Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Клара Тонева
Дипломна работа
Клара Тонева, Религиозните възгледи на Любен Каравелов, БФ, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Николай Маджуров 1996
Дисертация доктор на науките
Клара Асенова Тонева, Доктринално противоборство между християнството и исляма (според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин)., Богословски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" 2023
Дисертация д-р
Клара Стаматова, Положението на мюсюлманката като съвременно предизвикателство за исляма, Богословски факултет, СУ, Ръководител:проф. д-р Н. Маджуров 2004
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Клара Асенова Тонева, Любовта към словото се възпитава от ранна детска възраст. Интервю с проф. дбн Клара Тонева, Сп. "Светодавец", бр. 2, ISSN 3683-0655, с. 22-33., librum 2023
2 Клара Асенова Тонева, Интервю за радио „Аве Мария“, 2023
3 Клара Асенова Тонева, Кръстителят и съвременното езичество, Радио Епархийски глас 2023
4 Клара Асенова Тонева, Мястото на жените в богословската академична общност и в живота на Църквата, БНТ 1, Религията днес 2023
5 Клара Асенова Тонева, Рецензия на дисертационен труд на тема: "Пастирска грижа за семейства при психо-социална терапия на зависимости" за получаване на ОНС „доктор по богословие“ в Професионално направление 2.4. „Религия и теология“, за получаване на ОНС „доктор “ в Професионално направление 2.4. „Религия и теология“, докторска програма „Теология“ – „Пастирска психология“ / Красимир Николов Иванов, 2023
6 Клара Асенова Тонева, Рецензия на хабилитационен труд на тема: "Измерения на страха", Шумен, 2023, ISBN: 978-619-201-700-2 на гл. ас. д-р Галя Йорданова за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" в професионално направление 2.4. „Религия и теология“ (Християнска философия) към Факултета по хуманитарни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"., 2023
7 Клара Асенова Тонева, Рецензия на хабилитационен труд на тема: ЕВХАРИСТИЯТА – MYSTERIUM FIDEI - MYSTERIUM VITAE (Литургично изследване на тайнството Евхаристия) на прот. доц. д-р Иван Иванов, по конкурс за заемане на академична длъжност "професор" в професионално направление 2.4. Религия и теология (Литургика), за нуждите на катедра "Практическо богословие", Богословски факултет, обявен от СУ "Св. Климент Охридски" в ДВ, бр. 35/18.04.2023 г., 2023
8 Клара Тонева, “Мост на Небесата” - Пасхален благотворителен концерт на “Божия мост”: "Беседа за тайнството на брака и за християнското семейство", Фондация "Нашият дом е България" 2022
9 Клара Тонева, „Великденски четения“ – онлайн беседа на тема: „Кръстът и възкресението Христово – разграничителната линия между християнството и исляма“, 2022
10 Клара Асенова Тонева, Богословското образование в България – интервю, "20 години списание Християнство и култура", Юбилеен брой, с. 67-83., Фонцация "Комунитас" 2022
11 Клара Тонева, Голяма е отговорността да преподаваш богословие, Двери на православието 2022
12 Клара Тонева, Интервю в православно радио "Епархийски глас"; предаване „Живото слово“; тема: "Проблеми на съвременната религиозност, борбата със светския дух и християнското отношение към различния.", 2022
13 Клара Тонева, Рецензия на дисертационен труд на тема: "Грехът и покаянието в Православното догматическо богословие през XIX-XX в." за получаване на ОНС „доктор по богословие“ в Професионално направление 2.4. „Религия и теология“, научна специалност „Догматическо богословие“ / Любомир Петров Бакърджиев, 2022
14 Клара Тонева, Рецензия на дисертационен труд на тема: "Християнската любов към ближния в съвременния секуларен контекст: проблеми и предизвикателства" за получаване на ОНС „доктор по богословие“ в Професионално направление 2.4. „Религия и теология“, научна специалност „Нравствено богословие“ / Ваня Величкова Карчина, 2022
15 Клара Тонева, Силата на прошката, БНТ 1, Религията днес 2022
16 Клара Тонева, Рецензия на дисертационен труд на тема: "Сърцето като център на цялостния живот на човека (богословско-психологическо изследване)" за получаване на ОНС „доктор по богословие“ в Професионално направление 2.4. „Религия и теология“, научна специалност „Психология на религията“ / Борянка Нанова Вутева, 2021
17 Клара Тонева, Голяма Богородица, BULGARIA ON AIR, Историите ON AIR: 15.08.2020 | 20:15 2020
