Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Добромир Григоров

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0002-1858-3246
Дисертация д-р
Добромир Григоров Григоров, Поетика и реторика в романите на Милан Кундера, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Величко Тодоров 1999
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Добромир Григоров Григоров, Нищо не се повтаря // Литературен вестник, год. 31, бр. 43, 7-13.12.2022, с. 6, 2022
2 Добромир Григоров Григоров, Мотивите на романа (Разследващата журналистика vs. Милан Кундера // Литературен вестник, год. 28, бр. 13, 3.4.-9.4.2019, с. 5-6, 2019
3 Добромир Григоров Григоров, "Между текста и контекста - говорят преводачите на кратки разкази" : дискусия, организирана от издателство СОНМ с преводачите на деветте сборника с разкази, публикувани в рамките на проекта на издателството "Разказът - един пренебрегнат жанр" / Тодорка Минева ... [и др.] ; модератор Дария Карапеткова // Литературен вестник, год. 26, бр.1, 11-17 ян. 2017, с. 9-11, Литературен вестник 2017
4 Добромир Григоров Григоров, Яни Милчаков на 60!? // Литературен вестник, год. 24, 2015, бр. 21 (3-9 юни 2015), с. 12-13, Литературен вестник 2015
5 Добромир Григоров, Поети и предателства // Култура 56, № 14, 13.4.2012, 6., 2012
6 Добромир Григоров, Радосвет Коларов в Музея на литературата // Литературен вестник ХХІ, № 26, 4-10.07.2012, 12, 2012
7 Добромир Григоров, Добрият преводач е самотник // Българи (Прага), 2010, брой 3-4, с. 34-37, 2010
8 Добромир Григоров, България - това звучи необходимо //Литературен вестник, 4-10.02.2009, 3,11, 2009
9 Добромир Григоров, Лесно ли е... да се чете Хашек [Литературоведът Никола Георгиев на 65 години]. // Култура, XLVI, 29 ноем. 2002, N 44, 11, 2002
10 Добромир Григоров, Идеалният читател и съвършената памет. // Литературен вестник, 2001, бр. 21, 30.05-5.06.2001, 2001
11 Добромир Григоров, Какво цитират романите на Милан Кундера. // Литературен вестник, ХI, 10 - 16 ян. 2001, N 1, 10-11, 2001
12 Добромир Григоров, Към сюжета на литературно-критическото раздвоение. // Литературен вестник, бр. 19, 19-25.5.1999, 8., 1999
13 Добромир Григоров Григоров, По повод другия живот // www.slovo.bg, slovo.bg 1999
14 Добромир Григоров, Сериозно за “Шегата” на Милан Кундера // Литературен вестник, бр. 11, 24-30.3.1999, 10-11, 1999
15 Добромир Григоров Григоров, Писах преди да се науча да чета … и четох след това … // Литературен вестник, бр. 5, 1-7.05.1995, с. 2, Литературен вестник 1995
16 Добромир Григоров Григоров, Послеслов. (Антология на българската поезия. Том 2 (От Вапацаров и Вутимски до 1989 година). София: Спаян, 1995, с. 212-213, Спаян 1995
17 Добромир Григоров, Романът “Дилетант” на Чавдар Мутафов. // Литературен вестник, 15-22.06.1993 г., 6, 1993
Монография
1 Добромир Григоров, Градината на литературната история. Приносът на Пражката школа за обновяването на литературната история, ISBN:ISBN 9789542811954, Сиела, София, Рецензирано 2012
2 Добромир Григоров, Милан Кундера и познанието на романа, ISBN:ISBN 9545291966, Colibri, София 2001
Научен проект
1 Добромир Григоров, „Светът от вчера“ – видян през катастрофата от 1939 година“ (Усещанията за застрашена Европа в културата и литературата на България, Украйна, Полша и Чехословакия)”, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:КП-06-Н60/2 от 16.11.2021 2021
2 Добромир Григоров, Видимиятсвят, в който живеем. Антология на Група 42 - манифести, поезия, Ръководител, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:80-10-78/15.4.2019 2019
3 Добромир Григоров, „Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст” - Втори етап, Член, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:80/10/80 от 19.04.2018 г. 2018
4 Добромир Григоров, Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст, Член, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:№ 80 / 10 / 199 от 24 април 2017 г. 2017
5 Добромир Григоров, Българският литературен пантеон и славянският свят в научното творчество на Борис Йоцов: реконструкция на идеите, Член, Министерство на образованието и науката 2017
6 Добромир Григоров, Тринадесети международни славистични четения 2016 "Мултикултурализъм и многоезичие", Ръководител, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:35/2016 2016
7 Добромир Григоров, Littera et Lingua 2015. Оптимизиране на електронната среда на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:109/2015 2015
8 Добромир Григоров, Уеб технологии в хуманитарното образование (Развиване на динамична електронна среда за Факултета по славянски филологии) , Член, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:103/2012 2012
9 Добромир Григоров, Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване на динамична електронна среда за Факултета по славянски филологии), Член, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:№113/15.04.2011 2011
10 Добромир Григоров, Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване на динамична електронна среда за Факултета по славянски филологии), Член, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:№072/07.04.2010 2010
