Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Кристиян Янев

ORCID ID:0000-0003-3003-7544
Дипломна работа
Кристиян Янев, Интелектуалците в абсурдистката драматургия на Т. Ружевич, Сл. Мрожек и В. Хавел, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Ани Бурова 2016
Дисертация д-р
Кристиян Иванов Янев, Травмите в славянските пограничия, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Панайот Карагьозов 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Кристиян Янев, Войната е една голяма рана и няма как иначе да се разкаже за нея (разговор с Йенджей Моравецки). – Литературен вестник, бр. 3, 2023, с. 14., 2023
2 Кристиян Янев, Отправна точка в поезията на междувоенния авангард. - Литературен вестник, бр. 21, 2023, с. 12., 2023
3 Кристиян Янев, "Преселението" като роман за травматичната памет. – В: Литературен вестник, бр. 43, 2022, с. 6 (рецензия за "Преселението" на Боян Биолчев), 2022
4 Кристиян Янев, „Тадеуш Ружевич: българската мозайка". – В: Литературен вестник, бр. 34, 2021, с. 1 (уводен текст), 2021
5 Кристиян Янев, Библиография, намерена във вана. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 37., Фондация „Литературен вестник“ 2021
6 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Анкети. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
7 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Дискусии. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
8 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Интервюта. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
9 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Отзиви. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
10 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Рецензии. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
11 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Статии и студии. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
12 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Съобщения. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
13 Кристиян Янев, Българистиката под карантина – интервю с чуждестранни лектори. – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 11, 2020, с. 201-224., 2020
14 Кристиян Янев, Българската литература е позната в Полша дотолкова, доколкото има условия и действия за нейното популяризиране (разговор с д-р Войчех Галонзка). – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 12, 2020, с. 141-146., 2020
15 Кристиян Янев, Битката за българистиката е битка за удължаване на живота на нацията през езика и културата ѝ (разговор с проф. Людмил Димитров). – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 10, 2019, с. 193–201., 2019
16 Кристиян Янев, Надделяване на светлината. – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 6 (уводен редакторски текст)., 2019
17 Кристиян Янев, „Черните кучета“ на историята. – В: Литературен вестник, бр. 29, 2018, с. 4 (рецензия за "Черните кучета" на Иън Макюън), 2018
18 Кристиян Янев, Благодарение на литературата следите се запазват по-дълго. Но въпреки всичко – не прекалено дълго. (Разговор с Жером Ферари). – Литературен вестник, бр. 12, 2018, с. 3., 2018
19 Кристиян Янев, Важно е историята да дава материали за изграждане на собствената идентичност (разговор с Влоджимеж Сулея). – Литературен вестник, бр. 15, 2018, с. 5., 2018
20 Кристиян Янев, Дали можем да създадем култура на солидарността (разговор с Кшищоф Чижевски). – В: Литературен вестник, бр. 16, 2018, с. 6–7., 2018
21 Кристиян Янев, Лекционен цикъл „Покрайнините – в историята, литературата и традициите на поляците“ на проф. Ян Малицки. – В: Сп. Филологически форум, бр. 7, 2018, с. 192–194 (отзив), 2018
22 Кристиян Янев, Литературата не е само абстракция (разговор с холандския българист Ян Паул Хинрихс). – В: Литературен вестник, бр. 18, 2018, с. 6–7. , 2018
23 Кристиян Янев, Минало, бъдеще, днес. – В: Литературен вестник, бр. 32, 2018, с. 3 (рецензия за "Смъртта на речния водач" на Ричард Фланаган), 2018
24 Кристиян Янев, Отправна точка. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 5 (уводен редакторски текст)., 2018
25 Кристиян Янев, Свидетелство за история и поезия. – В: Литературен вестник, бр. 18, 2018, с. 5 (рецензия за "Свидетелство за поезия. Шест лекции относно недъзите на нашия век" на Чеслав Милош), 2018
26 Кристиян Янев, След „Творки“ вече не се пише така. – В: Литературен вестник, бр. 12, 2018, с. 4–5 (рецензия за "Психиатрична болница Творки" на Марек Биенчик), 2018
27 Кристиян Янев, „Бъчърс Кросинг“ – модерният антиуестърн на Джон Уилямс. – В: Литературен вестник, бр. 6, 2017, с. 7 (рецензия), 2017
28 Кристиян Янев, „Ножчето на професора“ – травмата и паметта в поезията на Тадеуш Ружевич. – В: Литературен вестник, бр. 22, 2017, с. 5 (рецензия), 2017
