Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Кристиян Янев

Author ID (SCOPUS):58158077400

Researcher ID (Web of Science):JQJ-6667-2023

ORCID ID:0000-0003-3003-7544
Дипломна работа
Кристиян Янев, Интелектуалците в абсурдистката драматургия на Т. Ружевич, Сл. Мрожек и В. Хавел, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Ани Бурова 2016
Дисертация д-р
Кристиян Иванов Янев, Травмите в славянските пограничия, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Панайот Карагьозов 2022
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Кристиян Янев, Варшавският неофутур и примитивист Анатол Стерн. - Литературен вестник, бр. 17, 2024, с. 14., 2024
2 Кристиян Янев, ВАТ от футуристичната страна и ВАТ от дадаистичната страна на полския авангард. - Литературен вестник, бр. 23, 2024, с. 10., 2024
3 Кристиян Янев, Във футурилнята на Станислав Млодоженец. - Литературен вестник, бр. 11, 2024, с. 10., 2024
4 Кристиян Янев, Полският футуризъм - баланс (според Бруно Яшенски). - Литературен вестник, бр. 5, 2024, с. 14., 2024
5 Кристиян Янев, Войната е една голяма рана и няма как иначе да се разкаже за нея (разговор с Йенджей Моравецки). – Литературен вестник, бр. 3, 2023, с. 14., 2023
6 Кристиян Янев, От другата страна на стената. Културният живот във Варшавското гето (уводен текст). - Литературен вестник, бр. 40, 2023, с. 1., 2023
7 Кристиян Янев, Отправна точка в поезията на междувоенния авангард. - Литературен вестник, бр. 21, 2023, с. 12., 2023
8 Кристиян Янев, Странната история на авангарда (според Адам Важик). - Литературен вестник, бр. 42, 2023, с. 14., 2023
9 Кристиян Янев, "Преселението" като роман за травматичната памет. – В: Литературен вестник, бр. 43, 2022, с. 6 (рецензия за "Преселението" на Боян Биолчев), 2022
10 Кристиян Янев, „Тадеуш Ружевич: българската мозайка". – В: Литературен вестник, бр. 34, 2021, с. 1 (уводен текст), 2021
11 Кристиян Янев, Библиография, намерена във вана. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 37., Фондация „Литературен вестник“ 2021
12 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Анкети. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
13 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Дискусии. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
14 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Интервюта. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
15 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Отзиви. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
16 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Рецензии. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
17 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Статии и студии. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
18 Кристиян Янев и кол., Преходът след 1989 година. Публикации в специализирана литературна периодика. Съобщения. Избрана библиография (1989-2020)., 2021
19 Кристиян Янев, Българистиката под карантина – интервю с чуждестранни лектори. – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 11, 2020, с. 201-224., 2020
20 Кристиян Янев, Българската литература е позната в Полша дотолкова, доколкото има условия и действия за нейното популяризиране (разговор с д-р Войчех Галонзка). – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 12, 2020, с. 141-146., 2020
21 Кристиян Янев, Битката за българистиката е битка за удължаване на живота на нацията през езика и културата ѝ (разговор с проф. Людмил Димитров). – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 10, 2019, с. 193–201., 2019
22 Кристиян Янев, Надделяване на светлината. – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 6 (уводен редакторски текст)., 2019
23 Кристиян Янев, „Черните кучета“ на историята. – В: Литературен вестник, бр. 29, 2018, с. 4 (рецензия за "Черните кучета" на Иън Макюън), 2018
24 Кристиян Янев, Благодарение на литературата следите се запазват по-дълго. Но въпреки всичко – не прекалено дълго. (Разговор с Жером Ферари). – Литературен вестник, бр. 12, 2018, с. 3., 2018
25 Кристиян Янев, Важно е историята да дава материали за изграждане на собствената идентичност (разговор с Влоджимеж Сулея). – Литературен вестник, бр. 15, 2018, с. 5., 2018
26 Кристиян Янев, Дали можем да създадем култура на солидарността (разговор с Кшищоф Чижевски). – В: Литературен вестник, бр. 16, 2018, с. 6–7., 2018
27 Кристиян Янев, Лекционен цикъл „Покрайнините – в историята, литературата и традициите на поляците“ на проф. Ян Малицки. – В: Сп. Филологически форум, бр. 7, 2018, с. 192–194 (отзив), 2018
28 Кристиян Янев, Литературата не е само абстракция (разговор с холандския българист Ян Паул Хинрихс). – В: Литературен вестник, бр. 18, 2018, с. 6–7. , 2018
