Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Костадин Грозев
Глава от книга
1 Kostadin Grozev, Jordan Baev, Bulgarien. Im: Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Vandenhoeck & Ruprecht, Berlin, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
2 Kostadin Grozev, Jordan Baev, Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, Vandenhoeck & Ruprecht, Berlin, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
Дисертация д-р
Костадин Иванов Грозев, Демократическата партия и движението за реформи в политическата система на САЩ (1969-1972 г.), Сектор по нова и най-нова история история и история на Русия и СССР, Ръководител:доц. д-р Христина Мирчева 1989
Изложби
Костадин Иванов Грозев , Национална Десталинизацията: дилемата на едно противоречиво десетилетие 2014 Музей на социалистическото изкуство Част от екипа, издирил документи, участвал в аранжирането и подготовката на изложбата. 2014
Книга
1 Румяна Михнева, Костадин Грозев , Войни. Революции. Памет. Том III на "Фабрика за история"(съставителство, редакция), Камея Груп, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
2 Румяна Михнева, Костадин Грозев, Гана Рупчева, "Малката Русия" на жълтите павета, Камея Груп ЕООД, София 2016
3 Jordan Baev, Kostadin Grozev, ACTA 2014 World War One 1914-1918 : 40th International Congress of Military History, Varna, Bulgaria, 31 August - 5 September (edited by), Sofia University Press, Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
4 Kostadin Grozev, The Cold War and its Bulgarian Dimensions in Several Case Studies (An Interdisciplinary M.A. lecture course) , Sofia University Publishing House , Sofia 2016
5 Румяна Михнева, Костадин Грозев, Искра Баева (съсъст.), Миграциите : Европа между историческия опит и страховете на съвремеността : Анализи и дискусии, съст., Камея Груп ЕООД, София 2016
6 Jordan Baev, Kostadin Grozev, An Odyssey Across Two Worlds. George the Bulgarian and Soviet-American Relations During the First Half of the 20th century https://www.academia.edu/5891252/Andreytchine_Eng2014, online publication in academia.edu , Sofia, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
7 Kostadin Grozev, Fulbright International Summer Institute - 2013. Ph. D. STUDENTS' FORUM: Transatlantic dialogues in the field of social science (ed.,forword) , Sofia University Press, Sofia 2014
8 Костадин Грозев, Държавна сигурност и спортът, т.І Олимпийско движение, КРДОПБГДСРСБНА; т. 19 от поредицата "Из архивите на ДС", ДВД РОМ носител (научен наставник, редактор, предговор), БИК, София 2014
9 Костадин Грозев, Държавна сигурност и спортът, т.І Олимпийско движение, КРДОПБГДСРСБНА; т. 19 от поредицата "Из архивите на ДС", хартиен и СД РОМ носител (научен наставник, редактор, предговор) , БИК, София 2014
10 Костадин Грозев, Държавна сигурност и спортът, част ІІ - Ведомствен, масов, елитен. т. 19 от поредицата "Из архивите на ДС", КРДОПБГДСРСБНА, ДВД РОМ носител (научен наставник, редактор, предговор), БИК, София 2014
11 Костадин Грозев, Държавна сигурност и спортът, част ІІ - Ведомствен, масов, елитен. т. 19 от поредицата "Из архивите на ДС", КРДОПБГДСРСБНА, хартиен носител (научен наставник, редактор, предговор) , БИК, София 2014
12 Kostadin Grozev, Dimitar Minchev, Jordan Baev, ACTA 2012: TECHNOLOGY AND WARFARE. 38th International Congress of Military History, 25 August - 1 September 2012, Sofia, Bulgaria, Sofia University Publishing House, Sofia, Рецензирано 2013
13 Kostadin Grozev, Mira Kaneva, Yanko Yordanov, Denitsa Velcheva, Tsvetelina Yordanova, Rada Popova, Ph. D. STUDENTS' FORUM: Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies , Sofia University Press , Sofia, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
14 Бойко Киряков (съст.), Галина Пиндикова (съст.), Мирослав Коев (съст.), Костадин Грозев, Йордан Баев (науч. консултант и предговор), Десталинизацията. Дилемата на едно противоречиво десетилетие (1953-1964). Документален сборник. , Държавна агенция "Архиви", София 2013
15 Костадин Грозев, Румяна Маринова - Христиди, Държавна сигурност и еврейската общност в България. Документален сборник. Разширен вариант - DVD edition, № 10 (съст.; пред.), Военно издателство, София, Рецензирано 2013
16 Костадин Грозев, Румяна Маринова - Христиди , Евреите в Източна Европа и Съветският съюз в годините на Втората световна война и Студената война (1939-1989), (съст., науч. ред), Университетско издателство - СУ, София, Рецензирано 2013
17 Костадин Грозев, Белият дом и Студената война. Избори и дипломация (1948-1964), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2012