29 Александра Александрова, Кристиян Янев, Вишеградски литературни срещи. – В: Литературен вестник, бр. 42, 2017, с. 3 (отзив). , 2017
30 Кристиян Янев, Медиевистиката в XXI в. (разговор с проф. Дариуш Рот) – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 6, 2017 г., с. 179–186, 2017
31 Кристиян Янев, Мечтата за Хиперборея. – В: Литературен вестник, бр. 15, 2017, с. 4–5 (рецензия за "При хиперборейците" на Милош Църнянски), 2017
32 Кристиян Янев, Четири дълги разказа за паметта и носталгията. – В: Литературен вестник, бр. 28, 2017, с. 5 (рецензия за "Емигрантите" на В. Г. Зебалд), 2017
33 Кристиян Янев, За преоткриването на един роман. – В: Литературен вестник, бр. 1, 2016, с. 3 (рецензя за "Стонър" на Джон Уилямс), 2016
34 Кристиян Янев, Още едно лице на Кортасар. – В: Литературен вестник, бр. 4, 2016, с. 5 (рецензия за "Литературни лекции" на Хулио Кортасар), 2016
35 Кристиян Янев, Трудният път към спомените и забравата. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2016, с. 7 (рецензия за "Тесният път към далечния север" на Ричард Фланаган), 2016
36 Кристиян Янев, Петдесет и трети семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. – В: сп. Филологически форум, бр. 2, 2015, с. 226–227 (отзив), 2015
37 Кристиян Янев, Полонистични събития през март. – В: сп. Филологически форум, бр. 1, 2015, с. 181–182 (отзив), 2015
38 Кристиян Янев, Романът и животът на въображението. – В: Литературен вестник, бр. 28, 2015, с. 3 (рецензия за "Обладаване" на А.С. Байът), 2015
39 Кристиян Янев, Светилата. – В: Литературен вестник, бр. 21, 2015, с. 3 (рецензия за "Светилата" на Елинор Катън), 2015
40 Кристиян Янев, Смисълът на света във фрагментите на един вечен диалог. – В: Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 4 (рецензия за "Скъпа госпожо Шуберт…" на Ева Липса), 2015
Научен проект
1 Кристиян Янев, Славянска филология: създаване на алумни клуб и изследване на професионалната реализация на завършилите в периода 2017–2022 г., Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-207 / 22.5.2023 г. 2023
2 Кристиян Янев, Международна конференция Петнадесети славистични четения на тема "Полемики и избори", Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-81/10.05.2022 2022
3 Кристиян Янев, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-56/22.03.2021 2021
4 Кристиян Янев, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-131/23.04.2020 2020
5 Кристиян Янев, „Словото и неговите образи: дебюти на млади изследователи. Списание „Филологически форум“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-122 / 15.04.2019 г. 2019
6 Кристиян Янев, Превод и рецепция: славянските литератури в България и българската литература в съответните страни (2016-2019), Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-184 / 16.04.2019 г. 2019
7 Кристиян Янев, Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература, Член, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП - 06 - Н40 / 7 от 10.12.2019 г 2019
8 Кристиян Янев, Дисциплината "История на славянските литератури" в контекста на съвременното академично филологическо образование, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-76 / 19. 04. 2018 2018
9 Кристиян Янев, Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“ и Библиотека „Международен филологически форум“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-127 /25.04.2018 г. 2018
10 Кристиян Янев, Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-137 / 25.04.2018 г. 2018
11 Кристиян Янев, Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-76 / 20.04.2017 г. 2017
12 Кристиян Янев, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици от 1990 насам, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-161 / 21.04.2017 2017
Превод на статия
1 Кристиян Янев, Войчех Лигенза. Из „Свят, труден за разбиране. За поезията на Вислава Шимборска“. – В: Литературен вестник, бр. 25, 2023, с. 16., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
2 Кристиян Янев, Йенджей Моравецки. Империята 2 (из "Киша. Пейзаж след Империята"). – В: Литературен вестник, бр. 3, 2023, с. 15., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, International 2023
3 Кристиян Янев, Йоанна Громек-Илг. Из „Портрет по памет“. – В: Литературен вестник, бр. 28, 2023, с. 15., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
4 Кристиян Янев, Магдалена Шнеджевска. „Млекарката“. – В: Литературен вестник, бр. 26, 2023, с. 16., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
5 Кристиян Янев, Павел Прухняк. Маршрутът на стихотворението (по пътя на „Поема за град Люблин“). – В: Литературен вестник, бр. 24, 2023, с. 6-7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