29 Кристиян Янев, Минало, бъдеще, днес. – В: Литературен вестник, бр. 32, 2018, с. 3 (рецензия за "Смъртта на речния водач" на Ричард Фланаган), 2018
30 Кристиян Янев, Отправна точка. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 5 (уводен редакторски текст)., 2018
31 Кристиян Янев, Свидетелство за история и поезия. – В: Литературен вестник, бр. 18, 2018, с. 5 (рецензия за "Свидетелство за поезия. Шест лекции относно недъзите на нашия век" на Чеслав Милош), 2018
32 Кристиян Янев, След „Творки“ вече не се пише така. – В: Литературен вестник, бр. 12, 2018, с. 4–5 (рецензия за "Психиатрична болница Творки" на Марек Биенчик), 2018
33 Кристиян Янев, „Бъчърс Кросинг“ – модерният антиуестърн на Джон Уилямс. – В: Литературен вестник, бр. 6, 2017, с. 7 (рецензия), 2017
34 Кристиян Янев, „Ножчето на професора“ – травмата и паметта в поезията на Тадеуш Ружевич. – В: Литературен вестник, бр. 22, 2017, с. 5 (рецензия), 2017
35 Александра Александрова, Кристиян Янев, Вишеградски литературни срещи. – В: Литературен вестник, бр. 42, 2017, с. 3 (отзив). , 2017
36 Кристиян Янев, Медиевистиката в XXI в. (разговор с проф. Дариуш Рот) – В: Сп. „Филологически форум“, бр. 6, 2017 г., с. 179–186, 2017
37 Кристиян Янев, Мечтата за Хиперборея. – В: Литературен вестник, бр. 15, 2017, с. 4–5 (рецензия за "При хиперборейците" на Милош Църнянски), 2017
38 Кристиян Янев, Четири дълги разказа за паметта и носталгията. – В: Литературен вестник, бр. 28, 2017, с. 5 (рецензия за "Емигрантите" на В. Г. Зебалд), 2017
39 Кристиян Янев, За преоткриването на един роман. – В: Литературен вестник, бр. 1, 2016, с. 3 (рецензя за "Стонър" на Джон Уилямс), 2016
40 Кристиян Янев, Още едно лице на Кортасар. – В: Литературен вестник, бр. 4, 2016, с. 5 (рецензия за "Литературни лекции" на Хулио Кортасар), 2016
41 Кристиян Янев, Трудният път към спомените и забравата. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2016, с. 7 (рецензия за "Тесният път към далечния север" на Ричард Фланаган), 2016
42 Кристиян Янев, Петдесет и трети семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. – В: сп. Филологически форум, бр. 2, 2015, с. 226–227 (отзив), 2015
43 Кристиян Янев, Полонистични събития през март. – В: сп. Филологически форум, бр. 1, 2015, с. 181–182 (отзив), 2015
44 Кристиян Янев, Романът и животът на въображението. – В: Литературен вестник, бр. 28, 2015, с. 3 (рецензия за "Обладаване" на А.С. Байът), 2015
45 Кристиян Янев, Светилата. – В: Литературен вестник, бр. 21, 2015, с. 3 (рецензия за "Светилата" на Елинор Катън), 2015
46 Кристиян Янев, Смисълът на света във фрагментите на един вечен диалог. – В: Литературен вестник, бр. 13, 2015, с. 4 (рецензия за "Скъпа госпожо Шуберт…" на Ева Липса), 2015
Научен проект
1 Кристиян Янев, Научна конференция "Полската литература и психоанализата", Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-112 / 16.4.2024 г. 2024
2 Кристиян Янев, Славянска филология: създаване на алумни клуб и изследване на професионалната реализация на завършилите в периода 2017–2022 г., Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-207 / 22.5.2023 г. 2023
3 Кристиян Янев, Международна конференция Петнадесети славистични четения на тема "Полемики и избори", Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-81/10.05.2022 2022
4 Кристиян Янев, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-56/22.03.2021 2021
5 Кристиян Янев, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-131/23.04.2020 2020
6 Кристиян Янев, „Словото и неговите образи: дебюти на млади изследователи. Списание „Филологически форум“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-122 / 15.04.2019 г. 2019
7 Кристиян Янев, Превод и рецепция: славянските литератури в България и българската литература в съответните страни (2016-2019), Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-184 / 16.04.2019 г. 2019
8 Кристиян Янев, Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература, Член, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП - 06 - Н40 / 7 от 10.12.2019 г 2019
9 Кристиян Янев, Дисциплината "История на славянските литератури" в контекста на съвременното академично филологическо образование, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-76 / 19. 04. 2018 2018
10 Кристиян Янев, Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“ и Библиотека „Международен филологически форум“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-127 /25.04.2018 г. 2018
11 Кристиян Янев, Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-137 / 25.04.2018 г. 2018
12 Кристиян Янев, Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-76 / 20.04.2017 г. 2017
13 Кристиян Янев, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици от 1990 насам, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-161 / 21.04.2017 2017
