Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев
Глава от книга
проф. д-р М. Лазаров, д-р Ат. Орачев, акад. В. Гюзелев, д-р Ант. Карабашев, проф. д-р Е. Грозданова, Венцислав Каравълчев, проф. д-р В. Тонев, доц. д-р Р. Аврамов, Християнският Анхиало. – В: Поморие: древност и съвремие. Том. І, Геопан, София, 2014, с. 125 – 143., ISBN:978-954-92433-2-4, Геопан, София, Ref, Рецензирано 2014
Дипломна работа
1 Ventzislav Karavaltchev, Epithets of the Bulgarian Muslims, University of Birmingham, Ръководител:prof. d-r Jorgen Nielsen 2001
2 Ventzislav Karavaltchev, The Muslim people of Bulgaria, University of Birmingham, Ръководител:prof. d-r David Thomas 1995
3 Ventzislav Karavaltchev, Women's place and role in the Orthodox Church. Relationship between man and women in the Orthodox Church, University of Geneva, Ръководител:Rev. Dr. George Kondotra 1993
4 Венцислав Георгиев Каравълчев, Александрийската църква (от своето основаване до наши дни), Богословски факултет на СУ, Ръководител:Проф. д-р Христо Стоянов 1992
Дисертация д-р
Венцислав Георгиев Каравълчев, Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944–1964 г.), Богословски факултет на СУ, Ръководител:доц. д-р Павел Павлов 2016
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ventzislav Karavaltchev, DER BEGINN DES EWIGEN LEBENS, PFARRBLATT, № 1, Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde „Hl. Iwan Rilski“, Kirche: 1120 Wien, Dunklergasse 21 2021
2 Венцислав Георгиев Каравълчев, Същността на Православието , БНР, радио "Христо Ботев", програма "Благовестие", 21.03.2021 2021
3 Ventzislav Karavaltchev, Christi Geburt – die Mutter aller Feste, PFARRBLATT, № 4, Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde „Hl. Iwan Rilski“, Kirche: 1120 Wien, Dunklergasse 21 2020
4 Ventzislav Karavaltchev, DER BAUM DER BULGARISCHEN HEILIGEN, PFARRBLATT, № 2-3, Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde „Hl. Iwan Rilski“, Kirche: 1120 Wien, Dunklergasse 21 2020
5 Венцислав Георгиев Каравълчев, Давид Дисипат – едно голямо име от манастира на св. Григорий Синаит в Парория, Двери на Православието 2020
6 Венцислав Георгиев Каравълчев, Зверствата срещу българската църква по времето на соца са взети от модела на Ленин, започват буквално на 9-и септември 1944 г. , електронна медия https://faktor.bg/ 2020
7 Венцислав Георгиев Каравълчев, Какво означава името ти да бъде написано на небесата, БНР, програма "Христо Ботев" 2020
8 Венцислав Георгиев Каравълчев, Какво ще учат децата в час по религия? , ТВ Канал 3 2020
9 Венцислав Георгиев Каравълчев, Краят на света?, Телевизия: Bulgaria ON AIR 2020
10 Венцислав Георгиев Каравълчев, На 11 юли честваме паметта на новомъченика Никодим Албански (Българин), Двери на Православието 2020
11 Венцислав Георгиев Каравълчев, Най-тъжният ден за човечеството е и ден на надеждата , БНР, програма "Хоризонт" 17.04.2020 2020
12 Венцислав Георгиев Каравълчев, Последици за църковния живот и духовността на българите от първите три години на управлението на комунистите в България, Двери на Православието 2020
13 Венцислав Георгиев Каравълчев, Поуки се вадят от историята, когато тя не се премълчава и не се украсява, Електронна медия Добротолюбие 2020
14 Венцислав Георгиев Каравълчев, Процесът срещу папа Формоз, TV: ON AIR 2020
15 Венцислав Георгиев Каравълчев, Първият търновски патриарх Йоаким I, БНТ - Вяра и Общество 18.01.2020 2020
16 Венцислав Георгиев Каравълчев, След османското робство народът ни излезе сплотен, а империята на атеизма опустоши духовно българите, в-к "Трета Възраст" 2020
17 Венцислав Георгиев Каравълчев, Християнството в езическа България и първият мъченик за вярата, Телевизия БНТ, "Вяра и общество" 28.03.2020 2020
18 Венцислав Георгиев Каравълчев, Съвременните измерения на митаря и фарисея от христовата притча, БНР - програма Христо Ботев 27.02.2019 2019
19 Венцислав Георгиев Каравълчев, Богатеене в Бога, БНР, програма "Благовестие" 17.11.2019 2019
20 Венцислав Георгиев Каравълчев, Димитровден - Св. Димитър Чудотворец, Телевизия Bulgaria ON AIR 2019
21 Венцислав Георгиев Каравълчев, Духовно светилище, Фондация интелектуален клуб "Космос" 2019
22 Венцислав Георгиев Каравълчев, Приносът на Зографската обител в българската духовност е неизмерим , БНР - прохрама "Хоризонт" 21.11.2019 2019
23 Венцислав Каравълчев, Св. Евтимий Търновски и късата памет на православна България, БНТ - Вяра и Общество 19.01.2019 2019
24 Венцислав Георгиев Каравълчев, Светостта и нейното въплъщение в лицето на св. Йоан Рилски , БНР - програма Христо Ботев 23.06.2019 2019
25 Венцислав Георгиев Каравълчев, Софийската святост, Телевизия СКАТ 26.04.2019г. 2019
