Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Любомир Игнатов

ORCID ID:Любомир Игнатов
Глава от книга
1 Любомир Игнатов, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, стр. 29-70, англ. текст: 149-182 , ISBN:978-619-91108-0-5, Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", София 2018
2 Л. Игнатов, Анотации на източноцърковни песнопения към СD "AB ORIENTE LUX", изп."Софийски псалти" 2018
Дисертация д-р
Любомир Ангелов Игнатов, Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV-VІ век (аксиология и праксиология), 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Любомир Ангелов Игнатов, СD "AB ORIENTE LUX"-Music of tne Orthodox East, Българско музикално сдружение 2018
2 д-р Любомир Ангелов Игнатов, участие на Източно-църковния хор при Богословския факултет, с диригент д-р Л.Игнатов в тържественото отбелязване на годишнина на проф. д-р Евтимий Сапунджиев, 2018
3 Любомир Ангелов Игнатов, концерт на Източно-църковния хор при Богословския факултет, с диригент Л. Игнатов, 2017
4 Любомир Ангелов Игнатов, концерт на Източно-църковния хор при Богословския факултет, с диригент Л. Игнатов, 2017
5 Любомир Ангелов Игнатов, концерт на Източно-църковния хор при Богословския факултет, с диригент Л. Игнатов, 2017
6 Любомир Ангелов Игнатов, концерт на Източно-църковния хор при Богословския факултет, с диригент Л. Игнатов , 2017
7 Любомир Ангелов Игнатов, Поклонническо-образователно посещение, с изява на Източно-църковния хор при Богословския факултет, 2017
8 Любомир Ангелов Игнатов, концерт на Източно-църковния хор при Богословския факултет, с диригент Л. Игнатов, 2016
9 Любомир Ангелов Игнатов, концерт на Източно-църковния хор при Богословския факултет, с диригент Л. Игнатов, 2016
10 Любомир Ангелов Игнатов, концерт на Източно-църковния хор при Богословския факултет,с диригент Л. Игнатов, 2015
11 Любомир Ангелов Игнатов, Юбилеен църковен вестник по повод 200 г. от последната невмена реформа, Синодално издателство 2014
12 Любомир Ангелов Игнатов, Дело епохално и навременно – 130 години от кончината на Ангел Иванов-Севлиевеца, Синодално издателство 2010
13 Любомир Ангелов Игнатов, Поклонение за празника на манастира „Св. Георги Зограф”, Синодално издателство 2010
14 Любомир Ангелов Игнатов, Епоха на мелографите, сп. Сион 2006
Концерт
1 Любомир Ангелов Игнатов, д-р Любомир Игнатов 2018 Копривщица Честване на 75 години от кончината на проф.архим.д-р Евтимий Сапунджиев 2018
2 Любомир Ангелов Игнатов, Любомир Игнатов 2017 катедрален храм " Св.вмчк Димитър Солунски" 2017
3 Любомир Ангелов Игнатов, Любомир Ангелов Игнатов 2017 Централен военен клуб Концерт по повод номинирането на БПЦ за Нобелова награда 2017
4 Любомир Ангелов Игнатов, Любомир Ангелов Игнатов 2017 зала "България" Участие на хора за Източно-църковна музика към Богословски факултет по повод празника на християнската младеж и семейство 2017
5 Любомир Ангелов Игнатов, Любомир Ангелов Игнатов 2017 аулата на СУ Концерт по повод Деня на народните будители 2017
6 Любомир Ангелов Игнатов, Любомир Ангелов Игнатов 2016 митрополитска катедрала "Св. Неделя" Концерт на хора за Източно-църковна музика към Богословски ф. по повод празника на християнската младеж и семейство 2016
7 Любомир Ангелов Игнатов, Любомир Ангелов Игнатов 2016 Драматичен театър, гр Видин Концерт по повод 120г. от кончината на екзарх Антим 2016
8 Любомир Ангелов Игнатов, Любомир Ангелов Игнатов 2015 Софийска св. митрополия Концерт на хора за Източно- църковна музика към Богословски факултет по повод празника на християнската младеж и семейство 2015
Научен проект
д-р Любомир Игнатов, AB ORIENTE LUX-Музика на православния изток, Член, 2017
Превод на статия
Л. Игнатов, Песнопението "Чистая Дево"-превод от гръцки оригинал и музикална адаптация 1992
Статия в научно списание
1 Л. Игнатов, ”Символно-номерелогичната хипотеза за броя на източноцърковните гласове в контекста на творенията на св. Максим Изповедник и църковните писатели от IV–VI век", Християнство и култура, том:бр. 137, брой:10, 2018 2018
2 Л. Игнатов, „Църковномузикалните и химнологични податки в съчиненията на Псевдо-Дионисий Ареопагит” , Християнство и култура, брой:10, 2017, стр.:102-115 2017
