Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Валентина Георгиева

Author ID (SCOPUS):6505867538

Researcher ID (Web of Science):AAH-7492-2020

ORCID ID:0000-0003-0998-2816
Глава от книга
1 Valentina Gueorguieva, The Legacy of Authoritarian Ideologies in Recent Conservative Mobilizations against Women’s Rights in Bulgaria; In: Cinzia Leone (ed) Gender Remembrance: Donne, totalitarismi e la nascita dell’idea di Europa / Women, totalitarism and the birth of the idea of Europe, ISBN:978-83-945213-7-0, Società Dante Alighieri , Wrocław, International 2021
2 Валентина Георгиева, Семейството отвъд времето и закона: Кампанията срещу джендъра в България. В: Галина Гончарова, Цветелин Степанов и Кирил Василев (съст.). 30 години специалност „Културология“. Юбилеен сборник, стр. 156-170., ISBN:978-954-07-5320-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2021
3 Valentina Gueorguieva, "Educating through Television in Health and Nutrition", in: Food, Nutrition and the Media, ed. by Valentina Marinescu, pp. 259-270, ISBN:ISBN 978-3-030-46500-1, Palgrave, Ref, International 2020
4 Valentina Gueorguieva, Galina Goncharova, Slavka Karakusheva, “A Home for Our Children": The Bulgarian (Dis)illusion with Democratic Society Thirty Years Later. In: Kavaliauskas, Tomas (ed.) Europe Thirty Years After 1989, 140–172, ISBN:9789004443587, Brill/Rodopi, Leiden, Ref, International 2020
5 Valentina Gueorguieva, Dimitar Denkov, Georgi Vulchev, Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe The Development of Secularity and Non-Religion, 1st Edition, ISSN (print):, Routledge, Ref, International 2020
6 Valentina Gueorguieva, Navigating Landscapes of Mediated Memory, ed. by , Chapter 4: "Remixes and Appropriations of Socialist Legacy Online", p. 39-46, ISBN:9781848880900, Brill, Ref, International 2020
7 Valentina Gueorguieva, Power, Money and Criminality in the New Bulgarian TV Series, IN: Valentina Marinescu, Silvia Branea and Bianca Mitu (eds.), Contemporary Television Series: Narrative Structures and Audience Perception., Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne, International 2014
8 Валентина Георгиева, "Индимедия и движението за пряка демокрация", В: Анна Кръстева (съст.), Дигиталният гражданин, София: Нов български университет, стр.267-284., Изд. на Нов български университет, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
9 Валентина Георгиева, "Идеология и консумация: субкултурните стилове на пазара на идентичности", в: Ивайло Дичев, Юлия Роне (съст.) Нова културана геометрия, София: Изток-запад, стр.145-165., Изток-Запад, София 2012
10 Valentina Gueorguieva, Fictional femininities. Images of girls' independence and success in the Bulgarian TV series Home of glass", in: Valentina Marinescu and Silvia Branea (eds.) Fiction in the Media or Media of the Fiction, Bucarest: Editura universitatii din Bucuresti, pp.57-68. , Editura universitatii din Bucuresti, Bucuresti, International 2012
11 Valentina Gueorguieva, Resistance in consumption: in search of a negotiating agent”, in: KOLEVA, D. (ed.) Negotiating Normality: Everyday Lives in Socialist Institutions, ‘MEMORY AND NARRATIVE’ series, Transactions publishers. P. 151-173., Transaction publishers, New York, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
12 Valentina Gueorguieva, “Remixes and Appropriations of Socialist Legacy Online”, in: P.Wilson and P.McEntaggart (eds.), Navigating Landscapes of Mediated Memory, Inter-Disciplinary Press, Oxford (UK), pp.39-48., Interdisciplinary-net, Oxford , в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
13 Valentina Gueorguieva, Phenomenology on the verge: Alfred Schütz’s phenomenology of common-sense world”, in: Ion COPOERU & Hans Rainer SEPP (eds.), Phenomenology 2005, Vol. III: Selected Essays from Euro-Mediterranean Area. Zeta Books, pp.229-252, Zeta Books, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
Книга
1 Gueorguieva, Valentina, The 'stronger state' and counter-democracy Bulgarian street protests, 2012-2013, in the accounts of participants, ISBN:978-1-138-05214-7 2019
2 Валентина Георгиева, Множества на несъгласните. Антропология на протестните действия в България (2009-2013 г.), университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2017
