Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Рени Бунева

ORCID ID:0000-0002-0111-5665
Дисертация д-р
Рени Радкова Бунева, Формиране на езикови компетентности за междукултурно общуване в европейски образователен контекст чрез Фулбрайтов обмен, СУ, Ръководител:Юлия Стефанова 2020
Научен проект
1 Рени Бунева, Formation of Critical Thinking and Media Literacy as Protection Against Media Manipulation, Misinformation and Fake News, Ръководител, ЕК 2022
2 Рени Бунева, Развиване и консолидиране на умения в сферата на информационните технологии в дигитализирана среда във висшето образование (Developing and Consolidating ICT Skills in a Digitalized Environment in Higher Education); KA2 - 2021 , Член, ЕК 2021
3 Reni Buneva, ICT in Texstile and Clothing Higher Education and Business, Член, Eвропейска комисия 2019
4 Рени Бунева, Подкрепа на студентски научни, научно-приложни и образователни форуми. Продължение на проект за усъвършенстване и повишаване компетенциите на студентите от ФМИ по компютърен английски език, водене на дебат, комуникация и презентиране на английски език пред публика. , Ръководител, СУ, ФМИ 2019
5 Рени Бунева, Подкрепа на студентски научни, научно-приложни и образователни форуми. Проект за усъвършенстване и повишаване компетенциите на студентите от ФМИ по компютърен английски език, водене на дебат, комуникация и презентиране на английски език пред публика. , Ръководител, СУ, ФМИ 2018
6 Рени Бунева, Развитие на електронното обучение и изработване на база данни материали в електронната система на СУ МOODLE (Development of E-learning and Datavase Materials in the Electornic Sysem of Sofia University (2017) , Член, СУ, ФМИ 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Reni Buneva, Radostina Mihaleva, Attitudes Toward Learning English as a Second Language Among IT Students at the Faculty of Mathematics and Informatics, 23 September 2019, IISES International Academic Conference, Barcelona, 2019, ISBN:978-80-87927-91-5, IISES, doi:10.20472/IAC.2019.052.043, Ref, Web of Science 2019
2 Reny Radkova, THE CONCEPT OF INTERCULTURAL COMPETENCE AND THE FULBRIGHT EXCHANGE AS A MODEL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION, ISBN 978-80-87927-17-5, IISES, 2015, pages:401-410, ISBN:978-80-87927-17-5, IISES, doi:10.20472/IAC.2015.020.081, Ref, IF, IF (2015 - ) 2015
Участие в конференция
1 Присъствие, Рени Бунева, FOREIGN LANGUAGE TEACHING AS AN INTERCULTURAL COACHING: A SELF-DEVELOPMENTAL TOOL FOR HIGH LEVEL INTERCULTURAL INTELLIGENCE 2017
2 Присъствие, Рени Бунева, THE CONCEPT OF INTERCULTURAL COMPETENCE AND THE FULBRIGHT EXCHANGE AS A MODEL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 06 October 2015, Madrid ISBN 978-80-87927-17-5, IISES DOI: 10.20472/IAC.2015.020.081 2015
3 Присъствие, Рени Радкова Бунева, Акценти в българското образование: междукултурната компетентност в началото на XXI веки обучението по чужд език в средното училище 2012