Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Светослав Малинов
Монография
1 Светослав Малинов, Опасни умове. Опити върху политическия радикализъм на ХІХ век, ISBN:978-954-07-5401-7, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2022
2 Светослав Малинов, Консервативни опити, ISBN:978-954-07-3035-6, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2010
3 Светослав Малинов, Критика на политическия рационализъм. Изследване върху политическата мисъл на Едмънд Бърк, ISBN:954-9943-56-9, Гутенберг, София, Рецензирано 2004
Научен проект
1 Светослав Малинов (като ръководител на катедра "Политология"), Structural Capacities for Tackling Wicked Problems ( с основна цел да разработи нови модели за сътрудничество и изследвания в борбата с изменението на климата), Член, Европейска Комисия 2021
2 Светослав Малинов (като член на Европейския парламент), Европейско междучасие (създаване на национална мрежа за изучаване на Европейския съюз в училище; обучение на учители; организиране на лятно училище за комуникационни и лидерски умения в онлайн среда), Ръководител, ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2015
3 Светослав Малинов (като член на Експертния екип към "Българско училище за политика "Димитър Паница"), Пътят на Украйна към Европейския съюз и НАТО и опитът на България (представяне на българския опит в евро-антлантическата интеграция пред украински учени, журналисти и политици) , Член, Democracy Commission към посолствата на САЩ в София и Киев 2007
4 Светослав Малинов, Християндемокрацията (запознаване на българската публика с основните идеи и ценности на християндемокрацията чрез провеждане на поредица от "граждански семинари" и първи преводи на основни текстове и политически документи на европейската християндемокрация), Член, Фондация Конрад Аденауер 2001
5 Светослав Малинов (като представител на специалност "Политология" в екипа на ФФ), The need of reform in the humanitarian faculties (проект по „Темпус/ФАР” с участие на университети от България, Германия, Нидерландия, Шотландия) , Член, Европейска комисия 1998
6 Светослав Малинов (като сътрудник към Център за социални практики), КОАЛИЦИЯ 2000 - превенция на корупцията в държавната администрация; участие в съставителство, превод и научна редакция на антологията "Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес", ISBN:954-477-075-5, София: Коалиция 2000 и ЦСП, 1999, 388 страници , Член, USAID (Американска агенция за международно развитие) 1998
Превод на книга
1 Светослав Малинов, Дейвид Хюм. Политически есета, превод от английски, увод и бележки: Светослав Малинов, ISBN:978-954-28-1464-1, Сиела, София, Рецензирано 2014
2 Светослав Малинов, Френсиз Бейкън. Нова Атлантида, превод от английски, увод, бележки и приложение: Светослав Малинов, ISBN:978-954-28-0251-8, Сиела, София, Рецензирано 2008
3 Светослав Малинов, Едмънд Бърк. Размисли за революцията във Франция, превод от английски, увод, бележки и приложение: Светослав Малинов, ISBN:954-8010-984, ГАЛ-ИКО, София 2000
4 Светослав Малинов, Джон Лок. Писмо за толерантността, превод от английски, увод, приложение и бележки: Светослав Малинов, ISBN:954-8010-712, ГАЛ-ИКО, София 1997
5 Светослав Малинов, Джон Лок. Два трактата за управлението, превод от английски, увод, бележки и приложение: Светослав Малинов, ISBN:954-8010-64, ГАЛ-ИКО, София, Рецензирано 1996
Статия в научно списание
1 Svetoslav Malinov, The democratic deficit of the EU: Breaking the spell of a false analogy, European View, issue:20, 2021, pages:226-233, ISSN (print):1781-6858, ISSN (online):1865-5831, Ref 2021
2 Светослав Малинов, Артюр дьо Гобино: примиряване на расизма с християнството, Християнство и култура, issue:47, 2019, pages:62-74, ISSN (print):1311-9761 2019