26 Венцислав Георгиев Каравълчев, Фондация "Наследство на Зографската Света обител" , Софийска света митрополия 2019
27 Венцислав Каравълчев, 70 години от убийството на Неврокопския митрополит Борис, БНР - програма Христо Ботев 11.11.2018 2018
28 Венцислав Каравълчев, Железният храм в Истанбул като символ на Възраждането, БНТ - предаването "Култура.БГ" 08.01.2018 2018
29 Венцислав Каравълчев, Желязната църква в Истанбул с нов блясък, БНТ - Вяра и Общество 06.01.2018 2018
30 Венцислав Каравълчев, Как да съумеем да постигнем тази хармония между земното и небесното? , БНР - програма Христо Ботев 17.06.2018 2018
31 Венцислав Георгиев Каравълчев, От "съвест на българската църква" до "враг №1 на народната власт в Пиринския край" - 70 години от гибелта на Неврокопския митрополит Борис (1888-1948 г.), БНТ - Вяра и Общество 17.11.2018 2018
32 Венцислав Георгиев Каравълчев, Поне 220 православни духовници са избити през 1944-1964 година , Национален независим седмичник "Трета възраст" 2018
33 Венцислав Каравълчев, Специалистите ще се обучават на поклоннически и религиозен туризъм, BTV - новините 01.08.2018 2018
34 Венцислав Каравълчев, Архимандрит Ириней: За какво да се крия? Съвестта ми е чиста, 2017
35 Венцислав Георгиев Каравълчев, Базиликата – царският дом на новия Божи народ, 2017
36 Венцислав Каравълчев, Възможно ли е да бъдеш „православен“ без да си християнин. Какви са основанията за появата на православен фундаментализъм?, БНР - програма Христо Ботев 6.03.2017 2017
37 Венцислав Каравълчев, Доколко сме духовни слепи и как можем да прогледнем. Какви са нашите духовни водачи и защо? Кой следва да ни наставлява във вярата и как? , БНР - програма Христо Ботев 23.01.2017 2017
38 Венцислав Георгиев Каравълчев, Кръвта, върху която градим вярата си, БНТ - Вяра и Общество 27.05.2017 2017
39 Венцислав Георгиев Каравълчев, Майка на Охридската архиепископия е Българската, а не Сръбската църква, Добротолюбие 2017
40 Венцислав Георгиев Каравълчев, Основните християнски добродетели, БНР - програма Христо Ботев 18.09.2017 2017
41 Венцислав Георгиев Каравълчев, Рождество Христово - пряко от храм Св. Александър Невски, БНР - програма Хоризонт 25.12.2017 2017
42 Венцислав Георгиев Каравълчев, За началото на Христовата проповед , БНР - програма Христо Ботев 11.01.2016 2016
43 Венцислав Георгиев Каравълчев, За отчуждението и безразличието в съвременното общество, БНР - програма Христо Ботев 25.05.2016 2016
44 Венцислав Георгиев Каравълчев, Отношението на Корана към християните, 2016
45 Венцислав Каравълчев, Поне 220 Православни духовници са избити през 1944 - 1964 година, в-к Трета възраст, бр. 50, 14 - 20. XII. 2016, с.7 2016
46 Венцислав Георгиев Каравълчев, Притчата за милостивия самарянин , БНР - програма Христо Ботев 14.11.2016 2016
47 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Евтимий Търновски - едно забравено поклонение, 2016
48 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Йоан Рилски е покровител не само на българите, но и на всички християни по света, Добротолюбие 2016
49 Венцислав Георгиев Каравълчев, Страшен ли е Страшния съд?, БНР - програма Христо Ботев 7.03.2016 2016
50 Венцислав Георгиев Каравълчев, Църквата и мартениците, Телевизия Канал 3 предаване "Всяко сутрин" 2016
51 Венцислав Георгиев Каравълчев, Църквата трябва да намери верния тон, за да се приближи до хората , Телевизия - Bulgaria On Air 19.05.2016 2016
52 Венцислав Георгиев Каравълчев, 90 години от атентата в Църквата "Св. Неделя", списание "Светодавец", брой 4 2015
53 Венцислав Георгиев Каравълчев, Делото на Св. Цар Борис Покръстител има сериозно измерение за бъдещето на България , БНР - прохрама "Хоризонт" 01.05.2015 2015
54 Венцислав Каравълчев, Делото на Св. Цар Борис Покръстител има сериозно измерение за бъдещето на България , БНР - програма Хоризонт 1.05.2015 2015
55 Венцислав Георгиев Каравълчев, Езикът на Църквата, БНР - програма Христо Ботев 12.10.2015 2015
56 Венцислав Георгиев Каравълчев, Жените в църквата , БНР - програма Христо Ботев 30.03.15 2015
57 Венцислав Георгиев Каравълчев, Патриархът, християните и Османската империя, 2015
58 Венцислав Георгиев Каравълчев, Православието – начин на употреба , БНР - програма Христо Ботев 4.03.2015 2015
59 Венцислав Каравълчев, Храмът "Св Седмочисленици", агенция Фокус 20 юли 2015 2015
60 Венцислав Георгиев Каравълчев, Великата тайна на Божието явяване в света , БНР - програма Христо Ботев 3.01.2014 2014
61 Венцислав Георгиев Каравълчев, Витезда – дом на милосърдието , БНР - програма Христо Ботев 12.05.2014 2014
62 Венцислав Георгиев Каравълчев, Как да се отнасяме като християни към празничните и почивни дни , БНР - програма Христо Ботев 8.12.2014 2014
