Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Мая Димчева
Изложби
1 Мая Веселинова Димчева , Национална ,,Дух и материя - инспирации" 2024 Галерия ,,Алма Матер", СУ ,,Св. Климент Охридски" Участие в обща изложба, съвместно с преподаватели и студенти. 2024
2 Мая Веселинова Димчева , Международна ,,Вертикала, хоризонтала" 2023 гр. Ниш, Сърбия Участие в обща изложба на преподавателите от катедра ,, Визуални изкуства", посветена на 135 годишнината на Софийския университет. По проект-Алма Матер 2023
3 Мая Веселинова Димчева , Национална Участие в изложба на преподавателите от катедра ,,Визуални изкуства", посветена на 135 годишнината на Софийския университет - ,,Вертикала, хоризонтала". 2023 СУ,,Св. Климент Охридски", галерия ,,Алма матер" 2023
4 Мая Веселинова Димчева , Международна Участие в изложба на преподавателите от катедра ,,Визуални изкуства", посветена на 135 годишнината на Софийския университет - ,,Вертикала, хоризонтала". По проект ,,Галерия Алма Матер" 2023 гр. Познан, Полша 2023
5 Мая Веселинова Димчева , Национална Участие в изложба на преподавателите от катедра ,,Визуални изкуства", от проведен семинар в с. Лещен 2022 ФНОИ 2022
6 Мая Веселинова Димчева , Национална "Пътни бележки/Кръстопътища" - по проект АрТел 2021 онлайн 2021
7 Мая Веселинова Димчева , Национална Участие в дарение с творба - живопис в полза на ФНОИ, гр. Хисаря, съвместно с преподавателите от катедра ,,Визуални изкуства". 2021 ФНОИ 2021
8 Мая Веселинова Димчева , Национална Участие в изложба - календар за 2021 2022 г. 2021 ФНОИ 2021
9 Мая Веселинова Димчева , Международна "Дървото на живота" 2020 онлайн 2020
10 Мая Веселинова Димчева , Национална "Пътища" 2020 онлайн 2020
11 Мая Веселинова Димчева , Национална Виртуална изложба „Пътища“ 2020 https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=249 Участие в изложбата. Откриване 6 ноември 2020 г. 2020
12 Мая Веселинова Димчева , Международна Онлайн изложба „Дървото на живота днес и утре“ 2020 https://artinitiativesproject.com/treeoflife Международно сътрудничество и представяне на виртуалната изложба „Дървото на живота днес и утре“, включваща творби на преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ на СУ, Академията за изкуства „Вл. Стшемински“, Лодз, Полша; Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, С. Македония; Нишки университет, Сърбия; Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България и Националната художествена академия, България. Участие в изложбата. 2020
13 Мая Веселинова Димчева , Национална "АРТ РОЗАЛИАДА" 2019 Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий“,“, изложбена зала „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново 2019
14 Мая Веселинова Димчева , Национална 25 години специалност "Изобразително изкуство" 2019 СУ "Св. Климент Охридски", галерия "Алма Матер" Съвместна изложба на преподавателите от катедра "Визуални изкуства". 2019
15 Мая Веселинова Димчева , Национална Участие в изложба на преподавателите от катедра ,,Визуални изкуства" в Каталог на годината 2019 ФНОИ 2019
16 Мая Веселинова Димчева , Национална Участие в проект за каталог на катедра ,, Визуални изкуства" 2019 ФНОИ 2019
17 Мая Веселинова Димчева , Национална Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий“,“, изложбена зала „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново 2018 2018
18 Мая Веселинова Димчева , Национална "АРТ РОЗАЛИАДА" 2017 Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий“,“, изложбена зала „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново 2017
19 Мая Веселинова Димчева , Национална Спомен от едно пътуване 2017 СУ, ФНПП Самостоятелна изложба. 2017
20 Мая Веселинова Димчева , Национална "Италия, Барселона" 2016 ФНПП 2016
21 Мая Веселинова Димчева , Национална “АБСТРАКТ“ 2016 Галерия Алма Матер, СУ „ Св. Климент Охридски“ Обща изложба ( проект ) “АБСТРАКТ“ на преподавателите и докторанти от катедра „Изобразително изкуство” – ФНПП 2016
22 Мая Веселинова Димчева , Национална “АРТ РОЗАЛИАДА“ 2016 Великотърновския университет „ Св. Св. Кирил и Методий“,“, изложбена зала „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново Обща изложба ( проект ) на преподавателите от катедра „Изобразително изкуство” – ФНПП 2016
23 Мая Веселинова Димчева , Международна „АРТ НЕТ“ 2016 Културен център на гр. Лесковац, Сърбия Обща изложба ( проект ) на преподавателите от катедра „Изобразително изкуство” – ФНПП, съвместно с художници от гр. Лесковац, Сърбия 2016