18 Костадин Грозев, Румяна Маринова - Христиди, Държавна сигурност и еврейската общност в България (1944-1989). Документален сборник. (съст., предг.) том № 10 от поредицата "Из архивите на ДС", хартиен вариант, КРДОПБГДСРСБНА, София, Рецензирано 2012
19 Костадин Грозев, Татяна Кирякова, Йордан Баев, Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност. СД-РОМ и онлайн издание, 2820 с. том № 3 от поредицата "Из архивите на ДС", КРДОПБГДСРСБНА, София, Рецензирано 2011
20 Маршъл Икън, Костадин Грозев, История на Латинска Америка: сблъсък на култури (превод и научна редакция), ИК Рива, София 2010
21 Даниела Колева, Костадин Грозев, История, митология, политика (съст., пред.) , Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2010
22 Костадин Грозев, Татяна Кирякова, Йордан Баев, Международният тероризъм в досиетата на Държавна сигурност. Документален сборник (съст.). том № 3 от поредицата "Из архивите на ДС", КРДОПБГДСРСБНА, София, Рецензирано 2010
23 Йордан Баев, Костадин Грозев, Българинът Джордж и съветско-американските отношения през първата половина на ХХ век. 384 с. , ИК Труд, София 2008
24 Тодор Попнеделев, Костадин Грозев, Исторически факултет 1888–2008. Алманах (състав.), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2008
25 Костадин Грозев, Йордан Баев, Близкоизточният конфликт и България (състав.), мултимедийно СД-РОМ издание , ИК “96+”, София 2006
26 Костадин Грозев, Йордан Баев, Българските специални служби в годините на Студената война. По материали от Архива на МВР, (състав., съавтоство на встъпителната студия),документален сборник, мултимедийно СД-РОМ издание, ИК “96+”, София 2005
27 Костадин Грозев, България – мултимедиен СД-РОМ по поръчка на Министерство на външните работи в рамките на Комуникационната стратегия за присъединяване на Република България към ЕС (в съавторство, авторство на текста от раздела за историята на България в периода 1878-2004 г.), София 2004
28 Костадин Грозев, 100 години дипломатически отношения между България и САЩ, Посолство на САЩ, София 2003
29 Костадин Грозев, Йордан Баев, България и Студената война (1956-1989). Документи от личния архив на Тодор Живков, мултимедийно СД-РОМ издание (състав.) , ИК “96+”, София 2002
30 Костадин Грозев, Надя Бояджиева, Мирослав Николов, Толя Стоицова, Цветан Давидков, Татяна Дронзина, Наръчник за партниране при разрешаване на конфликти, Фондация Европартньори 2000, София 2001
31 Костадин Грозев, Йордан Баев, НАТО на Балканите, 1949-1999 (състав.), мултимедийно СД-РОМ издание, ИК “96+”, София 2001
32 Костадин Грозев, Петя Станимирова, “Ние народът…”. Политическата система на САЩ - документи и анализи (съст.), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2000
33 Костадин Грозев, Йордан Баев, България и Варшавският договор,(състав.), мултимедийно СД-РОМ издание, ИК “96+”, София 2000
34 Костадин Грозев, Границата в историята (съст. и предговор) , ИФ - 94, София, Рецензирано 1999
35 Костадин Грозев, Тодор Попнеделев, Модерният историк: въображение, информираност, поколения (състав.) , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 1999
36 Костадин Грозев, Елит и общество в историята (въведение и състав.) , Фондация “Общополезни проекти", Пловдив 1998
Научен проект
1 Костадин Грозев, Memories and Democracy. The Spanish Civil War and the European totalitarian regimes – CW 36/39, Член, EU 2017
2 Костадин Грозев, Collegium Historicum: Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историческия факултет на Сoфийски университет, Ръководител, Европейски социален фонд 2009
3 Костадин Грозев, Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер"/Институт за докторанти и постдокторанти "Диалог Европа", Член, ФНИ 2009
Научно ръководство
1 Костадин Грозев, The Policies of the EU towards asylum seekers and irregular migrants and Hannah Arend's "Right to Have Rights"theory, СУ - ФКНФ дипломна работа:Джавид Масимли (Азербайджан)/ Javid Masimli 2017
2 Костадин Грозев, Ислямският фундаментализъм и американската външна политика в Близкия изток (1980-2001 г.), Катедра Нова и съвременна история, ИФ на СУ дисертация д-р:Младен Младенов Манев 2017
3 Костадин Грозев, Президентите-републиканци и външната политика на САЩ (1921-1933), ИФ - КНСИ дипломна работа:Стойчо Върбанов 2017
4 Костадин Грозев, Администрацията на президента Дуайт Айзенхауер и Източна Европа (1953-1961), Катедра по нова и съвременна история дипломна работа:Ивайло Йотов Гайдарски 2013
5 Костадин Грозев, Безплатните печатни медии като средство за информация, Катедра по нова и съвременна история дипломна работа:Атанас Николов Каракехайов 2013
6 Костадин Грозев, Развитие на правната уредба на на интелектуалната собственост в ЕС (Права върху патенти, марка и промишлени дизайни), Катедра по нова и съвременна история дисертация д-р:Патриция Александрова Черкезова 2013