63 Венцислав Каравълчев, Може ли отново да бъде променено името на храм-паметника "Св. Ал. Невски"?, БНТ - Вяра и Общество 22.11.2014 2014
64 Венцислав Георгиев Каравълчев, Страшният съд , БНР - програма Христо Ботев 24.02.2014 2014
65 Венцислав Георгиев Каравълчев, Християнската история и обществените ценности , БНР - програма Христо Ботев 29.09.2014 2014
66 Венцислав Георгиев Каравълчев, Християнството в Агатопол и Агатополската епископия, Двери.бг 2014
67 Венцислав Каравълчев, 150 души избират патриарха, В-к Преса, 389, 8 февруари 2013 2013
68 Венцислав Каравълчев, Великият пост - време за себе си, В-к Преса, 429, 20 март 2013, с.18 2013
69 Венцислав Георгиев Каравълчев, Живата вода , БНР - програма Христо Ботев 31.05.13 2013
70 Венцислав Георгиев Каравълчев, Изборите за патриарх в миналото и днес, 2013
71 Венцислав Каравълчев, Исторически разсъждения за Възстановяването на Българската патриаршия, 2013
72 Венцислав Георгиев Каравълчев, Кръстовден , БНР - програма Христо Ботев 13.09.2013 2013
73 Венцислав Георгиев Каравълчев, Между Вси светии и безсмъртието на човешката душа, БНР - програма Христо Ботев 1.11.2013 2013
74 Венцислав Георгиев Каравълчев, На Тайната Вечеря днес са поканени всички, В-к Преса, 472, 2 май 2013 2013
75 Венцислав Каравълчев, Различният Великден, В-к Преса, 438, 29 март 2013 2013
76 Венцислав Георгиев Каравълчев, Тодоровден – първата събота на Великия пост, 2013
77 Венцислав Каравълчев, Установяването на празника Пасха в ранната Църква , 2013
78 Венцислав Георгиев Каравълчев, Ще има ли разследване срещу епископ Борис?, БНТ - Вяра и Общество 21.12.2013 2013
79 Венцислав Георгиев Каравълчев, Българската православна църква след разкриване на митрополитите, сътрудничили на Държавна сигурност, БНР - програма Христо Ботев 20.01.2012 2012
80 Венцислав Георгиев Каравълчев, Бесарабия, Болград и църквата „Св. Преображение”, 2012
81 Венцислав Каравълчев, В памет на архимандрит Павел Стефанов, Телевизия "Европа" 30.09. 2012 2012
82 Венцислав Каравълчев, Въздвижение на Господния кръст (Кръстовден), 2012
83 Венцислав Каравълчев, Възкресение Христово - празникът на празниците , БНР - програма Христо Ботев 10.04.2012 2012
84 Венцислав Каравълчев, Защо Петдесетница е ключово събитие в историята на човечеството? Значението на деня на Света Троица за вярващите. Същността и предназначението на Църквата. , БНР - програма Христо Ботев 1.06.2012 2012
85 Венцислав Каравълчев, Казачеството - исторически щрихи, 2012
86 Венцислав Каравълчев, Как да преодолеем егоизма и жестокосърдечието , БНР - програма Христо Ботев 16.08.2012 2012
87 Венцислав Георгиев Каравълчев, Как трудът развива личността психофизически и й дава възможност да придобие добродетели, БНР - програма Христо Ботев 20.09.2012 2012
88 Венцислав Георгиев Каравълчев, Какво означава да вярваш? Доколко сме духовно слепи и как можем да прогледнем. Какви са нашите духовни водачи и защо? Кой следава да ни наставлява във вярата и как? За делото на първозванния Христов апостол – Св. Андрей. , БНР - програма Христо Ботев 30.11.2012 2012
89 Венцислав Каравълчев, Маски долу, 2012
90 Венцислав Каравълчев, Моя встреча со святым Иоанном Кронштадтским, 2012
91 Венцислав Георгиев Каравълчев, Обòжението (теосиса) в дискурса на модерния антипаламизъм и на църковните отци, 2012
92 Венцислав Каравълчев, Пастирите, В-к Преса, 311, 15 ноември 2012 2012
93 Венцислав Каравълчев, Патриарсите в Средновековна България, в-к Преса, брой 311, 15 ноември 2012 2012
94 Венцислав Каравълчев, Поморие - древност и съвремие, телевизия "Скат" 10.02.2012г. 2012
95 Венцислав Каравълчев, Религиозната провокация – начин на употреба, 2012
96 Венцислав Георгиев Каравълчев, Рождеството на Божията майка, 2012
97 Венцислав Каравълчев, Свещеномъченик Доротей, епископ Тирски, търси покой от гоненията във Варна, 2012
98 Венцислав Каравълчев, Свещеното Предание – вечна среща на човека с Бога, 2012
99 Венцислав Каравълчев, Синодният сайт манипулира текст на Цариградската патриаршия в угода на архонтмейкърите, 2012
100 Венцислав Каравълчев, Църковният календар VII част: Произход и символика на Юлиянския календар, 2012
101 Венцислав Каравълчев, Притчите като част от проповедта на Спасителя, БНР - програма Христо Ботев 28.10.2011 2011
102 Венцислав Каравълчев, Великият пост и Страстната седмица, 2011
103 Венцислав Георгиев Каравълчев, Днес се открива пазената от векове тайна..., 2011
104 Венцислав Георгиев Каравълчев, Мощите на св. Николай Мирликийски Чудотворец, 2011
105 Венцислав Георгиев Каравълчев, Правилата на светите апостоли – произход и авторитет, 2011
106 Венцислав Каравълчев, Празникът Успение Богородично, Двери на Православието 2011
