Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Констанс Русева

ORCID ID:0000-0002-2453-2074
Глава от книга
Konstans Ruseva, Elena Vassileva, Polyzwitterionic Hydrogels as Wound Dressing Materials, Ref 2022
Дисертация д-р
Констанс Русева, Интелигентни полицвитерйонни материали с потенциално приложение като превръзки за хронични рани, 2020
Научен проект
1 Констанс Русева, "Полимерни матрици за прицелно доставяне на антимикробни агенти за третиране на инфекции, причинени от Staphylococcus aureus и въстановяване на хомеостазата на кожата", ръководител. Номер на договор: КП-06-ДО02/4 22.06.2022., Член, 2022
2 Констанс Русева, "3D матрица, освобождаваща две лекарствени вещества за едновременно лечение на остра малария и блокиране на пренасянето на маларията", член. Номер на договор:КП-06-ДО02/2 06.07.2021., Член, 2021
3 Констанс Русева, "Синтез, свойства и изследване потенциала на полимерни хидрогелове за трансдермално доставяне на хидрофобни лекарствени вещества", ръководител. Номер на договора:КП-06-M59/4, Член, 2021
4 Констанс Русева, „Изследване на нови хибридни модифицирани калциево-фосфатни системи с повишена биоминерализационна активност“, член. Номер на договор: КП-06-Н49/6., Член, 2020
5 Констанс Русева, а „Нови интелигентни взаимнопроникващи полимерни мрежи като лекарство- доставящи системи за диклофенак натрий и верапамил хидрохлорид.“ , Член, , Номер на договора:Проект № 80-10-52 2019
6 Констанс Русева, „Фоточувствителни полимерни хидрогелове – синтез, свойства и изследване на техния потенциал като трансдермални системи за доставка на кверцетин“, член. Номер на договор:Договор ДМ19/4., Член, , Номер на договора:Проект № ДМ19/04 2017
7 Констанс Русева, „Полицвитерйонни комплекси като нов тип интерполимерни комплекси.“ , Член, , Номер на договора:Проект № ДНТС/Франция № 01/11 2016
8 Констанс Русева, „Полимерни материали с ултра ниска протеинова адсорбция на основата на полицвитерйони за лечение на рани“ , Член, , Номер на договора:Проект № ДФНИ-Т02/15 2014
Статия в научно списание
1 Konstans Ruseva, Katerina Todorva, Tanya Zhivkova, Rositsa Milcheva, Dimitar Ivanov, Petar Dimitrov, Radostina Alexandrova, Elena Vassileva, Novel Triple Stimuli Responsive Interpenetrating Poly(Carboxybetaine Methacrylate)/Poly(Sulfobetaine Methacrylate) Network, Gels, 2023, doi:DOI: 10.3390/gels9020090, Web of Science 2023
2 D. Nikolova, K. Ruseva, Ch. Tzachev, L. Christov, E. Vassileva, Novel poly(sulfobetaine methacrylate) based carriers as potential ocular drug delivery systems for timolol maleate, Polymer International, vol:71, issue:6, 2022, pages:662-667, ISSN (print):0959-8103, ISSN (online):1097-0126, doi:10.1002/pi.6368, Ref, Web of Science, PhD 2022
3 Denitsa Nikolova, Konstans Ruseva, Christo Tzachev, Lachezar Christov, Elena Vassileva, Novel poly(sulfobetaine methacrylate) based carriers as potential ocular drug delivery systems for timolol maleate, Polymer International, 2022, ISSN (print):0959-8103, doi:10.1002/pi.6368, Ref, IF, IF (2.99 - 2020), PhD 2022
4 Konstans Ruseva, Kristina Ivanova, Katerina Todorova, Ivelin Vladov, Vesselin Nanev, Tzanko Tzanov, Dolores Hinojosa-Caballero, Maya Argirova, Elena Vassileva, Antibiofilm poly(carboxybetaine methacrylate) hydrogels for chronic wounds dressings, European Polymer Journal, 2020 2020
5 K. Todorova, V. Nanev, I. Vladov, P. Dimitrov, E. Vassileva, D. Nikolova, K. Ruseva, E. Dyulgerova Taneva, R. Vassileva, M. Gabrashanska, Newly Synthesized Polymer Hydro¬gels and Hydroxyapatite Nanoparticles (nHAP) for Biomedical Application: Histological and Biomedical Studies in Rats, Acta morphologica et anthropologica, vol:26, 2019, pages:44-51, Ref, PhD 2019
6 Konstans Ruseva, Kristina Ivanova, Katerina Todorova, Margarita Gabrashanska, Dolores Hinojosa-Caballero, Tzanko Tzanov, Elena Vassileva, Poly(sulfobetaine methacrylate)/poly(ethylene glycol) hydrogels for chronic wounds management, European Polymer Journal, vol:117, 2019, pages:391-401, Ref, Web of Science, IF ( - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2019), International, PhD 2019
7 K. Ruseva, P. Nedkov, R. Aleksandrova, D. Dinev, P. Shestakova, P. Hristov, E. Vassileva, Polyzwitterionic hydrogels as wound dressings with enzymatic debridement functionality for highly exuding wounds, Polymer International , 2019, Ref, IF (2.46 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International, PhD 2019
8 I. Lesov, Z. Valkova, E. Vassileva, G. Georgiev, K. Ruseva, M. Simeonov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Bottom-Up Synthesis of Polymeric Micro- and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes, Macromolecules , vol:51, 2018, pages:7456-7462, doi:10.1021/acs.macromol.8b00529, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.243 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Констанс Русева, „Bi-layered polyzwitterionic hydrogels with reversible shape change upon external stimuli change” 2022
2 Постер, Констанс Русева, „Novel hybrid materials obtained via polymer-controlled calcium phosphate formation“ 2022
3 Секционен доклад, Констанс Русева, „Novel hybrid materials based on polycarboxybetaine methacrylate and calcium phosphates“ 2022
4 Присъствие, Констанс Русева, „Novel polyzwitterionic-based hybrid materials as potential remineralization systems for early caries treatment“ 2022
5 Постер, Констанс Русева, „Temperature and salt- responsive zwitterionic polyelectrolyte complexes“ 2019
6 Присъствие, Констанс Русева, „Development of zwitterionic wound dressings for chronic wounds management“ 2019
7 Секционен доклад, Констанс Русева, “Stimuli-responsive zwitterionic dressings for chronic wounds management” 2019
8 Присъствие, Констанс Русева, Triple stimuli-responsive interpenetrating polymer network of poly(carboxybetaine methacrylate)/poly(sulfobetaine methacrylate) 2019
9 Постер, Констанс Русева, “Potential of zwitterionic based hydrogels in chronic wound management” 2019
10 Постер, Констанс Русева, „Triple stimuli responsive zwitterionic polyelectrolyte complexe designed for drug delivery system“ 2019
11 Секционен доклад, Констанс Русева, „Цвитерйонни хидрогелове с протеолитична активност за лечение на хронични рани“ 2019
12 Присъствие, Констанс Русева, Smart zwitterionic hydrogels as wound dressings in chronic wound therapy 2019