3 Valentina Gueorguieva, La connaissance de l’indéterminé : Le sens commun dans la théorie de l’action , ISSN (print):, Les edition de la MSHS, Sofia, International 2008
Научен проект
1 Валентина Георгиева, Феминизъм: мобилизации и контексти, Член, Български фонд за жените 2021
2 Валентина Георгиева, Gender Remembrance. Women, Totalitarianism and Shaping our Common Europe, Член, 2019
3 Валентина Георгиева, Кампаниите срещу джендър в Европа: проблеми на знанието и проблеми на властта, Ръководител, Франкофонска университетска агенция (AUF), Номер на договора:20-AUF/01.03.2019 2019
4 Валентина Георгиева, Кампаниите срещу джендър в Европа: проблеми на знанието и проблеми на властта, Ръководител, Франкофонска университетска агенция (AUF), Номер на договора:20-AUF/01.03.2019 2019
5 Валентина Георгиева, U-TOPICC/ Universites - pour une Topographie des Industries Culturelles et Creatives, Член, ERASMUS + 2016
6 Валентина Георгиева, U-TOPICC/ Universites - pour une Topographie des Industries Culturelles et Creatives, Член, ERASMUS + 2016
Научно ръководство
1 Валентина Георгиева, Поп и политика. Меката власт на популярната култура в Южна Корея, СУ дисертация д-р:Мартин Луканов 2024
2 Валентина Георгиева, Oт папируса до Инстаграм – рекламата преди и сега. Какво следва за традиционните медии?, СУ дипломна работа:Стела Желева 2021
3 Валентина Георгиева, Жизнени светове и смислово конституиране: към възможността за феноменологична антропология, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Паула Ангелова 2021
4 Валентина Георгиева, Киноиндустрията във време на световна пандемична криза, СУ дипломна работа:Илина Катинова 2021
5 Валентина Георгиева, Медийните репрезентации по темата за формата на данъчно облагане в България, в контекста на двублоковото противопоставяне между “плосък” и прогресивен модел. Въпросът за справедливостта, СУ дипломна работа:Георги Дуцовски 2021
6 Валентина Георгиева, Форми на производство и потребление на риалити формата „Мастър шеф – България, СУ дипломна работа:Александра Колева 2021
7 Валентина Георгиева, Cancerbook. Кодове на присъствията. Онкоболните във виртуалното пространство на Facebook – групите, дипломна работа:Жени Жикова 2020
8 Валентина Георгиева, Комуникационната роля на ЛГБТ организациите в България за публичното представяне на ЛГБТ общността: жанрово-тематичен анализ на публикации, СУ дипломна работа:Александър Георгиев 2020
9 Валентина Георгиева, Антропологично изследване на профили в социалната мрежа Инстаграм, дипломна работа:Нели Кацарова 2019
10 Валентина Георгиева, Предизвикване на реалността в творчеството на Дейвид Боуи:стереотипи, антиутопии и алтер егота", СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Христо Серфимов 2019
11 Валентина Георгиева, Идентичност, колектив и професия - разбиранията за субкултура у хиксърите и блейдърите в България, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Калина Цонева 2018
12 Валентина Георгиева, Споделеното работно място (coworking space) като начин на живот, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Магдалена Цанева 2018
13 Валентина Георгиева, Мястото на интерактивната импровизация на съвременната софийска сцена, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Нора Минчева 2016
14 Валентина Георгиева, Погледът на новото българско кино към тоталитарното минало. Образът на жената през комунизма, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мария Желева 2016
15 Валентина Георгиева, Voir la Gorgone: la représentations visuelle de la Shoah, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Антоан Асенов 2015
16 Валентина Георгиева, Протест и отговорност. Протестните вълни в България през 2013 г. , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Ивайло Динев 2015
17 Валентина Георгиева, Креативност и класа. Възходът на фрийлансърите в културните и творчески индустрии, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Александра Гълъбова 2014
18 Валентина Георгиева, Между институция и съпротива - култура на образованието. Реформи и алтернативи в образователната система или как се (само)конструира индивид, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Йорданка Чакърова 2014