107 Венцислав Георгиев Каравълчев, Преображение Господне – зараждането на празника, 2011
108 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Георги Победоносец – светецът на две религии, 2011
109 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Николай Мирликийски Чудотворец – познатият и неизвестният, 2011
110 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Трифон Чудотворец – изцелител и покровител на земеделието, Двери.бг 2011
111 Венцислав Георгиев Каравълчев, Алтернативата в търсене на алтернатива (или как се раждат „истинските Църкви“), Двери на Православието 2010
112 Венцислав Каравълчев, Европейската хекатомба – близо 3 милиона аборта на година, Dveri.bg 2010
113 Венцислав Каравълчев, Европейските ценности в двоен прочит, в-к Гласове, брой 37, 15-21 октомври 2010 2010
114 Венцислав Каравълчев, Кога се е родил Христос, 2010
115 Венцислав Георгиев Каравълчев, От какъв квас имаме нужда?, 2010
116 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Спиридон Тримитунтски Чудотворец – още едно голямо име, свързано с българските земи, Двери.бг 2010
117 Венцислав Каравълчев, Стандартна история..., 2010
118 Венцислав Каравълчев, Християнският Анхиало, 2010
119 Венцислав Георгиев Каравълчев, Църковният календар IV част: Точността на времената и пазенето на дните Христовата църква не познава, 2010
120 Венцислав Каравълчев, Църковният календар V част: Сигилионът-фалшификат. Защитава ли се истината с лъжа?, 2010
121 Венцислав Каравълчев, Църковният календар VI част: Сигилият-фалшификат или как се фалшифицира историята, 2010
122 Венцислав Георгиев Каравълчев, Археологически открития в Светите земи с най-голямо значение за християнството , 2009
123 Венцислав Каравълчев, Богоявление през вековете, списание Троичник,Брегалничката епархија, Македонската Православна Црква,бр.26,2009 2009
124 Венцислав Каравълчев, Бракът - неудобното тайнство?, 2009
125 Венцислав Георгиев Каравълчев, В Йерусалим откриха рядък ритуален съд от времето на Христос, Двери на Православието 2009
126 Венцислав Георгиев Каравълчев, В навечерието на събора на Руската църква, Двери на Православието 2009
127 Венцислав Каравълчев, Великият пост, 2009
128 Венцислав Георгиев Каравълчев, Дуросторум – градът, увенчан със славата на мъчениците. Св. Дасий Доростолски, 2009
129 Венцислав Каравълчев, Един познат поет, когото не познаваме, 2009
130 Венцислав Каравълчев, За кухнята, времето и хората в тях, 2009
131 Венцислав Георгиев Каравълчев, За някои проблеми около житията на св. цар Юстиниан Управда, 2009
132 Венцислав Георгиев Каравълчев, За произхода на злото, 2009
133 Венцислав Каравълчев, За църковния календар без емоции, 2009
134 Венцислав Георгиев Каравълчев, За Църковния календар без емоции - II част, 2009
135 Венцислав Каравълчев, За Църковния календар без емоции - ІІІ част, 2009
136 Венцислав Каравълчев, За числото на Църковните тайнства, 2009
137 Венцислав Каравълчев, Има ли светци в новостилната Църква?, 2009
138 Венцислав Георгиев Каравълчев, Историческа личност ли е св. Терапонт Софийски, 2009
139 Венцислав Георгиев Каравълчев, Как открихме манастира с гроба на Атила!, Двери.бг 2009
140 Венцислав Георгиев Каравълчев, Маршрутът на Кръстния път „Via Dolorosa” е бил различен, 2009
141 Венцислав Георгиев Каравълчев, Мелнишкият светител – преп. Калист Ангеликуд (ок. 1325 – ок. 1395), 2009
142 Венцислав Георгиев Каравълчев, От анатемата към благодатта, 2009
143 Венцислав Георгиев Каравълчев, Откриха двореца на цар Давид, Двери на Православието 2009
144 Венцислав Георгиев Каравълчев, Панихидата, 2009
145 Венцислав Георгиев Каравълчев, Простете, Двери на Православието 2009
146 Венцислав Георгиев Каравълчев, Рождество Христово – история на празника, списание Харта, бр. 3 2009
147 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Емилиян Доростолски: Името ми е християнин, Двери.бг 2009
148 Венцислав Георгиев Каравълчев, Св. Стефан - първият мъченик на Църквата, 2009
149 Венцислав Каравълчев, Старецът схиархидякон Иларион (Дзюбанин): Как се спасявате, милички?, 2009
150 Венцислав Каравълчев, Българска еволюция на заден ход, 2008
151 Венцислав Георгиев Каравълчев, В САЩ християнството все повече се изражда в петдесятничество, Dveri.bg 2008
152 Венцислав Георгиев Каравълчев, В църквата "Рождество Богородично" в Уолсол служат на български, 2008
153 Венцислав Георгиев Каравълчев, Из историята на християнството в Грузия, 2008
154 Венцислав Георгиев Каравълчев, Клир и миряни в съборите на Църквата, 2008
155 Венцислав Георгиев Каравълчев, Клир и миряни в тайнството на Църквата, 2008
156 Венцислав Каравълчев, Когато политиците ни разделят, Бог знае как да ни обедини, 2008