Превод на статия
1 Кристиян Янев, Барбара Енгелкинг. Литературният живот в гетото. – В: Литературен вестник, бр. 40, 2023, с. 6-7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
2 Кристиян Янев, Войчех Лигенза. Из „Свят, труден за разбиране. За поезията на Вислава Шимборска“. – В: Литературен вестник, бр. 25, 2023, с. 16., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
3 Кристиян Янев, Йенджей Моравецки. Империята 2 (из "Киша. Пейзаж след Империята"). – В: Литературен вестник, бр. 3, 2023, с. 15., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, International 2023
4 Кристиян Янев, Йоанна Громек-Илг. Из „Портрет по памет“. – В: Литературен вестник, бр. 28, 2023, с. 15., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
5 Кристиян Янев, Йоанна Кишел. Спрямо смъртта – за „балада от другата страна“ на Юзеф Чехович. – В: Литературен вестник, бр. 24, 2023, с. 10-11., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
6 Кристиян Янев, Магдалена Шнеджевска. „Млекарката“. – В: Литературен вестник, бр. 26, 2023, с. 16., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
7 Кристиян Янев, Павел Прухняк. Маршрутът на стихотворението (по пътя на „Поема за град Люблин“). – В: Литературен вестник, бр. 24, 2023, с. 6-7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
8 Кристиян Янев, Паулина Малохлеб. Светът след приказката е сивосин, или Шимборска след войната. – В: Литературен вестник, бр. 27, 2023, с. 15., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
9 Кристиян Янев, Цецилия Слапакова. Еврейската жена във Варшава от септември 1939 до настоящия момент. – В: Литературен вестник, бр. 40, 2023, с. 15., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
10 Кристиян Янев, Яцек Леочак. Литературността на антологията "Архивът на Рингелблум". – В: Литературен вестник, бр. 40, 2023, с. 10., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
11 Кристиян Янев, Яцек Леочак. Създаване на Архива на Рингелблум.– В: Литературен вестник, бр. 40, 2023, с. 9., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
12 Кристиян Янев, Алина Витковска. Диво - красиво - опасно, или Украйна на романтиците. – В: Литературен вестник, бр. 41, 2022, с. 24-25., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
13 Кристиян Янев, Богуслав Допарт. Романтическият профетизъм и мистицизъм. – В: Литературен вестник, бр. 41, 2022, с. 16-17., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
14 Кристиян Янев, Агнешка Тамбор. "Защото по принцип не понасям тези филми". – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 36., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
15 Кристиян Янев, Войчех Галонзка. Из послеслова към полското издание на "Чифликът край границата". – В: Литературен вестник, бр. 39, 2021, с. 7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София 2021
16 Кристиян Янев, Елжбета Скибинска, Яцек Жешотник. Лем и преводачите. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 28., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
17 Кристиян Янев, Станислав Береш. Лем: метеор или звезда? – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 3-6., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
18 Кристиян Янев, Ян Блонски. Шансовете на научната фантастика. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2021, с. 11-12., ISSN (online):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
19 Кристиян Янев, Войчех Галонзка. През златните прахоляци. – В: Литературен вестник, бр. 8, 2020, с. 11. , ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
20 Кристиян Янев, Малгожата Вуйчик-Дудек. Животните и Холокостът в съвременни полски текстове за млади читатели. – В: Дзяло, бр. XVII, 2020., ISSN (print):, ISSN (online): 2020
21 Кристиян Янев, Мариуш Шчигел. Какво скри от поляците бюфетчикът от Борувкова хора. – В: Литературен вестник, бр. 37, 2020, с. 36., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
22 Кристиян Янев, Пшемислав Чаплински. Определяне на центъра. - Литературен вестник, бр. 37, 2020, с. 9, 11., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
23 Кристиян Янев, Ришард Ваксмунд. От литературата „на ухото“ до литературата „на окото“ и обратно. – В: Литературен вестник, бр. 21, 2020, с. 14–15., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
24 Кристиян Янев, Хенрик Сенкевич. За историческия роман [с бележка за автора]. - В: Славянски диалози, кн. 25, 2020, с. 76-93., ISSN (print):, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Рецензирано 2020
25 Кристиян Янев, Юстина Ковалска-Ледер. „Незнанието е по-ужасяващо“ – за детската литература за Холокоста. – В: Литературен вестник, бр. 21, 2020, с. 19–21., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
