Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Милен Цеков
Дисертация д-р
Милен Цеков, Приложение на методи на нелинейната динамика към задачи на времето и климата (нелинейна диагностика на времеви редове от метеорологични данни), ВАК, разработена в СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика", Ръководител:проф. дфн Стойчо Панчев 2007
Научен проект
1 Милен Цеков, Създаване на сеизмологична мрежа на Софийски университет, Член, 2023
2 Милен Цеков, Оценка на възможност за ранно предизвестяване от някои сеизмоактивни зони в близост до станциите от Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет, Член, , Номер на договора:80-10-77 2021
3 Милен Цеков, Моделиране на сеизмичността и определяне на сеизмоопасни зони в региона на България, Член, , Номер на договора:КП-06-Русия/29 от 16.12.2020 2020
4 Милен Цеков, Тридименсионален модел на земната кора и горната мантия в района на Виртуалната Сеисмологична Мрежа на СУ, Член, , Номер на договора:80-10-44/26.03.2020 г. 2020
5 Милен Цеков, Нелинейна инверсия на дисперсионни данни от Виртуалната Сеизмологична Мрежа на Софийски Университет, Член, 2019
6 Милен Цеков, Томография по данни от Виртуалната Сеизмична Мрежа на Софийски университет, Член, , Номер на договора:80 - 10 - 214/2018 2018
7 Милен Цеков, Крос-корелация на записи от станциите на Виртуалната Сеизмична Мрежа на Софийски Университет., Член, , Номер на договора:80-10-200 2017
8 Милен Цеков, Изследване на регионалната сеизмичност на Балканския полуостров, регистрирана на Виртуалната Сеизмологична Мрежа на СУ, Член, , Номер на договора:199/2016 2016
9 Милен Цеков, Популяризация на научно-образователната дейност на астрономите, метеоролозите и геофизиците в България, Член, , Номер на договора:28/2016 2016
10 Милен Цеков, Виртуална сеизмична мрежа на Софийски Университет, Член, , Номер на договора:155/2015 2015
Научно ръководство
1 Милен Цеков, Статистически анализ на месечни валежни данни от България за периода 1961-1990 г., дипломна работа:Донка Петрова 2022
2 Милен Цеков, Генериране и загуба на планетни атмосфери, дипломна работа:Донка Кирилова Петрова 2020
3 Милен Цеков, Марс – история на наблюденията и изследванията, дипломна работа:Илияна Димитрова Ангелова 2020
4 Милен Цеков, Марсоходът Кюриосити – нови резултати за Марс, дипломна работа:Васил Сашов Каменов 2020
5 Милен Цеков, Тераформирането – фантастика или реален шанс за колонизация на космоса, дипломна работа:Венцислав Красимиров Петров 2020
6 Милен Цеков, Земен магнетизъм и тектоника на плочите, СУ, ФзФ дипломна работа:Мария Василева Василева 2019
7 Милен Цеков, Земетресения в субдукционни зони, дипломна работа:Виктория Невелинова Панайотова 2019
8 Милен Цеков, Магнитни полета на Меркурий и Земята - сравнителен анализ, СУ, ФзФ дипломна работа:Мартин Михайлов 2019
9 Милен Цеков, Сеизмичност на Софийската зона за периода 1985-2014, СУ, ФзФ дипломна работа:Борка Рангелова Младенова 2019
10 Милен Цеков, Електромагнитни явления при земетресения, дипломна работа:Радослав Атанасов Иванов 2018
11 Милен Цеков, Скрити марковски модели и флуктуационен анализ с премахване на трендовете при изследване на сеизмична активност (приложение към анализа на глобалната сеизмичност), дипломна работа:Николай Николаев Костов 2018
12 Милен Цеков, Лунна сеизмология, дипломна работа:Борка Рангелова Младенова 2017
13 Милен Цеков, Обръщания на земното магнитно поле, дипломна работа:Светла Руменова Георгиева 2017
14 Милен Цеков, Сеизмичен хазарт и риск, дипломна работа:Николай Николаев Костов 2017
15 Милен Цеков, Сеизмопроучване за нефт и газ, дипломна работа:Роман Савов Шалганов 2017
16 Милен Цеков, Климат и климатични промени на Марс, СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Валентин Пенчев Пеев 2016
17 Милен Цеков, Сеизмичност на Родопската зона през периода 1980-2014 г. по данни на НОТССИ, дипломна работа:Румен Иванов Борисов 2015
18 Милен Цеков, Влияние на слънчевата активност върху климата на Земята, СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Александър Любомиров Виденов 2014
19 Милен Цеков, Приложение на измерителната схема дипол-дипол при електропроучване по метода на съпротивлението, СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Велчо Кънчев Велчев 2014
20 Милен Цеков, Сеизмотектоника и сеизмична активност на Балканския полуостров, СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Цвета Боянова Пеева 2014
