Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Яна Димова
Дипломна работа
Яна Иванова Димова, Коледни и новогодишни разкази от Португалия и Бразилия. Граматически, лексикални и културологични особености при превода., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Амелия Личева 2019
Превод на статия
Яна Димова, Майкъл Хърцфелд, Да приемеш и двете гледни точки: етнографът в текста, ISBN:1314272022, Магистърска програма "Преводач-редактор" СУ, София 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
Dímova, Yana, Frei Pantaleão de Aveiro - bioficção ou historicismo no romance A Casa do Pó, de Fernando Campos, Universidades Criativas. Atas do 1.º Colóquio de Lusitanística para Doutorandos da Europa Central e de Leste, editor/s:Henriques, J.M., I.Szijj, B. Urbán, Publisher:Eotvos University Press, 2021, pages:50-59, ISBN:978-963-489-322-6 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Яна Димова, Реконструкция на образа на свети Панталеймон Аверийски в историческия роман "Къщата на праха" от Фернандо Кампош 2020
2 Секционен доклад, Яна Димова, Frei Pantaleão de Aveiro – bioficção ou historicismo no romance A Casa do Pó, de Fernando Campos 2020