6 Кристиян Янев, Павел Прухняк. Спрямо смъртта – за „балада от другата страна“ на Юзеф Чехович. – В: Литературен вестник, бр. 24, 2023, с. 10-11., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
7 Кристиян Янев, Паулина Малохлеб. Светът след приказката е сивосин, или Шимборска след войната. – В: Литературен вестник, бр. 27, 2023, с. 15., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
8 Кристиян Янев, Алина Витковска. Диво - красиво - опасно, или Украйна на романтиците. – В: Литературен вестник, бр. 41, 2022, с. 24-25., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
9 Кристиян Янев, Богуслав Допарт. Романтическият профетизъм и мистицизъм. – В: Литературен вестник, бр. 41, 2022, с. 16-17., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
10 Кристиян Янев, Агнешка Тамбор. "Защото по принцип не понасям тези филми". – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 36., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
11 Кристиян Янев, Войчех Галонзка. Из послеслова към полското издание на "Чифликът край границата". – В: Литературен вестник, бр. 39, 2021, с. 7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София 2021
12 Кристиян Янев, Елжбета Скибинска, Яцек Жешотник. Лем и преводачите. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 28., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
13 Кристиян Янев, Станислав Береш. Лем: метеор или звезда? – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 3-6., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
14 Кристиян Янев, Ян Блонски. Шансовете на научната фантастика. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 11-12., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
15 Кристиян Янев, Войчех Галонзка. През златните прахоляци. – В: Литературен вестник, бр. 8, 2020, с. 11. , ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
16 Кристиян Янев, Малгожата Вуйчик-Дудек. Животните и Холокостът в съвременни полски текстове за млади читатели. – В: Дзяло, бр. XVII, 2020., ISSN (print):, ISSN (online): 2020
17 Кристиян Янев, Мариуш Шчигел. Какво скри от поляците бюфетчикът от Борувкова хора. – В: Литературен вестник, бр. 37, 2020, с. 36., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
18 Кристиян Янев, Пшемислав Чаплински. Определяне на центъра. - Литературен вестник, бр. 37, 2020, с. 9, 11., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
19 Кристиян Янев, Ришард Ваксмунд. От литературата „на ухото“ до литературата „на окото“ и обратно. – В: Литературен вестник, бр. 21, 2020, с. 14–15., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
20 Кристиян Янев, Хенрик Сенкевич. За историческия роман [с бележка за автора]. - В: Славянски диалози, кн. 25, 2020, с. 76-93., ISSN (print):, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Рецензирано 2020
21 Кристиян Янев, Юстина Ковалска-Ледер. „Незнанието е по-ужасяващо“ – за детската литература за Холокоста. – В: Литературен вестник, бр. 21, 2020, с. 19–21., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
22 Кристиян Янев, Ян Блонски. Бедните поляци гледат гетото. – В: Дзяло, бр. XVII, 2020., ISSN (print):, ISSN (online): 2020
23 Кристиян Янев, Ярослав Рубаха. Информационно-пропагандната дейност на Бюрото по печата към Върховния национален комитет в София (1915–1918). – В: Извоюваната независимост – полски и български перспективи. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 19–37., ISSN (print):, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
24 Кристиян Янев, Бруно Яшенски. Манифест на футуристичната поезия. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 239–243., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
25 Кристиян Янев, Влоджимеж Сулея. Най-ужасяващата война… – В: Сп. История, кн. 4, 2019, с. 399– 400., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
26 Кристиян Янев, Войчех Броварни. Дилеми на полската литература след 1989 г. (1989 г. – прелом или продължение?, Варвари срещу класицисти?). – В: Литературен вестник, бр. 30, 2019, с. 4–5., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
27 Кристиян Янев, Густав Херлинг-Груджински. Легенда за покаяния отшелник. – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 21., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
28 Кристиян Янев, Йоанна Токарска-Бакир. Густав Херлинг-Груджински и легендата за кръвта, или дали съществува задължение да бъдеш еврейски писател. – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 32–34., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
29 Кристиян Янев, Мариля Хопфингер. Плурализъм и демокрация. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2019, с. 12–13., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
