Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Стела Димитрова
Статия в научно списание
Dimitrova, S, Приложение на съвременните методи и средства за анализ на данни в персонализираната медицина, ISI Journal, 2020 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
Tsvetanov, S, Dimitrova, S, Zografov, B, Complex Workflows Implementation in Stream Data Processing, IEEE-IS'2018, 2018, Ref, PhD 2018