7 Костадин Грозев, Сенките в България според докладите на "Уикилийкс" и коментарите на БиволЪ , Катедра нова и съвременна история дипломна работа:Ина Петрова 2013
8 Костадин Грозев, "Национализмът и регионализмът в източноазиатската политика на Индонезия и на Китай (1991 – 2009 г.)" , Катедра по нова и съвременна история дисертация д-р:Зорница Емилова Грекова 2011
Статия в научно списание
1 Костадин Грозев, "Американската външна политика", Военна история, том:12, 2014, стр.:17-35 2014
2 Костадин Грозев, Вторият мандат на Барак Обама: размисли след поредните президентски избори в САЩ през 2012 г. , Нова международна политика, том:І, брой:1, 2013, стр.:5-22 2013
3 Костадин Грозев, Кризите на Студената война и външната политика на НРБ (1956-1975) , Бакинский славянский университета - Ученые записки. Серия общественно-политических наук., брой:1, 2012, стр.:83-93, Ref, Web of Science 2012
4 Kostadin Grozev, Introduction to recent history: the Bulgarian perspective. part 1 (before 1989), Бакинский славянский университет. Ученые записки. Серия общественно-политических наук, брой:1, 2011, стр.:106-117, Ref 2011
5 Костадин Грозев, Р. Никсън в сянката на Дуайт Айзенхауер: Студената война и борбите около президентската кандидатура на Републиканската партия през 1960 г., Bulgarian Journal of American and Transatlantic Studies, брой:2, 2007 2007
6 Костадин Грозев, Йордан Баев, Българските специални служби в годините на студената война, ч. ІІ, История, том:ХІV, брой:1, 2006, стр.:50-63 2006
7 Костадин Грозев, Линдън Джонсън: дългото политическо лято на 1964 г. Студената война и преходът към „Великото общество”. , Анамнеза, брой:3, 2006, стр.:49-72 2006
8 Kostadin Grozev, Nadia Boyadjieva, "Setting the research and teaching agenda of transatlantic security studies: Some notes on multi-track diplomacy and international intervention." 47.3/4 (2005): 61-69., Managerial Law, том:47, брой:3/4, 2005, стр.:61-69, Ref 2005
9 Костадин Грозев, Йордан Баев, Българските специални служби в годините на Студената война, ч. І , История, том:ХІІІ, брой:5-6, 2005, стр.:99-127 2005
10 Kostadin Grozev, George Kennan in Belgrade (1961): A Cold-War Strategy Planner Turned into an Embassy Bureaucrat , Managerial Law, том:44, брой:4, 2002, стр.:39-58, Ref, Web of Science 2002
11 Kostadin Grozev, Nadia Boyadjieva, Social Security Law in Bulgaria and the Challenges of EU Enlargement, Comparative Law Review, том:vol. 11-12, 2002, стр.:285-304, Ref, Web of Science 2002
12 Костадин Грозев, Университетът Уезлиън, Образование и специализация в чужбина, брой:№ 1, 2001, стр.:11-13 2001
13 Kostadin Grozev, The Kosovo Crisis: a Turning Point for Bulgaria, Bulgaria Today Newsletter of the Bulgarian Embassy in the U.S., том:vol. 2.02., брой:January 28, 2000, стр.:1-2 2000
14 Костадин Грозев, Два документа за историята на България в архива на Линдън Джонсън – , Минало, том:VІІ, брой:2, 2000, стр.:80-84 2000
15 Kostadin Grozev, Out with the Old, In with the New. Country Files: Bulgaria. Annual Report,1999, Transition Online 1999,(web-edition), 1999 1999
16 Kostadin Grozev, The Communist Seize Power (1944-1948) – Re-interpreting the Bulgarian Case in an East-European Perspective, International Life (Baki), брой:No 2, 1999, стр.:21-27 1999
17 Костадин Грозев, Кенеди – една митологизирана от обществото фамилия в САЩ, Минало, том:год. V, брой:2, 1998, стр.:54-68 1998
18 Костадин Грозев, Лорд Джеймс Брайс и българската национална кауза в навечерието на Първата световна война, Демократически преглед , брой:№ 36, 1998, стр.:417-428 1998
19 Костадин Грозев, Алистър Кук, Интелект и политика, Връзки с обществеността, брой:1, 1997, стр.:124-128 1997
20 Костадин Грозев, Клио и нейните последователи (как историците в САЩ осмислят своята професия), Историческо бъдеще, том:год. І, брой:2, 1997, стр.:200-207 1997
21 Костадин Грозев, Медии и управляващи в САЩ – съдружници или опоненти в политиката? , Връзки с обществеността, том:год. І, брой:1, 1997, стр.:86-96 1997
22 Костадин Грозев, Лорд Джеймс Брайс – либерал и хуманист от викторианската епоха, Демократически преглед, том:ХХVІІІ, брой: 4-5, 1995, стр.:180-192 1995
23 Костадин Грозев, Младите историци за периферията, История, том:год.ІІ, брой:4, 1993, стр.:1-13 1993
24 Костадин Грозев, Проблеми от историята на България и света в най-ново време (редакционна дискусия) , История, том:год.ІІ, брой:3, 1993, стр.:40-44 1993
25 Костадин Грозев, Една идея и раждането на един университет, История, общество, философия, брой:6, 1991, стр.:110-117 1991
