Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Димитър Григоров
Научен проект
1 Димитър Григоров, SUDigital, Член, 2009
2 Димитър Григоров, Описване, дигитализация, и анализ на документи за българската история, сръбската и югославската история от Архива на Сърбия, Архива на Белград и Военния архив на Сърбия, Член, 2009
3 Димитър Григоров, Преходът: гласове, образи, памет, Член, 2009
4 Димитър Григоров, ClioHres, Член, 2007
5 Димитър Григоров, ClioNet, Член, 2007
6 Димитър Григоров, Електронно историческо списание „Анамнеза”, Член, 2007
Статия в научно списание
1 Димитър Григоров, Христо Беров, Mирослав Jовановић и балканска сарадња два европска факултета, Годишњак за друштвену историју, брой:2-3, 2014, стр.:185-187, ISSN (print):0354-5318, Ref 2014
2 Д. Григоров, Антиюгославски карикатури в България (1948–1953) (Случаят „Стършел“), История, брой:4, 2009, стр.:70-82 2009
3 D. Grigorov, Could a Communist Leader Be a Godfather? , Bridging the Gaps: Sources, Methodology and approaches to Religion in History, 2008, стр.:211-254 2008
4 Д. Григоров, Баскет и бокс в Белград и Букурещ или малко историческа чалга, История, брой:3, 2008, стр.:93-103 2008
5 D. Grigorov, National and Communist Heroes in Modern and Contemporary Bulgarian History: Vasil Levski and Georgi Dimitrov, Religion and Power in Europe: Conflict and Convergence, 2007, стр.:297-334 2007
6 Д. Григоров, Бокс и баскет в Букурещ и Белград (Или малко историческа чалга), Анамнеза, брой:2, 2007, стр.:95-115 2007
7 Владимир Станев, Димитър Григоров, Спорът за Интегрална Югославия: от Триград за Черноморе през Македония. , Минало, брой:4, 2005, стр.:56-76, ISSN (print):1310-3415, PhD 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
Д. Григоров, „Рачунаjте на нас”: „Очерк” за Титовата щафета или Щафетата на младостта, Кюстендилски четения 2006. Етноси и съжителство в европейската история, 2009, стр.:205-245 2009
Учебно помагало
Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2013