157 Венцислав Каравълчев, Православни и протестанти разговаряха в Оксфорд за спасението и Църквата, 2008
158 Венцислав Георгиев Каравълчев, Старецът Гавриил (Годердзи Ургебадзе Василиевич), Двери на Православието 2008
159 Венцислав Георгиев Каравълчев, Християнството в Турция, Двери на Православието 2008
160 Венцислав Каравълчев, Абортът – тогава, когато законът убива духа на канона, 2007
161 Венцислав Георгиев Каравълчев, Жътвата е голяма, работниците малко, Dveri.bg 2007
162 Венцислав Георгиев Каравълчев, Кой е кардинал Бърнард Лоу?, Двери на Православието 2007
163 Венцислав Георгиев Каравълчев, Румънската църква навлезе в каноничната територия на Руската патриаршия, Двери на Православието 2007
164 Венцислав Георгиев Каравълчев, Българският Илиопол, 2006
165 Венцислав Георгиев Каравълчев, Войната на археолозите или медиен PR за сметка на науката, 2006
166 Венцислав Георгиев Каравълчев, Един епизод от живота на св. Василий, 2006
167 Венцислав Георгиев Каравълчев, Коя е майката на св. братя Борис и Глеб, 2006
168 Венцислав Георгиев Каравълчев, Зилотизмът – да обичаш на инат, 2005
169 Венцислав Каравълчев, Целувката на папата, Църковен вестник, 23 Фев., 1997 1997
Изложби
Венцислав Георгиев Каравълчев , Национална „Ранното християнство в Родопите” 2014 София, галерия Credo bonum В снимки и слово беше разказана историята на проникването на християнството в планината. „Базиликите в Родопите са величествени знаци на новата, християнска вяра, останала наша и досега”, казаха организаторите. Изложбата разказа също за мисията на св. Никита Ремесиански, за приемането на християнството от бесите, за превода на Св. Писание на бески език – известен като „Библия бесика” и проследява влиянието на бесите в средиземноморския свят. Представени бяха едни от най-знаковите храмове в Родопите, строени в близост до култови места на Дионис, като Беловската базилика, Червената църква до Перущица, базиликата Николица в Ракитово, базиликата до Барутин, манастирският комплекс до Смолян. Изложбата беше подготвена със сътрудничеството на проф. Диана Гергова, проф. Маргарита Ваклинова, проф. Валерия Фол, проф. Светлана Янакиева, ст. н. с. Славия Бърлиева, Величка Мацанова, Гавраил Лазов, Никола Дамянов, Дамян Дамянов, Венцислав Каравълчев, Свилен Топчиев. 2014
Книга
Венцислав Каравълчев, Димитър Рачев, Стефан Пейков, Параклис "Св.Николай Чудотворец" при Средновековния манастир "Св. Йоан Предтеча" - Кърджали. Св. Николай Мирликийски Чудотворец, ISBN:978-619-90963-5-2, МТКЦ - Геопан, Бургас, София 2021
Монография
1 Венцислав Каравълчев, Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944 – 1964 г.) , ISBN:978-954-770-459-6, Фондация "Наследство на Зографската Света обител", София, Рецензирано 2020
2 Венцислав Каравълчев, Кричимският манастир „Рождество на св. Богородица”. Исторически щрихи. , ISBN:ISBN 978-954-380-137-4 , Българска книжница, Пловдив, Ref 2010
Научен проект
1 Венцислав Каравълчев, 150 години от основаването на Българската екзархия (извори и изследвания), Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-223/06.05.2020 г. 2020
2 Венцислав Каравълчев, Тезаурус на богословието на преп. Максим Изповедник, Член, НИС на Софийски университет, Номер на договора:80-10-125 / 16.04.2020 г. 2020
3 Венцислав Каравълчев, Участието на преподаватели и студенти на Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в международния диалог и сътрудничество, Ръководител, МОН „Млади учени и постдокторанти“ 2020
4 Венцислав Каравълчев, „Императорски и воеводски грамоти като извори за църковната история на българските земи“, Ръководител, МОН „Млади учени и постдокторанти“ 2019
5 Венцислав Каравълчев, 1000 години Охридска архиепископия (Извори и изследвания)- продължение, Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-213 от 19.04.2019 2019
6 Венцислав Каравълчев, 1000 години Охридска архиепископия (Извори и изследвания), Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-226/04.05.2018 2018
7 Ventzislav Karavaltchev, ReIReS - Research Infrastructure on Religious Studies, Член, EU, Номер на договора:Project ID: 730895 2018
8 Венцислав Каравълчев, Образът и свещеното изображение в паламитските спорове, Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-152 от 21.04.2017 2017
9 Венцислав Каравълчев, Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин, Член, Софийски университет, Номер на договора:136 от 17.04.2015 2015
Научно ръководство
Венцислав Каравълчев, Ситуирането на празника Пасха в ранната Църква, Софийски университет, Богословски факултет дипломна работа:Милен Атанасов Георгиев 2019
Превод на книга
1 Венцислав Каравълчев, Преподобни Яков Цаликис. Кратки истории, поучения, свидетелства., ISBN:978-954-770-460-2, Фондация "Наследство на Зографската Света обител", София 2020