30 Кристиян Янев, Милош – свят (запис на фрагменти от панела в рамките на втория литературен фестивал „Чеслав Милош“, проведен на 13 май 2011 г. в Краков). – В: Литературен вестник, бр. 41, 2019, с. 28–29., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
31 Кристиян Янев, Пшемислав Чаплински. Раздвижената карта (географско-културното въображение на полската литература на прелома между XX и XXI в.). – В: Литературен вестник, бр. 30, 2019, с. 6–7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
32 Кристиян Янев, Рафал Хабелски. Полската преса и полско-германските отношения преди избухването на Втората световна война. – В: Сп. История, кн. 4, 2019, с. 401–411., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
33 Кристиян Янев, Списание „Скамандър“. Уводни думи. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 73–76., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
34 Кристиян Янев, Тадеуш Пайпер. Метафора на съвременността. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 293–302., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
35 Кристиян Янев, Тадеуш Пайпер. Отправна точка. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 283–287., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
36 Кристиян Янев, Титус Чижевски. За делогизирането на поезията. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 259–262., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
37 Кристиян Янев, Титус Чижевски. От концепцията за природата – до самата природа. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 274–275., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
38 Кристиян Янев, Херлинг Груджински и критиците (фрагменти от текстове на Бъртранд Ръсел, Юзеф Лободовски, Барбара Скарга, Константи Йеленски, Марта Вика). – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 39–40. , ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
39 Кристиян Янев, Бруно Яшенски. Манифест по въпроса за футуристичната поезия. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 46., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
40 Кристиян Янев, Влоджимеж Сулея. 100 години независима Полша. Уводни думи. – В: Сп. История, кн. 5, 2018, стр. 503–504., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
41 Кристиян Янев, Група „Скамандър“. Не предлагаме програма… – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
42 Кристиян Янев, Йежи Яжембски. Актуалността на междувоенния период? – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 3–5., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
43 Кристиян Янев, Катажина Вишинска. Наследниците на Пан Когито. – В: Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 23–24., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
44 Кристиян Янев, Магдалена Ренуф. Шарлот Корде – идеалът на добродетелната отмъстителка. – В: Литературен вестник, 27. 34, 2018, с. 35–36., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
45 Кристиян Янев, Марек Корнат. България и полската външна политика (1918–1939). Геополитика и дипломация. – В: сп. История, кн. 6, 2018, с. 587–604., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
46 Кристиян Янев, Стефан Грабински. Сивата стая. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 18–19., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
47 Кристиян Янев, Арико Като. Картината като немълчаща поезия. Бруно Шулц и женските крака или две естетически антитези. – В: Литературен вестник, бр. 38, 2017, с. 17., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
48 Кристиян Янев, Бранислава Стоянович. Кехлибарени асоциации или шулцоиди на Балканите. – В: Литературен вестник, бр. 38, 2017, с. 18–19., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
49 Кристиян Янев, Стефан Грабински: Любовницата на Шамота. – В: Литературен вестник, бр. 13, 2017, с. 12–13., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
50 Кристиян Янев, Стефан Заберовски: Защо Конрад напуска Полша? – В: Литературен вестник, бр. 18, 2017, с. 10–11., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
Редактор на сборник
1 Кристиян Янев, "(Старо)българистиката ли?". Библиотека "Международен филологически форум", т. 8, Редактор на сборник 2020
2 Кристиян Янев, "Славистиката: полета на преводимост". Библиотека "Международен филологически форум", т. 7, Редактор на сборник 2020
3 Кристиян Янев, "Езикови картини, типологии, трансформации". Библиотека "Международен филологически форум", т. 5, Редактор на сборник 2018
Статия в научно списание
1 Кристиян Янев, „Картотека“ на Тадеуш Ружевич – политическа равносметка на едно загубено поколение. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2021, с. 11-12., Литературен вестник, брой:34, 2021, стр.:11-12, ISSN (print):1310 – 9561 2021