3 Светослав Малинов, Политическата теология на Хуан Доносо Кортес: критика на либерализма и социализма, Християнство и култура, брой:1, 2012, стр.:125-139, ISSN (print):1311-9761, Ref 2012
4 Светослав Малинов, Радикалният консерватизъм на Жозеф дьо Местр, Християнство и култура, брой:4, 2011, стр.:58-70, ISSN (print):1311-9761, Ref 2011
5 Светослав Малинов, Православие и демокрация: опит за политическа теология, Християнство и култура, брой:8, 2010, стр.:103-111, ISSN (print):1311-9761, Ref 2010
6 Svetoslav Malinov, Pamąstymai apie bulgarišką populizmą, Eurozine, 2008, ISSN (online):1684-4637, Ref, (CEEOL) 2008
7 Svetoslav Malinov, Radical demophilia: Reflections on Bulgarian populism, Eurozine, 2008, pages:1-13, ISSN (online):1684-4637 , Ref, (CEEOL) 2008
8 Svetoslav Malinov, Radikálna demofília. Úvahy o bulharskom populizme, Eurozine, 2008, ISSN (online):1684-4637 , Ref, (CEEOL) 2008
9 Svetoslav Malinov, Reflections on Bulgarian Populism, Critique and Humanism, vol:23, 2007, pages:67-79, ISSN (print):0861-1718, Ref, (CEEOL) 2007
10 Светослав Малинов, Има ли бъдеще понятието „гражданско общество”?, Разум, брой:1, 2007, стр.:99-116, ISSN (print):1312-1146, Ref 2007
11 Светослав Малинов, Мъртва ли е политическата теория?, Политически изследвания , брой:1, 2007, стр.:7-28, ISSN (print):0861-4830, Ref, др.(CEEOL) 2007
12 Светослав Малинов, Размисли за българския популизъм, Критика и хуманизъм, брой:1, 2007, стр.:71-84, ISSN (print): 0861-1718, Ref, (CEEOL) 2007
13 Светослав Малинов, Томас Хобс и гражданската философия, Разум, брой:4, 2007, стр.:37-47, ISSN (print):1312-1146, Ref 2007
14 Светослав Малинов, Аласдър Макинтайър за новите тъмни векове и превъзходството на томизма, Християнство и култура, брой:2, 2005, стр.:84-95, ISSN (print):1311-9761, Ref 2005
15 Светослав Малинов, Хана Арендт за тоталитаризма и тоталитарния лидер, Разум, брой:3, 2004, стр.:21-35, ISSN (print):1312-1146, Ref 2004
16 Светослав Малинов, Християнски поглед към „Утопия“ на Томас Мор, Християнство и култура, брой:2, 2004, стр.:66-73, ISSN (print):1311-9761, Ref 2004
17 Светослав Малинов, Демокрация и християнство. За един забравен аргумент на Алексис дьо Токвил, Християнство и култура, брой:4, 2003, стр.:102-110, ISSN (print):1311-9761, Ref 2003
18 Светослав Малинов, Едмънд Бърк срещу френската болест: критика на егалитаризма и обществения договор, Разум, брой:2, 2003, стр.:86-101, ISSN (print):1312-1146, Ref 2003
19 Светослав Малинов, Християндемокрация и консерватизъм: опит за сравнение, Разум, брой:4, 2003, стр.:182-191, ISSN (print):1312-1146, Ref 2003
20 Светослав Малинов, Християнство и политика. Критика на езическата теза, Християнство и култура, брой:2, 2003, стр.:100-111, ISSN (print):1311-9761, Ref 2003
21 Svetoslav Malinov, Une apologie du politique, Studia Culturologica Series, issue:15, 2002, pages:205-211, ISSN (print):1310-9456 2002
22 Светослав Малинов, Едмънд Бърк и неговата критика на демокрацията като произволна власт, Християнство и култура, брой:2, 2002, стр.:86-96, ISSN (print):1311-9761, Ref 2002
23 Светослав Малинов, За консервативното начало на либерализма или защо Джон Лок не признава своето авторство на книгата „Два трактата за управлението?“, Християнство и култура, брой:4, 2002, стр.:92-101, ISSN (print):1311-9761, Ref 2002
24 Светослав Малинов, Робърт Нозик (1938 - 2002), Разум, брой:2, 2002, стр.:192-195, ISSN (print):1312-1146, Ref 2002
25 Светослав Малинов, Само за консерватори. Размишления върху „Държавническото изкуство” на Маргарет Тачър, Разум, брой:1, 2002, стр.:37-46, ISBN:1312-1146, Ref 2002
