Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Любомир Игнатов

ORCID ID:Любомир Игнатов
Глава от книга
Л. Игнатов, AB ORIENTE LUX,Музика на православния изток, глава:"За църковоното осмогласие", София 2018
Дипломна работа
Любомир Ангелов Игнатов, Пловдивска епархия и борбата за църковна независимост, Софийска духовна академия, Ръководител:проф. д-р Христо Стоянов 1989
Дисертация д-р
Любомир Ангелов Игнатов, Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV-VІ век (аксиология и праксиология), 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
Любомир Ангелов Игнатов, СD "AB ORIENTE LUX"-Music of tne Orthodox East, Българско музикално сдружение 2018
Концерт
1 Любомир Ангелов Игнатов, Хор "Софийски псалти" 2022 Неврокопска света митрополия, гр. Гоце Делчев. V Международен есенен музикален фестивал "С музика и вяра в сърцето", организиран от Неврокопска света митрополия и Община Гоце Делчев. Диригент Любомир Игнатов. 2022
2 Любомир Ангелов Игнатов, Хор "Софийски псалти" 2019 Крепост "Баба вида" и Драматичен театър град Видин. Концерт по повод избор на нов председател на LIONS CLUB VIDIN. Диригент Любомир Игнатов. 2019
3 Любомир Ангелов Игнатов, Хор "Софийски псалти" 2018 Художествена галерия на Регионалния исторически музей в град Враца. Празничен концерт по повод 170-годишнината от освещаването на храм "Св. Възнесение" в град Враца, с участието на Хор за източноцърковно пеене “Софийски псалти”, Дамският хор “Враца” при храм “Св. Възнесение” и Средношколският смесен хор при СУ “Отец Паисий” във Враца. Хор "Софийски псалти" с диригент д-р Любомир Игнатов изпълни подходящи за повода източноцърковни песнопения . 2018
4 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2018 Копривщица Честване на 75 години от кончината на проф.архим.д-р Евтимий Сапунджиев. Източноцърковния хор при Бф изпълни църковните песнопения от утренята, литургията и заупокойното последование в памет на архим. Евтимий Сапунджиев. Диригент Любомир Игнатов. 2018
5 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2017 Централен военен клуб Концерт по повод номинирането на БПЦ за Нобелова награда. Диригент Любомир Игнатов. 2017
6 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2017 Бачковски манастир Поклонническо-образователно посещение на Бачковска св. обител, Кръстова гора и Асеновградски манастири и храмове , с изява на източно-църковния хор при Богословския факултет. Участие в манастирските последования. Диригент Любомир Игнатов. 2017
7 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2017 Зала "България", гр. София Участие на хора за Източно-църковна музика към Богословски факултет по повод празника на християнската младеж и семейство. Диригент Любомир Игнатов. 2017
8 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2017 Аула на СУ Концерт по повод Деня на народните будители. Изпълнение на църковни песнопения и възрожденски песни. Диригент Любомир Игнатов. 2017
9 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2017 Катедрален храм " Св.вмчк Димитър Солунски", гр. Видин Богословският източен хор изпълни песнопенията от празничното богослужение по повод завършване честванията за екзарх Антим. Диригент Любомир Игнатов. 2017
10 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2016 Драматичен театър, гр. Видин Концерт по повод 120г. от кончината на екзарх Антим. Диригент Любомир Игнатов. 2016
11 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2016 Митрополитска катедрала "Св. Неделя", София Концерт на хора за Източно-църковна музика към Богословски ф. по повод празника на християнската младеж и семейство. Диригент Любомир Игнатов. 2016
12 Любомир Ангелов Игнатов, Хор за източноцърковни песнопения при Богословски факултет на СУ 2015 Софийска св. митрополия Концерт на хора за Източно- църковна музика към Богословски факултет по повод празника на християнската младеж и семейство. Диригент Любомир Игнатов. 2015
Монография
1 Любомир Игнатов, Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV-VІ век (аксиология и праксиология). , ISBN:978-619-91575-4-1,COBISS.BG-ID - 1560222676 , Варненска и Великопреславска света митрополия, Варна, Ref 2021
2 Любомир Игнатов, ПСАЛМОПЕНИЕТО: ДУХОВНО-МУЗИКАЛНА СЪКРОВИЩНИЦА НА ДВАТА ЗАВЕТА, ISBN: 978-619-91934-1-9, Издателство “Librum” , София 2021
