Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Невена Пагурева

Author ID (SCOPUS):57000448900
Научен проект
1 Невена Пагурева, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2023
2 Невена Пагурева, „Намаляване съдържанието на палмоядково масло в сапуни “Diet”, Член, Unilever, САЩ 2023
3 Невена Пагурева, „Намаляване съдържанието на палмоядково масло в сапуни “Diet”, Член, Unilever, САЩ 2023
4 Невена Пагурева, Pure Clean, Член, Unilever, UK 2023
5 Невена Пагурева, "Developing mechanistic understanding for Dissolution Behaviour of Powders or Granules and identifying routes for faster dissolution by exploring combinations of surfactants, salts, solvents and hydro tropes.", "Механистично обследване на поведението при разтваряне на прахчета или гранули и изследване на пътища за по-бързо разтваряне чрез комбиниране с ПАВ, соли, разтворители и хидротропи", Член, UL-India 2022
6 Невена Пагурева, "Interaction of amphiphilic polymers with surfactants" „Взаимодействие на амфифилни полимери с ПАВ“, Член, BASF, Germany 2022
7 Невена Пагурева, "Подобряване на пенливостта на продуктите Lifebuoy Mild Care", Член, UL-САЩ 2022
8 Невена Пагурева, "Междуфазови и емулгиращи свойства на аквафабата" "Interfacial and emulsifying properties of aquafaba", Член, Unilever, Холандия 2021
9 Невена Пагурева, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2021
10 Невена Пагурева, Микроструктура на смеси "сърфактант-електролит-вода" Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems, Член, Unilever, Индия 2021
11 Невена Пагурева, Антипенители за протеинови буфери, “Antifoaming and defoaming agents”, Член, BIOKIT R&D Испания, Номер на договора:3243 2017
12 Невена Пагурева, Изследване на косърфактанти за подобряване пенливостта на формулировки на шампоани, „Investigating the effect of foam boosters in shampoo formulations with low surfactant levels to improve in-use sensory properties/cleaning cues”, , Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3252 2017
13 Невена Пагурева, Изследване на силиконови сърфактанти, “Mechanism of action of silicone surfactants for antifoam efficiency in pulp application”, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3256 2017
14 Невена Пагурева, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam control agents in liquid detergents applicaions“, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3232 2017
15 Невена Пагурева, Подобряване стабилността на газови мехурчета при стайна температура, „Stability mechanisms of temperature tolerant gas bubbles in (dairy or vegetable) dessert product and their sensitivity to environment conditions“, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3171 2016
16 Невена Пагурева, Тестване свойствата на серия от антипенители, „Test research program with different antifoams”, Член, Wacker Chemie AG,Германия, Номер на договора:3189 2016
17 Невена Пагурева, Физико-химично характеризиране на сапонини, „Physical characterization of saponins“, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3201 2016
18 Невена Пагурева, Разбиране на механизмите за получаване на наноструктурирани материали от емулсии, “Mechanistic understanding of interfacial phenomena for synthesis of solid nanostructured particles”, Член, BASF, Германия, Номер на договора:3097 2014
19 Невена Пагурева, Свойства на растителни и млечни протеини като природни пеностабилизатори и емулгатори, “Properties of vegetable and milk proteins as natural foam and emulsion stabilizers”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3112 2014
20 Невена Пагурева, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени, “To understand the stabilization and deconstruction mechanisms of wet microfoam”, Член, DOW – CORNING, Белгия, Номер на договора:3109 2014
21 Невена Пагурева, Сапонините като пеностабилизатори, емулгатори и модификатори, “Saponines as foam stabilizers, emulsifiers and rheology modifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3091 2013
Статия в научно списание
1 S. Tcholakova, F. Mustan, N. Pagureva, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of surface properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, pages:16-25, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.04.055, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
2 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Rusanova, N. Denkov, T. Dimitrova, Factors Affecting the Coalescence Stability of Microbubbles., Colloids Surfaces A, vol:508, 2016, pages:21-29, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.08.012, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
3 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface properties of adsorption layers formed from triterpenoid and steroid saponins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:491, 2016, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.12.001, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
Участие в конференция
1 Постер, Nevena Pagureva, M. Hristova, Z. Mitrinova, N. Burdziev, S.Tcholakova, Rheological properties and phase behavior of Sucrose Palmitate at different temperatures 2023
2 Секционен доклад, Невена Борисова, Славка Чолакова, Николай Денков, Реологични характеристики на сапонинови слоеве, изследвани в Лангмюрова вана 2014
3 Постер, Nevena Borisova, Konstantin Golemanov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Edward Pelan, Simeon Stoyanov, Surface dilatational properties of triterpenoid and steroid saponins on the air-water interface 2013
4 Секционен доклад, S. Stoyanov, N. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Borisova, E. Pelan, Surface dilatational rheology of triterpenoid and steroid saponins on the air/water interface 2013
5 Секционен доклад, Невена Борисова, Славка Чолакова, Николай Денков, Реологични характеристики на сапонинови слоеве, изследвани в Лангмюрова вана 2012
6 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Невена Борисова, Славка Чолакова, Николай Денков,, Теоретичен модел за описание на процеса на Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини 2012