26 Костадин Грозев, Фактори за политическото развитие на САЩ в края на 60-те години, Векове, брой:1-2, 1991, стр.:74-89, Ref 1991
Статия в поредица
1 Kostadin Grozev, The United States and European Union - Some Notes on Negotiations, Sanctions and Partnership , Almanach VIA EVRASIA, брой:vol. 3, 2014, стр.:1-14 2014
2 Костадин Грозев, Изборът на Барак Обама (6 ноември 2012 г.) в огледалото на глобалните медии, ГСУ, ФЖМК,, брой:т. 20 за 2013 г., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:219-236 2014
3 Kostadin Grozev, Bulgaria After Clinton’s Visit , Radio Free Europe /Radio Liberty Newsline, том:Endnote, брой:November 29, 1999 , издателство:RFE/RL, 1999 1999
4 Kostadin Grozev, Bulgaria in the Post-Kosovo Era, East European Studies at the Woodrow Wilson International Center for Scholars Publications , том:Meeting Reports 1999, брой:192, издателство:Woodrow Wilson International Center for Scholars , 1999 1999
5 Kostadin Grozev, “Presidential Leadership (Hugh Brogan, _Kennedy: Profiles in Power. Longman, 1996. ix + 249 pp. Notes, chronology, bibliographical essay and index. ISBN 0-582-02888-4 PPR; ISBN 0-582-02889-2 CSD.)” Book Review , H-USA, H-Net Online, брой:July, 1997 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Valery Kolev, Kostadin Grozev, "The Bulgarian Summer" of 1915: Sofia between the Entente and the Central Powers, Първата световна война век по-късно, редактор/и:Искра Баева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:230-241 2016
2 Костадин Грозев, Миграции и бежанци в политиката на САЩ и ЕС:исторически аспекти и актуални проблеми. , Миграциите : Европа между историческия опит и страховете на съвремеността : Анализи и дискусии, редактор/и:Румана Михнева, Костадин Грозев, Искра Баева, , издателство:Камея Груп ЕООД, 2016 2016
3 Румяна Маринова-Христиди, Костадин Грозев, Държавна сигурност и еврейската общност в България, Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и на Студената война (1939-1989), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:75-79, Ref 2013
4 Костадин Грозев, България, Балканите и двете свръхдържави по пътя към Хелзинки, Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция, София 28-29 септември 2009, редактор/и:Искра Баева (съст.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:328-335, Ref 2012
5 Костадин Грозев, Изказване, К. Грозев, Eлектронните инфраструктури - магистрали на европейското развитие на България. Дискусия под егидата на президента на Република България Георги Първанов и на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова., 2012, стр.:124-126 2012
6 Румяна Маринова-Христиди, Костадин Грозев, Научен предговор към документалния сборник "Държавна сигурност и еврейската общност в България 1944–1989", Държавна сигурност и еврейската общност в България 1944–1989, издателство:Издание на КРДОПБГДСРСБНА, 2012, стр.:12-15, Ref 2012
7 Костадин Грозев, Пари, реклами, изборни кампании и политика в САЩ четири десетилетия след "Уотъргейт", Журналисти по теория, журналисти на практика. Медии, власт, парил, редактор/и:Мария Нейкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:62-68 2012
8 Костадин Грозев, Процесът срещу протестантските пастори: личности в сблъсъците на времето, Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, стр.:101-109, Ref 2011
9 Kostadin Grozev, Jordan Baev, Bulgaria, Czekisci. Organy bezpieczenstwa w europejskich krajacj bloku sowieckiego 1944-1989, редактор/и:Krzysztof Persak; Lukasz Kaminski, издателство:Instytut Pamieci Narodowej, 2010, стр.:189-243, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
10 Kostadin Grozev, Bulgarian Perspectives of the Solidarity Movement, The Solidarity Movement and Perspectives on the Last Decade of the Cold War, редактор/и:Lee Trepanier, Spasimir Domaradzki and Jaclyn Stanke, издателство:Krakow: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Publishing House, 2010, стр.:79-88, Ref 2010
11 Kostadin Grozev, Vasil Zyapkov and Lambri Mishkov: Two Bulgarian Protestant Priests at the Mercy of Communist State Security at the End of the 1940s. , Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe. Anthology of the International Conference BRATISLAVA September 30 - October 2 2009., редактор/и:Martina Falamova; Pavol Jacubcin, издателство:Bratislava: Ustav Pamati Naroda, 2010, стр.:40-48 2010
12 Kostadin Grozev, Bulgarian State Security and Its Monitoring of US and British Diplomats in Sofia in the Cold War Years (1944–1989). , N K V D/KGB activities and its cooperation with other secret services in Central and Eastern Europe 1945–1989., издателство:Prague: Ustav pro studium totalitatnich rezumu, 2009, стр.:193-202, Ref 2009