18 Клара Тонева, Рецензия на дисертационен труд на тема: "Църквата и масонството в България през първата половина на XX век (богословско-апологетично изследване)" за получаване на ОНС „доктор по богословие“ в Професионално направление 2.4. „Религия и теология“, научна специалност „Християнска апологетика“ / Диана Стефанова Костова, 2019
19 Клара Тонева, Безсилна ли е Църквата срещу Хелоуин?, БНТ1, Вяра и общество, 27.10.2018 2018
20 Клара Тонева, Защо Христос съществува и за онези, които не вярват в Него - авторско представяне на книгата "Секурализираната религиозност", БНТ, Вяра и общество, 24.11.2018 2018
21 Клара Тонева, Крие ли някакви подводни камъни Истанбулската конвенция?, БНТ1, Вяра и общество, 20.01.2018 2018
22 Клара Тонева, Личността на архим. Евтимий Сапунджиев - симбиоза на остър ум и аскетичен живот, Църковен вестник, бр. 22/2018 2018
23 Клара Тонева, Разказ за жените-мироносици, БНТ1, Вяра и общество, 21.04.2018 2018
24 Клара Тонева, Рецензия ма дисертационен труд на тема: „Съвременни биоетични проблеми в светлината на християнската нравственост (асистирана репродукция, аборт и евтаназия)” за получаване на ОНС „доктор по богословие“ в Професионално направление 2.4. „Религия и теология“, научна специалност Нравствено богословие“ / Владимир Ангелов Тодоров, 2018
25 Клара Тонева, Смисълът на празника Въведение Богородично, БНР - Кърджали, Вяра и живот 2018
26 Клара Тонева, За любовта според вярата и извън нея, БНТ1, Вяра и общество, 11.02.2017 2017
27 Клара Тонева, Приемаме ли бежанците?, Bulgaria ON AIR, Необичайните заподозрени, 19.02.2017 2017
28 Клара Тонева, В исляма личното, социалното и политическото са дълбоко свързани, сп. Аязмо, бр. 6/2016 2016
29 Клара Тонева, Имаме всичко, но нямаме най-важното: вярата, вестник Труд, 51/2016 2016
30 Клара Тонева, Православното християнско семейство - малката домашна църква, Православен Видеоканал ХРАМ 2016
31 Клара Тонева, Приемам новата специалност „Религията в Европа“ като мисия, Православие БГ 2016
32 Клара Тонева, Ще забранят ли носенето на бурки в Пловдив?, БНТ2, Местно време, 19.04.2016 2016
33 Клара Тонева, Бежанците като огледало, в което се оглеждаме, Православие БГ 2015
34 Клара Тонева, Забравеният ден на майката, БНТ1, Вяра и общество, 21.03.2015 2015
35 Клара Тонева, Как комплексите за малоценност произвеждат терористи?, Bulgaria ON AIR 2015
36 Клара Тонева, Какво се случва между политиците в Европа и християнството?, БНТ1, Вяра и общество, 21.02.2015 2015
37 Клара Тонева, Между Дева Мария и Ева – изборът на съвременната жена, Електронно списание Светодавец, бр. 5 2015
38 Клара Тонева, Народните будители под маската на Хелоуин?!, БНТ1, Вяра и общество, 31.10.2015 2015
39 Клара Тонева, Отношението на Църквата към жените, БНР, Хоризонт до обед 2015
40 Клара Тонева, Свободата на словото – право на истина, електронно издание "Свобода за всеки", бр. 41 2015
41 Клара Тонева, Църквата - Божи Дом, Тяло Христово и общност на любовта, Православен Видеоканал ХРАМ 2015
42 Клара Тонева, Църквата и феминизмът, Къща за птици, Православие БГ 2015
43 Клара Тонева, Застрашен ли е етнорелигиозният мир в България?, БНТ, Вяра и общество, 15.02.2014 2014
44 Клара Тонева, Грях, Библия ТВ 2013
45 Клара Тонева, Изкупление, Библия ТВ 2013
46 Клара Тонева, Как така обичаме Бога, а ближния – не?, Православие БГ 2013
47 Клара Тонева, Младежите в търсене на вярата, Телевизия Враца 2013
48 Клара Тонева, Святост, Библия ТВ 2013
49 Клара Тонева, Християнският поглед към учението на Петър Дънов, Къща за птици, Православие БГ 2013
50 Клара Тонева, Християнството и световните религии, ТВ Европа, Християнството, 15.09.2013 2013
51 Клара Стаматова, Богословска експертиза като вещо лице относно следствено дело № 579/2011, Софийски градски съд, 2011
52 Клара Тонева, Вяра и личност, вестник Наблюдател, 02.06.2011 2011
53 Клара Тонева, Проблемите в диалога между православни и мюсюлмани, БНТ1, Вяра и общество, 19.06.2011 2011
54 Клара Стаматова, Богословска експертиза като вещо лице относно следствено дело № 11/2010, Окръжна прокуратура - Благоевград, 2010
55 Клара Стаматова, Богословска експертиза като вещо лице относно следствено дело № 2/2010, Окръжна прокуратура - Смолян, 2010
