Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Добромир Григоров
Дисертация д-р
Добромир Григоров Григоров, Поетика и реторика в романите на Милан Кундера, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Величко Тодоров 1999
Доклад на конференция
1 Добромир Григоров, Социалният живот на утопията (Превръщането на идеята за литературната (славянска) взаимност в лява обществена утопия, Литературознанието: диалогичност и предизвикателства, България/София 2018 2018
2 Добромир Григоров, Как утопията се променя в реалност. Литературната взаимност на славянството и Чехословакия от 1948 година, ХІV Международни славистични четения 2018, България/София 2018 2018
3 Добромир Григоров, Художествената литература в информационното общество – между симбиозата и проблематичната социализация, НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА“, България/София/СУ "Св. Климент Охридски" 2018 2018
4 Добромир Григоров, Степени на културна преводимост. Какво не успяваме да преведем? (върху български преводи на чешка и словашка литература след 1989 г.), Преводът между конюнктурата и мисията. Посттоталитарни стратегии за представяне на чуждите литератури в България, България/София/СУ "Св. Климент Охридски" 2017 2017
5 Добромир Григоров, Техническите метафори на Светослав Минков и Чавдар Мутафов. Химията и механиката в "Автомати" и "Технически разкази", Българско и модерно - 3, България/София/Столична библиотека 2017 2017
6 Добромир Григоров, Карел Чапек 1937. Болестта на човечеството като химическа метафора, Тринадесети международни славистични четения 2016 "Мултикултурализъм и многоезичие, България/София 2016 2016
7 Добромир Григоров, „Очите вкусват небе / Езикът кафе / Горчиви и двете“. Поезията на Иржи Коларж между осезанието и видимото, Филологическият проект – кризи и перспективи, СУ "Св. Климент Охридски", 24.4.-25.4. 2015 2015
8 Добромир Григоров, Химическата метафора и "фокусите на механиката". Карел Чапек и утопиите на авангарда, Творецът в езика, литературата, изкуството, България/София/Чешки център София 2015 2015
9 Dobromir Grigorov, Hranice fragmentované reality, "Obrazy, ze kterých žiji": Dílo Bohumila Hrabala v proměnách , Национален литературен музей, Прага, Чехия, Památník národního písemnictví, Praha, Česká republika, 8.4.-9.4. 2014 2014
10 Добромир Григоров, Цената на литературно-историческата памет, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Масариков университет, Бърно, Чехия, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 30.5.-1. 6. 2013 2013
11 Добромир Григоров, Може ли литературната конкретизация да бъде исторична? (Роман Ингарден в прочита на Пражката школа), Единадесети славистични четения. Време и история в славянските езици, литератури и култури, София, СУ "Св. Климент Охридски", 19.4.-21.4. 2012 2012
12 Добромир Григоров, Защо Роман Якобсон никога не е цитирал Ян Мукаржовски?, Българската бохемистика днес, София, Чешки център, 21.10. 2011 2011
13 Добромир Григоров, Литературната история между еволюцията и социологията. Роман Якобсон, Вилем Матезиус, Ян Мукаржовски (1920-1935), Десети славистични четения. Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури, София, СУ "Св. Климент Охридски", 22.4.-24.4. 2010 2010
14 Dobromir Grigorov, Literární dějiny a čtenář. A jak se jimi vyhnout pozitivismu?, O psaní dějin - Teoretické a metodologické problémy literární historiografie, Прага, Институт за чешка литература ЧАН, Чехия, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 31.1.-1.2. 2006 2006
15 Dobromir Grigorov, Hodnoty "nevyužité tradice", Ideologie a imaginace. Česká kultura a umění ve 20. století, Оломоуц, Университет на Оломоуц, Чехия, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika, 8.3.-9.3. 2005 2005
16 Dobromir Grigorov, Vidění a paměť v poezii 40. let , Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě , 29.6.-1.7. 2005 2005
17 Добромир Григоров, “Сладкодумното” литературознание търси смисъла (1974, “Диви разкази”) , Политики на различието, езици на близостта, София, СУ "Св. Климент Охридски", 01.06.-02.06. 2004 2004
18 Добромир Григоров, Норма и литературност, Четенето в в епохата на медии, компютри и Интернет. Международна конференция в чест на професор Волфганг Изер, София, хотел "Родина", 26.2.-28.2. 2000 2000
19 Dobromir Grigorov, Má žert krátké nohy?, Zlatá šedesátá. Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání, Прага, Институт за чешка литература ЧАН, Чехия, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 16.6.-18.6. 1999 1999
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Добромир Григоров Григоров, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения София, 21-23 април 2016 г. Том 1, Фабер 2017