26 Кристиян Янев, Ян Блонски. Бедните поляци гледат гетото. – В: Дзяло, бр. XVII, 2020., ISSN (print):, ISSN (online): 2020
27 Кристиян Янев, Ярослав Рубаха. Информационно-пропагандната дейност на Бюрото по печата към Върховния национален комитет в София (1915–1918). – В: Извоюваната независимост – полски и български перспективи. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 19–37., ISSN (print):, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
28 Кристиян Янев, Бруно Яшенски. Манифест на футуристичната поезия. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 239–243., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
29 Кристиян Янев, Влоджимеж Сулея. Най-ужасяващата война… – В: Сп. История, кн. 4, 2019, с. 399– 400., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
30 Кристиян Янев, Войчех Броварни. Дилеми на полската литература след 1989 г. (1989 г. – прелом или продължение?, Варвари срещу класицисти?). – В: Литературен вестник, бр. 30, 2019, с. 4–5., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
31 Кристиян Янев, Густав Херлинг-Груджински. Легенда за покаяния отшелник. – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 21., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
32 Кристиян Янев, Йоанна Токарска-Бакир. Густав Херлинг-Груджински и легендата за кръвта, или дали съществува задължение да бъдеш еврейски писател. – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 32–34., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
33 Кристиян Янев, Мариля Хопфингер. Плурализъм и демокрация. – В: Литературен вестник, бр. 30, 2019, с. 12–13., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
34 Кристиян Янев, Милош – свят (запис на фрагменти от панела в рамките на втория литературен фестивал „Чеслав Милош“, проведен на 13 май 2011 г. в Краков). – В: Литературен вестник, бр. 41, 2019, с. 28–29., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
35 Кристиян Янев, Пшемислав Чаплински. Раздвижената карта (географско-културното въображение на полската литература на прелома между XX и XXI в.). – В: Литературен вестник, бр. 30, 2019, с. 6–7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
36 Кристиян Янев, Рафал Хабелски. Полската преса и полско-германските отношения преди избухването на Втората световна война. – В: Сп. История, кн. 4, 2019, с. 401–411., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
37 Кристиян Янев, Списание „Скамандър“. Уводни думи. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 73–76., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
38 Кристиян Янев, Тадеуш Пайпер. Метафора на съвременността. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 293–302., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
39 Кристиян Янев, Тадеуш Пайпер. Отправна точка. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 283–287., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
40 Кристиян Янев, Титус Чижевски. За делогизирането на поезията. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 259–262., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
41 Кристиян Янев, Титус Чижевски. От концепцията за природата – до самата природа. – В: Полската поезия между двете световни войни. Ред. Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 274–275., ISBN:978-954-07-4694-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
42 Кристиян Янев, Херлинг Груджински и критиците (фрагменти от текстове на Бъртранд Ръсел, Юзеф Лободовски, Барбара Скарга, Константи Йеленски, Марта Вика). – В: Литературен вестник, бр. 19, 2019, с. 39–40. , ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
43 Кристиян Янев, Бруно Яшенски. Манифест по въпроса за футуристичната поезия. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 46., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
44 Кристиян Янев, Влоджимеж Сулея. 100 години независима Полша. Уводни думи. – В: Сп. История, кн. 5, 2018, стр. 503–504., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
45 Кристиян Янев, Група „Скамандър“. Не предлагаме програма… – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 7., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
46 Кристиян Янев, Йежи Яжембски. Актуалността на междувоенния период? – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 3–5., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
47 Кристиян Янев, Катажина Вишинска. Наследниците на Пан Когито. – В: Литературен вестник, бр. 27, 2018, с. 23–24., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
48 Кристиян Янев, Магдалена Ренуф. Шарлот Корде – идеалът на добродетелната отмъстителка. – В: Литературен вестник, 27. 34, 2018, с. 35–36., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
