Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Надя Политова - Бринкова

Author ID (SCOPUS):54897058700
Научен проект
1 Надя Политова - Бринкова, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Член, МОН 2021
2 Надя Политова - Бринкова, "Механистично тълкуване на захващането на въздух в състави на Lubrizol", "Mechanistic Understanding of the air entrapment in Lubrizol formulations", Член, LUBRIZOL, САЩ 2020
3 Надя Политова - Бринкова, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Член, BASF, Германия 2020
4 Надя Политова - Бринкова, „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици„, Член, ФНИ, МОН 2020
5 Надя Политова - Бринкова, „Физико-химични изследвания на пенообразуващи повърхностноактивни вещества при трудни условия“, Physico-chemical investigations on foaming surfactants for harsh conditions, Член, BASF, Германия 2020
6 Надя Политова - Бринкова, „Механизъм, активност и стабилност на силиконови антипенители в течни перилни формулировки“, Член, Wacker Chemie 2019
7 Надя Политова - Бринкова, Изследване на спонтанно деформиращи се емулсионни капки и на реологичните свойства на ротаторни фази, Член, COST 2019
8 Надя Политова - Бринкова, „Антипенители за протеинови буфери – Фаза II“, Член, 2018
9 Надя Политова - Бринкова, „Параметри контролиращи активноста на антипенителите при производството на хартия“, Controlling parameters for the antifoam efficiency in pulp application, Член, Wacker ChemieAG, Германия 2018
10 Надя Политова - Бринкова, „Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди“, Physico-chemical investigations on foaming surfactant systems based on alkylpolyglucosides, Член, BASF SE, Германия 2018
11 Надя Политова - Бринкова, Изследване на механизма на действие на силиконов бустер за пяна, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam booster SLM SD in powder detergent. Applications”, Член, Wacker ChemieAG, Германия 2018
12 Надя Политова - Бринкова, Охарактеризиране на антипенители за бои/покрития и пластични материали; The characterization of defoamers for paints/coatings and plastic, the mechanistic study of the modes of action of defoamers in paints/coatings and plastic formulations, the optimization of the defoamer composition”, Член, BYK – Chemie,Германия 2018
13 Надя Политова - Бринкова, Разработване на модел за предсказване на резултатите от емулгиране при използване на различни оборудвания; To build and validate predictive models for main emulsification equipment at Unilever that allows in-silico scale up from lab to pilot to factory, Член, Unilever, Холандия 2018
14 Надя Политова - Бринкова, Изследване на силиконови сърфактанти, “Mechanism of action of silicone surfactants for antifoam efficiency in pulp application”, Член, Wacker ChemieAG, Германия 2017
15 Надя Политова - Бринкова, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, „Stability mechanism of aerated confectionary products and their sensitivity to environment conditions“, Член, Unilever, Англия 2017
16 Надя Политова - Бринкова, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam control agents in liquid detergents applicaions“, Член, Wacker ChemieAG, Германия 2017
17 Надя Политова - Бринкова, Дизайн на пени, “Prediction and manipulation of foam”, Член, Unilever, Англия 2016
18 Надя Политова - Бринкова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия 2016
19 Надя Политова - Бринкова, Разбиране на механизмите за получаване на наноструктурирани материали от емулсии, “Mechanistic understanding of interfacial phenomena for synthesis of solid nanostructured particles”, Член, BASF, Германия 2014
20 Надя Политова - Бринкова, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, “Low temperature cleaning – physical, biological and chemical insights”, Член, Unilever, Англия 2013
21 Надя Политова - Бринкова, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, “To develop a comprehensive understanding of surfactants adsorption to surface”, Член, Unilever, Англия 2011
22 Надя Политова - Бринкова, Роля на свойствата на межуфазовите граници за получаване на наноструктурирани материали, “Mechanistic understanding of interfacial phenomena for synthesis of solid nanostructured particles”, Член, BASF, Германия 2011
Статия в научно списание
1 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, Z. Vinarov, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, Interplay between bulk aggregates, surface properties and foam stability of nonionic surfactants, Adv. Colloid Interface Sci. , vol:302, 2022, pages:102618-0, ISSN (print):0001-8686, doi:10.1016/j.cis.2022.102618, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.11 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
2 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, S. Tcholakova, Oil soluble surfactants as efficient foam stabilizers, Colloids Surf. A, vol:633, 2022, pages:127874-0, doi:doi: 10.1016/j.colsurfa.2021.127926, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International, PhD 2022
3 Politova-Brinkova, N., Hristova, M., Georgiev, V, Tcholakova, S., Denkov, N., Grandl, M., Achenbach, F., Role of surfactant adsorption and surface properties for the efficiency of PDMS-silica antifoams, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:610, 2021, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
4 N. Politova-Brinkova, M. Hristova, V. Georgiev, S. Tcholakova, N. Denkov, M. Grandl, F. Achenbach, Role of Surfactant Adsorption and Surface Properties for The Efficiency of PDMS-Silica Antifoams, Colloids Surf. A, vol:610, 2021, pages:125747-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IF, IF (0.78 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
5 N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova-Brinkova, Physicochemical Control of Foam Properties, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:50, 2020, pages:101376-0, doi:10.1016/j.cocis.2020.08.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.58 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