19 Валентина Георгиева, La transformation des graffittis bulgares de phénomène sous-culture en partie de la culture dominante et leur place par rapport aux arts contemporains, Université de Nice дипломна работа:Лора Тарколева 2013
20 Валентина Георгиева, Вътреобщностна маргинализация в онлайн трансполови общности, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Анастасиа Илиева 2013
21 Валентина Георгиева, Les mouvements anti-vaccination sur internet et le role de nouveaux medias, Université de Nice дипломна работа:Диана Велчева 2012
22 Валентина Георгиева, L'espression de l'identité nationale par le prisme du football en France à l'exemple de la victoire du Coupe du monde en 1998, Université de Nice дипломна работа:Anna Zawadska 2012
23 Валентина Георгиева, L'image de la minorité turque dans la presse écrite en Bulgarie, Université de Nice дипломна работа:Ива Лазарова 2012
24 Валентина Георгиева, Représentations et systèmes de communication de la dark culture en Slovénie post-communiste. L'exemple de Leibach comme signe de l'émergence d'un style européen, Université de Nice дипломна работа:Sixtine Rose Boyer 2012
25 Валентина Георгиева, Стриптийз!Мъжки мотиви и женски методи в съвременния културен контекст, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Моника Ненкова 2012
26 Валентина Георгиева, Le jeu de role en ligne massivement multijeueur comme outil de communication, socialisation et création de communautés virtuelles. Le cas du jeu World of Workraft, Université de Nice дипломна работа:Lyba Sofronieva 2011
27 Валентина Георгиева, Младежки употреби на публичното пространство , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Кристина Димитрова 2011
28 Валентина Георгиева, Популярните замени на конвенционалните обяснителни конструкти в теоретичната физика през втората половина на 20 век, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Иван Икономов 2008
Превод на книга
Валентина Георгиева, Лестър Ембри. Рефлексивен анализ: Въведение във феноменологичния метод, Zeta Books, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
Редактор на издание реферирано
Валентина Георгиева, Семинар-БГ, Редактор на издание реферирано 2009
Речник
1 Valentina Gueorguieva, "Guentchev, Nikolaï (1931 - 2000)", dans: La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 - Dictionnaire encyclopédique, sous la direction de Chantal Delsol et Joanna Nowicki. Paris, Cerf, 2021, pp.637 - 638., ISBN:978-2-204-14319-6, Ref, International 2021
2 Valentina Gueorguieva, "Moutaftchieva, Vera (1929 - 2009)", dans : La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 - Dictionnaire encyclopédique, sous la direction de Chantal Delsol et Joanna Nowicki. Paris, Cerf, 2021, pp.772-774, ISBN:978-2-204-14319-6, Ref, International 2021
3 Valentina Gueorguieva, "Nationalisme populaire, un aspect de la politique culturelle socialiste", dans La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale deuis 1945 - Dictionnaire encyclopedique, sous la direction de Chantal Delsol et Joanna Nowicki. pp. 353-355., ISBN:978-2-204-14319-6, Cerf, Paris, Ref, International 2021
Статия в научно списание
1 Валентина Георгиева, Болница за любов, Семинар БГ, брой:17, 2018, ISSN (print):1313-9932, Ref, др.(CEEOL) 2018
2 Valentina Gueorguieva, Of Populism and Misrepresentation, or the Problematic Relationship between Political Parties and Social Movements in Bulgaria, Journal of Conflict, Peace and Development Studies, том:2, брой:1, 2017, стр.:53-70 2017
3 Валентина Георгиева, Системата, демокрацията, държавата – три свързани понятия в изразяването на недоволството, Българска етнология, том: год. XLII, 2016, брой:кн. 1, 2016, Ref 2016
4 Valentina Gueorguieva, Jugendkulturen und Burgerbewegungen in Bulgarien 2012-2014, Religion and Gesellschaft in Ost und West, том:43, брой:4-5, 2015, стр.:37-39 2015
5 Valentina Gueorguieva, Reclaim the State. Conceptions of Democracy in Recent Social Movements in Bulgaria (2009-2013), Advances in Bulgarian Science, том:2014, 2015, стр.:48-52, Ref 2015
6 Valentina Gueorguieva, The Student Occupation of Sofia University in 2013: Communication Patterns for Building a Network of Support, Digital Icons, брой:13, 2015, стр.:29-50, Ref 2015
7 Valentina Gueorguieva, What is the Lifespan of Reactive Mobilizations? From “We Can’t Take It Anymore!” to “The Day after the Resignation”, Seminar BG, vol:3, 2015, ISSN (online): ISSN 1313-9932, Ref, (CEEOL) 2015