2 Добромир Григоров Григоров, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения София, 21-23 април 2016 г. Том 2, Фабер 2017
3 Добромир Григоров, Силата на думите и болката от спомена // Радка Денемаркова: Пари от Хитлер. МД "Елиас Канети", Русе, 2013, с. 279-283, Международно дружество "Елиас Канети" 2013
4 Добромир Григоров, Поети и предателства // Култура 56, № 14, 13.4.2012, 6., 2012
5 Добромир Григоров, Радосвет Коларов в Музея на литературата // Литературен вестник ХХІ, № 26, 4-10.07.2012, 12, 2012
6 Добромир Григоров, Добрият преводач е самотник // Българи (Прага), 2010, брой 3-4, с. 34-37, 2010
7 Добромир Григоров, България - това звучи необходимо //Литературен вестник, 4-10.02.2009, 3,11, 2009
8 Добромир Григоров, Изгнанието и чужденците в литературата. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, 2009, № 1, 99 с., Стигмати 2009
9 Добромир Григоров, Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození / Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България, Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, Praha 2008
10 Добромир Григоров, Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Боян Ничев. Съст. Хр. Балабанова, Б. Минков, Д. Григоров, СУ "Св. Климент Охридски" 2007
11 Добромир Григоров, Литературната история и нейните конкретизации. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, 2005, № 1-2, 130 с., Херон Прес 2005
12 Добромир Григоров, Пражката школа: генеалогия, самопознание, полемики. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, 2004, № 1, 108 с., Херон Прес 2004
13 Добромир Григоров, Литература и критически практики : Сборник с докл. от студентска научна конференция в СУ Св. Климент Охридски, Акад. център за лит. и култура 2003
14 Добромир Григоров, Лесно ли е... да се чете Хашек [Литературоведът Никола Георгиев на 65 години]. // Култура, XLVI, 29 ноем. 2002, N 44, 11, 2002
15 Добромир Григоров, Идеалният читател и съвършената памет. // Литературен вестник, 2001, бр. 21, 30.05-5.06.2001, 2001
16 Добромир Григоров, Какво цитират романите на Милан Кундера. - Литературен вестник, ХI, 10 - 16 ян. 2001, N 1, 10-11, 2001
17 Добромир Григоров, Към сюжета на литературно-критическото раздвоение. // Литературен вестник, бр. 19, 19-25.5.1999, 8., 1999
18 Добромир Григоров, Сериозно за “Шегата” на Милан Кундера // Литературен вестник, бр. 11, 24-30.3.1999, 10-11, 1999
19 Сабина Беляева, Симеон Янев, Добромир Григоров, Антология на българската поезия. Том 2 (От Вапцаров и Вутимски до 1989 година), Спаян 1995
20 Сабина Беляева, Идеи на текста и времето (сборник студии и статии), Кракра 1994
21 Добромир Григоров, Романът “Дилетант” на Чавдар Мутафов. // Литературен вестник, 15-22.06.1993 г., 6, 1993
Книга
1 Добромир Григоров, Градината на литературната история. Приносът на Пражката школа за обновяването на литературната история, Сиела, София, Ref, Рецензирано 2012
2 Добромир Григоров, Милан Кундера и познанието на романа, Colibri, София 2001
Научен проект
1 Добромир Григоров, Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст, Член, Министерство на образованието и науката 2017
2 Добромир Григоров, Българският литературен пантеон и славянският свят в научното творчество на Борис Йоцов: реконструкция на идеите, Член, Министерство на образованието и науката 2017
3 Добромир Григоров, Тринадесети международни славистични четения 2016 "Мултикултурализъм и многоезичие", Ръководител, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:35 2016
4 Добромир Григоров, Littera et Lingua 2015. Оптимизиране на електронната среда на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:109 2015
5 Добромир Григоров, Уеб технологии в хуманитарното образование (Развиване на динамична електронна среда за Факултета по славянски филологии) , Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:103 2012
Научно ръководство
1 Добромир Григоров, Литературната памет на исторически устроения човек. Прозата на Павел Виликовски, Ян Йоханидес и Душан Митана, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Велимира Николаева Божилова 2019
2 Добромир Григоров, „Твърдата земя“ на предметността. Ранната поезия на словашките конкретисти, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ирена Георгиева Димова 2017
3 Добромир Григоров, Песенните текстове на Карел Гот и "Plastic People of the Universe" като социални феномени по времето на нормализацията в Чехословакия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александра Александрова 2016
4 Добромир Григоров, Прозата на Гейза Вамош между поетиката на експресионизма и естетиката на индивидуализма, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Наталия Павлова Атанасова 2016
5 Добромир Григоров, Човекът и светът, в който живеем (Ранната поезия на Мирослав Холуб и Йозеф Каинар), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ана Маринска 2015