2 Кристиян Янев, „Небесният чергар“ на полската поезия на български език, Литературен вестник, брой:17, 2021, стр.:5-5, ISSN (print):1310 – 9561 2021
3 Кристиян Янев, Във времето на дебатите („Бедните поляци гледат гетото“ и формирането на нов поглед към близкото минало), Дзяло, брой:17, 2020, ISSN (online):1314-9067, др. 2020
4 Кристиян Янев, The Memory of the “Revival Process” in the Newest Bulgarian Novel (2011–2017), Poznańskie Studia Slawistyczne, vol:16, 2019, pages:281-292, ISSN (print):2084-3011 , ISSN (online):2450-2731, doi:https://doi.org/10.14746/pss.2019.16.17, Ref, SCOPUS, SJR (0.139 - 2022), др., International 2019
5 Ани Бурова, Славея Димитрова, Борис Илиев, Владимир Колев, Кристиян Янев, Модели на преподаване на сравнителни литературни дисциплини в актуалния академичен контекст., Colloquia Comparativa Litterarum, брой:Vol 5, № 1 (2019), 2019, стр.:97-107, ISSN (online):2367-7716, (CEEOL, ЕRIH PLUS, Нац. реф. списък НАЦИД), PhD, MSc 2019
6 Кристиян Янев, В търсене на „уникална“ романова форма (Наблюдения върху „Уникат“ на Милорад Павич), Филологически форум, брой:1 (7), 2018, стр.:87-94, ISSN (online):2534-9473, др. 2018
7 Кристиян Янев, Вина и отговорност (полско-еврейските отношения в есетата на Хенрик Гринберг, Ян Блонски и Йежи Йедлицки), Литературна мисъл, том:LXI, брой:2, 2018, стр.:44-52, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237, др. 2018
8 Кристиян Янев, Болеслав Лешмян – забравеният модернист, Литературен вестник, брой:36, 2017, стр.:4-5, ISSN (print):1310 – 9561 2017
9 Кристиян Янев, За рецепцията на Достоевски и полифоничността при превода (за „Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy” Fiodora Dostojewskiego” от Магдалена Питлак). , Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.:278-280, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, др. 2017
10 Кристиян Янев, Танцът на интелектуалеца с тоталитарната власт, Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.:108-113, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, др. 2017
11 Кристиян Янев, Металитературни стратегии в романа-гротеска „Сърцето в картонената кутия“ на Константин Константинов и Светослав Минков, Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, брой:3-4, 2016, ISSN (online):1312-6172, др. 2016
12 Кристиян Янев, Пренареждане на постмодерния свят (Рецензия на книгата на Ани Бурова "Литературата и фрагментаризираният свят"), Филологически форум, брой:1 (3), 2016, стр.:170-179, ISSN (online):2534-9473, др. 2016
13 Кристиян Янев, Абсурдният интелектуалец в драмите на Мрожек и Ружевич, Филологически форум, брой:1 (1), 2015, стр.:118-124, ISSN (print):2367-8119, др. 2015
14 Кристиян Янев, Модерната идилия на Петко Тодоров (наблюдения върху „В Гетсиманската градина“) , Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, брой:1-2, 2015, ISSN (online):1312-6172, др. 2015
15 Кристиян Янев, Житие и сага: създаване на памет, Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, брой:3-4, 2013, ISSN (online):1312-6172, др. 2013
Статия в поредица
1 Кристиян Янев, „Bułgarskie obsesje Różewiczem” (o recepcji twórczości Tadeusza Różewicza w Bułgarii), Biblioteka Pana Cogito, vol:Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej, editor/s:Justyna Pyzia, Józef M. Ruszar, Publisher:Instytut Literatury, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019, pages:93-104, ISBN:978-83-66359-07-9, International 2019
2 Кристиян Янев, Модели на полската „поезия след Аушвиц“ – травмата в творчеството на Тадеуш Ружевич и Чеслав Милош, Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:103, редактор/и:Маргарет Димитрова, Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ростислав Станков, Надя Радованова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:212-225, ISSN (print):1314-9989, др. 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Кристиян Янев, Trauma historyczna w powieści "Noc żywych Żydów" Igora Ostachowicza – między estetyką grozy a kampem, Proza polska przełomu XX i XXI wieku, editor/s:Dariusz Kulesza, Publisher:Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2023, pages:143-158, ISBN:978-83-7431-754-2, doi:10.15290/PPP.XX.XXI.2022.08, International 2023
2 Кристиян Янев, Маргрета Григорова, Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“ в рецепционен контекст, Литературните поредици - конструиране и деконструиране на канона, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:110-120, ISBN:978-954-07-5355-3 2021
3 Кристиян Янев, Антологията „Когато ми отнеха името“ и травмата от „възродителния процес“ в литературата на мюсюлманските общности, Литературните поредици - конструиране и деконструиране на канона, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:162-169, ISBN:978-954-07-5355-3 2021