11 Добромир Григоров, Проблеми на електронната публикация в славистиката и хуманитаристиката (академичното електронно списание), Член, Фонд “Научни изследвания” – СУ 2006
12 Добромир Григоров, Проблеми на електронната публикация в славистиката (Създаване на електронно списание Littera et Lingua), Член, Фонд “Научни изследвания” – СУ, Номер на договора:№44/3448 от 15.01.2003 г. 2003
13 Добромир Григоров, Bibliotheca Slavica, Член, UNESCO, Фондация "Отворено общество" 2002
Научно ръководство
1 Добромир Григоров, Културата на мълчанието в творчеството на Ирена Брежна, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александра Евгениева Генчева 2021
2 Добромир Григоров, Превод на откъс от романа „Nežádoucí svědek“ и представяне на преводачески решения, свързани с възникнали трудности, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Милушева 2020
3 Добромир Григоров, Човешкото тяло на роботите – „Р.У.Р“ (К. Чапек) и „Стоманените пещери“ (А. Азимов), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Ивайло Илиева 2020
4 Добромир Григоров, Литературната памет на исторически устроения човек. Прозата на Павел Виликовски, Ян Йоханидес и Душан Митана, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Велимира Николаева Божилова 2019
5 Добромир Григоров, Личната история на писмата на Иржи Восковец и Ян Верих в „Korespondence“ I, II, III, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йоана Папазова 2018
6 Добромир Григоров, Социалистическото минало в паметта за властта и цензурата. Литературни реконструкции в най-новата чешка проза (И. Доускова., И. Кратохвил, Т. Змешкал и М. Вивег), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Стоилова 2018
7 Добромир Григоров, „Твърдата земя“ на предметността. Ранната поезия на словашките конкретисти, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ирена Георгиева Димова 2017
8 Добромир Григоров, Жанровата генеалогия на романа в творчеството на Милош Урбан ("Седмоцърквие", "Сянката на катедралата" и "Езикът на Сантини"), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йолиана Костова Илиева 2017
9 Добромир Григоров, Театърът като „история на душата“. Драматургията на Арнощ Голдфлам от 80-те и 90-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ана Рускова Кацарова 2017
10 Добромир Григоров, Песенните текстове на Карел Гот и "Plastic People of the Universe" като социални феномени по времето на нормализацията в Чехословакия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александра Александрова 2016
11 Добромир Григоров, Прозата на Гейза Вамош между поетиката на експресионизма и естетиката на индивидуализма, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Наталия Павлова Атанасова 2016
12 Добромир Григоров, Човекът и светът, в който живеем (Ранната поезия на Мирослав Холуб и Йозеф Каинар), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ана Маринска 2015
13 Добромир Григоров, Автобиографичното писане между романа и дневника „Драсканици“ на Доминик Татарка и „Монтаук“ от Макс Фриш , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Хазан 2014
Превод на книга
1 Добромир Григоров, Мартин Данеш: Прекършените думи (роман, 275 стр.), ISBN:978-619-7500-38-7, Сонм, София 2022
2 Добромир Григоров, Иванка Шишева, Лубомир Мартинек: Масло в огъня (сборник разкази, 301 стр.), ISBN:978-619-7500-18-9, Сонм, София 2020
3 Добромир Григоров, Алена Морнщайнова: Хана (роман, 305 с.), ISBN:978-619-7500-11-0, Сонм, София, Рецензирано 2019
4 Добромир Григоров, Иржи Кратохвил: Бърненски разкази (сборник разкази, 406 с.), Сонм, София, Рецензирано 2016
5 Добромир Григоров, Якуба Каталпа: Немците. География на загубата (роман, 395 с.), Сонм, София 2015
6 Добромир Григоров, Томаш Змешкал: Любовно писмо, написано с клинопис (роман, 344 с.), Балкани, София 2013
7 Добромир Григоров, Михал Айваз: Другият град (роман, 170 с.), Стигмати, София, Рецензирано 2011
8 Добромир Григоров, Хана Андроникова: Звуците на слънчевия часовник (роман, 391 с.), ISBN:978-954-8021-78-4, СемаРШ, София 2006
9 Добромир Григоров, Даниела Ходрова: Какавидите (роман, 262 с.), Стигмати, София, Рецензирано 2005
10 Добромир Григоров, Даниела Ходрова: Тета (роман, 203 с.), Стигмати, София, Рецензирано 2002
Редактор на издание нереферирано
Добромир Григоров, Littera et Lingua, Редактор на издание нереферирано 2004
Редактор на издание реферирано
1 Добромир Григоров, Годишник на Софийския университет СУ "Св. Климент Охридски" / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, Редактор на издание реферирано 2016
2 Dobromir Grigorov, Bohemica litteraria, Редактор на издание реферирано 2012
3 Dobromir Grigorov, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii, Редактор на издание реферирано 2007
Статия в научно списание
1 Добромир Григоров, "Ти какво направи за Бохемия клуб"?, Homo bohemicus, брой:3-4, 2020, стр.:83-88, ISSN (print):1312-9252, Ref 2020