49 Кристиян Янев, Марек Корнат. България и полската външна политика (1918–1939). Геополитика и дипломация. – В: сп. История, кн. 6, 2018, с. 587–604., ISSN (print):, Аз-буки – Национално издателство за образование и наука, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
50 Кристиян Янев, Стефан Грабински. Сивата стая. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2018, с. 18–19., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
51 Кристиян Янев, Арико Като. Картината като немълчаща поезия. Бруно Шулц и женските крака или две естетически антитези. – В: Литературен вестник, бр. 38, 2017, с. 17., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
52 Кристиян Янев, Бранислава Стоянович. Кехлибарени асоциации или шулцоиди на Балканите. – В: Литературен вестник, бр. 38, 2017, с. 18–19., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
53 Кристиян Янев, Стефан Грабински: Любовницата на Шамота. – В: Литературен вестник, бр. 13, 2017, с. 12–13., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
54 Кристиян Янев, Стефан Заберовски: Защо Конрад напуска Полша? – В: Литературен вестник, бр. 18, 2017, с. 10–11., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2017
Редактор на сборник
1 Кристиян Янев, "(Старо)българистиката ли?". Библиотека "Международен филологически форум", т. 8, Редактор на сборник 2020
2 Кристиян Янев, "Славистиката: полета на преводимост". Библиотека "Международен филологически форум", т. 7, Редактор на сборник 2020
3 Кристиян Янев, "Езикови картини, типологии, трансформации". Библиотека "Международен филологически форум", т. 5, Редактор на сборник 2018
Статия в научно списание
1 Кристиян Янев, Травмата от голямата промяна: полската и българската литература и преходът след 1989 година , Bibliotekarz Podlaski, vol:LXII, issue:1, 2024, pages:95-107, ISSN (print):1640-7806, ISSN (online):2544-8900, doi:https://doi.org/10.36770/bp.900, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.1 - 2023), (ERIH PLUS и др.), International 2024
2 Кристиян Янев, Вариации върху междувоенната българска литература (рецензия), Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, vol:12, 2023, pages:222-227, ISSN (online):2449-8297, doi:http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2023.12.222–227, Ref, (ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH, др.) 2023
3 Кристиян Янев, „Картотека“ на Тадеуш Ружевич – политическа равносметка на едно загубено поколение. – В: Литературен вестник, бр. 34, 2021, с. 11-12., Литературен вестник, брой:34, 2021, стр.:11-12, ISSN (print):1310 – 9561 2021
4 Кристиян Янев, „Небесният чергар“ на полската поезия на български език, Литературен вестник, брой:17, 2021, стр.:5-5, ISSN (print):1310 – 9561 2021
5 Кристиян Янев, Във времето на дебатите („Бедните поляци гледат гетото“ и формирането на нов поглед към близкото минало), Дзяло, брой:17, 2020, ISSN (online):1314-9067, др. 2020
6 Кристиян Янев, The Memory of the “Revival Process” in the Newest Bulgarian Novel (2011–2017), Poznańskie Studia Slawistyczne, vol:16, 2019, pages:281-292, ISSN (print):2084-3011 , ISSN (online):2450-2731, doi:https://doi.org/10.14746/pss.2019.16.17, Ref, SCOPUS, SJR (0.139 - 2022), др., International 2019
7 Ани Бурова, Славея Димитрова, Борис Илиев, Владимир Колев, Кристиян Янев, Модели на преподаване на сравнителни литературни дисциплини в актуалния академичен контекст., Colloquia Comparativa Litterarum, брой:Vol 5, № 1 (2019), 2019, стр.:97-107, ISSN (online):2367-7716, (CEEOL, ЕRIH PLUS, Нац. реф. списък НАЦИД), PhD, MSc 2019
8 Кристиян Янев, В търсене на „уникална“ романова форма (Наблюдения върху „Уникат“ на Милорад Павич), Филологически форум, брой:1 (7), 2018, стр.:87-94, ISSN (online):2534-9473, др. 2018
9 Кристиян Янев, Вина и отговорност (полско-еврейските отношения в есетата на Хенрик Гринберг, Ян Блонски и Йежи Йедлицки), Литературна мисъл, том:LXI, брой:2, 2018, стр.:44-52, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237, др. 2018
10 Кристиян Янев, Болеслав Лешмян – забравеният модернист, Литературен вестник, брой:36, 2017, стр.:4-5, ISSN (print):1310 – 9561 2017
11 Кристиян Янев, За рецепцията на Достоевски и полифоничността при превода (за „Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają „Biesy” Fiodora Dostojewskiego” от Магдалена Питлак). , Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.:278-280, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, др. 2017
12 Кристиян Янев, Танцът на интелектуалеца с тоталитарната власт, Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.:108-113, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, др. 2017
13 Кристиян Янев, Металитературни стратегии в романа-гротеска „Сърцето в картонената кутия“ на Константин Константинов и Светослав Минков, Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, брой:3-4, 2016, ISSN (online):1312-6172, др. 2016
