Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Яна Димова
Дипломна работа
Яна Иванова Димова, Коледни и новогодишни разкази от Португалия и Бразилия. Граматически, лексикални и културологични особености при превода., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Амелия Личева 2019
Научен проект
Яна Димова, Актуални теми и методи в португалистиката и лузофонските изследвания с приложение във филологическата подготовка по португалски език и португалоезични литератури и култури, Член, Фонд "Научни изследвания" на СУ, Номер на договора:80-10-183 от 27.05.2022 г. 2022
Превод на статия
Яна Димова, Майкъл Хърцфелд, Да приемеш и двете гледни точки: етнографът в текста, ISBN:1314272022, Магистърска програма "Преводач-редактор" СУ, София 2018
Статия в научно списание
Яна Димова, „Който не помни, не съществува. Не го боли. Не го гризе съвестта...“: загадъчният дискурс на Гарсия де Резенде в историческия роман на Фернандо Кампош „Счупеният смарагд“, Любословие, брой:22, 2022, стр.:198-212, ISSN (online):1314-6033, Ref, (ERIH+, EBSCO, РИНЦ, CEEOL, SCRIBD) 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Яна Димова, Особености на историографската метафикция на Фернандо Кампош в контекста на португалския исторически роман от края на XX и началото на XXI век, Филологически постижения, спомени и мечти, редактор/и:Евгения Вучева, Петър Моллов, Татяна Пантева, Адриана Миткова, Боряна Кючукова-Петринска, Донка Мангачева, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2023, стр.:498-502, ISBN:978-954-07-5692-9 2023
2 Яна Димова, Историческата проза на Фернандо Кампош в контекста на португалския исторически роман от края на XX и началото на XXI век , XVIII Научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във ФКНФ 2021 г., редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова; Татяна Димитрова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:99-102, ISSN (print):2738-8158 2022
3 Яна Димова, Реконструкция на образа на свети Панталеймон Аверийски в историческия роман „Къщата на праха“ от Фернандо Кампош, Седемнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, редактор/и:Мадлен Данова, Татяна Димитрова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:174-182, ISSN (print):2738-8158 2022
4 Dímova, Yana, Frei Pantaleão de Aveiro - bioficção ou historicismo no romance A Casa do Pó, de Fernando Campos, Universidades Criativas. Atas do 1.º Colóquio de Lusitanística para Doutorandos da Europa Central e de Leste, editor/s:Henriques, J.M., I.Szijj, B. Urbán, Publisher:Eotvos University Press, 2021, pages:50-59, ISBN:978-963-489-322-6 2021
5 Яна Димова, Образът на Дамиао де Гоиш в историческия роман „Залата за разпитите“ от Фернандо Кампош – автобиография или биофикция, Многоликата наука: Сборник с доклади от Вторите годишни докторантски четения на Катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, редактор/и:Тина Петрова, Соня Спасова, Нина Дебрюне, Ваня Добрева, Ясена Чантова, издателство:За буквите – О писменехь, 2021, стр.:208-222, ISBN:978-619-185-514-8, Ref, Web of Science 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Яна Димова, Брат Ещевао де Сампайо и Марко Тулио Катицоне – образи на самоотвержеността в романа на Фернандо Кампош „Мостът на въздишките“ 2024
2 Секционен доклад, Яна Димова, Образът на Жоана Светицата в португалската история и проекцията му в романа на Фернандо Кампош „Счупеният смарагд“ 2023
3 Присъствие, Яна Димова, 1.º Congresso de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste 2022
4 Присъствие, Яна Димова, Международна рецепция на художественото творчество на Жозе Сарамаго 2022
5 Присъствие, Яна Димова, "Levantados do Chão": Não sou pessimista; o mundo é que é péssimo 2021
6 Секционен доклад, Яна Димова, Образът на Дамиао де Гоиш в историческия роман "Залата за разпитите" от Фернандо Кампош – автобиография или биофикция 2021
7 Секционен доклад, Яна Димова, Историческата проза на Фернандо Кампош в контекста на португалския исторически роман от края на XX и началото на XXI век 2021
8 Секционен доклад, Яна Димова, Реконструкция на образа на свети Панталеймон Аверийски в историческия роман "Къщата на праха" от Фернандо Кампош 2020
9 Секционен доклад, Яна Димова, Frei Pantaleão de Aveiro – bioficção ou historicismo no romance A Casa do Pó, de Fernando Campos 2020