Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Галина Йончева
Статия в сборник (на конференция и др.)
Йончева, Галина Ценова, А.Борисова, М.Андонян, Изпитен център по български език в Гърция, Българският език и литература на кръстопътя на културите, т.1, 21-22 05 2007, издателство:JATEPress, Seged, Hungary, 2008, Ref 2008