24 Мая Веселинова Димчева , Национална Арт Нет 4 - изкуството свързва 2016 галерия ,,Алма Матер", СУ ,,Св. Климент Охридски" 2016
25 Мая Веселинова Димчева , Национална Участие в обща изложба ( проект ) на преподавателите от катедра „Изобразително изкуство” – ФНПП, „Постмодерни приказки“ – Галерия Алма Матер, СУ „ Св. Климент Охридски“. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на фонд „ Научни изследвания“ на СУ и на 2015 2015
Книга
1 Мая Димчева, Естетико – художествени, иновационни и възпитателни аспекти на обучението по изобразително изкуство в началното училище. Издателство „ Пропелер“. гр. София, 2015 монография 2015
2 Мая Димчева, Манастирите в България – светлина от вековете. Иконопис и иконография, народни празници и обичаи. Издателство „ Пропелер“. гр. София, 2015 - монография 2015
3 Мая Димчева, Християнство и традиции – изкуство, книжнина, просвета. Народни празници и обичаи по българските земи. Издателство „Булвест“, София 2014 - монография 2014
4 Мая Димчева, Християнство и традиции – изкуство, книжнина, просвета. Народни празници и обичаи по българските земи, Издателство „Анубис“ , София 2013
Научен проект
1 Мая Димчева, Експертно участие към Министерство на образованието и науката - изготвяне на материали за матури по изобразително изкуство, Член, 2022
2 Мая Димчева, 25 години специалност изобразително изкуство - проект за художествено-творчески изяви в България и чужбина на преподаватели и студенти от Катедра “Визуални изкуства” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”., Член, , Номер на договора:80-10-61/10.04.2019 2019
3 Мая Димчева, Конкурс на ученическа сесия посветена на 150 годишнината на БАН, Член, 2019
4 Мая Димчева, Обучение на учители по изобразително изкуство по национална програма "Квалификация 2019" - "Компетентностния подход в прилагането на новите учебни програми по изобразително изкуство в X клас"., Ръководител, , Номер на договора:Д01-195/26.09.19 2019
5 Мая Димчева, Обучение на учители по изобразително изкуство по национална програма "Квалификация 2019" - Изкуството в контекста на модерната и съвременна култура., Ръководител, , Номер на договора:Д01-187/19.09.19 2019
Научно ръководство
Мая Димчева, Модел за развитие на визуалното изразяване в обучението по изобразително изкуство в 7. и 8. клас на общообразователна подготовка в средните училища., СУ"Св. Климент Охридски",ФНОИ. дисертация д-р:Елена Веселинова Панайотова 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мая Димчева, Характерни елементи от детската изобразителна дейност в живописта на модерното и съвременното изкуство., Годишник на СУ ,,Св. Климент Охридски", ФНОИ, Книга изкуства, том 116, 2024, ISSN (print):2738 - 7062 2024
2 Мая Димчева, „Библейските послания във витражите на Марк Шагал“, Списание за съвременно изкуство ,,Визуални изследвания", бр 2, ВТУ, ,,Св. св. Кирил и Методий"., 2018 2018
3 Мая Димчева, Нетрадиционни педагогически подходи и детската изобразителна дейност – история и съвременни проявления., Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски” – ФНПП, т. 107, 2016 2016
4 Мая Димчева, Обучението по изобразително изкуство – култура или само рисуване – участие в конференция, галерия „Академия“ – НХА, гр. София, 25 март 2015, http://въпреки.com/contact, 2015 2015
5 Мая Димчева, НЕТРАДИЦИОННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ И ДЕТСКАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННИ ПРОЯВЛЕНИЯ, Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски” – ФНПП, т. 107, 2014 2014
6 Мая Димчева, Педагогически подходи при определяне грамотността и изразителността на детската изобразителна дейност- доклад по проект „Преподаватели и студенти“ - научна конференция, посветена на съвременните тенденции в изкуството и обучението по изкуство във връзка с 30 годишнината от създаването на ФНПП , СУ „св. Климент Охридски“ и 20 годишнината от създаването на специалност „Изобразително изкуство“. Vivacom art hall 11.06.2014 - 21. 06. 2014, http://www.fnpp.uni-sofia.bg/magazine.html, 2014 2014
7 Мая Димчева, Християнство и традиции. Народни празници и обичаи по българските земи. – доклад за научна конференция м. октомври, Сърбия , гр. Ниш , БАРТФ 2014, БАРТФ 2014, 2014 2014
8 Мая Димчева, Изображенията на нашите просветители – светите братя Кирил и Методий в епохата на Възраждането – юбилейна международна научна конферениция - 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, В.Търново, 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 2013 2013