4 Кристиян Янев, „Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията, Литературната периферия: памет и употреби, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:193-200, ISBN:978-954-07-5115-3 2020
5 Кристиян Янев, Неправедни праведници: наблюдения върху полския дискурс за спасяването на евреите през Втората световна война във филма „В мрака“ (2011), Verba Iuvenium - Словото на младите, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2020, стр.:330-342, ISSN (print):2682-9460, др. 2020
6 Кристиян Янев, Историческата травма и литературата на ужаса (Наблюдения върху "Нощта на живите евреи" на Игор Остахович), Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, редактор/и:Владимир Колев, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Цветанка Аврамова, Лилия Желева, Биляна Васич, Надя Радованова, Елена Дараданова, Росица Стефчева, Боряна Цветкова, Диана К. Иванова, Диляна Денчева, Емилия Македонска, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:58-65, ISBN:978-954-07-4893-1, др., в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
7 Кристиян Янев, Травмата от Йедвабне в драмата "Нашият клас" на Тадеуш Слободжанек, Verba Iuvenium - Словото на младите, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2019, стр.:337-347, ISSN (print):2682-9460, др. 2019
8 Кристиян Янев, В главната роля Фердинанд Ванйек (Наблюдения върху "Аудиенция" и "Протест" на Вацлав Хавел), Словото - идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2018, стр.:344-351, ISBN:978-619-202-342-3, др. 2018
9 Кристиян Янев, "Емигранти" на Славомир Мрожек и невъзможната емиграция на интелектуалеца, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения , редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.:229-236, ISBN:978-619-00-0651-0, др. 2017
10 Кристиян Янев, "Социалистическият абсурдизъм" в драмата "Сако от велур" на Станислав Стратиев, Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2017, стр.:333-340, ISBN:978-619-202-232-7, др. 2017
11 Кристиян Янев, Безсилието на интелектуалеца в „Largo desolato“ на В. Хавел, „Надмощие и приспособяване" (Сборник доклади от Международната научна конференция на ФСлФ), редактор/и:Надежда Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева, 2017, стр.:195-201, ISBN:978-619-7433-07-4, др. 2017
12 Кристиян Янев, Модерната идилия на Петко Тодоров (Наблюдения върху "В Гетсиманската градина"), Словото - традиции и модерност. Сборник с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2016, стр.:230-238, ISBN:978-619-202-137-5, др. 2016
Студия в научно списание
Кристиян Янев, Възвърнатата памет за Холокоста. Полската литература (1939–1989) и Холокостът - опит за литературноисторическа реконструкция, Филологически форум, брой:1 (13), 2021, стр.:108-126, ISSN (print):2367-8119, ISSN (online):2534-9473 , др. 2021
Студия в поредица
Кристиян Янев, Балканите в периода между 1925 и 1932 г. през погледа на полската дипломация, Известия на държавните архиви, брой:106, издателство:Държавна агенция „ Архиви”, 2013, стр.:195-258, ISSN (print):0323-9780, др. 2013
Съставителска дейност
1 Кристиян Янев, Венеса Начева, сп. "Филологически форум", бр. 17 (Литература на кръстопът?), София, Рецензирано 2023
2 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Юзеф Чехович - „инициал в светкавица“. - Литературен вестник, бр. 24, 2023., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
3 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Мария Конопницка и гласовете на емпатията. - Литературен вестник, бр. 20, 2022., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
4 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Полските романтици. - Литературен вестник, бр. 41, 2022., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
5 Кристиян Янев, Маргрета Григорова, Тадеуш Ружевич: българската мозайка. - Литературен вестник, бр. 34, 2021., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2021
6 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Фантастичният Лем. - Литературен вестник, бр. 30, 2021., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
7 Маргрета Григорова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Светла Кьосева, Кристиян Янев, Вишеградските литератури. - Литературен вестник, бр. 37, 2020., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
8 Маргрета Григорова, Албена Варсано, Кристиян Янев, Полската литература за деца и юноши. - Литературен вестник, бр. 21, 2020., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
9 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, „Самотният търсач на абсолюта Густав Херлинг-Груджински“. - Литературен вестник, бр. 19, 2019., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