Научен проект
д-р Любомир Игнатов, AB ORIENTE LUX-Музика на православния изток, Член, 2017
Научно ръководство
1 Любомир Игнатов, ОПЕЛОТО В ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА (Богослужебни особености), СУ, Бог. ф., катедра Практическо богословие, дипломна работа:Иван Йосифов Дрелев, факулт. № 16235 2023
2 Любомир Игнатов, МАНАСИЙ ПОПТОДОРОВ В БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО-МУЗИКАЛНО ДЕЛО (биографично и творческо изследване) , СУ, Бог. ф., катедра Практическо богословие дипломна работа:Лилия Любенова Тачева, фак. № 16231 2022
Превод на статия
Л. Игнатов, Песнопението "Чистая Дево" - превод от гръцки оригинал и музикална адаптация 1992
Статия в научно списание
1 доц. д-р Любомир Игнатов, Два века от рождението на търновския музикоучител Никола Златарски, Светодавец, брой:9, 2022, стр.:24-37, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531,COBISS.BG-ID - 1292982244, Ref 2022
2 доц. д-р Любомир Игнатов, Етнонимът "Българско" в невмените музикални ръкописи., Светодавец, брой:8, 2022, стр.:34-49, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531, COBISS.BG-ID - 1292982244, Ref 2022
3 Доц. д-р Любомир Игнатов, За празника на църковното пение и псалтите., Светодавец, брой:10, год. IV, 2022, стр.:30-40, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531, Ref 2022
4 Любомир Игнатов, Из църковномузикалното минало на град Поморие, Християнство и култура, брой:8 (175), год. XXI., 2022, стр.:116-125, ISSN (print):1311-9761, COBISS.BG-ID - 39635208 , Ref 2022
5 гл. ас. д-р Любомир Игнатов, Химните в прослава и моление към Св. Богородица (пред дверите на Богородичния пост)., Светодавец, брой:8, 2021, стр.:18-30, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531, COBISS.BG-ID - 1292982244, Ref 2021
6 Любомир Игнатов, Църковната химнография и музика в творенията на светите Три светители, Богословска мисъл, брой:брой: кн. 2, , 2019, стр.:77-91, ISSN (print):1310-7909, Ref 2019
7 Л. Игнатов, ”Символно-номерелогичната хипотеза за броя на източноцърковните гласове в контекста на творенията на св. Максим Изповедник и църковните писатели от IV–VI век", Християнство и култура, том:137, брой:10, 2018, стр.:115-133, ISSN (print):1311-9761, Ref 2018
8 Л. Игнатов, Църковномузикалните и химнологични податки в съчиненията на Псевдо-Дионисий Ареопагит , Християнство и култура, том:127, брой:10, 2017, стр.:102-115, ISSN (print):1311-9761, COBISS.BG-ID - 39635208 , Ref 2017
9 Л. Игнатов, За творенията на св. Василий Велики от музикално гледище, Християнство и култура, том:36, брой:1, 2009, стр.:93-104, ISSN (print):1311-9761 2009
10 Л. Игнатов, Новооткрити извори за живота и църковномузикалната дейност на Димитър Златанов – Градоборски, Българско музикознание, брой:1, 2009, стр.:34-50, ISSN (print):0204-823X. - ХХХIII, COBISS.BG-ID - 1183023588, Ref 2009
Статия в поредица
1 Доц. д-р Любомир Игнатов, Псалтикийното изкуство в контекста на почитта към св. Йоан Рилски, Църковен вестник. Официално издание на Българската православна църква – Българска патриаршия, брой: 20, год. CXXIII, редактор/и:Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2022, стр.:4-5 2022
2 доц. д-р Любомир Игнатов, Първият ден на октомври – тържество на църковното пение, Църковен вестник. Официално издание на Българската православна църква – Българска патриаршия, брой: 18, год. CXXIII, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2022, стр.:4-5 2022
3 Любомир Игнатов, Историята на богослужебния устав на БПЦ в контекста на църковно-общественото дело в Старозагорска епархия при светителстването на митрополит Методий Кусев., Нашата вяра, брой: 2, редактор/и:Данка Калчева, издателство:Старозагорска митрополия, 2021, стр.:3-11, ISSN (print):0861-6965 2021
4 д-р Любомир Игнатов, Химнотворения в чест на Пресвета Богородица, Църковен вестник, брой:Брой 13 /юли 2021/, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2021, стр.:6-7 2021
5 д-р Любомир Игнатов, За великия ангелогласен и благодатноименит майстор на музиката св. Йоан Кукузел. 740 години от рождението му, Църковен вестник, брой:бр. 18, год. СХХI, издателство:Синодално издателство, 2020 2020