21 Милен Цеков, Сеизмотектоничен анализ на земетресението в Япония от 11 март 2011 г., СУ, ФзФ дипломна работа:Румен Иванов Борисов 2014
22 Милен Цеков, Афтършокова активност след земетресението от 22 май 2012 г., СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Пламена Георгиева Райкова 2013
23 Милен Цеков, Закон на Гутенберг-Рихтер и пълнота на сеизмични каталози. Приложение при анализа на българската сеизмичност., СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Антония Христофорова Мокрева 2012
24 Милен Цеков, Вулканична сеизмология , СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Пламена Георгиева Райкова 2011
25 Милен Цеков, Цунами – възникване, разпространение и наблюдения в Европа и Черно море, СУ, ФзФ, кат. "Метеорология и геофизика" дипломна работа:Дарина Радославова Бухчева 2011
26 Милен Цеков, Прогнозиране на земетресенията, СУ, ФзФ дипломна работа:Антония Христофорова Мокрева 2010
27 Милен Цеков, Сравнителна сеизмотектоника, СУ, ФзФ дипломна работа:Милена Руменова Стефанова 2009
Статия в научно списание
1 E. Peneva, M. Matov, M. Tsekov, Mediterranean Influence on the Climatic Regime over the Balkan Peninsula from 1901–2021, Climate, vol:11, 2023, pages:68-0, doi:https:// doi.org/10.3390/cli11030068, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.728 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2023
2 A. Vasilev, M. Tsekov, P. Petsinski, K. Gerilowski, V. Slabakova, D. Trukhchev, E. Botev, O. Dimitrov, N. Dobrev, D. Parlichev, New Possible Earthquake Precursor and Initial Area for Satellite Monitoring, Frontiers in Earth Science, vol:8, 2021, pages:752-0, doi:10.3389/feart.2020.586283, Ref, Web of Science, IF (3.229 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.027 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021) 2021
3 Mircheva, B., M. Tsekov, U. Meyer, G. Guerova, Analysis of the 2014 Wet Extreme in Bulgaria: Anomalies of Temperature, Precipitation and Terrestrial Water Storage, Hydrology, vol:7(3), 2020, pages:66-0, Ref, SCOPUS, SJR (0.666 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
4 R. Raykova, M. Filipova, M. Tsekov, REGIONAL MAGNITUDE RELATIONS FOR THE BALKAN PENINSULA, ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTY OF PHYSICS, vol:111, 2018, pages:131-141, Ref, MSc 2018
5 B. Mircheva, M. Tsekov, U. Meyer, Guergana Guerova, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, брой:165-166, 2017, стр.:1-9, doi:10.1016/j.jastp.2017.10.005, Ref, Web of Science, SCOPUS, SJR ( - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
6 M. Tsekov, E. Peneva, Detrended Fluctuation Analysis of Bulgarian Surface Temperature Records: Comparison of Coastal and Inland Stations, Annuaire de l’Universite de Sofia “St Kliment Ohridski”, Faculte de Physique, том:108, 2015, Ref 2015
7 M. Tsekov, V. Hristova, Long-Term Correlations in Bulgarian Seismic Data, Annuaire de l’Universite de Sofia “St Kliment Ohridski”, Faculte de Physique, том:103, 2010, стр.:46-64, Ref 2010
8 S. Panchev, M. Tsekov, Asymptotic behavior of nonlinear dynamo models, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:61, брой:1, 2008, стр.:31-40, Ref, Web of Science 2008
9 M. Tsekov, S. Panchev, Decadal variability in the diurnal temperature range and daily sunshine duration in Sandanski region, Southwest Bulgaria, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:60, брой:5, 2007, стр.:487-492, Ref, Web of Science 2007
10 S. Panchev, M. Tsekov, Empirical evidences of persistence and dynamical chaos in solar-terrestrial phenomena, J. Atmos. Sol. Terr. Phys. , брой:69, 2007, стр.:3291-0, Ref, Web of Science 2007
11 M. Tsekov, S. Panchev, Magnitude and sign correlations in sunshine duration and diurnal temperature range records from weather station Sandanski, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:60, брой:12, 2007, стр.:1283-1288, Ref, Web of Science 2007
12 M. Tsekov, S. Panchev, Usage of annual versus daily and monthly data in the scaling analysis of meteorological time series, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:60, брой:1, 2007, стр.:31-36, Ref, Web of Science 2007
13 M. Tsekov, Long-term corrlelations in weather records from a local place in South Bulgaria, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:57, брой:6, 2004, стр.:61-66, Ref 2004