2 Добромир Григоров, Дикцията на меланхолията и поетиката на литературния романтизъм, Литературата, брой:24, 2020, стр.:275-280, ISSN (print):1313-1451, Ref 2020
3 Добромир Григоров, Средна Европа в телеологията на нейните граници, Литературата, брой:24, 2020, стр.:226-236, ISSN (print):1313-1451, Ref 2020
4 Dobromir Grigorov, Literární historie jako paměť čtenářské zkušenosti. K pojetí konkretizace u Romana Ingardena a Jana Mukařovského, Slovo a smysl, vol:16, issue:32, 2019, pages:176-183, ISSN (print):2336-6680, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2019), др. 2019
5 Добромир Григоров, Преводът - опит и отговорности, Панорама, том:ХХХІХ, брой:1, 2018, стр.:268-272, ISSN (print):1313-8464, Ref 2018
6 Добромир Григоров, Бохумил Храбал в литературния джубокс, Език и литература, брой:1-2, 2015, стр.:71-79, ISSN (print):0324-1270, Ref 2015
7 Добромир Григоров, Химическата метафора и "фокусите на механиката" (Карел Чапек и новият свят на лявото изкуство), Homo bohemicus, брой:3-4, 2015, ISSN (print):1312-9252, doi:21-31 2015
8 Dobromir Grigorov, Společenský život literární historie // Tvar, 2014, č. 16, s. 12-13, Tvar, брой:16, 2014, стр.:12-13, ISSN (print):0862-657X 2014
9 Добромир Григоров, Литературните кафенета на Прага между двете световни войни, Литературата, том:VІІІ, брой:14, 2014, стр.:220-235, ISSN (print):1313-1451, Ref 2014
10 Добромир Григоров, Диана К. Иванова, Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava, Univerzita Komenského, 2011, Съпоставително езикознание, том:ХХХVІІІ, брой:1, 2013, стр.:108-112, ISSN (print):0204-8701, Ref 2013
11 Добромир Григоров, Силата на думите и болката от спомена, Литературен клуб, 2013, ISSN (online):1313-4124 2013
12 Добромир Григоров, Kateřina Bláhová: České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914), Česká literatura, брой:1, 2011, стр.:101-104, ISSN (print):0009-0468, Ref 2011
13 Dobromir Grigorov, BÍLEK, Petr A. – BOLTON, Jonathan – GRIGOROV, Dobromir Grigorov et al.: Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Anketu připravili Petr Šámal, Jiří Trávníček., Česká literatura, том:58, брой:1, 2010, стр.:64-65, ISSN (print):0009-0468, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
14 Добромир Григоров, Синхрония и статика. Вилем Матезиус и Роман Якобсон (Прага, 1920), Славянски диалози, том:VІІ, брой:10-11, 2010, стр.:169-177, ISSN (print):1312-5346 2010
15 Добромир Григоров, Изгнанието след още двайсет години, Homo bohemicus, брой:1, 2009, стр.:4-6, ISSN (print):1312-9252 2009
16 Dobromir Grigorov, 1935. Roman Jakobson. Formalismus Forever. Proč?, Česká literatura, том:http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura, брой:2, 2008, стр.:91-104, ISSN (print):0009-0468, Ref 2008
17 Добромир Григоров, Интервю с [чешкия литературовед] Ладислав Матейка / Въпросите зададе Питър Стайнер, Литературна мисъл, 2008, стр.:186-194, Ref 2008
18 Добромир Григоров, Вацлав Хавел: Анатомия на гега, Homo bohemicus, брой:2-3, 2007, стр.:17-36 2007
19 Добромир Григоров, Изгнание и поетически език, Slavia, том:76, брой:2, 2007, стр.:143-150, ISSN (print):0037-6736, Ref 2007
20 Добромир Григоров, В памет на професор Ян Кошка, Българистика Bulgarica, брой:12, 2006, стр.:81-86, ISSN (print):1311-8544 2006
21 Добромир Григоров, Генеалогията на читателя („как и къде съществува литературният феномен), Език и литература, брой:1-2, 2006, стр.:219-224, ISSN (print):1312-9252, Ref 2006
22 Добромир Григоров, Изборът на литературния историк или какво остава след проф. Иван Павлов, Славянски диалози, брой:2-3, 2005, стр.:202-205, ISSN (print):1312-5346 2005
23 Добромир Григоров, Йозеф Кроутвор: Трудности със Средна Европа, Eзик и литература, том:LVIII, брой:1-2, 2005, стр.:49-74, Ref 2005
24 Добромир Григоров, Обективност и литературна история (бележка на съставителя), Homo bohemicus, брой:1-2, 2005, стр.:5-10, ISSN (print):1312-9252 2005
25 Добромир Григоров, Средна Европа: "защо сме такива", Littera et Lingua, брой:Пролет 2005, 2005, ISSN (online): ISSN 1312-6172, Ref 2005
26 Добромир Григоров, Средна Европа: "защо сме такива"?, Език и литература, брой:1-2, 2005, стр.:75-83, ISSN (print):0324-1270, Ref 2005
27 Добромир Григоров, Феликс Водичка 2004, Homo bohemicus, том:2005, брой:1-2, 2005, стр.:123-126, ISSN (print):1312-9252 2005
28 Добромир Григоров, Генеалогията в нейните противоречия, Homo bohemicus, брой:1, 2004, стр.:5-15, ISSN (print):1312-9252 2004
29 Добромир Григоров, Иржи Кудърнач: "Чешката в допир със структурализма", Homo bohemicus, брой:1, 2004, стр.:103-105, ISSN (print):1312-9252 2004
30 Добромир Григоров, Марек Некула: Пражкият структурализъм. Методологически предпоставки, Homo bohemicus, брой:1, 2004, стр.:103-105, ISSN (print):1312-9252 2004
31 Добромир Григоров, Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Проблеми на електронната публикация в славистиката (електронно списание Littera et Lingua ), Littera et Lingua, брой:1, 2004, ISSN (online):1312-6172, Ref 2004
32 Добромир Григоров, Антологията между "равносметката" и експеримента. По повод 70-годишнината на Димитър Стефанов, Homo bohemicus, брой:3, 2002, стр.:32-36, ISSN (print):1312-9252 2002