56 Клара Стаматова, Богословска експертиза като вещо лице относно следствено дело № 9/2009, Окръжна прокуратура - Пазарджик, 2009
57 Клара Стаматова, Вярата е основният стълб в живота ми, в. Монитор, 13.05.2009 2009
58 Клара Стаматова, Нашият път към Европа минава през православието, в. Атака, 01.02.2006 2006
59 Клара Стаматова, Гласът на Църквата ни си остава тих..., в. „Култура”, бр. 16, 29.04.2005 2005
60 Клара Стаматова, Диалогът между религиите не е заплаха за Православието, Двери на православието, 18.10.2005 2005
61 Клара Стаматова, Домът на исляма и Западът, вестник Новинар, 06.08.2004 2004
Монография
1 Клара Тонева, Християнство и ислям: доктринално противоборство (Според ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин)., ISBN:978-954-07-5678-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Клара Тонева, Секуларизираната религиозност, ISBN:978-954-07-4399-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, бр. стр. 208, Рецензирано 2018
3 Клара Стаматова, Ислямската представа за Иисус Христос (Православно-богословско изследване), ISBN:978-954-94-0158-5, АртГраф, София 2011
4 Клара Стаматова, Църквата – общност на любовта, ISBN:978-954-409-283-2, Плеяда, София, бр. стр. 223 2008
5 Клара Стаматова, Мюсюлманката между традицията и модерността, ISBN:978-954-409-231-5, Плеяда, 312 стр., София, Рецензирано 2004
Научен проект
1 Клара Тонева, Развитие на Православната християнска етика като богословска наука в българската църковна и академична традиция през ХХ в., Член, , Номер на договора:80-10-177/23.03.2021 2021
2 Клара Тонева, Догматически извори за борбата с иконоборчеството, Член, , Номер на договора:80-10-169/24.04.2020 2020
3 Клара Тонева, 1000 години от Охридска архиепископия (извори и изследвания), Член, , Номер на договора:80-10-226/04.05.2018 2018
4 Клара Тонева, Religion and Multiculturality. Educational Pathways for Local Church Leaders, Член, , Номер на договора:527098-LLP-1-2012-1-NO-GRUNDVIG-GMP 2012
5 Клара Тонева, Църковно-социални и пастирски грижи за подрастващите, Член, 2011
6 Клара Тонева, Intercultural Methods of Community Development, Член, , Номер на договора:2009-1-RO1-GRU06-02993 1 2009
7 Клара Стаматова, Въведение в Православното догматическо богословие, Ръководител, , Номер на договора:087 2007
8 Клара Стаматова, Религия и образование:насърчаване на разбирателството между християни и мюсюлмани в България, Член, 2007
9 Клара Стаматова, Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст - социокултурен контекст в изследването на религииге, Член, 2006
Научно ръководство
1 Клара Тонева, "Идеята за прераждането в източните религии", Богословски факултут, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Виктория Алберт Трайкова 2022
2 Клара Тонева, Мюсюлманската общност в България: между традицията и секуларизацията (православно-богословско изследване), СУ "Св. Климент Охридски", Богословски факултет дисертация д-р:Здравко Валериев Кънев 2022
3 Клара Тонева, Езотеричното "християнство" в България – предизвикателство пред Църквата, СУ "Св. Климент Охридски", Богословски факултет дисертация д-р:Димитър Русев 2021
4 Клара Тонева, Жена в свещенство - предизвикателство пред Юдаизма, БФ, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Магдалена Крайчева 2017
5 Клара Тонева, Трансформация на ислямската общност в България, БФ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Здравко Кънев 2017
6 Клара Тонева, Ислямизиране на европейската модерност, дипломна работа:Димитър Русев 2016
7 Клара Тонева, Медийното отразяване на исляма в България (1989-2016), дипломна работа:Виктория Георгиева 2016
8 Клара Тонева, Секуларните стереотипи - предпоставка за дискриминация на мъжете, дипломна работа:Иван Гроздев 2014
9 Клара Тонева, Човекът между страданието и просветлението (Православно-богословски анализ на будистката антропология), дисертация д-р:Яна Стоилова 2014
10 Клара Стаматова, Ислямското семейство в контекста на отношението "Аллах-човек", дипломна работа:Милен Георгиев 2012
11 Клара Стаматова, Диалогът на любовта - предизвикателство и перспективи, дипломна работа:Емилия Трифонова 2011
12 Клара Стаматова, Представата за Аллах при прехода джахилия-ранен ислям, дипломна работа:Апостол Стаматов 2011
13 Клара Стаматова, Заместващото майчинство: православно-богословски анализ, дипломна работа:Цветилена Бондова 2010
