Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Петър Айолов
Дисертация д-р
Петър Айолов, "Моделът „Производство на несъгласие“ в интернет" ( Формиране на обществено мнение в онлайн медиите, България 2015-2016) , Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. д-р Венцеслав Бондиков 2017
Друго (научно-популярни и др. под.)
Петър Любомиров Айолов, РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА „МЕЖДУ МИГРАЦИЯ И УСЕДНАЛОСТ: ЕКЗОТИЧНИЯТ ДРУГ И НОВОТО БЪЛГАРСКО КИНО (КЪМ КУЛТУРОЛОГИЧНИТЕ ПОЛЕТА НА ИДЕНТИЧНОСТТА, РАЗЛИЧИЕТО И ДИСКУРСА СВОЙ/ЧУЖД)“, Списание МЕДИАЛОГ 2022
Концерт
1 Петър Любомиров Айолов, Kayfabe и Абстрактната истина на медиите 2020 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2020
2 Петър Любомиров Айолов, Добро здраве вкъщи, СЗО, ФЖМК, 2020 2020 YouTube, канал: Peter Ayolov кратък образователен видео клип 2020
3 Петър Любомиров Айолов, Четири фази на Коронавируса, СЗО, ФЖМК, 2020 2020 YouTube, канал: Peter Ayolov кратък образователен видео клип 2020
4 Петър Любомиров Айолов, Въведение в международното законодателство относно насилие, основано на пола 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
5 Петър Любомиров Айолов, Дни на Отворени врати 2019, ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov презентационен видео клип 2019
6 Петър Любомиров Айолов, Законът за защита от домашно насилие 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
7 Петър Любомиров Айолов, Какво е насилие, основано на пола? Каква е ролята на специалиста, полагащ грижи за пострадалите? 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
8 Петър Любомиров Айолов, Конвенции,в които България е страна. Работата на Комитета на ООН срещу дискриминацията към жените 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
9 Петър Любомиров Айолов, Насилие, основано на пола, срещу търсещи закрила, бежанци и мигранти. Форми и уязвимости 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
10 Петър Любомиров Айолов, Основни понятия в сферата на международната закрила и миграцията. Видове международна закрила 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
11 Петър Любомиров Айолов, Основни принципи в работата по случаи на насилие, основано на пола 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
12 Петър Любомиров Айолов, Правни механизми за справяне с насилието, основано на пола 2019 YouTube, канал: Peter Ayolov видео лекция 2019
Монография
1 Peter Ayolov, Монография:"The Economic Policy of Online Media, Manufacture of Dissent", ISSN (print):ISBN: 9781032461366, ISSN (online):ISBN: 9781032461366, ISBN:ISBN: 9781032461366, Routledge, London, Ref, Рецензирано 2023
2 Петър Айолов, Монография:"Производство на несъгласие. Икономическата политика на онлайн медиите", ISSN (print):9789540755861, ISBN:9789540755861, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Петър Айолов, Семинар на Катедра "Радио и ТВ", Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-154/23.5.2022 2022
2 Петър Айолов, Реализация на студентите от ФЖМК профил „Радио“ и профил „Телевизия“ – Випуск 2017 , Ръководител, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:93-П-34/23.04.2019 2019
Научно ръководство
1 Петър Айолов, "Наративни техники в телевизионната реклама", ФЖМК, СУ дипломна работа:Борислава Алексова 2021
2 Петър Айолов, „Даян Файнстайн – първата жена …“-творческа защита, ФЖМК, СУ дипломна работа:Мимо-Гарсия Стоянов Груев 2021
3 Петър Айолов, „Борбата за Алпийската железница на Балканите – теснолинейката Септември – Добринище“ (творческа дипломна работа), ФЖМК, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Делян Димитров Тодоров 2018
4 Петър Айолов, Формиране на обществено мнение от онлайн медиите при отразяване на терористични атентати (Изследване на 8 онлайн сайта за периода 01.01.2017 г. – 01.01.2018 г.), Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симона Георгиева Георгиева 2018
5 Петър Айолов, "Тенденции на дезинтермедиация в спортната онлайн журналистика в България-2016/17 г.", ФЖМК, Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деян Александров Спасов 2017
6 Петър Айолов, „Добавената реалност в образованието", ФЖМК, Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Валентинова Йорданова 2017
7 Петър Айолов, „Души в стените“. Градът като медия и как уличното изкуство влияе върху градската среда (творческа дипломна работа), ФЖМК, 2017, дипломна работа:Ива Юлианова Кирова 2017
8 Петър Айолов, „Мач пойнт – на точка от успеха“. Филм за Европейското първенство по волейбол през 2015 година през погледа на Владимир Николов (творческа защита), ФЖМК, 2017, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Павел Нанков Колев 2017