26 Svetoslav Malinov, Proposals for Improvement of the Quality of Education in the Faculty of Philosophy, Strategies for Policy in Science and Education, 2000, pages:37-48, ISSN (online):1310-0270 2000
27 Светослав Малинов, Предложения за подобряване на качеството на учебния процес във Философски Факултет на СУ "Св. Климент Охридски, Стратегии на образователната и научната политика, брой:извънреден, 2000, стр.:91-117, ISSN (print):1310-0270, Ref, (CEEOL) 2000
28 Svetoslav Malinov, The Liberal Concept of the Neutral State and Carl Schmitt’s Concept of the Political, Философски форум, issue:4, 1999, pages:110-121, ISSN (print):1311-1213 1999
29 Светослав Малинов, Гражданското общество в България: проблеми и тенденции на развитието в една млада демокрация, Парламентарна демокрация, issue:2, 1999, pages:33-58 1999
30 Светослав Малинов, Историческо и библиографско въведение към „Размисли за революцията във Франция“ на Едмънд Бърк , Политически изследвания, issue:1, 1997, pages:92-101, ISSN (print):0861-4830, Ref, (CEEOL) 1997
31 Светослав Малинов, Английското обичайно право като политико-теоретична нагласа, Политически изследвания, брой:4, 1995, ISSN (print):0861-4830, Ref, (CEEOL) 1995
32 Светослав Малинов, Едмънд Бърк за религията, предразсъдъка и неравенството, Философски алтернативи(Philosophical alternatives), списание на Института по философски изследвания при БАН, брой:1, 1995, стр.:94-101, ISSN (online):0861-7899, Ref, (CEEOL) 1995
33 Светослав Малинов, Увод към „Два трактата за управлението“ на Джон Лок, Политически изследвания, брой:1, 1995, стр.:47-57, ISSN (print):0861-4830, (CEEOL) 1995
34 Светослав Малинов, Логическият позитивизъм и краят на класическата политическа теория?, Политически изследвания, брой:1, 1993, стр.:9-17, ISSN (online):0861-4830, Ref, (CEEOL) 1993
35 Светослав Малинов, Робърт А. Дал: Плуралистичната теория за властовата структура в модерните демократични общества, Политически изследвания, брой:2, 1993, стр.:56-70, ISSN (print):0861-4830, Ref, (CEEOL) 1993
36 Светослав Малинов, Старият нов елит, Избор, брой:3, 1993 1993
37 Светослав Малинов, Мажоритарният принцип и политическият плурализъм в епистемологическа перспектива, Политически изследвания, брой:1, 1992, стр.:30-38, ISSN (print):0861-4830, Ref, др.(CEEOL) 1992
38 Светослав Малинов, Парадоксът на българската демокрация , Избор, брой:1, 1989 1989
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Светослав Малинов, Демократичен дефицит или демоикратична легитимност? Към нова понятийна рамка на Европейския съюз, Следващите седем на Европейския съюз, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:67-80, ISBN:978-954-07-3035-, Ref, (CEEOL) 2020
2 Светослав Малинов, Демокрацията и свободата на медиите, Медиите в България: 25 години по-късно, издателство:Университетско издателство НБУ, 2015, стр.:32-39, ISBN:978-954-535-890-6, Ref 2015
3 Светослав Малинов, Увод към политическите есета на Дейвид Хюм, Хюм, Дейвид. Политически есета (превод от английски, увод и бележки: Светослав Малинов)), editor/s:Светослав Малинов, Publisher:СИЕЛА, 2014, pages:7-19, ISBN:978-954-28-1464-1, Ref 2014
4 Светослав Малинов, „Когато лошите се съберат, добрите трябва да се съюзят”: Едмънд Бърк в защита на политическите партии , Българската политология пред предизвикателствата на времето, редактор/и:Милен Любенов, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:77-92, ISBN:978-954-07-3055-4, Ref 2010
5 Svetoslav Malinov, Reflexions sur le populisme bulgare , Les Sciences Politiques en Bulgarie, editor/s:Анна Кръстева, Антоний Тодоров, Publisher:УИ на Нов Български Университет, 2010, pages:234-254, ISBN:978-954-535-609-4, Ref 2010
