Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Милена Петрова
Дипломна работа
Милена Николова Петрова, Поленов анализ на пчелен прашец и пчелен мед от района на Ботевград (с. Скравена) като източник на данни за медоносна флора, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, Ръководител:доц. д-р Юлияна Атанасова 2013
Статия в научно списание
1 Todorova, D., Katerova, Z., Dimitrova, R., Petrova, M., Hristozkova, M., Sergiev, I., EXOGENOUS SPERMINE APPLICATION INCREASES QUANTITY OF ROSMARINIC ACID AND CARNOSIC ACID IN SALT-TREATED SALVIA OFFICINALIS L. PLANTS IN POT EXPERIMENTS., COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:73, issue:6, 2020, pages:800-808, ISSN (print):1310–1331 , ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2020.06.07, Ref, Web of Science, IF (343 - 2019), SCOPUS, SJR (218 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2) 2020
2 Zayova, E., Geneva, M., Stancheva, I., Dimitrova, L., Petrova, M., Hristozkova, M., Salamon, I., Evaluation of the antioxidant potential of in vitro propagated hyssop (Hyssopus officinalis L.) with different plant growth regulators, Medicinal Plants, том:10, брой:4, 2018, стр.:295-304, ISSN (print):0975-4261, ISSN (online):0975-6892, doi:10.5958/0975-6892.2018.00044.8, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
Milena Petrova, Philip Petrov, A New Method For Manual Measurements Of Inhibition Zones With The Bauer-Kirby Disk Susceptibility Test, Математика и математическо образование СМБ 2021 г., editor/s:доц. Евгения Сендова, 2021, pages:185-190, ISSN (print):1313-3330 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Detelina Petrova, Milena Petrova, Maria Rogova, Yoana Kizheva, Miroslava Zhiponova, Petia Hristova, Ganka Chaneva, Antimicrobial Activities of Extracts From IN VIVO and IN VITRO Propagated N. NUDA L. 2018
2 Секционен доклад, Юлияна Атанасова, Милена Петрова, Поленов анализ на пчелен прашец и пчелен мед от района на Ботевград 2011