2 Венцислав Каравълчев, Православната църква в Източна Европа през 20 век – сборник статии под редакцията на Кристин Шайо - The Orthodox Church in Eastern Europe in the Twentieth century (ed. Christine Chaillot) 2019
3 Венцислав Каравълчев, Архимандрит Захариас Захару. Скритият човек на сърцето (1 Петр. 3:4). Култивирането на сърцето в православната християнска антропология. Zacharias (Zacharou), Archim. The Hidden Man of the Heart (1 Peter 3:4). The Cultivation of the Heart in Orthodox Christian Anthropology, Kansas, 2013., Двери на Православието. Живо предание, София 2017
4 Венцислав Каравълчев, Митрополит Йеротей Влахос. Зная един човек в Христа. Живот и служение на стареца Софроний (Сахаров) – исихаста и богослова. - Ιερόθεος (Βλάχος), μητρ. Οίδα άνθρωπον εν Χριστω. Βίος καί πολιτεία του Γέροντος Σωφρονίου του ησυχαστου καί Θεολόγου, Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), 2007., Двери на Православието. Живо предание, София 2017
5 Венцислав Каравълчев, Моето пътуване с отец Александър (Шмеман). - Schmemann, J. My journey with father Alexander, Montreal, 2007 2016
6 Павел Павлов, Нина Димитрова, Александър Омарчевски, Венцислав Каравълчев, Георги Флоровски. Т.7. Богословие и словесност, ISBN:978-954-07-3906-9, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"", София, Рецензирано 2015
Превод на статия
1 Венцислав Каравълчев, Архиепископ Анастасий Янулатос Бележки върху историята на Православната църква в Албания през 20 век и нейното възкръсване след 1991 г. Anastasios, Archbishop of Tirana, Durres and All Albania “Some Notes on the History of the Orthodox Church of Albania in the Twentieth Century and its Resurrection from 1991” – In: The Orthodox Church in Eastern Europe in the twentieth century, ed. Christine Chaillot, Oxford – Bern 2011, p. 135-156 , Двери на Православието. Живо предание , София 2018
2 Венцислав Каравълчев, Григорий Папатомас. История на Гръцката църква през 20 век. Grigorios (Papathomas), archim. “History of the Church of Greece in Twentieth century” – In: The Orthodox Church in Eastern Europe in the twentieth century, ed. Christine Chaillot, Oxford – Bern 2011, p. 39-68, Двери на Православието. Живо предание, София 2018
3 Венцислав Каравълчев, Митрополит Андреас Нанакис. Историята на Вселенската Константинополска патриаршия през двадесетото столетие. Metropolitan of Arkalochori Andreas (Nanakis) “History of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople in the Twentieth Century” – In: The Orthodox Church in Eastern Europe in the twentieth century, ed. Christine Chaillot, Oxford – Bern 2011, p. 9-38, Двери на Православието. Живо предание, София 2018
4 Венцислав Каравълчев, Йоан Майендорф.Църковният регионализъм: структури на общение или прикритие за сепаратизъм. Въпроси на диалога с римокатолицизма. Meyendorff, J. “Ecclesiastical Regionalism: Structures of Communion or Cover for Separatism: Issues of Dialogue with Roman Catholicism” – In: St. Vladimir’s Theological Quarterly, 24, 1980, p. 155-168. , Двери на Православието. Живо предание, София 2017
5 Венцислав Каравълчев, Андрей Горайко. Св. Йоан Златоуст и императорският двор: проблеми на взаимоотношението. Горайко, А. В. „Иоанн Златоуст и императорский двор: проблемы взаимоотношений” – В: Проблемы теологий, 4, Екатеринбург 2007, с. 61-72, Двери на Православието. Живо предание, София 2016
6 Венцислав Каравълчев, Андрей Кураев. Архиерейското съвещание през 1948 г. Андрей (Кураев), диак. „Архиерейское совещание 1948 года и современные мифы о нем” – В: Киевская Русь. Текст на изказване пред Вторите Бердянски четения, септември 2008 г., Двери на Православието. Живо предание, София 2016
7 Венцислав Каравълчев, Василиос Ставридис. Вселенската патриаршия. Stavridis, V. “The Ecumenical patriarchate” – In: The Greek Orthodox Theological Review, 14, 1969, p. 198-225., Двери на Православието. Живо предание, София 2016
8 Венцислав Каравълчев, Дионисий Каменщиков. Две теории за целта на християнския брак. Каменщиков, Д. „Две теории о цели християнского брака” – В: Труды Саратовской православной духовной семинарии, 8, 2014, с. 106-117., Двери на Православието. Живо предание, София 2016
9 Венцислав Каравълчев, Игнатий Мидич. Православното богословие днес. Проблеми и перспективи. Игнатије (Мидић), епископ Пожаревачко-Браничевски „Православно богословље данас. Проблеми и перспективе” – В: Саборност, 7, 2013, с. 7-17., Двери на Православието. Живо предание, София 2016
10 Венцислав Каравълчев, Иларион Алфеев. Слуховете за „Събор на антихриста” са безпочвени., ISSN (print):, Християнство и култура, бр. 2 (109), София 2016