33 Добромир Григоров, Мартин Прохазка: Възроденият Осиан : Моделът на Макферсън и производството на историчност в културата на чеш. романтизъм, Литературна мисъл, том:XLVI, брой:1, 2002, Ref 2002
34 Добромир Григоров, Кой разказва романа (литературната памет на Даниела Ходрова), Homo bohemicus, брой:2-3, 2000, стр.:139-145, ISSN (print):1312-9252 2000
35 Добромир Григоров, Норма и литературност, Електронно списание LiterNet, брой:2, 2000, ISSN (online):1312-2282, Ref 2000
36 Добромир Григоров, Нормативната поетика и чешката литература от 60-те години : Тезисно за отношенията между норма и литературност, Български език и литература, брой:1, 2000, стр.:33-38 2000
37 Добромир Григоров, Това е текст за “Естествен роман” на Георги Господинов, Критика, том:І, брой:2-4, 2000, стр.:73-78 2000
38 Добромир Григоров, Национално, исторично и сюрреализъм, Homo bohemicus, том:VI, брой:1-2, 1999, стр.:110-113, ISSN (print):1312-9252 1999
39 Добромир Григоров, Зденек Урбан: Приносът на Фр. Л. Челаковски (1799 - 1852) за представянето на българската култура в Чехия и в света, Език и литература, том:L1, брой:1, 1996, стр.:22-28, Ref 1996
40 Добромир Григоров, С какво може да се запомни първият световен конгрес на бохемистите литературоведи?, Homo bohemicus, том:2, брой:3, 1995, стр.:13-16, ISSN (print):1312-9252 1995
41 Добромир Григоров, За съвременното чешко литературознание, Литературна мисъл, том:ХХХVIII, брой:2, 1994, стр.:3-5, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237, Ref 1994
Статия в поредица
1 Добромир Григоров, Литературният остров на украинския авангард, Алманах "Българска украинистика", том:Алманах "Българска украинистика" 8, брой:8, редактор/и:Райна Камберова, Владимир Колев, Павлина Мартинова-Иванова, 2019, стр.:106-109, ISSN (online):1314-572Х, Ref 2019
2 Dobromir Grigorov, Hodnoty "nevyužité tradice". (Poznámky k Literární historii Felixe Vodičky), Studia Moravica IV. Simposiana., том:Česká kultura a umění ve 20. století, редактор/и:Petr Komenda, издателство:Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, стр.:167-174, ISBN:80-244-1267-5, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
3 Добромир Григоров, Отложеното познание, Алманах Бохемия 97, том:Алманах Бохемия, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1997, стр.:111-119 1997
4 Добромир Григоров, "Татко Свòбода" и живата родова памет, Голяма чешка библиотека, том:Чехи в България - история и типология на една цивилизаторска роля, брой:ІІ, редактор/и:Величко Тодоров, Янко Бъчваров, издателство:Bohemia club, 1995, стр.:141-148, ISSN (print):ISSN C622-4245 1995
5 Добромир Григоров, Опит за колективен портрет на русенските чехи, Голяма чешка библиотека, том:Чехи в България - история и типология на една цивилизаторска роля, брой:І, редактор/и:Величко Тодоров, Янко Бъчваров, издателство:Bohemia club, 1995, стр.:83-93, ISSN (print):C622-4245, в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Добромир Григоров, Борис Йоцов, славянството и общуването на малките култури със света, Борис Йоцов. Съчинения. Том 3, Кн. 1. Славистични изследвания. Славянските литератури в България, редактор/и:Румяна Дамянова и кол., издателство:ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, 2022, стр.:9-14, ISBN:978-619-7372-50-2 2022
2 Добромир Григоров, Малкият народ като общочовешки проблем (Борис Йоцов чете Томаш Гарик Масарик), Литературата като съдба. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев, редактор/и:Иван Иванов, Надежда Стоянова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:286-297, ISBN:978-954-07-5582-3 2022
3 Добромир Григоров, Философията на историята и нейните морални аргументи. Борис Йоцов и Томаш Гарик Масарик, Завръщането на Борис Йоцов. Материали от Научния семинар, проведен на 8 юни 2022 г., редактор/и:Румяна Дамянова, издателство:ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, 2022, стр.:54-59, ISBN:978-619-7372-47-2 2022
4 Сабина Беляева, Добромир Григоров, Матвей Вълев, Речник на българската литература след Освобождението, редактор/и:Пенка Ватова, Елка Трайкова и кол., издателство:ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, 2018 2018
5 Добромир Григоров, Самоироничният скептик, Яни Милчаков - дипломация, социология, стихознание, редактор/и:Мая Горчева, издателство:За буквите, 2018, стр.:31-32, ISBN:978-619-185-344-1 2018
6 Добромир Григоров, История за гласове и отговорности, Парачовешкото: грация и гравитация. Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина, редактор/и:Мария Калинова, Дарин Тенев, Камелия Спасова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:337-344, ISBN:978-954--07-4268-7 2017
7 Добромир Григоров, Карел Чапек 1937: Болестта на човечеството като химическа метафора, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения 2016 София, 21-23 април 2016 г. Том 2, редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.:533-541, ISBN:978-619-00-0651-0, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
