Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Цвета Петрова
Дисертация д-р
Цвета Пламенова Петрова, Дигиталната графика в обучението по изобразително изкуство, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Буян Филчев 2017
Изложби
1 Цвета Пламенова Петрова , Национална „Пролетен салон – Габрово 2021“ 2021 Галерия "Христо Цокев", Габрово 2021
2 Цвета Пламенова Петрова , Международна 21. Международно биенале на графиката Варна 2021 Градска художествена галерия "Борис Георгиев", гр. Варна, България 2021
3 Цвета Пламенова Петрова , Национална Биенале ТЕНЕЦ 2021 галерия "Кирил Петров" и галерия "Кутловица", Монтана, България https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/as_d_r_cveta_petrova_ot_katedra_vizualni_izkustva_s_nagrada_ot_nacionalnata_izlozhba_tenec?fbclid=IwAR0QsdqkcqxI3DOXXKuNyFicBbSUGGziAH-9hOd2PPi2QLFOCz63V2diAR0 2021
4 Цвета Пламенова Петрова , Национална ВРЕМЕНЕН БАЛАНС, НЕПРЕСТАННИ ТРУСОВЕ 2021 ХГ "Христо Цокев", Габрово Третото биенале за съвременно изкуство 2021
5 Цвета Пламенова Петрова , Международна ГРАФИКА МАЛЪК ФОРМАТ – МИНИ ПРИНТ 2021 2021 галерия "Леседра", София, България 2021
6 Цвета Пламенова Петрова , Международна Ежегоден конкурс за хартиено изкуство на фондация „Аматерас“ 2021 НДК, София, България 2021
7 Цвета Пламенова Петрова , Национална Изложба "Реката" 2021 Градска художествена галерия Силистра, България Организирана от Представителството на СБХ в Силистра 2021
8 Цвета Пламенова Петрова , Национална Изложба на Дружество на художниците – гр. Силистра по повод на 24 май 2021 Градска художествена галерия Силистра 2021
9 Цвета Пламенова Петрова , Национална Между пясък и пяна 2021 Галерия София-Прес, София, България Част от проекта "АРТ-гументи", https://sofiapress.com/artists/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%8f%d1%81%d1%8a%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d1%8f%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82/ 2021
10 Цвета Пламенова Петрова , Международна Международен проект с пощенски картички, организиран от фондация Графейн 2021 Амстердам, Нидерландия 2021
11 Цвета Пламенова Петрова , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство КЕВИС `2021 2021 Етър, Габрово 2021
12 Цвета Пламенова Петрова , Национална Национална графична изложба на името на Георги Герасимов, четвърто издание 2021 Художествена галерия "Станислав Доспевски", Пазарджик 2021
13 Цвета Пламенова Петрова , Международна Осмо международно биенале "Изкуството на миниатюрата" 2021 ХГ Русе https://ruseartgallery.weebly.com/1041108010771085107210831077-1048107910821091108910901074108610901086-10851072-10841080108510801072109011021088107210901072.html 2021
14 Цвета Пламенова Петрова , Национална ПознататаНЕпозната vol.2 2021 Карлово Проект в публична среда https://poznatatanepoznata.wordpress.com/ 2021
15 Цвета Пламенова Петрова , Национална Проект в публична среда „познататаНЕПОЗНАТА“ 2021 Трявна пано на фасадата на НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна https://poznatatanepoznata.wordpress.com/ 2021
16 Цвета Пламенова Петрова , Международна 10. Международно биенале на малките форми Плевен 2020 ХГ "Илия Бешков", Плевен 2020
17 Цвета Пламенова Петрова , Национална 8. Форум малки графични форми 2020 София, България 2020
18 Цвета Пламенова Петрова , Международна Биенале за хартиено изкуство - София Хартиен Арт Фест 2020 2020 Галерия „Сан Стефано“, София, България 2020
19 Цвета Пламенова Петрова , Национална Виртуална изложба "Дървото на живота днес и утре", куратор проф. Лаура Димитрова 2020 https://artinitiativesproject.com/treeoflife Изложбата се реализира в рамките на проекта по ФНИ на СУ "Арт инициативи 2020" 2020
20 Цвета Пламенова Петрова , Национална Виртуална изложба „Пътища“, куратор проф. д-р Бисера Вълева 2020 2020
21 Цвета Пламенова Петрова , Международна Ежегоден конкурс за хартиено изкуство на фондация „Аматерас“ 2020 Галерия „Сан Стефано“, София, България 2020
22 Цвета Пламенова Петрова , Международна Ежегодна изложба за графика Малък формат на галерия „Леседра“ 2020 София, България 2020
23 Цвета Пламенова Петрова , Национална Изложба „Ветрове и безсъници“, куратор проф. д-р Бисера Вълева 2020 Галерия "Етюд", София 2020
24 Цвета Пламенова Петрова , Национална Изложба с творби от Националния пленер по Живопис „Боженци“ 2020 ХГ "Христо Цокев", Габрово 2020
25 Цвета Пламенова Петрова , Национална Национална изложба за Изобразително изкуство Сливен 2020 Изложбена зала „Сирак Скитник“, Сливен 2020