3 Любомир Игнатов, Броят на източноцърковните гласове в творенията на св. Максим Изповедник, Богословска мисъл, брой:кн. 2, 2016, стр.:15-41, Ref 2016
4 Л. Игнатов, Църковната музика по българските земи - от древност до наше време , интернет сп. " Православна мисъл", Официален сайт на Българската православна църква , 2016 2016
5 Л. Игнатов, Неизвестен музикален ръкопис от Рилската църковнопевческа школа, Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му., 2011 2011
6 Л. Игнатов, За творенията на св. Василий Велики от музикално гледище, Християнство и култура, брой:1, 2009, стр.:93-104 2009
7 Л. Игнатов, Новооткрити извори за живота и църковномузикалната дейност на Димитър Златанов – Градоборски, Българско музикознание, 2009 2009
Статия в поредица
1 д-р Любомир Игнатов, За великия ангелогласен и благодатноименит майстор на музиката св. Йоан Кукузел. 740 години от рождението му, Църковен вестник, брой:бр. 18, год. СХХI, издателство:Синодално издателство, 2020 2020
2 д-р Любомир Игнатов, Из историята на богослужебния устав на Българската православна църква. 110 години Цариградски типик на български език, Църковен вестник, брой:бр. 24, год. 120, издателство:Синодално издателство, 2019 2019
3 Л. Игнатов, Годишнина от кончината на един многозаслужил църковен музикоучител, интернет сп. " Православна мисъл", 2014 2014
4 Л. Игнатов, Повод за възпоменание на дейността на древния църковен писател Псевдо-Дионисий Ареопагит, интернет сп. " Православна мисъл", Официален сайт на Българската православна църква – Българска патриаршия (, 2010 2010
5 Л. Игнатов, 200 години от рождението на Ангел Иванов – Севлиевеца, интернет сп. " Православна мисъл", 2009 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Любомир Игнатов, За св. Климент Охридски като църковен песнотворец и пръв български музикоучител, Св. Климент Охридски, пръв епископ на българския език, редактор/и:Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:217-232, ISBN:978-954-07-5097-2, Ref 2020
2 Любомир Игнатов, Византийско или източно е византийското пение?, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:31-37, ISBN:978-619-91108-0-5 2018
3 Любомир Игнатов, За църковното осмогласие, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:60-64, ISBN:978-619-91108-0-5 2018
4 Любомир Игнатов, За църковното пение, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:31-37, ISBN:978-619-91108-0-5 2018
5 Любомир Игнатов, Певчески длъжности, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:64-70, ISBN:978-619-91108-0-5 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Любомир Игнатов, СВ. ЙОАН КУКУЗЕЛ – МЕРИЛО ЗА ПЕВЧЕСКО МАЙСТОРСТВО В ИЗТОЧНОЦЪРКОВНАТА МУЗИКА , СВ. ЙОАН КУКУЗЕЛ – ЛИЧНОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ЕПОХА, editor/s:проф. д.изк. Светлана Куюмджиева, Publisher:София, 2020, pages:44-83, ISBN:ISBN 978-954-07-5121-4, Ref 2020
2 Любомир Игнатов, Църковната музика по българските земи, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:44-60, ISBN:978-919-91108-0-5 2018
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, гл. ас. д-р Любомир Игнатов, ЦЪРКОВНАТА ХИМНОГРАФИЯ И МУЗИКА В КОНТЕКСТА НА ТВОРЕНИЯТА НА СВЕТИТЕ ТРИ СВЕТИТЕЛИ, Академичен доклад 2021
2 Секционен доклад, Любомир Игнатов, Жената и църковнопевческото дело през вековете/ видни песнопойки и химнотворки в Православната църква/ 2019
3 Секционен доклад, д-р Любомир Игнатов, „Динамика в осмислянето на църковното пение в периода IV-VI век“ 2018
4 Секционен доклад, д-р Любомир Игнатов, ИЗ ЦЪРКОВНОМУЗИКАЛНОТО МИНАЛО НА АНХИАЛО 2018
5 Секционен доклад, д-р Любомир Игнатов, Историята на богослужебния устав на Българската православна църква в контекста на църковно-общественото дело в Старозагорска епархия при светителстването на митрополит Методий Кусев 2018
Участие в редколегия
1 Научен консултант, д-р Любомир Игнатов, Участие в редколегия 2018
2 Научен консултант и редактор, д-р Любомир Ангелов Игнатов, Участие в редколегия 2017
Учебно помагало
Л. Игнатов, Учебно помогало за изучаване на Източноцърковни песнопения / с приложение CD/ 2012