8 Dobromir Grigorov, Vnímám, tedy jsem. Fragmenty reality a celek světa v raných textech Bohumila Hrabala a Jiřího Koláře, Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi, редактор/и:Roman Kanda, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, стр.:60-68, ISBN:978-80-88069-18-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
9 Добромир Григоров, Романът като "социален работник", Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30.5. - 1.6.2013, редактор/и:Elena Krejčová, Pavel Krejčí, издателство:Porta Balcanica, 2014, стр.:135-144, ISBN:978-80-904846-7-2 2014
10 Добромир Григоров, Литературата като социален факт, Славянските езици отблизо. Сборник в чест на 70 годишнината на доц. Янко Бъчваров, редактор/и:Маргарита Младенова, Радост Железарова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:478-486, ISBN:978-954-07-3486-6 2013
11 Добромир Григоров, Естетическата ценност и идеята за литературната история у Ян Мукаржовски, Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес“, проведена на 21 октомври 2011 г. в София, редактор/и:Христина Дейкова, Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.:198-207, ISBN:978-954-326-183-3 2012
12 Добромир Григоров, Може ли литературната конкретизация да бъде исторична? (Роман Ингарден в прочита на Пражката школа) , ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. Том IІ. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. ФОЛКЛОР. , редактор/и:проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. д-р Калина Бахнева, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Маргарита Младенова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр.:20-26, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
13 Добромир Григоров, Литературната история между еволюцията и социологията. Роман Якобсон, Вилем Матезиус, Ян Мукаржовски (1920-1935)., Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури., редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова, В. Делева, Д. Денчева, Р. Камберова, А. Стаменова, М. Стефанов, издателство:Лектура, 2011, стр.:455-461, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
14 Dobromir Grigorov, Torso a tajemství Máchova díla a obrana literární vědy, Máchovské rezonance: IV. Kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura, редактор/и:Karel Piorecký, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, стр.:161-173, ISBN:978-80-85778-74-8 2010
15 Dobromir Grigorov, Marcel Černý, Několik slov úvodem / Встъпителни думи, Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България / Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození, редактор/и:Marcel Černý, Dobromir Grigorov, издателство:Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice, 2008, стр.:14-18, ISBN:978-80-254-3456-7, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
16 Добромир Григоров, Владимир Кршиж (Vladimír Kříž), Чуждестранна българистика през XX век Енциклопедичен справочник, редактор/и:Милтенова, Анисава Любенова (ред.), Гечева, Кръстина Минчева (ред.), Милчева-Николова, Снежана Йорданова (ред.), Георгиева-Чалъкова, Ива (ред.), Алексова, Василка Иванова, Анева, Събина Христова, издателство:Акад. изд. проф. М. Дринов, 2008, стр.:294-294, ISBN:978-954-322-290-2, Ref 2008
17 Добромир Григоров, 1935. Роман Якобсон. Формализъм завинаги. Защо?, Славяните и Европа, редактор/и:Маргарита Младенова, Елена Дараданова, издателство:Heron Press, 2007, стр.:56-64, ISBN:978-954-580-236-2 2007
18 Dobromir Grigorov, Proč (a jak) si literární historiografie vyhledává portrét čtenáře, O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie, редактор/и:Kateřina Bláhová-Ondřej Sládek, издателство:Academia, 2007, стр.:94-106, ISBN:978-80-200-1544-0, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
19 Dobromir Grigorov, Vidění a paměť v české poezii 40. let., Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Svazek 2, редактор/и:Vratislav Färber, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, стр.:33-39, ISBN:80-85778-52-1 2006
20 Добромир Григоров, Паметта и възприятието като отговорности, Реторики на паметта, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:62-69 2005
21 Добромир Григоров, За какво ни служи понятието "семантичен жест"?, Идентичности. Отражения. Игри, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:299-307, ISBN:954-07-1883-X 2004
22 Добромир Григоров, Как авторът иска да бъде четен: защо именно Витолд Гомбрович / Dlaczego właśnie Witold Gombrowicz lub jak autor chce być czitany?, По следите на модернизма и постмодернизма= Na tropach modernizmu i postmodernizmu = On the Trail of Modernism and Postmodernism: Литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие, редактор/и:Магда Карабелова, издателство:Изд. център Боян Пенев, 2004, стр.:154-167, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