6 гл. ас. д-р Любомир Игнатов, Разсъждения за достойнствата на книгата "Слепченски пролог со химнографиjа", Слепченски пролог со химнографиjа., vol:Декември, прв дел, 1-9, issue:Том 1, editor/s:Гоце Ристески, Ирена Маджаровска, Publisher:Библиотека "Небесни цветови", манастир "Свети Атанасиj Велики, Журче – Демир Хисар, 2020, pages:28-33, ISBN:978-608-4534-41-9, COBISS.MK-ID 52209925 2020
7 д-р Любомир Игнатов, Из историята на богослужебния устав на Българската православна църква. 110 години Цариградски типик на български език, Църковен вестник, брой:бр. 24, год. 120, издателство:Синодално издателство, 2019 2019
8 Любомир Игнатов, ЦЪРКОВНОМУЗИКАЛНИТЕ И ХИМНОЛОГИЧНИ ПОДАТКИ В СЪЧИНЕНИЯТА НА ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ, hkultura.com, 2017 2017
9 Любомир Игнатов, 200 години Хресанто-Хурмузиева невмена нотация., Църковен вестник, брой:CXV, №24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:1-8, ISSN (print):0205-1362 2014
10 Любомир Игнатов, Византийско или източно е църковното ни пение, Църковен вестник, том:200 години Хрисанто-Хурмузиева невмена нотация, брой:брой 24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:2-3 2014
11 Любомир Игнатов, За църковното пение, Църковен вестник, том:200 години Хрисанто-Хурмузиева нотация, брой:брой 24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:1-2 2014
12 Любомир Игнатов, Знаменателно събитие в православния свят, Църковен вестник, том:200 години Хрисанто-Хурмузиева невмена нотация, брой:брой 24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:1-1 2014
13 Любомир Игнатов, Източната църковна нотация преди епохалната реформа., Църковен вестник, том:200 години Хрисанто-Хурмузиева невмена нотация, брой:брой 24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:6-7 2014
14 Любомир Игнатов, Източноцърковното пение в наши дни., Църковен Вестник, том:200 години Хрисанто-Хурмузиева невмена нотация, брой:брой 24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:7-7 2014
15 Любомир Игнатов, Специализирано певчество и видове певчески длъжности., Църковен вестник, том:200 години Хрисонто-Хулмузиева невмена нотация, брой:брой 24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:8-8 2014
16 Любомир Игнатов, Тримата музикоучители – последни реформатори на музикалната писменост, Църковен вестник, том:200 години Хрисанто-Хурмузиева невмена нотация, брой:брой 24, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2014, стр.:4-6 2014
17 Любомир Игнатов, Църковната музика по българските земи – от древност до наше време, интернет сп. " Православна мисъл", Официален сайт на Българската православна църква , 2012 2012
18 Любомир Игнатов, 130 години от кончината на Ангел Иванов – Севлиевеца., Православна младеж, том:Буквар на православната вяра, издателство:Енорийски сайт на храм "Св. София"., 2010 2010
19 Любомир Игнатов, Дело епохално и навременно – 130 години от кончината на Ангел Иванов-Севлиевеца, Църковен вестник, брой:брой 10, год. CXI, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2010, стр.:5-5 2010
20 Любомир Игнатов, Память праведнаго съ похвалами, Новини, редактор/и:Весела Игнатова, издателство:Официален сайт на БПЦ, 2010 2010
21 Любомир Игнатов, Поклонение за празника на манастира „Св. Георги Зограф”, Църковен вестник, брой:брой 10, редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Синодално издателство, 2010, стр.:4-5 2010
22 Л. Игнатов, 200 години от рождението на Ангел Иванов – Севлиевеца, интернет сп. " Православна мисъл", 2009 2009
23 Любомир Игнатов, Възпоменание на дейността на древния църковен писател Псевдо-Дионисий Ареопагит, pravoslavieto.com, 2009 2009
24 Л. Игнатов, Годишнина от кончината на един многозаслужил църковен музикоучител, интернет сп. " Православна мисъл", 2009 2009
25 Л. Игнатов, Повод за възпоменание на дейността на древния църковен писател Псевдо-Дионисий Ареопагит, интернет сп. " Православна мисъл", Официален сайт на Българската православна църква – Българска патриаршия (, 2009 2009
26 Любомир Игнатов, Проява на възрожденска деятелност през ХХІ век или един съвременен пример на синтез между християнско благочестие и родолюбие, интернет сп. " Православна мисъл", Официален сайт на Българската православна църква , редактор/и:Отговорен редактор на броя Анула Христова, издателство:Официален сайт на БПЦ, 2009 2009