6 Светослав Малинов, Джон Стюарт Мил и неговият принцип за равенство между половете, Мил, Джон Стюарт. За подчинението на жените (превод), издателство:СИЕЛА, 2010, стр.:7-19, ISBN:978-954-28-0699-8 2010
7 Светослав Малинов, Религия и демокрация: опит за глобален поглед, Световните религии и демокрацията (антология), редактор/и:Светослав Малинов, издателство:СИЕЛА, 2010, стр.:7-23, ISBN:954-9338-06-5 2010
8 Svetoslav Malinov, Why NATO is Good for My Country or How to Win the War for Public Opinion?, Euro-Atlantic Integration of Ukraine: The Road to Democracy, Publisher:Institute for Euro-Atlantic Cooperation, 2009, pages:30-34, ISBN:978-966-8875-46-5, Ref 2009
9 Светослав Малинов, Чому НАТО потрiбне моiй краiнi ябо як здобути пiдтримку громадскоi думки?, Эвроантлантична iнтеграцiя Украiни: шлях до демократii,, Publisher:Інститут Эвро-антлантичного спiвробiтництва, 2009, pages:31-35, ISBN:978-966-8875-46-5, Ref 2009
10 Светослав Малинов, Нова Атлантида или науката като суверен, Бейкън, Френсиз. Нова Атлантида превод от английски, увод и бележки: Светослав Малинов, издателство:Сиела, 2008, стр.:7-21, ISBN:978-954-28-0251-8 2008
11 Светослав Малинов, Увод към антологията "Политическите партии и демокрацията", Политическите партии и демокрацията (антология), редактор/и:Светослав Малинов, издателство:СИЕЛА, 2007, стр.:7-27, ISBN:954-9338-04-1,, Ref 2007
12 Светослав Малинов, Политическото чудо на християндемокрацията, Германската християндемокрация (антология), редактор/и:Светослав Малинов, издателство:Фондация Конрад Аденауер, 2006, стр.:13-21 2006
13 Svetoslav Malinov, Rise, Fall and Disintegration: the Bulgarian Center-Right in Power and in Opposition, Why We Lost. Explaining the Rise and Fall of Center-Right Parties in Eastern Europe (1996-2002), editor/s:Peter Učeň and Jan Erik Surotchak, Publisher:International Republican Institute, 2005, pages:13-29, ISBN:80-969417-8-X, Ref 2005
14 Светослав Малинов, Ще оцелее ли националната държава?, лобализацията и новите граници на политическото, редактор/и:Анна Кръстева, издателство:ИК ЕОН, 2004, стр.:57-63, ISBN:954-9699-18-8, Ref 2004
15 Svetoslav Malinov, Challenges to the Right, Penser la transition (Rethinking the transition), editor/s:Ивайло Знеполски, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2003, pages:117-126, ISBN:954-07-1742-6, Ref 2003
16 Светослав Малинов, Парламентарните избори 2001 и бъдещето на българската десница, Политическите партии в България и Австрия пред нови предизвикателства, издателство:ГорексПрес, 2001, стр.:25-35, ISBN:954-616-093-8, Ref 2001
17 Светослав Малинов, Консерватизмът и българските политически партии, Българските политически партии в навечерието на парламентарните избори 2001, редактор/и:Георги Карасимеонов, издателство:ГорексПрес, 2000, стр.:43-62, ISBN:954-616-068-7 2000
18 Светослав Малинов, Понятието "гражданско общество" и политическата теория, Гражданите и политиката, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1997, стр.:17-35, ISBN:954-07-0900-8, Ref 1997
19 Светослав Малинов, Увод към превода на „Писмо за толерантността“ от Джон Лок, Джон Лок. Писмо за толерантността (превод), редактор/и:превод от английски, увод, бележки и приложения: Светослав Малинов, издателство:ГАЛ-ИКО, 1997, стр.:7-29, ISBN:954-8010-712 1997
20 Светослав Малинов, За нуждата от история , Прочее: Непериодична поредица по хуманитаристика, издателство:Критика и хуманизъм, 1990, стр.:175-184, ISSN (print):1314-0833 1990
Студия в научно списание
Svetoslav Malinov, Еdmund Burke's Critique of Democracy, Философски форум, issue:2, 1998, pages:83-119, ISSN (print):1311-1213, Ref 1998
Студия в поредица