13 Kostadin Grozev, Children as a Resource – Learners or Decision-Makers of Tomorrow? , Learning Sustainable Development: Local Cases in a Global World., редактор/и:Ingeborg Schrettle, издателство:Graz: Universitätsverlag, 2009, стр.:57-61 2009
14 Kostadin Grozev, Consumer Citizenship as an Element of the European Social and Economic Dialogue , , p. 126, Making a Difference: Putting Consumer Citizenship into Action, редактор/и: A. Klein, & V. W. Thoresen (Ed.), издателство:Berlin: PERL, 2009, стр.:126-127 2009
15 Kostadin Grozev, Jordan Baev, Bulgaria, Balkan Diplomacy and the Road to Helsinki (co-authored with , Helsinki 1975 and the Transformation of Europe, редактор/и:Oliver Bange and Gottfried Niedhardt, издателство:New York: Berghahn Books, 2008, стр.:160-174, Ref 2008
16 Kostadin Grozev, Jordan Baev, Bulgarien, Handbuch der kommunistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944–1991, редактор/и:rzysztof Persak, Lukasz Kaminski, издателство:Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, стр.:143-198, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
17 Костадин Грозев, Георги Андрейчин: Употребата на един журналист, синдикалист и дипломат, стъпил на три континанта и в две епохи., И с т о р и я т а в международната журналистика: употреби и злоупотреби, редактор/и:Мария Нейкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:123-142, Ref 2008
18 Костадин Грозев, Никсън, Кенеди, Хрушчов и президентската кампания в САЩ през есента на 1960 г., История в преход. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов., редактор/и:Борис Стоянов; Гергана Алексиева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:195-220, Ref 2008
19 Kostadin Grozev, Changes in History Teaching in Bulgaria after 1989: the High-school Curriculum Textbooks and the Promotion of Open Society , History Teaching and Open Society, издателство:Vilnus: European Center, Lithuanian Parliament, 2007, стр.:17-24 2007
20 Костадин Грозев, Студената война, Хелзинки и прелюдията към Обединена Европа, Заедно в Европа, издателство:София: Представителство на Европейската комисия, 2007, стр.:68-74 2007
21 Kostadin Grozev, Nadia Boyadjieva, The Kosovo Crisis: the International Community and the Challenges to International Cooperation (Some Legal Aspects and Pragmatic Approaches), An Era of Human Rights. International Legal Essays in Honour of Jo Carby Hall, редактор/и:Diane Ryland, (ed.), издателство:Patrington, UK: Barmarick Publications, 2006, стр.:119-132 2006
22 Костадин Грозев, Житейската одисея на българина „Джордж”, Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов, редактор/и:Евгения Калинова, издателство:София: Университетско издателство, 2006, стр.:598-632 2006
23 Костадин Грозев, Йордан Баев, По въпроса за контактите на България с въоръжени политически групировки и терористически организации в годините на Студената война , Мир и конфликти в Югоизточна Европа, редактор/и:Владимир Станев (състав.), издателство:София: ИФ-94, 2006, стр.:256-273 2006
24 Kostadin Grozev, Jordan Baev, Chapter “Bulgaria” , A Handbook of the Communist Apparatus in East Central Europe 1944-1989, редактор/и:Krzysztof Persak and Lukasz Kaminski (editors), издателство:Warsaw: Institute of National Remembrance, 2005, стр.:37-86, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
25 Kostadin Grozev, Nadia Boyadjieva, Diplomacy, International Intervention and Post-War Reconstruction: Interactions between States, International Organisations and Local Authorities in the Implementation of the Dayton Accords for Bosnia and Herzegovina” , Intercultural Communication and Diplomacy, редактор/и:Jovan Kurbalija and Hannah Slavik (eds.), издателство:Malta: DiploBooks, 2004, стр.:331-350 2004
26 Kostadin Grozev, Globalization and the Future of Transatlantic Studies: Aspects of Methodology, Research and Teaching, in: American Studies in Ukraine , Exploring Diversity, Materials of American Studies Summer School, Mykolayiv, June 1-8 2003, издателство:Mykolayiv, 2004, стр.:99-111 2004
27 Костадин Грозев, Надя Бояджиева, Летнитe училища за студенти и млади преподаватели в областта на обществените науки – един аспект към подобряване качеството на преподаването във висшето образование, Материали от конференцията “Подобряване на качеството на средното и висшето образование в България”, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси – Програма“Сократ”, май 2004, София., издателство:ЦРЧР София, 2004 2004
28 Костадин Грозев, Уйлям Фулбрайт, Тито и един щрих към отношенията между САЩ и СФРЮ през 60-те години на ХХ век. , Иронията на историка. Професор Милчо Лалков, редактор/и:Искра Баева (съст.), издателство:София: Университетско издателство, 2004, стр.:372-385 2004