14 С. Евтимов, М. Цанков, М. Цеков, Далечни корелации в климатични редици от станция Сандански, Annuaire de l’Universite de Sofia “St Kliment Ohridski”, Faculte de Physique, том:97, 2004, Ref 2004
15 M. Tsekov, Detrended Fluctuation Analysis of Weather Records From Local Place in South Bulgaria, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:56, брой:8, 2003, стр.:25-30, Ref 2003
16 M. Tsekov, Searching for Low-dimensional Attractors in Sunshine Duration Records, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:56, брой:6, 2003, стр.:11-16, Ref 2003
17 M. Tsekov, Analysis of the Climate Change in a Local Place in South Bulgaria, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., том:55, брой:10, 2002, стр.:21-26, Ref 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Д. Драгомиров, Л. Димова, М. Цеков, М. Велизарова, Ф. Романели, Р. Райкова, Анализ на възможността за сеизмично ранно предупреждение на Балканския полуостров (Analysis of the possibility for seismic early warning in the Balkan Peninsula), СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО/REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, Vol. 82, Issue 3, 2021, pages:168-170, ISSN (online):ISSN 0007-3938, Ref, International 2021
2 А. Горшков, О. Новикова, С. Димитрова, А. Соловьов, М. Семка, Д. Драгомиров, М. Цеков, Л. Димова, Р. Райкова, Оценка на сеизмогенните (М6+) възли на територията на България и съседните райони (Evaluation of the seismogenic (M6+) nodes for the territory of Bulgaria and adjacent areas), СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО/REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, Vol. 82, Issue 3, 2021, pages:174-176, ISSN (online):ISSN 0007-3938, Ref, International 2021
3 Петър Пецински, Атанас Василев, Константин Гериловски, Виолета Слабакова, Емил Ботев, М. Цеков, Орлин Димитров, Николай Добрев, Димитър Пърличев, Екстремни емисии от плитки метанови извори Зеленка (Българско Cеверно Черноморие), предшествали земетресението Md 4.7 на 5 август 2009 г., Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2020“, СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 81, кн. 3, 2020, с. 250–252, 2020, стр.:250-252 2020
4 M. Tsekov, E. Botev, L. Dimova, R. Raykova, Seismicity of the Shabla-Kaliakra-Balchik region over the period 1986-2014, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society, 18-22 September 2019, Albena Resort, Bulgaria, BGS2019-SM2.2-N53O8, available at EarthDoc, 2019, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019) 2019
5 L. Dimova, R. Raykova, L. Dimitrova, M. Tsekov, Virtual Seismological Network of Sofia University - a research database, 10th Congress of the Balkan Geophysical Society, 18-22 September 2019, Albena Resort, Bulgaria, BGS2019-ST1.4-N65P3, available at EarthDoc, 2019, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019) 2019
6 R. Raykova, L. Dimova, M. Filipova, M. Tsekov, L. Dimitrova, Virtual seismological network of Sofia University – results and perspectives, Geosciences 2015 - short communications, 2017, pages:119-120, PhD 2017
7 M. Tsekov, E. Peneva, Detrended Fluctuation Analysis of Climate and Seismic Data: Examples from Bulgarian Data, In: Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, S06.19-1-9 [DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia;, 2016 2016
8 R. Raykova, M. Tsekov, V. Protopopova, M. Filipova, L. Dimitrova, L. Dimova, Magnitude Determinations from Records of the VSNSU Seismic Stations, In: Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, S06.25-10 [DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia;, 2016, pages:1-10, Ref, PhD, MSc 2016
9 S. Castellaro, R. Raykova, M. Tsekov, Resonance Frequencies of Soil and Buildings – Some Measurements in Sofia and its Vicinity., In: Proceedings of the 3rd Bulgarian National Congress on Physical Sciences, Sofia, Bulgaria, Sep. 29 - Oct. 02, 2016, S06.23-1-10 [DVD: ISBN 978-954-580-364-2] Heron Press: Sofia;, 2016, Ref, International 2016
10 Р. Б. Райкова, Л. Димова, М. Цеков, Д. Латковска, М. Филипова, Г. Георгиева, Клуб "Гея" – геофизика за всеки, XLIV национална конференция по въпросите на обучението по физика: Неформално образование по физика и астрономия, Ямбол, 7-10 април 2016, издателство:Херон Прес, 2016, стр.:165-167, PhD 2016
11 M. Tsekov, E. Botev, A. Mokreva, V. Protopopova, On the completeness of Bulgarian earthquake data, Proceedings of the 7th BgGS National Conference with International Participation "GEOPHYSICS 2015", Sofia, Bulgaria, 20-23 May 2015, S1-O6, 2015, PhD 2015