11 Венцислав Каравълчев, Софроний Сахаров. Единството на Църквата по образа на Светата Троица. Σωφρόνιος (Σάχαρωφ), αρχιμ. „Η ενότης της Εκκλησίας κατ εικόνα της Αγίας Τριάδος (Η Ορθόδοξος Τριαδολογία ως αρχή της Εκκλησιολογίας)” – ἐν: Άσκησις καί θεωρία, Έσσεξ, 1996, σ. 125-168., Двери на Православието. Живо предание, София 2016
12 Венцислав Каравълчев, Хараламбос Скарладакис. Светият огън. Чудото на Велика Събота над Гроба Христов. Четиридесет и пет исторически свидетелства (9-16 в.). Χαράλαμπος Κ. Σκαρλακίδης Άγιον Φως. Το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον Τάφο του Χριστού. Σαράντα πέντε ιστορικές μαρτυρίες (9ος-16ος αι.), Αθήνα: „Ελαία” 2011, σ. 11-40., Двери на Православието. Живо предание, София 2016
13 Венцислав Каравълчев, Алън Сторки. Христос и политиката: противопоставянето на властите. Storkey, A. Jesus and Politics: confronting the powers, Michigan 2005, p. 7-21., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
14 Венцислав Каравълчев, Борис Бобрински. Пред лицето на злото и страданието. Бобринский, Б. „Перед лицом зла и страдания” – В: Сострадание Отчее, Киев 2010, с. 9-27. , Двери на Православието. Живо предание, София 2015
15 Венцислав Каравълчев, Владимир Чугунов. За природата на църковната власт. Чугунов, В. „О природе церковной власти” – В: Русская народная линия., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
16 Венцислав Каравълчев, Йоан Зизиулас. Символизъм и реалност в православното богослужение (най-вече в божествената Евхаристия). Ιωάννης (Zηζιούλας), μητρ. Περγάμου. Συμβολισμός και Ρεαλισμός στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία (ἰδιαίτερα στη Θ. Εὐχαριστία) – ἐν: Σύναξη, 71, 1999, σ. 6-21., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
17 Венцислав Каравълчев, Йоан Романидис. Filioque. Romanides, J. “The Filioque” – In: Κληρονομία, 7, Β, Ιούλιος 1975, σ. 285-314., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
18 Венцислав Каравълчев, Лев Шапошников. Православното учение за Църквата в Русия през съветския период. Шапошников, Л. Е. „Православная экклезиология в России в советский период” – В: Консерватизм, модернизм и новаторство в русской православной мысли XIX-XXI веков, СПб. 2006, с. 213-228. , Двери на Православието. Живо предание, София 2015
19 Венцислав Каравълчев, НиколайЕпле.Раби или чеда? Опит за анализ на понятието „Раб Божи” във връзка с превода на богослужебни текстове. Эппле, Н. „Рабы или Чада? Попытка анализа понятия „Раб Божий” в связи с проблемой перевода богослужебных текстов” – В: Свобода – дар Духа и призвание в церкви и обществе, М. 2009, с. 115-134. , Двери на Православието. Живо предание, София 2015
20 Венцислав Каравълчев, Павел Кузнеков. Каноничният статус на Константинопол и неговата интерпретация във Византия. Кузнеков, П. „Канонический статус Константинополя и его интерпретация в Византии” – В: Вестник ПСТГУ І: Богословие, Философия, 3 (53), 2014, с. 25-51., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
21 Венцислав Каравълчев, Рахмат Рахимов.Ал-Бируни за Благодатния огън на Гроба Господен. Рахимов, Р. „Ал-Бируни о Благодатном огне на гробе Господнем” – В: Християнство в регионах мира, ред. Т. Бернштам, А. Терюков, Вып. 2, СПб. 2008, с. 376-371., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
22 Венцислав Каравълчев, Робърт Тафт. Чин и място за причастяване на миряните в късно-античния византийски изток. Taft, R. “The Order and Place of Lay Communion in the Late-Antique and Byzantine East” – In: Studia Liturgica Diversa: Essays in Honor of Paul F. Bradshaw, Studies in Church Music and Liturgy, Portland: “Pastoral Press” 2004, p. 129-149., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
23 Венцислав Каравълчев, Сергей Верховский. Православие и съвременност. Верховской, С. „Православие и современность” – В: Православие в жизни, Клин 2002, с. 4-19., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
24 Венцислав Каравълчев, Тадей Витовнички. Целта на живота. Витовнички, Т. Поуке отца Тадеjа. Какве су ти мисли, такав ти je и живот, Београд: „Видик” 2002, с. 8-40., Двери на Православието. Живо предание, София 2015
25 Венцислав Каравълчев, Хризостом Стамулис. Св. Григорий Паламà в съвременното гръцко богословие. Σταμούλης, Χ. „Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη σύγχρονη ελληνική θεολογία” – ἐν: Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στήν ιστορία καί παρόν. Πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων Αθηνών (13-15 Νοεμβρίου 1998) καί Λεμεσσού (5-7 Νοεμβρίου 1999), Εποπτεία Γ. Μαντζαρίδη, Άγιον Όρος, Ι. Μ. Βατοπαιδίου 2000, σ. 685-708. , Двери на Православието. Живо предание, София 2015