14 Клара Стаматова, Статусът на жената в християнството и исляма (религиозни паралели и социални практики), дипломна работа:Яна Стоилова 2009
15 Клара Стаматова, Седмият вселенски събор - богословско-догматически анализ, дипломна работа:Тихомир Писанов 2008
16 Клара Стаматова, Духовно-ангелският свят в православно догматическо осветление, дипломна работа:Мария Кралева 2007
17 Клара Стаматова, Индуизмът - съвременно състояние, дипломна работа:Иван Хицов 2007
18 Клара Стаматова, Семейството - средоточие на религиозното възпитание в исляма, дипломна работа:Емил Гроздев 2007
19 Клара Стаматова, Жената в християнството, дипломна работа:Олга Дарманчева 2006
Редактор на издание нереферирано
1 Клара Тонева, Клисурски манастир "Св. св. Кирил и Методий" - Кратък исторически очерк, гр. Вършец, Редактор на издание нереферирано 2023
2 Клара Тонева, Димитър Русев, Езотеризмът като религиозна дисфункция. София, Изд. LIBRUM, Редактор на издание нереферирано 2022
3 Клара Тонева, Крайчева, М. Жени равини (Предизвикателство пред юдаизма), Редактор на издание нереферирано 2018
4 Клара Саматова, Велчев, В. Вяра и наука, Редактор на издание нереферирано 2010
5 Клара Стаматова, Армстронг, К. Ислямът. Кратка история, Редактор на издание нереферирано 2002
Редактор на издание реферирано
Клара Тонева, Емил Трайчев, Въпроси на библейската херменевтика, София, УИ "Св. Климент Охридски"., Редактор на издание реферирано 2023
Статия в научно списание
1 Клара Тонева, Смисълът на семейството в отпора срещу Истанбулската конвенция (Превесът на традициите над християнския възглед), Свобода за всеки, брой:51, 2018, Ref 2018
2 Клара Тонева, Религиозният екстремизъм: проблем и симптом, Военен журнал, брой:2, 2016, стр.:51-61, ISSN (print):0861-7392 2016
3 Клара Тонева, Предизвикателства пред мюсюлманската общност в България в контекста на ислямското възраждане, Военен журнал, брой:1, 2013, стр.:72-81, ISSN (print):0861-7392 2013
4 Клара Стаматова, Сънят – между Божието благовестие и сатанинското нашепване (част І), Духовна култура, брой:3, 2009, стр.:50-58 2009
5 Клара Стаматова, Христоцентрични начала на православното богословие, Духовна култура, брой:2, 2009, стр.:22-30 2009
6 Клара Стаматова, „Моите посмъртни приключения“ на Юлия Вознесенская – книга за вярата, надеждата и любовта, Духовна култура, брой:3, 2006, стр.:21-32 2006
7 Клара Стаматова, Древноегипетската религия, Духовна култура, брой:5-12, 2006, стр.:163-182 2006
8 Клара Стаматова, Християнско-ислямският диалог в България като отговор на световните предизвикателства, Духовна култура, брой:2, 2006, стр.:6-13 2006
9 Клара Стаматова, Богословски размисли върху феминизма, Духовна култура, брой:2, 2005, стр.:24-32 2005
10 Клара Стаматова, Есхатологичните представи в исляма, Духовна култура, брой:7, 2005, стр.:11-19 2005
11 Клара Стаматова, За дехуманизиращия потенциал на биотехнологиите, Духовна култура, брой:3, 2005, стр.:10-17 2005
12 Клара Стаматова, Ислямската традиция – възникване, същност и развитие, Духовна култура, брой:8, 2005, стр.:18-24 2005
13 Клара Стаматова, Кораничният образ на жената в контекста на отношението Аллах–човек, Философски алтернативи, брой:6, 2005, стр.:30-36 2005
14 Клара Стаматова, Модернизиране на исляма или ислямизиране на модерността, Богословска мисъл, брой:1-2, 2005, стр.:103-114 2005
15 Клара Стаматова, Сектата на Муун – критичен анализ и оценка, Духовна култура, брой:12, 2005, стр.:19-26 2005
16 Клара Стаматова, Срещу хомосексуализма като алтернативен начин на живот, Духовна култура, брой:4, 2005, стр.:9-20 2005
17 Клара Стаматова, Статусът на жената в исляма. Жената в кодифицираната от шариата пирамидална структура, Философия, брой:6, 2005, стр.:23-30 2005
18 Клара Стаматова, Тайната на Света Троица – кръст за човешката мисъл, Богословска мисъл, брой:3-4, 2005, стр.:105-122, ISSN (print):1310-7909 2005
19 Клара Стаматова, Човекът според Паскал – средина между всичко и нищо, Духовна култура, брой:1, 2005, стр.:3-14 2005
20 Клара Стаматова, България в междукултурния свят. Мястото на страната в ценностния модел на Хеерт Хофстеде – опит за прогнози, Духовна култура, брой:9, 2004, стр.:12-23 2004
21 Клара Стаматова, Всеобщност на вярата в задгробния живот, Богословска мисъл, брой:1-4, 2004, стр.:84-94 2004