26 Цвета Пламенова Петрова , Национална Пролетен салон на жените-художнички 2020 Галерия "Христо Цокев", Габрово 2020
27 Цвета Пламенова Петрова , Международна „Графични ТрансФормации 2“ 2019 БКИ Варшава, Полша 2019
28 Цвета Пламенова Петрова , Международна „Графични ТрансФормации 2“ 2019 Люблин, Полша 2019
29 Цвета Пламенова Петрова , Национална „Писма до себе си“ 2019 София, България самостоятелна изложба – част от Хартиен арт фест София, Салон за съвременно изкуство, галерия „Сан Стефано“ 2019
30 Цвета Пламенова Петрова , Национална 4. национално биенале на рисунката 2019 Велико Търново, България 2019
31 Цвета Пламенова Петрова , Национална 7. Форум Малки Графични Форми 2019 София, България 2019
32 Цвета Пламенова Петрова , Международна 8. Международно Триенале на Графиката София 2019 София, България 2019
33 Цвета Пламенова Петрова , Международна XI. международна изложба за хартиено изкуство малък формат на фондация „Аматерас“ 2019 София, България 2019
Научен проект
1 Цвета Петрова, В графичното ателие, Ръководител, , Номер на договора:22-916/1.04.2021 2021
2 Цвета Петрова, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НАУЧНИТЕ ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ, Член, , Номер на договора:80-10-175/05.04.2021 2021
3 Цвета Петрова, р-АЗ-личното ЕГО, Член, , Номер на договора:80-10-150/26.03.2021 2021
4 Цвета Петрова, ARTгументи, Член, , Номер на договора:80-10-121/16.04.2020 2020
5 Цвета Петрова, Арт инициативи 2020 (Глобално и локално), Член, , Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 2020
6 Цвета Петрова, Графични трансформации III (Цифрови и хибридни графични техники), Член, , Номер на договора:80-10-30/18.03.2020 2020
7 Цвета Петрова, Жените-творци в българската графика, Ръководител, , Номер на договора:РД22-778/01.04.2020 2020
8 Цвета Петрова, Графични трансформации-II Цифрови и хибридни графични техники, Член, , Номер на договора:№ 80-10-5 / 09. 04. 2019 2019
9 Цвета Петрова, Графични ТрансФормации - I (Цифрови и хибридни графични техники, Член, , Номер на договора:80-10-37 от 17. 04. 2018 2018
Статия в научно списание
1 Цвета Петрова, БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЧКИ-ГРАФИЧКИПРЕЗ 30-ТЕ И 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК, Визуални изкуства и музика, vol:1, issue:1, 2020, pages:54-73, ISSN (online):2683-1392, Ref 2020
2 Цвета Петрова, Компютърът като инструмент на художника - график, Електронно списание за наука, култура и образование , issue:3, 2015, pages:106-111, ISSN (online):2367-6396 2015
3 Цвета Петрова, Място и значение на компютърно генерирания дизайн. Резултати от кръгла маса на тема: „Дигиталните технологии в графичното изкуство: граници и възможности, теория и практика, Електронно списание за наука, култура и образование , issue:4, 2015, pages:98-109, ISSN (online):2367-6396 2015
4 Цвета Петрова, Дигиталната графика – същност, характеристики, тенденции. Количествен и качествен анализ на интервю, проведено с утвърдени творци в сферата, Електронно списание за наука, култура и образование , issue:1, 2014, pages:136-148, ISSN (online):2367-6396 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цвета Петрова, WOMEN ARTISTS IN BULGARIAN PRINTMAKING – RELEVANCE OF THE PROBLEM, ACCESS TO EDUCATION, FIRST FEMALE PRINTMAKERS, ГЕНДЕРНА КОНСТРУКЦІЯ СОЦІУМУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ, 2020 2020
2 Цвета Петрова, Жените-художнички в българската печатна графика (50-те - 80-те години на ХХ век), Еволюция срещу революция или за моделите на развитие, 2020, стр.:514-524, ISBN:978-619-7404-15-9, Ref, др. 2020
3 Цвета Петрова, Дигиталният еклибрис в България, 500 години полски екслибрис, 2018 2018
Студия в поредица
Цвета Петрова, CGD-ГРАФИКАТА – ТЕХНОЛОГИЧНА И ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКА РАМКА, ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА, 2020, pages:567-587, ISSN (online):2738-7062 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цвета Петрова, Преподавателите в графичното ателие към ФНОИ – художественотворческа и преподавателска дейност 2021
2 Секционен доклад, Цвета Петрова, Жените-художнички в българската печатна графика (50-те - 80-те години на ХХ век) 2020
3 Секционен доклад, Цвета Петрова, Women artists in Bulgarian Printmaking – relevance of the problem, access to education, first female printmakers 2020
4 Секционен доклад, Цвета Петрова, Дигиталният екслибрис в България 2017