14 Кристиян Янев, Пренареждане на постмодерния свят (Рецензия на книгата на Ани Бурова "Литературата и фрагментаризираният свят"), Филологически форум, брой:1 (3), 2016, стр.:170-179, ISSN (online):2534-9473, др. 2016
15 Кристиян Янев, Абсурдният интелектуалец в драмите на Мрожек и Ружевич, Филологически форум, брой:1 (1), 2015, стр.:118-124, ISSN (print):2367-8119, др. 2015
16 Кристиян Янев, Модерната идилия на Петко Тодоров (наблюдения върху „В Гетсиманската градина“) , Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, брой:1-2, 2015, ISSN (online):1312-6172, др. 2015
17 Кристиян Янев, Житие и сага: създаване на памет, Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика, брой:3-4, 2013, ISSN (online):1312-6172, др. 2013
Статия в поредица
1 Кристиян Янев, „Bułgarskie obsesje Różewiczem” (o recepcji twórczości Tadeusza Różewicza w Bułgarii), Biblioteka Pana Cogito, vol:Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej, editor/s:Justyna Pyzia, Józef M. Ruszar, Publisher:Instytut Literatury, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019, pages:93-104, ISBN:978-83-66359-07-9, International 2019
2 Кристиян Янев, Модели на полската „поезия след Аушвиц“ – травмата в творчеството на Тадеуш Ружевич и Чеслав Милош, Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:103, редактор/и:Маргарет Димитрова, Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ростислав Станков, Надя Радованова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:212-225, ISSN (print):1314-9989, др. 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Кристиян Янев, Trauma historyczna w powieści "Noc żywych Żydów" Igora Ostachowicza – między estetyką grozy a kampem, Proza polska przełomu XX i XXI wieku, editor/s:Dariusz Kulesza, Publisher:Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2023, pages:143-158, ISBN:978-83-7431-754-2, doi:10.15290/PPP.XX.XXI.2022.08, International 2023
2 Кристиян Янев, Маргрета Григорова, Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“ в рецепционен контекст, Литературните поредици - конструиране и деконструиране на канона, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:110-120, ISBN:978-954-07-5355-3 2021
3 Кристиян Янев, Антологията „Когато ми отнеха името“ и травмата от „възродителния процес“ в литературата на мюсюлманските общности, Литературните поредици - конструиране и деконструиране на канона, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:162-169, ISBN:978-954-07-5355-3 2021
4 Кристиян Янев, „Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията, Литературната периферия: памет и употреби, редактор/и:Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:193-200, ISBN:978-954-07-5115-3 2020
5 Кристиян Янев, Неправедни праведници: наблюдения върху полския дискурс за спасяването на евреите през Втората световна война във филма „В мрака“ (2011), Verba Iuvenium - Словото на младите, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2020, стр.:330-342, ISSN (print):2682-9460, др. 2020
6 Кристиян Янев, Историческата травма и литературата на ужаса (Наблюдения върху "Нощта на живите евреи" на Игор Остахович), Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, редактор/и:Владимир Колев, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Цветанка Аврамова, Лилия Желева, Биляна Васич, Надя Радованова, Елена Дараданова, Росица Стефчева, Боряна Цветкова, Диана К. Иванова, Диляна Денчева, Емилия Македонска, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:58-65, ISBN:978-954-07-4893-1, др., в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
7 Кристиян Янев, Травмата от Йедвабне в драмата "Нашият клас" на Тадеуш Слободжанек, Verba Iuvenium - Словото на младите, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2019, стр.:337-347, ISSN (print):2682-9460, др. 2019
8 Кристиян Янев, В главната роля Фердинанд Ванйек (Наблюдения върху "Аудиенция" и "Протест" на Вацлав Хавел), Словото - идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2018, стр.:344-351, ISBN:978-619-202-342-3, др. 2018
9 Кристиян Янев, "Емигранти" на Славомир Мрожек и невъзможната емиграция на интелектуалеца, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения , редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.:229-236, ISBN:978-619-00-0651-0, др. 2017
10 Кристиян Янев, "Социалистическият абсурдизъм" в драмата "Сако от велур" на Станислав Стратиев, Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2017, стр.:333-340, ISBN:978-619-202-232-7, др. 2017
11 Кристиян Янев, Безсилието на интелектуалеца в „Largo desolato“ на В. Хавел, „Надмощие и приспособяване" (Сборник доклади от Международната научна конференция на ФСлФ), редактор/и:Надежда Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева, 2017, стр.:195-201, ISBN:978-619-7433-07-4, др. 2017
