Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Цвета Петрова
Дисертация д-р
Цвета Пламенова Петрова, Дигиталната графика в обучението по изобразително изкуство, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Буян Филчев 2017
Изложби
1 Цвета Пламенова Петрова , Национална Между пясък и пяна 2021 Галерия София-Прес, София, България Част от проекта "АРТ-гументи" 2021
2 Цвета Пламенова Петрова , Международна 10. Международно биенале на малките форми Плевен 2020 ХГ "Илия Бешков", Плевен 2020
3 Цвета Пламенова Петрова , Национална 8. Форум малки графични форми 2020 София, България 2020
4 Цвета Пламенова Петрова , Международна Биенале за хартиено изкуство - София Хартиен Арт Фест 2020 2020 Галерия „Сан Стефано“, София, България 2020
5 Цвета Пламенова Петрова , Национална Виртуална изложба „Пътища“ 2020 2020
6 Цвета Пламенова Петрова , Международна Ежегоден конкурс за хартиено изкуство на фондация „Аматерас“ 2020 Галерия „Сан Стефано“, София, България 2020
7 Цвета Пламенова Петрова , Международна Ежегодна изложба за графика Малък формат на галерия „Леседра“ 2020 София, България 2020
8 Цвета Пламенова Петрова , Национална Изложба „Ветрове и безсъници“, 2020 Галерия "Етюд", София 2020
9 Цвета Пламенова Петрова , Национална Изложба с творби от Националния пленер по Живопис „Боженци“ 2020 ХГ "Христо Цокев", Габрово 2020
10 Цвета Пламенова Петрова , Национална Национална изложба за Изобразително изкуство Сливен 2020 Изложбена зала „Сирак Скитник“, Сливен 2020
11 Цвета Пламенова Петрова , Национална Пролетен салон на жените-художнички 2020 Галерия "Христо Цокев", Габрово 2020
12 Цвета Пламенова Петрова , Международна „Графични ТрансФормации 2“ 2019 БКИ Варшава, Полша 2019
13 Цвета Пламенова Петрова , Международна „Графични ТрансФормации 2“ 2019 Люблин, Полша 2019
14 Цвета Пламенова Петрова , Национална „Писма до себе си“ 2019 София, България самостоятелна изложба – част от Хартиен арт фест София, Салон за съвременно изкуство, галерия „Сан Стефано“ 2019
15 Цвета Пламенова Петрова , Национална 4. национално биенале на рисунката 2019 Велико Търново, България 2019
16 Цвета Пламенова Петрова , Национална 7. Форум Малки Графични Форми 2019 София, България 2019
17 Цвета Пламенова Петрова , Международна 8. Международно Триенале на Графиката София 2019 София, България 2019
18 Цвета Пламенова Петрова , Международна XI. международна изложба за хартиено изкуство малък формат на фондация „Аматерас“ 2019 София, България 2019
Научен проект
1 Цвета Петрова, ARTгументи, Член, 2020
2 Цвета Петрова, Арт инициативи 2020 (Глобално и локално), Член, , Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 2020
3 Цвета Петрова, Графични трансформации III (Цифрови и хибридни графични техники), Член, 2020
4 Цвета Петрова, Графични трансформации-II Цифрови и хибридни графични техники, Член, , Номер на договора:№ 80-10-5 / 09. 04. 2019 2019
5 Цвета Петрова, Графични ТрансФормации - I (Цифрови и хибридни графични техники, Член, , Номер на договора:80-10-37 от 17. 04. 2018 2018
Статия в научно списание
1 Цвета Петрова, БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЧКИ-ГРАФИЧКИПРЕЗ 30-ТЕ И 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК, Визуални изкуства и музика, vol:1, issue:1, 2020, pages:54-73, ISSN (online):2683-1392, Ref 2020
2 Цвета Петрова, Компютърът като инструмент на художника - график, Електронно списание за наука, култура и образование , issue:3, 2015, ISSN (online):2367-6396 2015
3 Цвета Петрова, Място и значение на компютърно генерирания дизайн. Резултати от кръгла маса на тема: „Дигиталните технологии в графичното изкуство: граници и възможности, теория и практика, Електронно списание за наука, култура и образование , issue:4, 2015, pages:98-109, ISSN (online):2367-6396 2015
4 Цвета Петрова, Дигиталната графика – същност, характеристики, тенденции. Количествен и качествен анализ на интервю, проведено с утвърдени творци в сферата, Електронно списание за наука, култура и образование , issue:1, 2014, pages:136-148, ISSN (online):2367-6396 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цвета Петрова, WOMEN ARTISTS IN BULGARIAN PRINTMAKING – RELEVANCE OF THE PROBLEM, ACCESS TO EDUCATION, FIRST FEMALE PRINTMAKERS, ГЕНДЕРНА КОНСТРУКЦІЯ СОЦІУМУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ, 2020 2020
2 Цвета Петрова, Жените-художнички в българската печатна графика (50-те - 80-те години на ХХ век), Еволюция срещу революция или за моделите на развитие, 2020, стр.:514-524, ISBN:978-619-7404-15-9, Ref, др. 2020
3 Цвета Петрова, Дигиталният еклибрис в България, 500 години полски екслибрис, 2018 2018
Студия в поредица
Цвета Петрова, CGD-ГРАФИКАТА – ТЕХНОЛОГИЧНА И ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКА РАМКА, ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА, 2020, pages:567-587, ISSN (online):2738-7062 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цвета Петрова, Жените-художнички в българската печатна графика (50-те - 80-те години на ХХ век) 2020
2 Секционен доклад, Цвета Петрова, Women artists in Bulgarian Printmaking – relevance of the problem, access to education, first female printmakers 2020
3 Секционен доклад, Цвета Петрова, Дигиталният екслибрис в България 2017