6 Добромир Григоров, Автобиографичното писане между романа и дневника „Драсканици“ на Доминик Татарка и „Монтаук“ от Макс Фриш , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Хазан 2014
Превод на книга
1 Добромир Григоров, Бърненски разкази, Сонм, София, Рецензирано 2016
2 Добромир Григоров, Томаш Змешкал: Любовно писмо, написано с клинопис (роман, 344 с.), Балкани, София 2013
3 Добромир Григоров, Михал Айваз: Другият град (роман, 170 с.), Стигмати, София, Рецензирано 2011
4 Добромир Григоров, Хана Андроникова: Звуците на слънчевия часовник. , СемаРШ, София 2006
5 Добромир Григоров, Даниела Ходрова: Какавидите (роман, 262 с.), Стигмати, София, Рецензирано 2005
6 Добромир Григоров, Даниела Ходрова: Тета (роман, 203 с.), Стигмати, София, Рецензирано 2002
редактор на издание нереферирано
Добромир Григоров, Littera et Lingua, редактор на издание нереферирано 2004
редактор на издание реферирано
1 Dobromir Grigorov, Bohemica litteraria, редактор на издание реферирано 2012
2 Dobromir Grigorov, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, редактор на издание реферирано 2007
Статия в научно списание
1 Добромир Григоров, Бохумил Храбал в литературния джубокс // Език и литература, кн. 1-2, 2015, Език и литература, брой:1-2, 2015, стр.71-79, Ref 2015
2 Добромир Григоров, Химическата метафора и "фокусите на механиката" (Карел Чапек и новият свят на лявото изкуство), Homo bohemicus, брой:3-4, 2015, doi:21-31 2015
3 Dobromir Grigorov, Společenský život literární historie // Tvar, 2014, č. 16, s. 12-13, Tvar, брой:16, 2014, стр.12-13 2014
4 Добромир Григоров, Литературните кафенета на Прага между двете световни войни // Литературата, VІІІ, 2014, №14, 220-235, Литературата, том:VІІІ, брой:14, 2014, стр.220-235, Ref 2014
5 Добромир Григоров, Диана К. Иванова, Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava, Univerzita Komenského, 2011, Съпоставително езикознание, том:ХХХVІІІ, брой:1, 2013, стр.108-112, Ref 2013
6 Добромир Григоров, Kateřina Bláhová: České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914) (book review), Česká literatura, брой:1, 2011, стр.101-104, Ref 2011
7 Добромир Григоров, Кога са се срещнали Вилем Матезиус и Роман Якобсон, Littera et Lingua, брой:лято 2001, 2011 2011
8 Dobromir Grigorov, Anketa o „bílých místech“ současné české literárněvědné bohemistiky, Česká literatura, том:58, брой:1, 2010, стр.64-65, Ref 2010
9 Добромир Григоров, Еманципацията на литературната история, Литературата, том:4, брой:7, 2010, стр.186-207 2010
10 Добромир Григоров, Синхрония и статика. Вилем Матезиус и Роман Якобсон (Прага, 1920), Славянски диалози, том:VІІ, брой:10-11, 2010 2010
11 Dobromir Grigorov, 1935. Roman Jakobson. Formalismus Forever. Proč?, Česká literatura, том:http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura, брой:2, 2008, стр.91-104, Ref 2008
12 Добромир Григоров, Изгнание и поетически език, Slavia, том:76, брой:2, 2007, стр.143-150, Ref 2007
13 Добромир Григоров, Ще пишем наука или „доморасла” литературна история?, Български език и литература, брой:6, 2007, стр.31-45 2007
14 Добромир Григоров, Генеалогията на читателя („как и къде съществува литературният феномен), Език и литература, брой:1-2, 2006, стр.219-224, Ref 2006
15 Добромир Григоров, Обективност и литературна история (бележка на съставителя), Homo bohemicus, брой:1-2, 2005, стр.5-10 2005
16 Добромир Григоров, Средна Европа: "защо сме такива"?, Език и литература, брой:1-2, 2005, стр.75-83, Ref 2005
17 Добромир Григоров, Генеалогията в нейните противоречия, Homo bohemicus, брой:1, 2004, стр.5-15 2004
18 Добромир Григоров, Националната идеология и литературните емблеми на 1939-а. Франтишек Халас, Ярослав Сайферт, Критика, том:ІІІ, брой:1-2, 2002, стр.78-85 2002
19 Добромир Григоров, Кой разказва романа (литературната памет на Даниела Ходрова), Homo bohemicus, брой:2-3, 2000, стр.139-145 2000
20 Добромир Григоров, Нормативната поетика и чешката литература от 60-те години : Тезисно за отношенията между норма и литературност, Български език и литература, брой:1, 2000, стр.33-38 2000
21 Добромир Григоров, Това е текст за “Естествен роман” на Георги Господинов, Критика, том:І, брой:2-4, 2000, стр.73-78 2000
22 Добромир Григоров, За съвременното чешко литературознание, Литературна мисъл, том:ХХХVIII, брой:2, 1994, стр.3-5, Ref 1994
Статия в поредица
1 Dobromir Grigorov, Hodnoty "nevyužité tradice". (Poznámky k Literární historii Felixe Vodičky), Studia Moravica IV. Simposiana., том:Česká kultura a umění ve 20. století, редактор/и:Petr Komenda, 2006, стр.167-174 2006