22 Клара Стаматова, Екологичната отговорност на човека като посредник между света и Бога, Духовна култура, брой:6, 2004, стр.:1-7 2004
23 Клара Стаматова, Православното богословие и съвременният свят. Шести конгрес на висшите православни богословски школи. 5–10 октомври 2004 г. , Духовна култура, брой:11, 2004, стр.:21-31 2004
24 Клара Стаматова, Религиозността на Любен Каравелов, Духовна култура, брой:3, 2004, стр.:4-10 2004
25 Клара Стаматова, Християнство и ислям. Пътят от противопоставяне към „пречистване на историческата памет“, Духовна култура, брой:2, 2004, стр.:10-20 2004
26 Клара Стаматова, Шариатът и еманципирането на мюсюлманката, Духовна култура, брой:8, 2004, стр.:8-17 2004
27 Клара Стаматова, Господство–подчинение в отношението Аллах–човек, Духовна култура, брой:9, 2003, стр.:15-22 2003
28 Клара Стаматова, Джихад. Между меча и върховното усилие на сърцето, Духовна култура, брой:4, 2003, стр.:13-21 2003
29 Клара Стаматова, Защо ислямът не приема Иисус за Син Божи и Спасител? , Богословска мисъл, брой:3-4, 2003, стр.:90-101 2003
30 Клара Стаматова, Ислямът и неговият изначален юдейски избор, Духовна култура, брой:12, 2003, стр.:7-17 2003
31 Клара Стаматова, Свободата на човешката воля и могъществото на предопределението в исляма, Духовна култура, брой:7, 2003, стр.:7-23 2003
32 Клара Стаматова, Суфизмът – мистичната духовност в исляма, Духовна култура, брой:2, 2003, стр.:4-11 2003
33 Клара Стаматова, Шериатът и основните човешки права, Богословска мисъл, брой:1-2, 2003 2003
34 Клара Стаматова, Сектата "Свидетели на Йехова" - критичен анализ и оценка., Богословска мисъл, брой:1-4, 2001 2001
Статия в поредица
1 Клара Тонева, Прот. Александър Мен – трудният път към диалога, Библия–култура–диалог (изследвания и студии), брой:5, 2013, стр.:148-159, ISBN:978-954-92528-5-9 2013
2 Клара Стаматова, Публичността – място на среща на християнството и исляма в България, Библия–култура–диалог (изследвания и студии), том:Интеррелигиозният диалог в европейска перспектива, брой:2, издателство:Институт "Библия-култура-диалог", 2010, стр.:86-97 2010
3 Клара Стаматова, Библейски основания на междурелигиозния диалог, Библия–култура–диалог (изследвания и студии), брой:1, издателство:Институт "Библия-култура-диалог", 2009, стр.:209-222 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Клара Тонева, "Идеалът за умма като мотивиращ фактор" , "110 години традиция, качество, престиж", редактор/и:Георги Карастоянов и др., издателство:Военна академия, 2022, стр.:70-76, ISBN:978-619-188-801-6 2022
2 Клара Тонева, Богословският подход на проф. Иван Панчовски към История на религиите, Богословското творчество на професор Иван Панчовски и духовно-просветната традиция на Българската православна църква, редактор/и:проф. дфн Димитър Станков, доц. д-р Владимир Теохаров, доц. д-р Иван Иванов, доц. д-р Костадин Нушев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:79-88, ISBN:978-954-07-4516-9 2018
3 Клара Тонева, Подводните камъни на толерантността , Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната - първа част, редактор/и:Георги Карастоянов, издателство:Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 2017, стр.:78-83, ISBN:978-954-9348-92-7 2017
4 Klara Toneva, The Way of the Young: from Rebellion to the thirst for Meating, Young people in Church and Society. 15th International Symposium on Science, Theology and Arts, Alba Iulia, 9-10 of may, 2016, Publisher:Alba Iulia, 2016, pages:339-351, International 2016
5 Клара Тонева, Религията - начин на употреба, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра "Реторика" професор Васил Иванов, редактор/и:проф. д.ф.н. Величко Руменчев, доц. д-р Богдана Георгиева, издателство:УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, стр.:263-276, ISBN:978-619-201-084-3 2016
6 Klara Toneva, History of Religions: The Young Person’s Guide to a Correct Worldview, The Orthodox Christian Religious Education Association (OCREA). Methods of Teaching in Religious Education – Learning by Heart or by Experience? Proceedings of the conference held in Sofia, Bulgaria, 17–21 June 2014., 2015, International 2015
7 Klara Toneva, Refugees: Between Law and Mercy , Stat si Societale in Europa , Publisher:Craiova, 2015, pages:76-84, ISBN:978-606-731-018-4, International 2015
