Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Сони Бохосян
Дипломна работа
Сони Бохосян, Африканизмите, лексикалните и граматическите особености при превода на сборника с разкази "Хората от моята улица" от Онджаки, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Амелия Личева 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Сони Бохосян, Превод на интервю със заглавие "Жоао Ботельо: Песоа, Сарамаго и годината на всички опасности", 2020
2 Сони Бохосян, Спомен за режисьора Владимир Николов, 2020
3 Сони Бохосян, Превод на пет разказа на анголския писател Онджаки, сп. "Артизанин", бр. 24 2019
4 Сони Бохосян, Варшава – среща между минало, настояще и бъдеще, National Geographic България 2018
5 Сони Бохосян, Град Порто през погледа на една студентка по програма „Еразъм +“, National Geographic България 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Soni Bohosyan, Representações da solidão na peça Pelos Caminhos Deste Território, de Jaime Salazar Sampaio, Universidades Criativas. Atas do 1.º Colóquio de Lusitanística para Doutorandos da Europa Central e de Leste, editor/s:Henriques, J.M., I.Szijj, B. Urbán, Publisher:Eotvos University Press, 2021, pages:43-49, ISBN:978-963-489-322-6 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Сони Бохосян, Проявления на самотата в пиесата "Надеждата" на Жайме Салазар Сампайо 2021
2 Секционен доклад, Сони Бохосян, Representações da solidão na peça "Pelos caminhos deste território" de Jaime Salazar Sampaio 2020
3 Секционен доклад, Сони Бохосян, Самотата в пиесата на "По пътищата на тази територия" на Жайме Салазар Сампайо 2020
4 Секционен доклад, Сони Бохосян, A comunidade búlgara e a comunidade arménia no Brasil 2018