Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Сони Бохосян
Дипломна работа
Сони Бохосян, Африканизмите, лексикалните и граматическите особености при превода на сборника с разкази "Хората от моята улица" от Онджаки, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Амелия Личева 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Soni Bohosyan, As diferenças culturais como instrumento para o nosso futuro em comum, começando pelo dia de hoje, Revista Coaching Brasil 2022
2 Сони Бохосян, Изток-Запад, по-малко на Север, повече на Юг // Опитай това, Colibri 2021
3 Сони Бохосян, Превод на интервю със заглавие "Жоао Ботельо: Песоа, Сарамаго и годината на всички опасности", 2020
4 Сони Бохосян, Спомен за режисьора Владимир Николов, 2020
5 Сони Бохосян, Всичките наши мисли, passbyhere.org 2019
6 Сони Бохосян, Превод на пет разказа на анголския писател Онджаки, сп. "Артизанин", бр. 24 2019
7 Сони Бохосян, Варшава – среща между минало, настояще и бъдеще, National Geographic България 2018
8 Сони Бохосян, До скоро, Литературен вестник, бр. 25 2018
9 Сони Бохосян, Град Порто през погледа на една студентка по програма „Еразъм +“, National Geographic България 2017
10 Сони Бохосян, Без театър светът би бил една огромна грешка, lovetheatre.bg 2016
11 Сони Бохосян, Човек чува това, което иска да чуе, banitza.net 2016
Научен проект
1 Сони Бохосян, Обучението по португалски език в контекста на партньорството в преподаването на чужди езици във висшето и средното образование в България, Член, Фонд "Научни изследвания" на СУ, Номер на договора:№ 80-10-156 от 12.05.2023 г. 2023
2 Сони Бохосян, Актуални теми и методи в португалистиката и лузофонските изследвания с приложение във филологическата подготовка по португалски език и португалоезични литератури и култури, Член, Фонд "Научни изследвания" на СУ, Номер на договора:80-10-183 от 27.05.2022 г. 2022
Статия в научно списание
Сони Бохосян, Дискурс, време, пространство и самота в пиесата „Затворената писта“ от Жайме Салазар Сампайо, Проглас, том:32, брой:2, 2023, стр.:142-146, Ref, Web of Science, др.(ERIH Plus и CEEOL) 2023
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Сони Бохосян, Лудост и самота в пиесата в пиесата "Цените" от Жайме Салазар Сампайо, Филологически постижения, спомени и мечти, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, pages:503-509, ISBN:978-954-07-5692-9 2023
2 Сони Бохосян, Университетът между миналото и бъдещето, Университетът на бъдещето, редактор/и:Амелия Личева, Дария Карапеткова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:233-235, ISBN:978-954-07--5811-4 2023
3 Сони Бохосян, Проявления на самотата в пиесата "Надеждата" на Жайме Салазар Сампайо, XVIII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:94-98, ISSN (print):2738-8158 2022
4 Сони Бохосян, Самотата в пиесата "По пътищата на тази територия" на Жайме Салаза Сампайо, XVII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:169-173, ISSN (print):2738-8158 2022
5 Soni Bohosyan, Representações da solidão na peça Pelos Caminhos Deste Território, de Jaime Salazar Sampaio, Universidades Criativas. Atas do 1.º Colóquio de Lusitanística para Doutorandos da Europa Central e de Leste, editor/s:Henriques, J.M., I.Szijj, B. Urbán, Publisher:Eotvos University Press, 2021, pages:43-49, ISBN:978-963-489-322-6 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Сони Бохосян, Консейсао и Магдалена в самотния малък свят на Жайме Салазар Сампайо 2023
2 Присъствие, Сони Бохосян, Първи конгрес по португалски език и лузофонски култури за Централна и Източна Европа 2022
3 Присъствие, Сони Бохосян, Международна рецепция на художественото творчество на Жозе Сарамаго 2022
4 Секционен доклад, Сони Бохосян, Проявления на самотата в пиесата "Надеждата" на Жайме Салазар Сампайо 2021
5 Секционен доклад, Сони Бохосян, Representações da solidão na peça "Pelos caminhos deste território" de Jaime Salazar Sampaio 2020
6 Секционен доклад, Сони Бохосян, Самотата в пиесата на "По пътищата на тази територия" на Жайме Салазар Сампайо 2020
7 Секционен доклад, Сони Бохосян, A comunidade búlgara e a comunidade arménia no Brasil 2018