8 Валентина Георгиева, Беглика free fest: Където зеленото движение среща фестивалната индустрия, Семинар БГ, брой:12, 2015, Ref 2015
9 Валентина Георгиева, ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ И РИСКА ОТ ЕЛИТАРИЗЪМ, Социологически проблеми, брой:1-2, 2014, Ref 2014
10 Валентина Георгиева, Колко дълъг е животът на реактивните мобилизации? От „така повече не може“ до „денят след оставката“, Семинар БГ, брой:10Б, 2014, Ref 2014
11 Валентина Георгиева, Съпротива без бъдеще, Пирон, брой:8, 2014 2014
12 Валентина Георгиева, Фантазмена женскост. Независимостта и успехът в момичешките образи от сериала "Стъклен дом", Пирон, том:8, 2014 2014
13 Валентина Георгиева, Бузлуджа онлайн или дигиталната памет за социализма, Семинар БГ, том:8, 2013, Ref 2013
14 Valentina Gueorguieva, Distorted Representation and Active Citizenship. Digital Media and Spontaneous Street Demonstrations in Bulgaria (2006-2010), Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, vol:60, issue:1, 2012, Ref, др.(CEEOL) 2012
15 Валентина Георгиева, Власт, пари и престъпност в новите български сериали, Обектив, том:11, 2012 2012
16 Valentina Gueorguieva, “Subcultures as Virtual Communities”, Seminar_BG: New Media, New Cultures, Old Cities – Selected Papers from 2009/2010, Seminar BG, том:1, 2011, Ref 2011
17 Валентина Георгиева, Разкази от малкия град: за ‚черните муцуни‘, туризма, пенсионерите и контракултурата, Семинар БГ, брой:5, 2011, Ref 2011
18 Даниела Колева, Валентина Георгиева, Младежки субкултури – що е то?, Семинар-БГ, брой:3, 2010 2010
19 Валентина Георгиева, Новите медии и старите форми на съпротива: Протестът от 14 януари 2009 в интерпретациите на участниците, Семинар БГ, том:1, 2009, Ref 2009
20 Валентина Георгиева, Феноменологичната социология и културните изследвания, Социологически проблеми, брой:специален брой, 2007 2007
21 Валентина Георгиева, Фоновото знание като техническа загадка: етнометодологическите изследвания на общоприетото знание, Социологически проблеми, том:3-4, 2005 2005
22 Valentina Gueorguieva, La connaissance de l’indéterminé , Divinatio, vol:20, 2004, pages:46-57, Ref, (CEEOL) 2004
23 Valentina Gueorguieva, À propos de la notion de réserve de connaissances: ‘stock of knowledge’ et ‘commonsense knowledge’ dans la théorie cognitive d’Alfred Schutz , Divinatio, том:18, 2003, стр.:67-84 2003
24 Valentina Gueorguieva, Les deux faces du sens commun , REVUE CANADIENNE DE SOCIOLOGIE ET D’ANTHROPOLOGIE, vol:40, issue:3, 2003, pages:249-265, Ref, Web of Science 2003
25 Valentina Gueorguieva, Sept thèses sur le sens commun , Alterites, vol:3, 2002, International 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Valentina Gueorguieva, Civil Society in Bulgaria since 2007, Reforms, Democratization and Anti-Corruption in Romania and Bulgaria: Ten Years of EU Membership, editor/s:A. Iancu and A.Todorov , Publisher:Editura Universitatii din Bucuresti, 2019, pages:115-134, ISBN:978-606-16-1040-2, International 2019
2 Valentina Gueorguieva, “Of ‘Stronger State’ and Counter-Democracy. The Street Protests in Bulgaria from 2012 and 2013 in the Accounts of Participants”, Social Movements in the Balkans. Rebellion and Protest from Maribor to Taksim, редактор/и:Florian Bieber and Dario Brentin, издателство:Routledge, 2018, ISBN: 9781138052147, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
3 Valentina Gueorguieva, Buzludzha between Controversy and Canonization, Heroic Art and Socialist Realism: Monuments, Memory, and representations of the Socialist Past after 1989, editor/s:Nikolai Vukov and Svetla Kazalarska, Publisher:Culture Arcs Foundation, 2018, ISBN:978-619-7420-03-6, International 2018
4 Valentina Gueorguieva, La mal-représentation : Les partis politiques bulgares vus par les participants aux mouvements sociaux, 2009-2013, A la recherche de la représentation perdue. Nouvelles voies à l’ ouest, à l’ est au sud, редактор/и:Antontony Todorov, Petia Gueorguieva, издателство:Harmattan, 2017, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Valentina Gueorguieva, Les mouvements de protestation en Bulgarie 2013: Émeute immédiate ou réveil de l’Histoire?, Exploring Political and Gender Relations: New Digital and Cultural Environments , редактор/и:Valentina Marinescu and Silvia Branea(eds.), издателство:Cambridge Scholars Publishers, 2016, стр.:1-18, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