27 Любомир Игнатов, Епоха на мелографите, сп. "Сион", брой: кн. 2, , редактор/и:Албена Копринарова, издателство:Руенски манастир и Сдружение "Гълъб", 2006, стр.:42-49 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Любомир Игнатов, Жената и църковнопевческото дело през вековете. (Видни песнопейки и химнотворки в Православната църква), Свидетелство, служение и богослужение на Църквата , редактор/и:доц. д-р Иво Янев, доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р дякон Иван Иванов /Кюмурджийски/, доц. д-р Адриан Александров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:254-269, ISSN (print):978-954-07-5158-0, COBISS.BG-ID - 47064072 , Ref 2021
2 Любомир Игнатов, За св. Климент Охридски като църковен песнотворец и пръв български музикоучител, Св. Климент Охридски, пръв епископ на българския език, редактор/и:Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:217-232, ISBN:978-954-07-5097-2, Ref 2020
3 Любомир Игнатов, Византийско или източно е църковното ни пение?, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:31-37, ISBN:978-619-91108-0-5, COBISS.BG-ID - 1287103716 2018
4 Любомир Игнатов, За църковното осмогласие, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:60-64, ISBN:978-619-91108-0-5, COBISS.BG-ID - 1287103716 2018
5 Любомир Игнатов, За църковното пение, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:31-37, ISBN:978-619-91108-0-5, COBISS.BG-ID - 1287103716 2018
6 Любомир Игнатов, Певчески длъжности, AB ORIENTE LUX, Музика на православния изток, глава, издателство:Българско музикално сдружение Национален фонд "Култура", 2018, стр.:64-70, ISBN:978-619-91108-0-5, COBISS.BG-ID - 1287103716 2018
7 Любомир Игнатов, Църковната музика по българските земи, Ab oriente lux, Музиката на православния изток, редактор/и:д-р Витан Влахов, издателство:Bulgarian musical society Национален фонд "Култура"", 2018, стр.:44-59, ISBN:978-619-91108-0-5, COBISS.BG-ID - 1287103716 2018
8 Любомир Игнатов, Неизвестен музикален ръкопис от Рилската църковнопевческа школа, Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. , редактор/и:Светлана Куюмджиева – отг. редактор, Елисавета Мусакова, Вася Велинова, Юлиан Куюмджиев, Асен Атанасов., издателство:"Изток-Запад", София., 2011, стр.:135-144, ISBN:978-954-321-822-6, COBISS.BG-ID - 1245540068, Ref 2011
Студия в научно списание
Любомир Игнатов, Броят на източноцърковните гласове в творенията на св. Максим Изповедник, Богословска мисъл, брой:брой: кн. 2, , 2016, стр.:15-41, ISSN (print):1310-7909, Ref 2016
Студия в сборник (на конференция и др.)
Любомир Игнатов, СВ. ЙОАН КУКУЗЕЛ – МЕРИЛО ЗА ПЕВЧЕСКО МАЙСТОРСТВО В ИЗТОЧНОЦЪРКОВНАТА МУЗИКА , СВ. ЙОАН КУКУЗЕЛ – ЛИЧНОСТ, ТВОРЧЕСТВО, ЕПОХА, editor/s:проф. д.изк. Светлана Куюмджиева, Publisher:Универс.издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:44-83, ISBN:978-954-07-5121-4, COBISS.BG-ID - 47370504, International, Ref 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, доц. д-р Любомир Игнатов, Из История на мелографското дело в прослава на св. Йоан Рилски. 2022
2 Секционен доклад, доц. д-р Любомир Игнатов, Издаването на Църковен устав на говорим български език в Стара Загора в контекста на управлението на старозагорска епархия от митрополит Методий Кусев 2022
3 Пленарен доклад, гл. ас. д-р Любомир Игнатов, ЦЪРКОВНАТА ХИМНОГРАФИЯ И МУЗИКА В КОНТЕКСТА НА ТВОРЕНИЯТА НА СВЕТИТЕ ТРИ СВЕТИТЕЛИ, Академичен доклад 2021
4 Секционен доклад, Любомир Игнатов, Жената и църковнопевческото дело през вековете/ видни песнопойки и химнотворки в Православната църква/ 2019
5 Секционен доклад, д-р Любомир Игнатов, „Динамика в осмислянето на църковното пение в периода IV-VI век“ 2018
6 Секционен доклад, д-р Любомир Игнатов, ИЗ ЦЪРКОВНОМУЗИКАЛНОТО МИНАЛО НА АНХИАЛО 2018
7 Секционен доклад, д-р Любомир Игнатов, Историята на богослужебния устав на Българската православна църква в контекста на църковно-общественото дело в Старозагорска епархия при светителстването на митрополит Методий Кусев 2018
Участие в редколегия
1 Научен консултант, д-р Любомир Игнатов, Участие в редколегия 2018
2 Научен консултант и редактор, д-р Любомир Ангелов Игнатов, Участие в редколегия 2017
Учебно помагало
Л. Игнатов, Учебно помогало за изучаване на Източноцърковни песнопения / с приложение CD/ 2012