9 Мая Димчева, Някои особености на детската изобразителна дейност в предучилищната и началната училищна възраст, Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски” – ФНПП, т. 106, 2013 2013
10 Мая Димчева, Народни празници и обичаи в контекста на християнските ценности и традиции, Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски” – ФНПП, т. 105, 2012 2012
11 Мая Димчева, За някои съвременни проблеми при възприемане на художествени произведения от християнското изкуство (възрастова и емоционална характеристика, Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски” – ФНПП, т. 102, 2010 2010
12 Мая Димчева, Мястото на православното иконописно наследство в сферата на висшето образование, Образователни иновации в сферата на визуалните изкуство, 2010 2010
13 Мая Димчева, За някои съвременни проблеми при възприемане на художествени произведения от християнското изкуство (възрастова и емоционална характеристика, Годишник на СУ „Св.Кл.Охридски”, том 1, 2009 2009
14 Мая Димчева, За някои нови тенденции в съвременната църковна живопис у нас, Съвременната българска живопис: между локалното и глобалното, 2004 2004
15 Мая Димчева, Българската икона през ХХ век – художествени и образователни аспекти, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП, том 96, 2003 2003
Студия в научно списание
Мая Димчева, Изкуството на Марк Шагал - от картината до витража., Формално неформално и природно образование /ФНПО/, брой:1, 2019, ISBN:2603 - 4069 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Мая Димчева, Символиката на цветовете - някои аспекти на изследване, Годишник на СУ"Св. Климент Охридски"-144, редактор/и:Бисера Вълева, 2021 2021
2 Мая Димчева, Символиката на цветовете в изкуството - традиции и съвременност.", Списание за съвременно изкуство ,,Визуални изследвания", бр 1, ВТУ, ,,Св. св. Кирил и Методий"., 2021 2021
3 Мая Димчева, Иконографски, символни и лечителски аспекти в християнското изкуство и народните традиции, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - ФНПП, редактор/и:Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:325-344, ISBN:2738-7062 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мая Димчева, Символиката на цветовете в изкуството – традиции и съвременност 2020
2 Секционен доклад, Мая Димчева, „Библейските послания във витражите на Марк Шагал“ 2017
3 Секционен доклад, Мая Димчева, Християнство и традиции. Народни празници и обичаи по българските земи 2014
4 Секционен доклад, Мая Димчева, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАМОТНОСТТА И ИЗРАЗИТЕЛНОСТТА НА ДЕТСКАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 2014
5 Секционен доклад, Мая Димчева, Изображенията на нашите просветители – светите братя Кирил и Методий в епохата на Възраждането 2013
6 Секционен доклад, Мая Димчева, Младенецът Иисус, децата и приказките 2008
7 Секционен доклад, Мая Димчева, Отражение на християнските ценности в реформаторската педагогика – съвременни тенденции 2008
8 Секционен доклад, Мая Димчева, Мястото на иконописното наследство в сферата на висшето образование по изобразително изкуство 2008
9 Секционен доклад, Мая Димчева, Религиозният символ и детската изобразителна дейност, научна конференция 2006
10 Секционен доклад, Мая Димчева, Християнско изкуство и обучение 2005
11 Секционен доклад, Мая Димчева, Из опита на съвременното обучение по иконопис (проблеми, постижения и нови тенденции 2004
12 Секционен доклад, Мая Димчева, Съвременна педагогическа насоченост на православното образование (социални, естетически и възпитателни функции 2003
Участие в редколегия
1 Мая Димчева, Списание ,,Визуални изкуства и музика", За един пътуващ мотив в средновековното българско изкуство"- рецензия., Участие в редколегия 2022
2 Мая Димчева, СУ, ФНОИ - Трета научно-практическа конференция ,,Образование и изкуства: традиции и перспективи", Участие в редколегия 2022
3 Мая Димчева, СУ, ФНОИ - Втора научно-практическа конференция ,,Образование и изкуства: традиции и перспективи"., Участие в редколегия 2021
4 Мая Димчева, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по науки за образованието и изкуствата : Т. 111, Участие в редколегия 2019
5 Мая Димчева, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по науки за образованието и изкуствата : Т. 112, Участие в редколегия 2019
Учебник/Учебно помагало
Мая Димчева, „Най-общи понятия за реставрацията на произведения на изкуството и иконописта”, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП, том 96, Рецензирано 2001