6 Valentina Gueorguieva, Subcultural styles and ideologies on the market of identities, Constructing Selves: Issues in Gender, Age, Ethnicity and Nation, редактор/и:Eduardo de Gregorio-Godeo, Angel Mateos-Aparicio, издателство:Ediciones de la Universidad de Castilla-La-Mancha, 2014, стр.:101-112 2014
7 Valentina Gueorguieva, Protection des biens communs et mobilisations réactives. Les mouvements de protestation en Bulgarie (2012-2013), Mobilizations citoyennes dans l'espace public, editor/s:Gilles Rouet, Publisher:L'Harmattan, 2013, Ref, (CAIRN.info) 2013
8 Валентина Георгиева, Тази илюзорна подреденост в държавата или как да си направим медиите комфортни, Медии и демокрация. Свобода, плурализъм, право. , редактор/и:Орлин Спасов, Рудолф Барч, Жил Руе, издателство:Фондация медийна демокрация, 2013, стр.:52-57 2013
9 Valentina Gueorguieva, Indymedia et le mouvement pour la démocratie directe en Bulgarie, automne 2011, E-Citoyennetés, редактор/и:Anna Krasteva, издателство:L'Harmattan, 2012, Ref 2012
10 Даниела Колева, Валентина Георгиева, Ния Нейкова, Постсоциалистическите постсубкултури или колко е важно да се шляеш с приятели, Нова културна геометрия: Уебмрежовици, културбракониери, киберагитатори, редактор/и:Ивайло Дичев и Юлия Роне, издателство:Изток-Запад, 2012, стр.:129-144 2012
11 Valentina Gueorguieva, “From National Conscript Army to Supranational Defense Structures: Reform in the Bulgarian Army after NATO Membership” IN: Al.Gunguv, K.Mamdani, “The Addressees of the EU Internal and External Policy: De Jure and De Facto”, St. Kliment Ohridski University Press, pp.160-174, “The Addressees of the EU Internal and External Policy: De Jure and De Facto”, редактор/и:Al.Gunguv, K.Mamdani, издателство:St. Kliment Ohridski University Press, , 2011, стр.:160-174 2011
Студия в научно списание
1 Валентина Георгиева, Ако на революцията няма танци. Или защо социалните движения имат нужда от музика., Семинар БГ, брой:26, 2023, ISSN (online):1313-9932, Ref, (CEEOL) 2023
2 Валентина Георгиева, Субкултурите като виртуални общности, Семинар БГ, том:3, 2010, Ref 2010
Съставителска дейност
Леа Вайсова, Валентина Георгиева, Владислав Петков, Мила Минева, Брой на онлайн списанието Семинар БГ: Феминизъм: мобилизации и контексти, ISSN (online):, Семинар БГ, София, Рецензирано 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Les campagnes anti-genre en Bulgarie : un mouvement hétérogène en état de formation 2020
2 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Love Hurts. Representations of love and acceptance in the Bulgarian medical drama "Stolen Life" 2020
3 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Backlash or the establishment of 'a new world order? The legacy of authoritarian ideologies in recent conservative mobilizations against women's rights 2019
4 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Неоконсерватизмът и предизвикателствата пред женските движения днес 2019
5 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Консервативната реакция в България - три хипотези 2019
6 Секционен доклад, Valentina Georgieva, Challenges to the Women's Movement Today 2019
7 Секционен доклад, Valentina Gueorguieva, Enjeux et défis pour les études culturelles contemporaines en Bulgarie 2017
8 Секционен доклад, Valentina Gueorguieva, «Les mouvements sociaux et les partis politiques : une liaison problématique» 2016
9 Секционен доклад, Валентина Георгиева, The Role of Social Networking Sites in Counter-Democracy: Bulgaria’s Reactive Mobilizations During 2012-2013 2013
10 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Icônes de la révolte: les figures symboliques des mouvements protestataires à Sofia (2012-2013) 2013
11 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Protection des « biens communs » et mobilisations « réactives »: Les mouvements de protestation en Bulgarie (2012-2013) 2013
12 Секционен доклад, Валентина Георгиева, From the protection of public goods and reactive mobilizations to anti-governmental rallies: Street protests in Bulgaria from 2012 and 2013 2013