2 Добромир Григоров, Отложеното познание, Алманах Бохемия 97, том:Алманах Бохемия, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1997, стр.111-119 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Добромир Григоров, История за гласове и отговорности, Парачовешкото: грация и гравитация. Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина, редактор/и:Мария Калинова, Дарин Тенев, Камелия Спасова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.337-344 2017
2 Добромир Григоров, Карел Чапек 1937: Болестта на човечеството като химическа метафора, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения 2016 София, 21-23 април 2016 г. Том 2, редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.533-541 2017
3 Dobromir Grigorov, Vnímám, tedy jsem. Fragmenty reality a celek světa v raných textech Bohumila Hrabala a Jiřího Koláře, Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi, редактор/и:Roman Kanda, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, стр.60-68 2016
4 Добромир Григоров, Романът като "социален работник", Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30.5. - 1.6.2013, редактор/и:Elena Krejčová, Pavel Krejčí, издателство:Porta Balcanica, 2014, стр.135-144 2014
5 Добромир Григоров, Литературата като социален факт, Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70 годишнината на доц. Янко Бъчваров, редактор/и:Маргарита Младенова, Радост Железарова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.478-486 2013
6 Добромир Григоров, Динамика и диалектика. , Русия в отраженията на историята. Алманах Via Evrasia 1, редактор/и:доц. д-р Дарина Григорова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр.168-182 2012
7 Добромир Григоров, Естетическата ценност и идеята за литературната история у Ян Мукаржовски, Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес“, проведена на 21 октомври 2011 г. в София, редактор/и:Христина Дейкова, Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.198-207 2012
8 Добромир Григоров, Може ли литературната конкретизация да бъде исторична? (Роман Ингарден в прочита на Пражката школа) , ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. Том IІ. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. ФОЛКЛОР. , редактор/и:проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. д-р Калина Бахнева, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Маргарита Младенова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр.20-26 2012
9 Добромир Григоров, Литературната история между еволюцията и социологията. Роман Якобсон, Вилем Матезиус, Ян Мукаржовски (1920-1935)., Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури., редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова, В. Делева, Д. Денчева, Р. Камберова, А. Стаменова, М. Стефанов, издателство:Лектура, 2011, стр.455-461 2011
10 Dobromir Grigorov, Torso a tajemství Máchova díla a obrana literární vědy, Máchovské rezonance: IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura, редактор/и:Karel Piorecký, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, стр.161-173 2010
11 Dobromir Grigorov, Proč (a jak) si literární historiografie vyhledává portrét čtenáře, O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie, редактор/и:Kateřina Bláhová-Ondřej Sládek, издателство:Academia, 2007, стр.94-106 2007
12 Добромир Григоров, Мъчителният път на познанието (за актуализациите на литературната история), По пътя към познанието. Сборник в чест на петдесетгодишнината на доц. Владимир Пенчев., издателство:Стигмати, 2007, стр.136-157 2007
13 Dobromir Grigorov, Vidění a paměť v české poezii 40. let., Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Svazek 2, редактор/и:Vratislav Färber, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006 2006
14 Добромир Григоров, Паметта и възприятието като отговорности, Реторики на паметта, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2005, стр.62-69 2005
15 Добромир Григоров, За какво ни служи понятието "семантичен жест"?, Идентичности. Отражения. Игри, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.299-307 2004
16 Добромир Григоров, Как авторът иска да бъде четен: защо именно Витолд Гомбрович / Dlaczego właśnie Witold Gombrowicz lub jak autor chce być czitany?, Na tropach modernizmu i postmodernizmu, редактор/и:Магда Карабелова, 2004, стр.142-155 2004
17 Добромир Григоров, Норма и литературност, Четенето в епохата на медии, компютри и интернет, редактор/и:Огнян Ковачев, издателство:Фигура, 2003, стр.151-159, Ref 2003
18 Добромир Григоров, Видимият свят, в който живеем, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев, редактор/и:колектив, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2002, стр.458-470 2002
19 Dobromir Grigorov, Má žert krátké nohy, Zlatá šedesátá. Česká literatura v době tání, kolotání a … zklamání, редактор/и:Radka Denemarková, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, стр.158-164 2000