23 Добромир Григоров, Националната идеология и литературните емблеми на 1939-а. Франтишек Халас, Ярослав Сайферт, СЛАВИСТИКАТА в началото на XXI век - традиции и очаквания: доклади от Шестите нац. славист. четения, 26-27 апр. 2002 г., СУ "Св. Климент Охридски", редактор/и:Величко Панайотов, Янко Бъчваров, издателство:Сема РШ, 2003, стр.:342-347, ISBN:954-8021-13-7, Ref 2003
24 Dobromir Grigorov, Má žert krátké nohy, Zlatá šedesátá. Česká literatura v době tání, kolotání a … zklamání, редактор/и:Radka Denemarková, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, стр.:158-164, ISBN:80-85778-27-0, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
25 Добромир Григоров, По повод другия живот, Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди, редактор/и:Боян Биолчев, Валери Стефанов, Николай Чернокожев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2000, стр.:154-161, ISBN:954-07-1456-7, Ref 2000
26 Добромир Григоров, "Познатата истина" за романа и нейната алтернатива Милан Кундера, Език, литература, идентичност, редактор/и:Боян Биолчев, Валери Стефанов, Благовест Златанов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1999, стр.:188-194, ISBN:954-07-1304-8 1999
27 Добромир Григоров, Милан Кундера в България?, Чехи в България и българи в Чехия : Етносоциални и културноантропологични модели, редактор/и:Кина Вачкова и кол., издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 1998, стр.:169-172, ISBN:954-577-048-1 1998
28 Добромир Григоров, Покръстването на първия чешки княз в старата чешка литература, Медиевистични ракурси, редактор/и:Емилия Гергова, издателство:Общество за изучаване на славянската старина, 1993, стр.:185-190, ISBN:954-8425-02-5 1993
Студия в научно списание
1 Добромир Григоров, Какво остава зад историята. Борис Йоцов и неговата философия на историята, Език и литература, брой:1-2, 2019, стр.:19-33, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref, др.(РИНЦ) 2019
2 Добромир Григоров, Кога са се срещнали Вилем Матезиус и Роман Якобсон, Littera et Lingua, том:8, брой:лято 2001, 2011, ISSN (online):1312‐6172 2011
3 Добромир Григоров, Еманципацията на литературната история, Литературата, том:4, брой:7, 2010, стр.:186-207, ISSN (print):2603-5340, Ref 2010
4 Добромир Григоров, Ще пишем наука или „доморасла” литературна история?, Български език и литература, брой:6, 2007, стр.:31-45, ISSN (online):1312-2282 2007
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Добромир Григоров, Литературата и дигиталната пропаст. Социалната прагматика на литературата. Милен Русков и Розмари де Мео, Литература и техника. Сборник с доклади от научната конференция, проведена в Софийския университет "Св. Климент охридски", 9-11 март 2018 г., редактор/и:Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:98-110, ISBN:978-954-07-4486-5 2018
2 Добромир Григоров, Динамика и диалектика. , Русия в отраженията на историята. Алманах Via Evrasia 1, редактор/и:доц. д-р Дарина Григорова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, стр.:168-182 2012
3 Добромир Григоров, Мъчителният път на познанието (за актуализациите на литературната история), По пътя към познанието. Сборник в чест на петдесетгодишнината на доц. Владимир Пенчев., издателство:Стигмати, 2007, стр.:136-157, ISBN:978-954-336-029-1 2007
4 Добромир Григоров, Видимият свят, в който живеем, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев, редактор/и:колектив, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2002, стр.:458-470 2002
5 Добромир Григоров, В търсене на познанието за Милан Кундера, Алманах Бохемия 98 - част първа, редактор/и:Величко Тодоров, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1997, стр.:48-74 1997
Съставителска дейност
1 Недка Капралова, Румяна Дамянова, Александър Кьосев, Андриана Спасова, Николай Желев, Светла Страшимирова, Радосвет Коларов, Христина Балабанова, Добромир Григоров, Мария Китанова, Борис Йоцов. Съчинения. Том 2, Кн. 1. Нова българска литература, ISBN:978-619-7372-48-9, ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, София 2022
2 Недка Капралова, Румяна Дамянова, Мария Китанова, Светла Страшимирова, Христина Балабанова, Андриана Спасова, Добромир Григоров, Радосвет Коларов, Александър Кьосев, Николай Желев, Борис Йоцов. Съчинения. Том 2, Кн. 2. Нова българска литература, ISBN:978-619-7372-49-6, ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, София 2022
3 Румяна Дамянова, Добромир Григоров, Недка Капралова, Мария Китанова, Светла Страшимирова, Христина Балабанова, Андриана Спасова, Радосвет Коларов, Александър Кьосев, Николай Желев, Борис Йоцов. Съчинения. Том 3, Кн. 1. Славистични изследвания. Славянските литератури в България, ISBN:978-619-7372-50-2, ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, София 2022
4 Недка Капралова, Румяна Дамянова, Андриана Спасова, Николай Желев, Мария Китанова, Светла Страшимирова, Христина Балабанова, Добромир Григоров, Радосвет Коларов, Александър Кьосев, Борис Йоцов. Съчинения. Том 3, Кн. 2. Славистични изследвания. България в славянските литератури, ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, София 2022