12 Кристиян Янев, Модерната идилия на Петко Тодоров (Наблюдения върху "В Гетсиманската градина"), Словото - традиции и модерност. Сборник с доклади от XVII национална конференция за студенти и докторанти, редактор/и:Красимира Чакърова, Татяна Ичевска, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2016, стр.:230-238, ISBN:978-619-202-137-5, др. 2016
Студия в научно списание
1 Кристиян Янев, Маргиналният Друг в постсъветското пространство (Наблюдения върху полския литературен репортаж за Изтока), Балканистичен Форум, том:32, брой:3, 2023, стр.:212-228, ISSN (print):1310-3970, doi: https://doi.org/10.37708/bf.swu.v32i3.12, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2023), SCOPUS, SJR (0.1 - 2022), (ERIH PLUS, MIAR, CEEOL) 2023
2 Кристиян Янев, Възвърнатата памет за Холокоста. Полската литература (1939–1989) и Холокостът - опит за литературноисторическа реконструкция, Филологически форум, брой:1 (13), 2021, стр.:108-126, ISSN (print):2367-8119, ISSN (online):2534-9473 , др. 2021
Студия в поредица
1 Кристиян Янев, Чешката литература преди 1989 г. и паметта за судетските немци, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии, брой:108, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:138-162, ISSN (print):1314-9989, Ref, (НАБИС, CEEOL) 2023
2 Кристиян Янев, Балканите в периода между 1925 и 1932 г. през погледа на полската дипломация, Известия на държавните архиви, брой:106, издателство:Държавна агенция „ Архиви”, 2013, стр.:195-258, ISSN (print):0323-9780, др. 2013
Студия в сборник (на конференция и др.)
Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Numery polonistyczne bułgarskiej „Gazety literackiej” jako czynnik recepcji. Twórcy i modele tematyczne po 1989 roku., Polonistyka światowa: archiwa i współczesność. Literatura polska w historiach i kulturach, editor/s:W. Browarny, O. Taranek-Wolańska, Publisher:Stowarzyszenie „Trickster”, 2023, pages:87-101, ISBN:978-83-64863-25-7, (Repository of Centre for Open Science) 2023
Съставителска дейност
1 Елена Дараданова, Ани Бурова, Албена Стаменова, Васил Гешев, Жана Станчева, Ина Христова, Кристиян Янев, Маргарита Младенова, Недялко Желев, Славея Димитрова, Полемики и избори. Сборник с доклади от международна конференция Петнадесети славистични четения, София, 16-18 юни 2022 г., ISBN:978-619-7433-87-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2024
2 Кристиян Янев, Маргрета Григорова, От другата страна на стената. Културният живот във Варшавското гето. - Литературен вестник, бр. 40, 2023., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
3 Кристиян Янев, Венеса Начева, сп. "Филологически форум", бр. 17 (Литература на кръстопът?), София, Рецензирано 2023
4 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Юзеф Чехович - „инициал в светкавица“. - Литературен вестник, бр. 24, 2023., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
5 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Мария Конопницка и гласовете на емпатията. - Литературен вестник, бр. 20, 2022., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
6 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Полските романтици. - Литературен вестник, бр. 41, 2022., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
7 Кристиян Янев, Маргрета Григорова, Тадеуш Ружевич: българската мозайка. - Литературен вестник, бр. 34, 2021., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2021
8 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Фантастичният Лем. - Литературен вестник, бр. 30, 2021., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
9 Маргрета Григорова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Светла Кьосева, Кристиян Янев, Вишеградските литератури. - Литературен вестник, бр. 37, 2020., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
10 Маргрета Григорова, Албена Варсано, Кристиян Янев, Полската литература за деца и юноши. - Литературен вестник, бр. 21, 2020., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2020
11 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, „Самотният търсач на абсолюта Густав Херлинг-Груджински“. - Литературен вестник, бр. 19, 2019., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
12 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, 1989 година в огледалото на полската литература. - Литературен вестник, бр. 30, 2019., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2019