6 N. Politova-Brinkova, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Tcholakova, N. Denkov, T. Danner, Preparation of TiO2 Nanoparticle Aggregates and Capsules by the 'Two-Emulsion Method, Colloids Interfaces, vol:4, 2020, pages:57-0, doi:10.3390/colloids4040057, Ref, Web of Science, International, PhD 2020
7 N. Politova, S. Tcholakova, Zh. Valkova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Self-regulation of Foam Volume and Bubble Size during Foaming via Shear Mixinge, Colloids and Surfaces A, vol:539, 2018, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.12.006, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), PhD 2018
8 N. Politova, S. Tcholakova, S. Tsibranska, N. D. Denkov, K. Muelheims, Coalescence Stability of Water-in-Oil drops: Effects of Drop Size and Surfactant Concentration, Colloids and Surfaces A, vol:531, 2017, pages:32-39, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.07.085, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
9 Nadia Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Affecting the Stability of Water-oil-water Emulsion Films., Colloids Surf. A, vol:522, 2017, pages:608-620, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.03.055, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), PhD 2017
10 S. Tcholakova, N. Politova, N. Denkov, Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow., Biomath Communications, 2016, doi:http://dx.doi.org/10.11145/cb.v3i1.687, PhD 2016
11 N. Politova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of Cationic Polymers on Foam Rheological Properties, Langmuir, vol:28, 2012, pages:1115-1126, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
Участие в конференция
1 Постер, Nadya Politova-Brinkova, Hristina Mircheva, Nikoletta Fotaki, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Drug dissolution modelling based on computational fluid dynamics 2023
2 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
3 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Surface and foam properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
4 Постер, Nadya Politova-Brinkova, Slavka Tcholakova, Zhulieta Valkova, Konstantin Golemanov, Nikolai D. Denkov, Self-regulation of foam volume and bubble size during foaming 2019
5 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface and foam properties of non-ionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
6 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Надя Политова-Бринкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Повърхностни свойства и реология на пени, стабилизирани с нейонни сърфактанти при висока концентрация на захароза 2019
7 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of non-ionic surfactants at high sugar concentration 2019
8 Постер, Nadya Politova-Brinkova, Fatmegyul Mustan, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
9 Секционен доклад, Васил Георгиев, Надя Политова, Моника Коваджиева, Невена Пагурева, Славка Чолакова, Николай Денков, Роля на повърхностните свойства на смеси от ПАВ във връзка с антипенителното действие на силиконови антипенитеи 2018
10 Секционен доклад, N. Politova, Z. Valkova, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-regulation of foam volume and bubble size during foaming 2018
11 Секционен доклад, Nikolai D. Denkov, Slavka Tcholakova, Nadya Politova and Zhulieta Valkova, Self-regulation of foam volume and bubble size during foaming via shear mixing 2018
12 Секционен доклад, Надя Политова, Славка Чолакова, Николай Денков, Фактори, влияещи върху стабилността на емулсионни филми от тип вода-масло-вода 2017
13 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, N.D.Denkov, Factors affecting the stability of water-oil-water emulsion films 2017
14 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Надя Политова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Влияние на химичния състав на захарни естери върху поведението на адсорбционните слоеве 2017
15 Секционен доклад, Tcholakova S., Politova N., Denkov N., Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow 2016
16 Секционен доклад, Надя Политова, Соня Цибранска, Славка Чолакова, Николай Денков, Кинетика на разкъсване и коалесценция на капки в емулсии от тип вода-в-масло 2015
17 Секционен доклад, Надя Политова, Соня Цибранска, Славка Чолакова, Николай Денков, Изследване на поведението на емулсионни филми от тип вода-масло-вода във връзка със стабилността на емулсии вода-в-масло 2014
18 Постер, N. Politova, S. Tsibranska, S. Tcholakova, N. Denkov, K. Frank, Behavior of water-oil-water emulsion films in relation to the stability of inverse emulsions 2014
19 Секционен доклад, Надя Политова, Соня Цибранска, Славка Чолакова, Николай Денков, Получаване на частици от титанов диоксид по двуемулсионен метод 2013
20 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2013
21 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2013
22 Секционен доклад, Надя Политова, Константин Големанов, Славка Чолакова, Николай Денков, Фактори, влияещи върху процесите при пенообразуване в планетарен миксер 2012
23 Секционен доклад, Tcholakova S., Politova N., Golemanov K., Denkov N. D., Vethamuthu M., Ananthapadmanabhan K. P., Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2012
24 Секционен доклад, Golemanov K., Politova N., Tcholakova S., Denkov N., Ananthapadmanabhan K. P., Lips A., Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
25 Секционен доклад, Golemanov K., Politova N., Tcholakova S., Denkov N., Ananthapadmanabhan K. P., Lips A., Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
26 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2012
27 Секционен доклад, Надя Политова, Константин Големанов, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на водоразтворимите полимери върху реологичното поведение на пени 2011