Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Цветанка Черногорова
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветанка Черногорова, Acquiring L2 Vowels: The Production of High English Vowels /iː, ɪ, uː, ʊ/ by Bulgarian Native Speakers 1912
2 Секционен доклад, Цветанка Черногорова, Received Pronunciation – Past, Present and Future 1912