13 Елена Дараданова, Владимир Колев, Цветанка Аврамова, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Росица Стефчева, Лидия Желева, Диляна Денчева, Дияна Иванова, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури.Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. II том: Литературознание, Културология, Антропология, Фолклористика., ISBN:978-954-07-4893-1; 978-954-07-4894-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2019
14 Аглая Маврова, Теодора Цанкова, Кристиян Янев, „Езикови картини, типологии, трансформации“, Библиотека „Международен филологически форум“, т. 5, ISSN (online):978-619-7433-20-3, ISBN:978-619-7433-20-3 2018
15 Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Полската литература между двете световни войни. - Литературен вестник, бр. 34, 2018 г., ISSN (print):, Фондация „Литературен вестник“ 2018
16 Кристиян Янев, Сп. “Филологически форум”, брой 7 (Славистичен калейдоскоп), ISSN (online):, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Кристиян Янев, Преход и периферия в „Ломски разкази“ на Емил Андреев и „Пернишки разкази“ на Здравка Евтимова 2024
2 Секционен доклад, Кристиян Янев, Маргиналният Друг в постсъветското пространство (Наблюдения върху полския литературен репортаж за Изтока) 2023
3 Секционен доклад, Кристиян Янев, Преходът като травма в романите „Разруха“ на Владимир Зарев и „Послепис“ на Христо Карастоянов 2023
4 Секционен доклад, Кристиян Янев, "Последните поети" и "новите варвари": типология на процесите в българската и полската поезия от края на XX век. 2023
5 Секционен доклад, Кристиян Янев, Феноменът на полско-еврейската литература и преводът му на български (наблюдения върху тематичен брой на „Литературен вестник“) 2023
6 Секционен доклад, Кристиян Янев, Недялко Желев, Професионална реализация на абсолвентите слависти: перспективи и сфери на труда 2023
7 Секционен доклад, Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Najnowsza bułgarska inscenizacja "Dziadów" Mickiewicza i rok romantyzmu polskiego w Bułgarii 2022
8 Секционен доклад, Кристиян Янев, Травмата от голямата промяна: полската и българската литература и преходът след 1989 г. 2022
9 Секционен доклад, Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Numery polonistyczne bułgarskiej „Gazety Literackiej” jako czynnik recepcji. Twórcy i modele tematyczne po r. 1989 2021
10 Секционен доклад, Маргрета Григорова, Кристиян Янев, Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“ 2020
11 Секционен доклад, Кристиян Янев, Антологията „Когато ми отнеха името“ и травмата от Възродителния процес в литературата на мюсюлманските общности 2020
12 Секционен доклад, Кристиян Янев, Две вариации на темата за полско-еврейските отношения (наблюдения върху Pokłosie и Ida) 2019
13 Секционен доклад, Кристиян Янев, Неправедни праведници: наблюдения върху полския дискурс за спасяването на евреи през Втората световна война във филма „В мрака“ (2011) 2019
14 Секционен доклад, Кристиян Янев, Вина и отговорност (полско-еврейските отношения в есетата на Хенрик Гринберг, Ян Блонски и Йежи Йедлицки) 2019
15 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Ние от Йедвабне“ на Анна Биконт и полската памет за пограничията 2019
16 Секционен доклад, Кристиян Янев, Травмата от Йедвабне в драмата „Нашият клас“ на Тадеуш Слододжанек 2018
17 Секционен доклад, Кристиян Янев, Литературата на ужаса пред лицето на историческата травма 2018
18 Секционен доклад, Кристиян Янев, Балканските пограничия и последиците от Версайската мирна конференция през погледа на полската дипломация в периода 1925 – 1932 г. 2018
19 Секционен доклад, Кристиян Янев, Ewolucja tematu traumy w ostatnich poematach T. Różewicza a jego recepcja w Bułgarii 2018
20 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Страхът от съседите" (Съвременната полска литература и травмата от Йедвабне) 2018
21 Секционен доклад, Кристиян Янев, В главната роля Фердинанд Ванйек (наблюдения върху „Аудиенция“ и „Протест“ на В. Хавел) 2017
22 Секционен доклад, Кристиян Янев, Безсилието на интелектуалеца в „Largo desolato“ на В. Хавел 2017
23 Секционен доклад, Кристиян Янев, В търсене на „уникална“ романова форма (Наблюдения върху „Уникат“ на Милорад Павич) 2016
24 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Социалистическият абсурдизъм“ в драмата „Сако от велур“ на Станислав Стратиев“ 2016
25 Секционен доклад, Кристиян Янев, "Емигранти" на Сл. Мрожек и невъзможната емиграция на интелектуалеца“ 2016
26 Секционен доклад, Кристиян Янев, Металитературни стратегии в романа на Св. Минков и К. Константинов "Сърцето в картонената кутия“ 2015
27 Секционен доклад, Кристиян Янев, Модерната идилия на Петко Тодоров (наблюдения върху „В Гетсиманската градина“) 2015
28 Секционен доклад, Кристиян Янев, „Абсурдният интелектуалец“ в драмите на Мрожек и Ружевич 2014
29 Секционен доклад, Кристиян Янев, Житие и сага: създаване на памет 2013
Участие в редколегия
Кристиян Янев, Филологически форум, Участие в редколегия 2016