12 M. Tsekov, E. Botev, R. Borisov, Seismicity of the Rhodope zone over the period 1980-2014, Proceedings of the 7th BgGS National Conference with International Participation "GEOPHYSICS 2015", Sofia, Bulgaria, 20-23 May 2015, S1-O5, 2015, MSc 2015
13 M. Tsekov, Magnitude and sign correlations in temperature time series from a local place in South Bulgaria, Proceedings of the 11th International Scientific Conference “Solar-terrestrial influences”, Sofia, Bulgaria, 23-25 November 2005, 2005, стр.:58-60 2005
14 M. Tsekov, Searching for Low-dimensional Chaos in Weather Systems, Meetings in Physics at University of Sofia 4, 2003, стр.:119-124 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милен Цеков, А. Горшков, О. Новикова, С. Димитрова, А. Соловьов, М. Семка, Д. Драгомиров, М. Цеков, Л. Димова, Р. Райкова, Оценка на сеизмогенните (М6+) възли на територията на България и съседните райони 2021
2 Постер, , Д. Драгомиров, Л. Димова, М. Цеков, М. Велизарова, Ф. Романели, Р. Райкова, Анализ на възможността за сеизмично ранно предупреждение на Балканския полуостров 2021
3 Секционен доклад, B. Mircheva, M. Tsekov, U. Meyer, and G. Guerova, Analysis of the 2014 wet extreme in Bulgaria: anomalies of temperature, precipitation and terrestrial water storage 2021
4 Секционен доклад, Петър Пецински, Атанас Василев, Константин Гериловски, Виолета Слабакова, Емил Ботев, Милен Цеков, Орлин Димитров, Николай Добрев, Димитър Пърличев, Екстремни емисии от плитки метанови извори Зеленка (Българско Cеверно Черноморие), предшествали земетресението Md 4.7 на 5 август 2009 г. 2020
5 Секционен доклад, L. Dimova, L. Dimova, R. Raykova, L. Dimitrova, M. Tsekov, Virtual Seismological Network of Sofia University - a research database 2019
6 Секционен доклад, B. Mircheva, Mircheva B., M.Tsekov, U.Mayer, and G.Guerova, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria 2019
7 Секционен доклад, B. Mircheva, Mircheva B., M.Tsekov, U.Mayer, and G.Guerova, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria 2019
8 Секционен доклад, M. Tsekov, M. Tsekov, E. Botev, L. Dimova, R. Raykova, Seismicity of the Shabla-Kaliakra-Balchik region over the period 1986-2014 2019
9 Секционен доклад, B. Mircheva, Mircheva B.​, M. Tsekov, U. Mayer, and G. Guerova, Extreme weather events in Southeast Europe: the 2014 floods in Bulgaria 2018
10 Секционен доклад, Л. Димова, Р. Райкова, Л. Димитрова, Л. Димова, М. Цеков, Крос-корелация на сеизмичен шум регистриран на станциите от ВСМСУ 2017
11 Секционен доклад, G. Guerova, B. Mircheva, M. Tsekov, U. Meyer, and G. Guerova, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria 2017
12 Секционен доклад, B. Mircheva, Mircheva B.​, M.Tsekov, U.Meyer and G.Guerova,"Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria" 2017
13 Секционен доклад, Reneta Raykova, Reneta Raykova, Lyuba Dimova, Maria Filipova, Milen Tsekov, Lilia Dimitrova, Virtual seismological network of Sofia University – results and perspectives 2017
14 Секционен доклад, V. Protopopova, R. Raykova, L. Dimitrova, M. Tsekov, L. Dimova, V. Protopopova, M. Filipova, D. Latkovska, A. Peresan, and M. Milanova, Analysis of the seismicity in the Balkan Peninsula by the records of Virtual Seismological Network of Sofia University 2016
15 Секционен доклад, R. Raykova, R.Raykova, V. Protopopova, M. Filipova, M. Tsekov, L. Dimitrova, Magnitude Determinations from the Records of the VSNSU Seismic Stations 2016
16 Секционен доклад, M. Tsekov, Long-term Correlations in the Trans-Polar Index 2016
17 Секционен доклад, Д. Латковска и М. Филипова, Р. Б. Райкова, Л. Димова, М. Цеков, Д. Латковска, М. Филипова, Г. Георгиева, Клуб "Гея" – геофизика за всеки 2016
18 Секционен доклад, M. Tsekov, M. Tsekov, E. Peneva, Detrended Fluctuation Analysis of Climate and Seismic Data: Examples from Bulgarian Data 2016
19 Секционен доклад, R. Raykova, S. Castellaro, R. Raykova, M. Tsekov, Resonance Frequencies of Soil and Buildings – Some Measurements in Sofia and Its Vicinity 2016
20 Секционен доклад, M. Tsekov, M. Tsekov, E. Botev, R. Borisov, Seismicity of the Rhodope zone over the period 1980-2014 2015
21 Секционен доклад, Милен Цеков, Хаос и фрактали в метеорологията и геофизиката 2015
22 Секционен доклад, M. Tsekov, M. Tsekov, E. Botev, A. Mokreva, V. Protopopova, On the completeness of Bulgarian earthquake data 2015