10 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, 1989 година в огледалото на полската литература. - Литературен вестник, бр. 30, 2019., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
11 Елена Дараданова, Владимир Колев, Цветанка Аврамова, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Росица Стефчева, Лидия Желева, Диляна Денчева, Дияна Иванова, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури.Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. II том: Литературознание, Културология, Антропология, Фолклористика., ISBN:978-954-07-4893-1; 978-954-07-4894-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2019
12 Аглая Маврова, Теодора Цанкова, Кристиян Янев, „Езикови картини, типологии, трансформации“, Библиотека „Международен филологически форум“, т. 5, ISSN (online):978-619-7433-20-3, ISBN:978-619-7433-20-3 2018
13 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Полската литература между двете световни войни. - Литературен вестник, бр. 34, 2018 г., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
14 Кристиян Янев, Сп. “Филологически форум”, брой 7 (Славистичен калейдоскоп), ISSN (online):, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Кристиян Янев, Маргиналният Друг в постсъветското пространство (Наблюдения върху полския литературен репортаж за Изтока) 2023
2 Секционен доклад, Кристиян Янев, Преходът като травма в романите „Разруха“ на Владимир Зарев и „Послепис“ на Христо Карастоянов 2023
3 Секционен доклад, Кристиян Янев, "Последните поети" и "новите варвари": типология на процесита в българската и полската поезия от края на XX век. 2023
4 Секционен доклад, Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Najnowsza bułgarska inscenizacja "Dziadów" Mickiewicza i rok romantyzmu polskiego w Bułgarii 2022
5 Секционен доклад, Кристиян Янев, Травмата от голямата промяна: полската и българската литература и преходът след 1989 г. 2022
6 Секционен доклад, Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Numery polonistyczne bułgarskiej „Gazety Literackiej” jako czynnik recepcji. Twórcy i modele tematyczne po r. 1989 2021
7 Секционен доклад, Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“ 2020
8 Секционен доклад, Кристиян Янев, Антологията „Когато ми отнеха името“ и травмата от Възродителния процес в литературата на мюсюлманските общности 2020
9 Секционен доклад, Кристиян Янев, Две вариации на темата за полско-еврейските отношения (наблюдения върху Pokłosie и Ida) 2019
10 Секционен доклад, Кристиян Янев, Неправедни праведници: наблюдения върху полския дискурс за спасяването на евреи през Втората световна война във филма „В мрака“ (2011) 2019
11 Секционен доклад, Кристиян Янев, Вина и отговорност (полско-еврейските отношения в есетата на Хенрик Гринберг, Ян Блонски и Йежи Йедлицки) 2019
12 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията 2019
13 Секционен доклад, Кристиян Янев, Травмата от Йедвабне в драмата „Нашият клас“ на Тадеуш Слододжанек 2018
14 Секционен доклад, Кристиян Янев, Литературата на ужаса пред лицето на историческата травма 2018
15 Секционен доклад, Кристиян Янев, Балканските пограничия и последиците от Версайската мирна конференция през погледа на полската дипломация в периода 1925 – 1932 г. 2018
16 Секционен доклад, Кристиян Янев, Ewolucja tematu traumy w ostatnich poematach T. Różewicza a jego recepcja w Bułgarii 2018
17 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Страхът от съседите" (Съвременната полска литература и травмата от Йедвабне) 2018
18 Секционен доклад, Кристиян Янев, В главната роля Фердинанд Ванйек (наблюдения върху „Аудиенция“ и „Протест“ на В. Хавел) 2017
19 Секционен доклад, Кристиян Янев, Безсилието на интелектуалеца в „Largo desolato“ на В. Хавел 2017
20 Секционен доклад, Кристиян Янев, В търсене на „уникална“ романова форма (Наблюдения върху „Уникат“ на Милорад Павич) 2016
21 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Социалистическият абсурдизъм“ в драмата „Сако от велур“ на Станислав Стратиев“ 2016
22 Секционен доклад, Кристиян Янев, "Емигранти" на Сл. Мрожек и невъзможната емиграция на интелектуалеца“ 2016
23 Секционен доклад, Кристиян Янев, Металитературни стратегии в романа на Св. Минков и К. Константинов "Сърцето в картонената кутия“ 2015
24 Секционен доклад, Кристиян Янев, Модерната идилия на Петко Тодоров (наблюдения върху „В Гетсиманската градина“) 2015
25 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Абсурдният интелектуалец“ в драмите на Мрожек и Ружевич 2014
26 Секционен доклад, Кристиян Янев, Житие и сага: създаване на памет 2013
Участие в редколегия
Кристиян Янев, Филологически форум, Участие в редколегия 2016