8 Klara Toneva, The Trail of the Edict of Milan in Modern Bulgaria, The Christian Paradigm of a United Europe. The Historical and Religious Dimension of the Reign of Saint Constantine the Great and His Present Reception. International Scientific Symposium 29–30 of May 2013, 2014, стр.:73-84 2014
9 Клара Тонева, История на религиите – метроном на отсамното и отвъдното, Религия, ценности, ортодоксалност: Религията и науката в 21 век. Научно-изследователска група „Религиозно-философски парадигми” – катедра „Религия”; ИИОЗ-БАН, СУ и РКИЦ-София. Международен тематичен сборник, редактор/и:Ал.Гънгов, Севделина Николова,Ст.Пенов, издателство:Издателство: “Пропелер”, 2014, стр.:272-286, ISBN:978-954-392-284-0, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
10 Klara Toneva, The Relation Eastern Orthodoxy – Identity: Speculation, Myths and Dynamic, THE BALKANS AS REALITY. Cultural Policy and Religious Communities on the Balkans: Present Сondition and Future Development. Proceedings of the Third International Workshop. 5-7 October 2012. Sofia, 2013, 2013, стр.:73-82 2013
11 Клара Тонева, Църквата като литургийна общност: най-съвършен израз на катехизацията, Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог. Научно-изследователска група: Религиозно-философски парадигми (ИИОЗ-БАН, СУ) и РКИЦ София, 2012, стр.:68-79, ISSN (print):1313-9703 2012
12 Klara Stamatova, In the world He was and the world did not know Him. Islamic arguments for rejecting the personalities of the God-Man, Dionysiana. Ovidius University Press. The Centre for Studies and Research Religious and Juridical – Canonical of the Three Monotheistic Religious (Mosaic, Christian and Islamic), 2011 2011
13 Клара Стаматова, Верността към Свещеното Предание – израз на духовна свобода и творчество, Динамика на световните религии. Роля и бъдеще на ортодоксалността в ЕС, 2011, стр.:139-145, ISBN:1313-9703 2011
14 Клара Стаматова, Взаимоотношения между родители и деца. Правата и задълженията между членовете на християнското семейство, Семейството като ценност в глобализиращия се свят, 2011, стр.:50-60, ISBN:978-254-91901-7-5 2011
15 Klara Stamatova, The dialogue Christianity – Islam in Bulgaria: attempt for analysis, based on the model of Geert Hofstede, Dionysiana. Ovidius University Press. The Centre for Studies and Research Religious and Juridical – Canonical of the Three Monotheistic Religious (Mosaic, Christian and Islamic), 2010 2010
16 Клара Стаматова, Радикализацията в Дома на исляма – религиозният тероризъм срещу традиционния ислям, Публични комуникации в сигурността и отбраната, редактор/и:проф. д-р Георги Карастоянов, 2010, стр.:53-59, ISBN:978 -954-9348-18-7 2010
17 Клара Стаматова, “Домът на исляма” и Западът или “Домът на исляма” срещу Запада, Трудове на катедрите по история и богословие. Статии и научни съобщения на доктори, докторанти, магистри, 2006, стр.:156-167, ISSN (print):13109928 2006
18 Клара Стаматова, Една православна позиция за отношението към нехристиянските религии, Религиите в Европа и бъдещето на православието. Научно-изследователска група по Религиозно-философски парадигми, издателство:ИК "Орион прес", 2006, стр.:57-64, ISBN:978-954-9771-13-8 2006
19 Клара Стаматова, Ислямската представа за праведност, Богословски размисли, 2005, стр.:179-191, ISBN:954-8329-670 2005
20 Клара Стаматова, Жената в трите авраамитски религии – равноценна на мъжа или „едно стъпало под него“, Международна научна конференция. Сборник доклади. Пловдивски университет – филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, 31 октомври–1–2 ноември 2003, 2003, стр.:68-78, ISBN:954-9634-20-5 2003
Студия в научно списание
1 Клара Тонева, Отец Георги Петров Ибришимов – един примерен пастир на Църквата (живот, служение, творчество)., Богословска мисъл, брой:1, 2022, стр.:31-82, ISSN (print):1310-7909 2022
2 Клара Тонева, Ерес 101 на св. Йоан Дамаскин: доктринални различия между християнството и исляма в съпоставителен план, Forum Theologicum Sardicense prius Богословска мисъл, issue:2, 2020, pages:53-81, ISSN (print):1310-7909 2020
3 Клара Стаматова, По благодат сте спасени чрез вярата, Духовна култура, брой:1, 2009, стр.:15-37, ISSN (print):0324-1173 2009
Студия в поредица
Клара Стаматова, Етиката на Мохамед, ГСУ, БФ, брой:6, 2008, стр.:209-262 2008
