Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Петя Панайотова
Научен проект
Петя Панайотова, Педагогиката и социалната работа през 21 век - предизвикателства и перспективи, Член, , Номер на договора:№ 84 2016
Статия в научно списание
Яна Рашева-Мерджанова, Петя Панайотова, Личният наратив в обучението по философия - от синергетическата парадигма до експерименталните резултати, Философски алтернативи, брой:6, 2019, стр.:44-66, Ref, PhD 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
Яна Рашева-Мерджанова, Петя Панайотова, Формиращи и терапевтични възможности на личния културен наратив в образователната и социалната практика като фокус на научно изследване, Педагогиката и социалната работа през 21-ви век - предизвикателства и перспективи, издателство:УИ "Свети Климент Охридски", 2016 2016
Учебно помагало
Яна Рашева-Мерджанова, Петя Панайотова, Помагало за личностно развитие по Философия за 8. клас, Екстрем, София, Рецензирано 2017