9 Петър Айолов, „Стресни се, племе закъсняло!” ФЖМК, Творческа дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петър Будинов 2017
10 Петър Айолов, „Там, където другите не могат” ФЖМК,Творческа дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ , Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Иванов Димитров 2017
11 Петър Айолов, Журналистическата етика в онлайн медиите – ролята на етичните кодекси на българските медии, ФЖМК, Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елеана Николаева Цанова 2017
12 Петър Айолов, "На скорост", ФЖМК, Творческа дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър"., Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Живка Стефанова Гецова 2016
Статия в научно списание
1 Петър Айолов, "Kayfabe и абстрактната истина на медиите- Кои новини са фалшиви?" 2019-Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
2 Петър Айолов, "PR и формирането на обществено мнение-Здравко Райков и общественото мнение като техника за производство на съгласие", 2019--Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
3 Петър Айолов, "Бокова vs. Георгиева- Производство на несъгласие в българските онлайн медии по повод избора на генерален секретар на ООН през 2016 г. (Case study)", 2019,Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
4 Петър Айолов, "Двупосочност в манипулацията на общественото мнение - Венцеслав Бондиков и манипулацията като част от процеса на комуникация", 2019, Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
5 Петър Айолов, "Изследването на динамиката на общественото мнение и производството на съгласие - Идеите на Борис Чакалов в 21-ви век", 2019, Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
6 Петър Айолов, "Нуждата от ориентация и моралната паника в комуникационната спирала- Тодор Петев и „сторителинга“ на масмедиите", 2019,Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
7 Петър Айолов, "София говори!- Медиен експеримент за производство на съгласие във връзка с изборите за кмет на София през 2015 г.", 2019, Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
8 Петър Айолов, "Стратегии и войни за общественото мнение - Чавдар Христов и ефектите от псевдоличностната комуникация", 2019, Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
9 Петър Айолов, „Паресия“ (Parrhesia) и обществената стойност на „казването на истината“, 2018, Е-списание Виртуална култура http://spisanie.virtualna-kultura.com/, Academia.edu, 2021, ISSN (online):ISSN 13139975 2021
10 Андреана Ефтимова, Георги Александров, Калин Калинов, Мая Василева, Мая Стоянова, Никола Вангелов, Петър Айолов, Ралица Ковачева, Международна научна конференция "Качествена журналистика и нова комуникационна среда" - 29-30.10.2020 г., Медии и език, том:1, брой:9, 2020, стр.:77-94, ISSN (online):2535-0587, Ref, др.( ERIH PLUS, CEEOL, Crossref, DOAJ, Sherpa Romeo) 2020
11 Петър Айолов, Краят на истината и технологията на интернет медиите , Медиалог, брой:4, 2019, ISSN (online):ISSN 2535-0846, Ref, др.(CEEOL) 2019
12 Петър Айолов, Меката власт на медийните изследвания, Медиалог, брой:6, 2019, ISSN (online):ISSN 2535-0846, Ref, др.(CEEOL) 2019
13 Петър Айолов, "Банален глобализъм vs. Електронен национализъм" (Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите) , Медиалог, брой:2, 2017, ISSN (online):ISSN 2535-0846, Web of Science 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Петър Айолов, "Банален глобализъм vs.Електронен национализъм" (Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите), Комуникацията в дигиталната епоха, редактор/и:проф. д-р Венцеслав Бондиков, издателство:Холотера, 2017, стр.:35-65, ISBN:978-619-7165-12-8 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петър Айолов, Angry People Click More: Manufacturing Dissent on the Internet 2022
2 Секционен доклад, Петър Айолов, „Kayfabe и абстрактната истина на медиите, или защо всички новини са фалшиви?“ 2020
3 Секционен доклад, Петър Айолов, "Технически предизвикателства пред телевизионната документалистика в прехода към онлайн видео" 2020
4 Присъствие, Петър Айолов, Лекции в университета в Касино , Италия по програма Еразъм, 2019 г. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Viale dell'Università - Rettorato Loc. Folcara 03043 Cassino (FR) ITALY 2019
5 Секционен доклад, Петър Айолов, The Abstract Truth of Media - The challenge of the Internet and social networks 2019
6 Секционен доклад, Петър Айолов, „Технологията на интернет медиите и Краят на истината!“ 2018
7 Секционен доклад, Петър Айолов, „Банален глобализъм vs. Електронен национализъм- Функционирането на националната комуникационна система и интернет медиите“ 2017