29 Kostadin Grozev, Globalization and the Future of Transatlantic Studies: Aspects of Methodology, Research and Teaching, , American Studies in Ukraine – Exploring Diversity, Materials of American Studies Summer School, Mykolayiv, June 1-8 2003, издателство:Mykolayiv , 2003, стр.:99-111 2003
30 Valery Kolev, Kostadin Grozev, Mihail Gruev, National Report of Bulgaria - November 2001., Improvement of Balkan History Textbooks. Project Reports., редактор/и:Orhan Silier et all., издателство:Tarih Vakfi, 2002, стр.:15-34, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
31 Kostadin Grozev, Sources and Evidence in History: the Experience of the Cold War Research Group Bulgaria in Declassifying and Publishing Materials from the Bulgarian Archives, History of the Present, Workshop on South-East European History, Belgrade 19-23 November 2001, издателство:London: LSE, 2002, стр.:68-70 2002
32 Kostadin Grozev, The Cold War and Its Legacy: Some Research and Teaching Aspects , Knowledge, Power and Freedom in a Changing World. Proceedings of the Fifth Fulbright Conference, Sofia, May 16-18, 2002, издателство:Fulbright Commission in Bulgaria, 2002, стр.:172-179 2002
33 Kostadin Grozev, Left and Right in American Elections: the 1972 Campaign, the Idea of Political Reform and the Left Wing of the Democratic Party , Essays in American Studies. Cross-cultural Perspectives, редактор/и:Madeleine Danova (ed.), издателство:Sofia, Polis Publishers, 2001, стр.:175-180 2001
34 Kostadin Grozev, Michael Gruev, Valery Kolev, National Report: Bulgaria , Improvement of Balkan History Textbooks. Project Reports, редактор/и:Bahar Sahin et al. (eds.), издателство:Istanbul: The Economic and Social Foundation, 2001, стр.:15-33 2001
35 Kostadin Grozev, Europaische ”Seitenblicke” im Wirtschaftsdenken Bulgariens in der Zwischenkriegszeit, Die Bulgaren und Europa von den Nationalen Wiedergeburt bis zur Gegenwart, редактор/и:Harald Heppner, Rumjana Preshlenova (Hg.), издателство:Akademieverlag Prof. Marin Drinov, 1999, стр.:195-207 1999
36 Костадин Грозев, Българските икономисти на кръстопътя между европейската теория и балканската практика (1919-1939), Модерният историк: въображение, информираност, поколения, редактор/и:Костадин Грозев и Тодор Попнеделев (съставители), издателство: София: ИК Даниела Убеновa, 1999, стр.:56-69 1999
37 Костадин Грозев, Години на надежди, дни на ярост – границите на едно американско десетилетие”, Границата в историята, редактор/и:Костадин Грозев (съст.), издателство:София: ИК ЛИК, 1999, стр.:67-79 1999
38 Костадин Грозев, Лорд Джеймс Брайс и българската национална кауза в навечерието на Първата световна война, Модерна България, Сборник исторически изследвания в чест на 65-годишнината на професор д-р Величко Георгиев и академик Илчо Димитров , редактор/и:Искра Баева (съст.), издателство:София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1999, стр.:106-124, Ref 1999
39 Зоя Иванова, Костадин Грозев, Христина Мирчева, Искра Баева, Драгомир Драганов, Предизвикателствата на времето и отговорът на институциите: Съединените американски щати между двете световни войни. , Преди и след “Желязната завеса”, редактор/и:Мария Радева (съст.), издателство:София: Университетско издателство, 1999, стр.:45-85 1999
40 Костадин Грозев, Идеята за федерализъм – опит за институционно разрешаване на конфликта периферия-център в политическия живот на САЩ, Периферията в историята, редактор/и: Елка Дроснева (съст.), издателство:София: ГРПИ, 1996, стр.:148-157 1996
41 Костадин Грозев, Ричард Никсън и “другите” – някои социалнополитически и психологически аспекти, обусловили скандала “Уотъргейт”, Другият в историята, издателство:Кюстендил: ИФ-94, 1996, стр.:190-197 1996
42 Костадин Грозев, Американското общество в търсене на алтернатива (в края на 60-те години), Личността в историята. Алтернативата в историята, издателство:София: Университетско издателство, 1995, стр.:240-250 1995
43 Костадин Грозев, Кризата в политическата система на САЩ в края на 60-те години, Кризата в историческото развитие, редактор/и:Елка Дроснева (съст.), издателство:София: Университетско издателство, 1991, стр.:154-161 1991
Съставителска дейност
1 Костадин Грозев, Румяна Маринова-Христиди, Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и на Студената война (1939-1989), ISBN:978-954-07-3484-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref 2013
2 Костадин Грозев, Румяна Маринова-Христиди, Държавна сигурност и еврейската общност в България, КРДОПБГДСРСБНА, София, Ref 2012
3 Тодор Попнеделев, Костадин Грозев, Алманах. Исторически факултет 1888-2008, ISBN:978-954-07-2757-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2008