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Клара Тонева, Богословското творчество на професор д-р Борис Маринов (основни проблемни ядра в контекста на История на религиите), Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (1895–1980). Сборник по случай 40 години от кончината му, редактор/и:Н. Маджуров, К. Тонева, Д. Пенков, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2022, стр.:73-97, ISBN:ISBN 978-954-07-5400-0 2022
2 Клара Тонева, Борис Маринов и Александър Величков (основни насоки в съвместната им работа през призмата на История на религиите), Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (1895–1980). Сборник по случай 40 години от кончината му, редактор/и:Н. Маджуров, К. Тонева, Д. Пенков, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2022, стр.:97-116, ISBN:ISBN 978-954-07-5400-0 2022
3 Клара Тонева, Модерният човек – между неверието и тежнението към Бога. За трите пласта у всекиго – езическия, старозаветния и новозаветния., Защитата на вярата – предизвикателства и пролеми днес, редактор/и: Иван Желев, Клара Тонева, Иво Янев, издателство:"Симолини 94" ООД, Софийска света митрополия, 2022, стр.:23-43, ISBN:978-619-188-801-6, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
4 Клара Тонева, Архимандрит проф. д-р Евтимий (Сапунджиев) – основоположникът на дисциплината История на религиите в българското богословие, Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев: живот, църковна и академична дейност (1884-1943 г.) Сборник по случай 75 години от кончината му, редактор/и:Клара Тонева, Николай Маджуров, Димо Пенков, издателство:Фондация за регионално развитие, 2020, стр.:32-50, ISBN:978-619-91095-4-0 2020
5 Клара Тонева, Св. Климент Охридски: надисторическият благовестител на истината, Свети Климент Охридски – пръв епископ на българския език, редактор/и:проф. д-р Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:53-74, ISBN:978-954-07-5097-2 2020
6 Клара Тонева, От душевното към духовното. Трудният път на съвременната интелигенция, Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена), т.2, редактор/и:Георги Марков, Запрян Козлуджов. Мария Шнитер, Георги Митрев, издателство:ИК Гутенберг, 2016, стр.:732-765, ISBN:978-619-176-080-0 2016
7 Клара Стаматова, Мюсюлманинът като субект на ислямския морал и световъзприемане , Публични комуникации в сигурността и отбраната, редактор/и:проф. д-р Георги Карастоянов, издателство:Военна академия "Г. С. Раковски", 2010, стр.:69-97, ISBN:978 -954-9348-18-7 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Клара Тонева, Младите и религиозността (основни проблемни ядра през фокуса на историята на религиите) 2023
2 Секционен доклад, Клара Тонева, Идеалът за УММА като мотивиращ фактор в исляма 2022
3 Секционен доклад, Клара Тонева, Модерният човек - между неверието и тежнението към Бога 2019
4 Секционен доклад, Клара Тонева, Авторско представяне на книгата "Секуларизираната религиозност" 2018
5 Секционен доклад, Клара Тонева, „Проф. архим. д-р Евтимий Сапунджиев - доайенът на История на религиите в българското богословие“ 2018
6 Секционен доклад, Клара Тонева, Богословският подход на проф. Иван Панчовски към История на религиите 2017
7 Секционен доклад, Клара Тонева, Подводните камъни на толерантността 2017
8 Секционен доклад, Клара Тонева, Вярата и светът днес 2016
9 Секционен доклад, Клара Тонева, The Way of the Young: from Rebellion to the thirst for Meating 2016
10 Секционен доклад, Клара Тонева, Refugees: Between Law and Mercy 2015
11 Секционен доклад, Клара Тонева, История на религиите – метроном на отсамното и отвъдното 2014
12 Секционен доклад, Клара Тонева, History of Religions: The Young Person’s Guide to a Correct Worldview, The Orthodox Christian Religious Education Association (OCREA) 2014
13 Секционен доклад, Клара Тонева, The Historical and Religious Dimension of the Reign of Saint Constantine the Great and His Present Reception 2013
14 Секционен доклад, Клара Тонева, The Trail of the Edict of Milan in Modern Bulgaria 2013
15 Секционен доклад, Клара Тонева, The Relation Eastern Orthodoxy – Identity: Speculation, Myths and Dynamic 2012
16 Секционен доклад, Клара Тонева, Светата Литургия като най-съвършен израз на катехизацията 2012
17 Секционен доклад, Клара Стаматова, Толерантност в името на вярата 2012
