Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Петър Айолов
Дисертация д-р
Петър Айолов, "Моделът „Производство на несъгласие“ в интернет" ( Формиране на обществено мнение в онлайн медиите, България 2015-2016) , Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. д-р Венцеслав Бондиков 2017
Научен проект
Петър Айолов, Реализация на студентите от ФЖМК профил „Радио“ и профил „Телевизия“ – Випуск 2017 , Ръководител, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:93-П-34/23.04.2019 2019
Научно ръководство
1 Петър Айолов, „Борбата за Алпийската железница на Балканите – теснолинейката Септември – Добринище“ (творческа дипломна работа), ФЖМК, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Делян Димитров Тодоров 2018
2 Петър Айолов, Формиране на обществено мнение от онлайн медиите при отразяване на терористични атентати (Изследване на 8 онлайн сайта за периода 01.01.2017 г. – 01.01.2018 г.), Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симона Георгиева Георгиева 2018
3 Петър Айолов, "Тенденции на дезинтермедиация в спортната онлайн журналистика в България-2016/17 г.", ФЖМК, Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деян Александров Спасов 2017
4 Петър Айолов, „Добавената реалност в образованието", ФЖМК, Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Валентинова Йорданова 2017
5 Петър Айолов, „Души в стените“. Градът като медия и как уличното изкуство влияе върху градската среда (творческа дипломна работа), ФЖМК, 2017, дипломна работа:Ива Юлианова Кирова 2017
6 Петър Айолов, „Мач пойнт – на точка от успеха“. Филм за Европейското първенство по волейбол през 2015 година през погледа на Владимир Николов (творческа защита), ФЖМК, 2017, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Павел Нанков Колев 2017
7 Петър Айолов, „Стресни се, племе закъсняло!” ФЖМК, Творческа дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петър Будинов 2017
8 Петър Айолов, „Там, където другите не могат” ФЖМК,Творческа дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Иванов Димитров 2017
9 Петър Айолов, Журналистическата етика в онлайн медиите – ролята на етичните кодекси на българските медии, ФЖМК, Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елеана Николаева Цанова 2017
10 Петър Айолов, "На скорост", ФЖМК, Творческа дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър"., Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Живка Стефанова Гецова 2016
Статия в научно списание
1 Maya Vasileva, Andreana Eftimova, Georgi Aleksnadrov, Kalin Kalinov, Nikola Vangelov, Peter Ayolov, Ralitsa Kovacheva, Maya Stoyanova, Международна научна конференция "Качествена журналистика и нова среда" - 29-30.10.2020г. , "Медии и език", том:1, брой:9, 2020, стр.:77-94, ISSN (online):2535-0587, Ref 2020
2 Петър Айолов, "Краят на истината и технологията на интернет медиите" , Медиалог, брой:4, 2018, ISSN (online):ISSN 2535-0846, Web of Science 2018
3 Петър Айолов, "Банален глобализъм vs. Електронен национализъм" (Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите) , Медиалог, брой:2, 2017, ISSN (online):ISSN 2535-0846, Web of Science 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Петър Айолов, "Банален глобализъм vs.Електронен национализъм" (Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите), Комуникацията в дигиталната епоха, редактор/и:проф. д-р Венцеслав Бондиков, издателство:Холотера, 2017, стр.:35-65, ISBN:978-619-7165-12-8 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петър Айолов, The Abstract Truth of Media - The challenge of the Internet and social networks 2019
2 Секционен доклад, Петър Айолов, „Технологията на интернет медиите и Краят на истината!“ 2018
3 Секционен доклад, Петър Айолов, „Банален глобализъм vs. Електронен национализъм- Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите“ 2017