4 Тодор Попнеделев, Костадин Грозев, Модерният историк въображение, информираност,поколения. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Андрей Пантев, ISBN:954-8155-76-1, ИК "Даниела Убенова" 1999
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Костадин Грозев, Някои по-слабо известни български делегати на конференцията в Париж /1946 г./ 2017
2 Секционен доклад, Kostadin Grozev, A Brief Overview of Bulgarian History, July 10th 2017
3 Секционен доклад, Костадин Грозев, Миграционният проблем и ЕС - трансатлантически паралели 2017
4 Секционен доклад, Костадин Грозев, Летните университети по българистика като форма на културна дипломация между България и Азербайджан 2017
5 Секционен доклад, Костадин Грозев, Шпионаж и процеси в Източна Европа в годините на Студената война 2017
6 Секционен доклад, Kostadin Grozev, „Borders, Fences and Migrations in the Balkans and the SEE area: the legacy of the Cold War in the Current Geopolitical Environment” 2017
7 Секционен доклад, Kostadin Grozev, Presidential Elections and Early Cold War Mentality 2017
8 Секционен доклад, Костадин Грозев, Студената война: контекстът на епохата през обектива на кинопрегледите 2016
9 Секционен доклад, Костадин Грозев, Публичната история-научни, обществени и образователни интерпретации и потребности (резултатите от един проект) 2016
10 Секционен доклад, Костадин Грозев, Публична история, образование и общество - модели на интерпретация 2016
11 Секционен доклад, Kostadin Grozev, Walter Cronkite: Journalist, Anchor and Symbol of Middle America of the 1960s 2016
12 Секционен доклад, Костадин Грозев, Подходите на научната дипломация като елемент на многопистовата дипломация в съвременната геополитика 2016
13 Секционен доклад, Костадин Грозев, Представяне на Центъра и модериране на кръглата маса 2016
14 Секционен доклад, Костадин Грозев, "Стоян Ватралски - паралели между САЩ и Балканите в началото на ХХ век" 2014
15 Секционен доклад, Костадин Грозев, "Културната дипломация - теория и практика" 2014
16 Секционен доклад, Костадин Грозев, "УКХ "Алма матер" и развитието на българистиката" 2014
17 Секционен доклад, Костадин Грозев, „Преговорите за трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство“ 2014
18 Секционен доклад, Костадин Грозев, "Десталинизацията - някой теоретични и извороведски аспекти" 2014
19 Секционен доклад, Костадин Грозев, "Президентските избори в САЩ през 2012 г. и глобалните медии" 2013
20 Секционен доклад, Костадин Грозев, “Емиграцията на българските евреи в Палестина през втората половина на 40-те години на ХХ в. като основа за изграждането на близкоизточното направление в българското външнополитическо разузнаване” 2013
21 Секционен доклад, Kostadin Grozev, The First World War as a Geopolitical and Diplomatic Divide in World History 2013
22 Секционен доклад, Kostadin Grozev, Security Challenges in South Eastern Europe 2013
23 Секционен доклад, Костадин Грозев, ДС и контраразузнавателната работа по еврейска линия през 50-те и 60-те години на ХХ в. 2012
24 Секционен доклад, Костадин Грозев, Сътрудничеството между Софийския университет и Комисията (изказване) 2012
25 Секционен доклад, Kostadin Grozev, The Debate over Federal Healthcare Measures during the Kennedy and the LBJ Administrations: Some Constitutional Aspects within the Broader Socio-Political Contexts of the 1960s 2012
26 Секционен доклад, Костадин Грозев, Introductory remarks and moderation of PH.D. Students Panel 2012
27 Секционен доклад, Kostadin Grozev, "The International System post-1913-19, post-1945, post 1989: Some Striking Similarities and Differences" 2012
28 Секционен доклад, Kostadin Grozev, Inter-State Rivalry on the Balkans and the Idea of United Europe: Ethnic identities, Post-War Reconstruction and the Impact of International Intervention in the Balkans in the 1990s 2011
29 Секционен доклад, Костадин Грозев, Процесът срещу протестантските пастори: личности в сблъсъците на времето 2011
30 Секционен доклад, Kostadin Grozev, Ethnic and Religious Groups in Bulgaria 2008
31 Секционен доклад, Kostadin Grozev, The Cold War and U.S. Elections Campaigns (1948-1964) 2008
32 Секционен доклад, Kostadin Grozev, Political and Social Perspectives of East Euopean Rmmigration to the United States 2008
33 Секционен доклад, Kostadin Grozev, The Agenda of Transatlantic Studies in Bulgaria 2007
Участие в редколегия
1 Костадин Грозев, Военно-исторически сборник, Участие в редколегия 2011
2 Костадин Грозев, Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies, Участие в редколегия 2007
3 Костадин Грозев, сп. "Минало", Участие в редколегия 1994
Учебник
Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин Янчев, История 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано 2007
Учебник/Учебно помагало
1 Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков , Мария Николова, История и цивилизация 8. клас. Учебник за общообразователна подготовка. Част I за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Даниела Убенова, София 2017
2 Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков , Мария Николова, История и цивилизация, 8. клас и част 1 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Учебник за общообразователна подготовка, Даниела Убенова, София 2017
3 Валери Колев, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, Ивайло Караджинов, Рая Цветанска, История и цивилизация 5.клас. Учебник за общообразователна подготовка, Даниела Убенова, София, Рецензирано 2016
4 Валери Колев, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, История и цивилизация, 5 клас. Книга за учителя, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2016
5 Валери Колев, Рая Цветанска, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, Ивайло Караджинов, История и цивилизация, 5 клас. Учебник за общообразователна подготовка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2016
6 Валери Колев, Костадин Грозев, Румяна Михнева, Тодор Зарков, Книга за учителя. История и цивилизация 5 кл., Даниела Убенова, София, Рецензирано 2016
7 Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация .10.клас – съвременност. Книга за учителя. Трето преработено издание , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2012
8 Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация .10.клас – съвременност. Учебна тетрадка задължителна и профилирана подготовка. Трето преработено издание, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2012
9 Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас - Съвременност. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. Преработено издание., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2012
10 Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. 10.клас – Съвременност. Преработено издание , ИК Даниела Убенова, София 2012
11 Костадин Грозев, Тодор Зарков, Комплект допълнителни ресурси към История и цивилизация. 10.клас – съвременност. Учебна тетрадка задължителна и профилирана подготовка. Трето преработено издание,СД РОМ, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2012
12 Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас - Съвременност. Учебна тетрадка, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2007
13 Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас - Съвременност. Учебник за задължителна и профилирана подготовка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2007
14 Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. 10.клас – Съвременност, Учебна тетрадка. , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2007
15 Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация. 10.клас – Съвременност. Книга за учитела, , , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2007
16 Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. 10.клас – Съвременност , ИК Даниела Убенова, София 2007
17 Искра Баева, Костадин Грозев, История и цивилизация за 10 клас. Електронен учебник, ИК "Труд", София 2006
18 Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас - Съвременност. Учебник за задължителна о профилирана подготовка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2001
19 Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация, 10 клас. Учебна тетрадка., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2001
20 Костадин Грозев, Тодор Зарков, История и цивилизация. 10.клас – Съвременност. Книга за учителя. Първо издание., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2001
21 Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. 10.клас – Съвременност. Учебна тетрадка. Първо издание., ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 2001
22 Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История и цивилизация. Учебник за задължителна и профилирана подготовка. 10.клас – Съвременност. Първо издание. , ИК Даниела Убенова , София, Рецензирано 2001
23 Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, История на ХХ век, Книга за учителя, 10. клас , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 1996
24 Валери Колев, Костадин Грозев, Тодор Зарков, История на ХХ век. Учебник , ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 1996
25 Костадин Грозев, Валери Колев, Тодор Зарков, Николай Тодоров, История ХХ век. Книга за ученика, 10. клас, ИК Даниела Убенова, София, Рецензирано 1996