати от изпитване на образци-свидетели. Разчетно-експериментално определяне на неутронния флуенс в образци-свидетели от сборки ЗЛ4-5 на 5 блок, 1Л5, 2Л4-5 и ЗЛ1-5 на 6 блок”, Член, АЕЦ "Козлодуй", Номер на договора:Договор No. 282000009/09.07.2018 с АЕЦ "Козлодуй" (Номер в НИС - 3287) 2018
Научно ръководство
1 Тодор Йорданов, Метод за оценка на нивата за освобождаване от регулиране на елементи от метален скрап, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Натали Николаева Николова 2017
2 Тодор Йорданов, РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА ОТПАДНИ И ДЕБАЛАНСНИ ВОДИ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Грета Неделчева 2016
3 Тодор Йорданов, „Определяне на елементния състав на четири Български лечебни растения, с помощта на инструментален неутронно активационен анализ“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Атанас Василев 2015
Статия в научно списание
1 I. Christoskov, E. Vapirev, P. Petkov, V. Dimitrov, T. Jordanov, Ts.Haralampieva, Computation of the Fluence of Fast Neutrons in the Reactor Pressure Vessel of Unit I of Kozloduy NPP, Nuclear Engineering and Design , том:191, 1999, Ref, Web of Science 1999
2 Е.I.Vapirev, I.D.Christoskov, T. J. Jordanov, A Note on Reactivity Transients and Regulation of the Multiplication Coefficient of the CERN Fast Neutron Energy Amplifier, BgNS Trans, том:2, брой:1, 1997 1997
3 E.I.Vapirev, V.Dimitrov, T. Jordanov, I.Christoskov, Conversion of Highly Enriched Uranium in Thorium-232 Based Oxide Fuel for Light Water Reactors: MOX-T Fuel, Nuclear Egineering and Design, том:167, брой:2, 1996, стр.:105-112, Ref, Web of Science 1996
4 E.I.Vapirev, G.Georgiev, T. Jordanov, A.V.Hristova, Estimatation of the Total Fallout of 90Sr and 137Cs over the Territory of Bulgaria after the Chernobyl Accident, Bulgarian Journal of Physics, том:23, брой:3/4, 1996, стр.:129-137 1996
5 E.I.Vapirev, T. Jordanov, N.Stoilov, K.Georgieva, Scintillation Spectro-scopy for Beta Ray Dose Measurements, Radiation Protection Dosimetry, том:64, брой:4, 1996, Ref, Web of Science 1996
6 E. I. Vapirev, P. Grozev, N. Krasteva, T. Jordanov, M.Serezlieva, S. Amin, Variation of the Absorption Coefficients at Transmission Experiments with Beta Particles, Bulgarian Journal of Physics, том:23, брой:1/2, 1996, стр.:17-26 1996
7 T. Jordanov, A. Lukyanov, Analytical Model of Neutron Resonance Cross Sections in the Unresolved Energy Region, Bulgarian Journal of Physics, том:21, брой:1/2, 1994, стр.:8-17 1994