5 Недка Капралова, Румяна Дамянова, Андриана Спасова, Николай Желев, Светла Страшимирова, Александър Кьосев, Радосвет Коларов, Христина Балабанова, Добромир Григоров, Мария Китанова, Завръщането на Борис Йоцов. Материали от Научния семинар, проведен на 8 юни 2022 г., ISBN:978-619-7372-47-2, ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, София 2022
6 Величко Панайотов, Добромир Григоров, Диана Иванова, Славея Димитрова, Евгения Митева, Владимира Башир Гечова, Съвременната словакистика - координати и вектори. Сборник с доклади от Международната научна конференция по случай 30-годишнината на специалност „Словашка филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – София, 28.04.2021 г., ISSN (online):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2022
7 Румяна Дамянова, Добромир Григоров, Светла Страшимирова, Александър Кьосев, Мария Китанова, Недка Капралова, Радосвет Коларов, Христина Балабанова, Николай Желев, Андриана Спасова, Борис Йоцов. Биобиблиография. , ISBN:978-619-7372-17-5, Издателски център "Боян Пенев", София, Ref, Рецензирано 2018
8 Румяна Дамянова, Недка Капралова, Мария Китанова, Светла Страшимирова, Христина Балабанова, Андриана Спасова, Добромир Григоров, Радосвет Коларов, Александър Кьосев, Николай Желев, Борис Йоцов. Съчинения. Том 1. Литература на българското Възраждане, ISBN:978-619-7372-18-2, ИЦ "Боян Пенев" - Институт за литература - БАН, София 2018
9 Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 1, Лингвистика, ISBN:978-619-00-0646-6, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
10 Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, Мултикултурализъм и многоезичие : сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения - София, 21-23 април 2016 г. Т. 2, Антропология. Литературознание, ISBN:978-619-00-0651-0, Фабер, Велико Търново, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
11 Добромир Григоров, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения София, 21-23 април 2016 г. Том 1. Фабер: Търново, 2017 2017
12 Добромир Григоров, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения София, 21-23 април 2016 г. Том 2. Фабер: Търново, 2017 2017
13 Добромир Григоров, Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски, 2012 2012
14 Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, Славяните. Общество,религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, ISBN:978-954-07-3424-8, УИ "Св. Климент Охридски", София 2012
15 Добромир Григоров, Изгнанието и чужденците в литературата. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, 2009, № 1, 99 с. София: Стигмати 2009
16 Марцел Черни, Добромир Григоров, Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození : Sb. příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Praha 2008 / Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България, ISBN:978-80-254-3456-7, Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice, Praha, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
17 Христина Балабанова, Борис Минков, Добромир Григоров, Под знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Боян Ничев, ISBN:978-954-07-2545-1, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
18 Добромир Григоров, Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Боян Ничев. София: СУ „Св. Климент Охридски“, 2007, 495 с. 2007
19 Добромир Григоров, Литературната история и нейните конкретизации. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, Херон Прес, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
20 Добромир Григоров, Литературната история и нейните конкретизации. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, 2005, № 1-2, 130 с. София: Херон Прес, 2005 2005
21 Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Людмила Миндова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Ина Христова, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов., ISBN:954-07-2101-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София 2005
22 Добромир Григоров, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2005 2005
23 Добромир Григоров, Пражката школа: генеалогия, самопознание, полемики. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, Херон Прес, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
24 Добромир Григоров, Пражката школа: генеалогия, самопознание, полемики. Тематичен брой на сп. Homo bohemicus, 2004, № 1, 108 с. София: Херон Прес, 2004 2004
25 Добромир Григоров, Литература и критически практики : Сборник с докл. от студентска научна конференция в СУ Св. Климент Охридски. София: Академичен център за литература и култура. 2003 2003
26 Добромир Григоров, Литература и критически практики : Сборник с доклади от студентска научна конференция на СУ "Св. Климент Охридски" София : Акад. център за лит. и култура, 2003, ISBN:954-8549-06-9, Академичен център за литература и култура, София, Рецензирано 2003
27 Ани Бурова, Славея Димитрова, Добромир Григоров, Камен Рикев, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнина на професор Боян Биолчев., ISBN:954-07-1755-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2002