18 Секционен доклад, Клара Стаматова, Медийната пропаганда и разпространението на псевдоиндуистки религиозни вярвания сред младежите 2011
19 Секционен доклад, Клара Стаматова, Сила и непреходност на православието 2011
20 Секционен доклад, Клара Стаматова, In the world He was and the world did not know Him (Islamic arguments for rejecting the personalities of the God-Man) 2011
21 Секционен доклад, Клара Стаматова, Религиозният празник като обединителен фактор 2011
22 Секционен доклад, Клара Стаматова, Духовно-просветна дейност и социална работа на Църквата с младите хора 2011
23 Секционен доклад, Клара Стаматова, The national context for Church's involvement in community development activities 2011
24 Секционен доклад, Клара Стаматова, Прот. Александър Мен – трудният път към диалога 2010
25 Секционен доклад, Клара Стаматова, Взаимоотношения между родители и деца. Правата и задълженията между членовете на християнското семейство 2010
26 Секционен доклад, Клара Стаматова, The dialogue Christianity-Islam in Bulgaria: attempt for analysis, based on the model of Geert Hofstede 2010
27 Секционен доклад, Клара Стаматова, Верността съм Свещеното Предание – израз на духовна свобода и творчество 2009
28 Секционен доклад, Клара Стаматова, Подходът на вербуващия към учащите се 2009
29 Секционен доклад, Клара Стаматова, Публичността – място на среща на християнството и исляма в България 2009
30 Секционен доклад, Клара Стаматова, Религиозното насилие – злоупотреба с религията 2009
31 Секционен доклад, Клара Стаматова, Православният възглед за отношението към нехристиянските религии 2006
32 Секционен доклад, Клара Стаматова, История на религиите като възможност 2006
33 Секционен доклад, Клара Стаматова, Предпоставки за диалог между християнството и исляма в България 2005
34 Секционен доклад, Клара Стаматова, Суфизмът – мистичната духовност в исляма 2005
35 Секционен доклад, Клара Стаматова, Жената в християнството и исляма - сравнителен анализ и оценка 2005
36 Секционен доклад, Клара Стаматова, Филмът "Страстите Христови" - превес на човешкото над божественото 2005
37 Секционен доклад, Клара Стаматова, Християнско-ислямският диалог в България като отговор на световните предизвикателства 2005
38 Секционен доклад, Клара Стаматова, Жената в трите авраамитски религии – равноценна на мъжа или „едно стъпало под него“ 2003
39 Секционен доклад, Клара Стаматова, Религиозното многообразие в България: проблеми и предизвикателства 2003
Участие в редколегия
1 Клара Тонева, Защитата на вярата – предизвикателства и проблеми днес, Участие в редколегия 2022
2 Клара Тонева, Професор д-р Борис Маринов: живот и академична дейност (1895–1980). Сборник по случай 40 години от кончината му, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, ISBN 978-954-07-5400-0, Участие в редколегия 2022
3 Клара Тонева, Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев: живот, църковна и академична дейност (1884-1943 г.) Сборник по случай 75 години от кончината му, Участие в редколегия 2020
4 Клара Тонева, Александров, Ан. Проповед, проповедник, слушатели, Участие в редколегия 2018
5 Клара Тонева, Янев, И. Грижа за страдащата душа, Участие в редколегия 2018
6 Клара Стаматова, Нов библейски речник, Участие в редколегия 2007
Учебник
1 Клара Стаматова, Християнство и ислям. Основи на религиозната толерантност (съавт.) , Център за интеркултурни изследвания и партньорство, София 2007
2 Клара Стаматова, Пътят на човека към Бога (съавт.), София 2005
Учебно помагало
1 Клара Стаматова, Въведение в Православното догматическо богословие, ISBN:978-954-409-253-5, Плеяда, София, бр. стр. 383 2007
2 Клара Стаматова, Един православен поглед върху етиката на Мохамед, ISBN:978-954-409-255-9, Плеяда, София 2007
3 Клара Стаматова, Приложение към “Въведение в Православното догматическо богословие”, ISBN:978-954-409-256-6, Плеяда, София, бр. стр. 319 2007
4 Клара Стаматова, Ако любов нямам…, ISBN:978-954-409-240-4, Плеяда, 455 стр., София, Рецензирано 2006
5 Клара Стаматова, Йордан Пеев, Цветан Теофанов, Пламен Макариев, Симеон Евстатиев, Даниеле Селермайер, Емил Трайчев, Димитър Киров, Пол Мартин, Иван Желев, Ислям. Христоматия за студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за интеркултурни изследвания и партньорство, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005