Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Рени Антонова-Борисова

Researcher ID (Web of Science):http://www.researcherid.com/rid/V-1623-2017

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1684-2726
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, доц. д-р Петко Русков, Analysis and Assessment of Career Guidance and Development Information Systems 2017
2 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, Обзор на информационните системи и данните от тях за обучението по информационни технологии в избрани училища в България 2017
3 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, Обзор на някои от най-известните информационни системи за кариерно ориентиране и развитие в България и света 2017
4 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, Measurements and Rankings of Open Data – How to measure open data 2016
5 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, Анелия Димова, Аспекти на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения 2016
6 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, доц. д-р Петко Русков, Анализ на иновативните информационни технологии за отворени данни в зависимост от веригата за добавяне на стойност 2016
7 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, доц. д-р Петко Русков, Career Development Model via Open Data 2016
8 Секционен доклад, Рени Антонова-Борисова, доц. д-р Петко Русков, Иновативни процеси за повишаване на използваемостта на отворените данни 2016