28 Сабина Беляева, Симеон Янев, Добромир Григоров, Антология на българската поезия. Том 2 (От Вапцаров и Вутимски до 1989 година). София: Спаян, 1995 1995
29 Добромир Григоров, Сабина Беляева: Идеи на текста и времето (сборник студии и статии). Перник: Кракра, 1994, ISBN:954-653-003-4, Кракра, Перник 1994
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Добромир Григоров, Как се съотнасят езиковата и културната преводимост (бележки върху поезията на Франтишек Халас и Иржи Коларж) 2022
2 Секционен доклад, Добромир Григоров, Малкият народ като общочовешки проблем (Борис Йоцов чете Томаш Гарик Масарик) 2022
3 Секционен доклад, Dobromir Grigorov, Přítomnost a básnická teleologie v raných textech Jiřího Koláře 2022
4 Секционен доклад, Добромир Григоров, Pojetí literárně historického faktu jako předpoklad k metodologickému obnovení literární historie (Vilém Mathesius a jeho Dějiny anglické literatury, 1910-1933) 2021
5 Секционен доклад, Добромир Григоров, Kollárova myšlenka slovanské vzájemnosti - přehodnocení jejího historického významu bulharskou univerzitní slavistikou v první polovině 20. stol. 2021
6 Секционен доклад, Добромир Григоров, Hlasy a stavební kameny. Metafory, kterými žije Ingardenova konkretizace 2019
7 Секционен доклад, Добромир Григоров, Идеи общественной мысли в научном наследии Бориса Йоцова 2018
8 Секционен доклад, Добромир Григоров, Социалният живот на утопията (Превръщането на идеята за литературната (славянска) взаимност в лява обществена утопия) 2018
9 Секционен доклад, Добромир Григоров, Как утопията се променя в реалност. Литературната взаимност на славянството и Чехословакия от 1948 година 2018
10 Секционен доклад, Добромир Григоров, Художествената литература в информационното общество – между симбиозата и проблематичната социализация 2018
11 Секционен доклад, Добромир Григоров, Степени на културна преводимост. Какво не успяваме да преведем? (върху български преводи на чешка и словашка литература след 1989 г.) 2017
12 Секционен доклад, Добромир Григоров, Техническите метафори на Светослав Минков и Чавдар Мутафов. Химията и механиката в "Автомати" и "Технически разкази" 2017
13 Секционен доклад, Добромир Григоров, Карел Чапек 1937. Болестта на човечеството като химическа метафора 2016
14 Секционен доклад, Добромир Григоров, Химическата метафора и "фокусите на механиката". Карел Чапек и утопиите на авангарда 2015
15 Секционен доклад, Добромир Григоров, „Очите вкусват небе / Езикът кафе / Горчиви и двете“. Поезията на Иржи Коларж между осезанието и видимото 2015
16 Секционен доклад, Dobromir Grigorov, Hranice fragmentované reality 2014
17 Секционен доклад, Добромир Григоров, Цената на литературно-историческата памет 2013
18 Секционен доклад, Добромир Григоров, Може ли литературната конкретизация да бъде исторична? (Роман Ингарден в прочита на Пражката школа) 2011
19 Секционен доклад, Добромир Григоров, Езикът на литературния превод 2011
20 Секционен доклад, Добромир Григоров, Защо Роман Якобсон никога не е цитирал Ян Мукаржовски? 2011
21 Секционен доклад, Добромир Григоров, Литературната история между еволюцията и социологията. Роман Якобсон, Вилем Матезиус, Ян Мукаржовски (1920-1935) 2010
22 Секционен доклад, Добромир Григоров, Torso a tajemství Máchova díla a obrana literární vědy 2010
23 Секционен доклад, Dobromir Grigorov, Literární dějiny a čtenář. A jak se jimi vyhnout pozitivismu? 2006
24 Секционен доклад, Добромир Григоров, 1935. Роман Якобсон. Формализъм завинаги. Защо? 2006
25 Секционен доклад, Добромир Григоров, Изгнание и поетически език 2005
26 Секционен доклад, Dobromir Grigorov, Hodnoty "nevyužité tradice" 2005
27 Секционен доклад, Dobromir Grigorov, Vidění a paměť v poezii 40. let 2005
28 Секционен доклад, Добромир Григоров, Генеалогия на читателя 2004
29 Секционен доклад, Добромир Григоров, “Сладкодумното” литературознание търси смисъла (1974, “Диви разкази”) 2004
30 Секционен доклад, Добромир Григоров, Защо именно Витолд Гомбрович (как авторът иска да бъде четен) 2002
31 Секционен доклад, Добромир Григоров, Националната идеология и литературните емблеми на 1939-та (Франтишек Халас, Ярослав Сайферт) 2002
32 Секционен доклад, Добромир Григоров, Норма и литературност 2000
33 Секционен доклад, Добромир Григоров, Кой разказва в романа (литературната памет на Даниела Ходрова) 2000
34 Секционен доклад, Добромир Григоров, За какво ни служи понятието "семантичен жест" 2000
35 Секционен доклад, Добромир Григоров, По повод другия живот (какво все още може да направи литературният историк) 1999
36 Секционен доклад, Dobromir Grigorov, Má žert krátké nohy? 1999
37 Секционен доклад, Добромир Григоров, "Познатата истина" за романа и нейната алтернатива Милан Кундера 1998
38 Секционен доклад, Добромир Григоров, Милан Кундера в конспект за семестриален изпит по френска литература на ХХ век? (трудностите на българския бохемист) 1996
39 Секционен доклад, Добромир Григоров, Милан Кундера в България? 1995
40 Секционен доклад, Добромир Григоров, Покръстването на първия чешки княз в старата чешка литература 1992