1 Svetoslav Malinov, The Bulgarian Center Right - Victories, Defeats, Transformations, ANALYSES, vol:The Bulgarian Center Right - Victories, Defeats, Transformations, Publisher:Friedrich Ebert Foundation, 2010, pages:1-33 2010
2 Светослав Малинов, Българската центристка десница - победи, поражения, трансформации , АНАЛИЗИ, том:Българската центристка десница - победи, поражения, трансформации, издателство:Фондация "Фридрих Еберт", 2010, стр.:1-34 2010
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Светослав Малинов, „Два трактата за управлението“ в историко-политически контекст , Лок, Джон. Два трактата за управлението (превод от английски, увод, бележси и приложение: Светослав Малинов, редактор/и:Светослав Малинов, издателство:Изток-Запад, 2022, стр.:7-43, ISBN:978-619-01-1000-2, Ref 2022
2 Светослав Малинов, Макс Щирнер като политически мислител , Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения, редактор/и:Петя Кабакчиева, Милена Стефанова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски, 2021, стр.:64-89, ISBN:978-954-07-5181-8, Ref 2021
3 Светослав Малинов, Жорж Сорел и неговата апология на насилието, Политика и демокрация: 30 години българска политология (1986-2016, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:241-259, ISBN:978-954-07-4196-3, Ref 2016
4 Светослав Малинов, Що е политика?, 20 години българска политология, редактор/и:Николай Найденов, издателство:УИ „Св. Климент Охридски", 2006, стр.:114-136, ISBN:10:954-07-2369-8, Ref 2006
5 Светослав Малинов, Уводна студия към превода на „Размисли за революцията във Франция от Едмънд Бърк, Едмънд Бърк. Размисли за революцията във Франция, редактор/и:превод от английски, увод, бележки и приложение: Светослав Малинов, издателство:ГАЛ-ИКО, 2000, стр.:7-69, ISBN:954-8010-984 2000
6 Светослав Малинов, Две понятия за политическо, България 1999: социални и политически ценности, редактор/и:Георги Карасимеонов, 1999, стр.:18-41, ISBN:954-616-054-7 1999
7 Светослав Малинов, Що е консерватизъм?, Консерватизмът, том 1, редактор/и:Светослав Малинов, издателство:Център за социални практики, 1999, стр.:7-49, ISBN:954-9853-04-7, Ref 1999
8 Светослав Малинов, Уводна студия към превода на „Два трактата за управлението“ от Джон Лок, Джон Лок. Два трактата за управлението, превод от английски, увод и бележки: Светослав Малинов, издателство:ГАЛ-ИКО, 1996, стр.:7-41, ISBN:954-8010-64, Ref 1996
Съставителска дейност
1 Светослав Малинов, Световните религии и демокрацията (антология), ISBN:954-9338-06-5, СИЕЛА, София, Рецензирано 2010
2 Светослав Малинов, Политическите партии и демокрацията (антология), ISBN:954-9338-04-1, СИЕЛА, София 2007
3 Светослав Малинов, Германската християндемокрация (антология), Фондация Конрад Аденауер, София 2006
4 Светослав Малинов, Ралф Якш, Интелектуалното наследство на Конрад Аденауер (антология), Фондация Конрад Аденауер, София 2005
5 Светослав Малинов, Модерната демократична държава (антология), ISBN:954-9338-02-9, СИЕЛА, София, Рецензирано 2004
6 Светослав Малинов, Модерната демократична идея (антология) , ISBN:954-9338-01-0, Сиела, София, Рецензирано 2003
7 Светослав Малинов, Консерватизмът (антология), том 2, ISBN:954-9853-04-7, ЦСП, София 2000
8 Светослав Малинов, Евгений Дайнов, Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес (антология), ISBN:954-477-075-5, Коалиция 2000 и ЦСП, София 1999
9 Светослав Малинов, Консерватизмът (антология), том 1, ISBN:954-9853-04-7, ЦСП, София 1999
Учебно помагало
1 Светослав Малинов, „За духа на законите“ на Шарл-Луи дьо Монтескьо. Кратък увод, ISBN:978-954-07-5721-6, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
2 Светослав Малинов, „Два трактата за управлението“ на Джон Лок. Кратък увод, ISBN:978-954-07-5576-2, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2022