Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Полина Петрова
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Полина Петрова, Двете текстови верисии на среднобългарското Учително евангелие 2019
2 Секционен доклад, Полина Петрова, Наблюдения върху сложните думи в среднобългарското Учително евангелие 2019
3 Секционен доклад, Полина Петрова, Орнаменталната украса на Драгановия миней с оглед на литургическата функция на текста 2017
4 Секционен доклад, Полина Петрова, Лексикална съпоставка между старобългарския и среднобългарския превод на Слово за тридневното Възкресение Христово от Йоан Златоуст 2016
5 Секционен доклад, Полина Петрова, Цар иска Славка/слуга да му попее 2014