26 Венцислав Каравълчев, Александър Шмеман. Символи и символизъм в Православната литургия. Schmemann, A. “Symbols and Symbolism in the Orthodox Liturgy” – In: Orthodox Theology and Diakonia, ed. by D. Costantelos, Brookline, MA: “Hellenic College Press” 1981, p. 91-102., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
27 Венцислав Каравълчев, Андрей Псарьов. Отношението на преп. Теодор Студит към Римския престол. Псарев, А. „Отношение прп. Феодора Студита к Римскому престолу” – В: Вестник Православного Свято-Тихоновского богословского института, 1, 2007, с. 59-72. , Двери на Православието. Живо предание, София 2014
28 Венцислав Каравълчев, Атанасий Йевтич. Есхатонът в нашия живот. Athanasios of Hercegovina “The Eschata in Our Daily Life” – In: Living Orthodoxy in the Modern World, ed. by A. Walker & C. Carras, London 1996, p. 37-49., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
29 Венцислав Каравълчев, Борис Деревнски. За възрастта на Христос. Деревенский, Б. Тайны евангелской истории, М. 2014, с. 224-233, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
30 Венцислав Каравълчев, Дамаскин Кристенсен. Светоотеческото учение за света до грехопадението. Иером. Дамаскин (Христенсен) „Светоотеческое учение о космосе до грехопадения” – В: Православное осмысление творения мира и современная наука, Выпуск 4, Москва 2008, с. 74-88 , Двери на Православието. Живо предание, София 2014
31 Венцислав Каравълчев, Дору Костаке. Православието през вековете. Кратка история на това, кои сме – обещание за това, какво можем да станем. Costache, D. „Orthodoxy through the centuries. A brief history of who we are – A promise of what we might become” – In: The Greek Australian Vema, September 8-9, 2008, p. 3-4., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
32 Венцислав Каравълчев, Емилианос Вафидис. Пътят на душата. Αρχιμ. Αιμιλιανού (Βαφείδης), καθηγουμένου Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας Κατηχήσεις και λόγοι, τ. 2, Ορμύλια 1998, σ. 12-44, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
33 Венцислав Каравълчев, Калистос Уеър. Бог като Вечност. Bishop Kalistos (Ware). "God as Eternity” – In: The Orthodox Way, Crestwood, N.Y.: “St. Vladimir’s Seminary Press” 1998, p. 133-138, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
34 Венцислав Каравълчев, Калистос Уеър. Бог като Молитва. Bishop Kalistos (Ware). “God as Prayer” – In: The Orthodox Way, Crestwood, N.Y.: “St. Vladimir’s Seminary Press”, 1998, p. 105-132., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
35 Венцислав Каравълчев, Михаил Иванов. За времето на основаването на Църквата, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
36 Венцислав Каравълчев, Нектариос Мулациотис. Бог на Запад и на Изток. Αρχιμ. Νεκτάριος (Μουλατσιώτης)„Ο Θεός στην Δύση καὶ ο Θεός της Ανατολής” – Ο Ιησούς ως έρωτας και εραστής, Ιερά Μονή Αγίου Νακταρίου Τρικόρφου Φωκίδος 2009, σ. 10-26., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
37 Венцислав Каравълчев, Николай Сахаров. Понятието „образ и подобие” у архим. Софроний (Сахаров). Николай (Сахаров), йерод. „Понятие образа и подобия у Архимандрита Софрония” – В: Богословие, философия, культурология, 4, СПб. 1997, с. 101-117., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
38 Венцислав Каравълчев, Олга Плюгина. За различието в светогледа на римокатолика и православния християнин. Плюгина, О. „О различии мировоззрений католика и православного” – В: Начало (Журнал Института богословия и философии, С. Петербург), 12, 2011, с. 139-146., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
39 Венцислав Каравълчев, Робърт Тафт. Византийският църковен обряд. Увод към книгата. Taft, R. “Introduction” & “The Byzantine Rite” – In: The Byzantine Rite: A Short History, Collegeville, MN 1992, p. 12-21, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
40 Венцислав Каравълчев, Робърт Тафт. Палеовизантийското богослужение: Византия преди Византия. Taft, R. Paleo-Byzantine Liturgy: Byzance avant Byzance” – In: The Byzantine Rite: A Short History, Collegeville, MN 1992, p. 12-21, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
41 Венцислав Каравълчев, Розмари Морис. Началото на Атон. Morris, R. “The origins of Athos” – In: Mount Athos and Byzantine monasticism, ed. A. Bryer, M. Cunningham, Aldershot, Hampshire, GB: “Variorum” 1996 (= Society for the Promotion of Byzantine Studies, 4), p. 37-46, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
42 Венцислав Каравълчев, Сергей Иванов. Византийската религиозна мисия 8-11 в. през погледа на византийците. Иванов, С. А. „Византийская религиозная миссия VІІІ-ХІ вв. с точки зрения византийцев” – В: Вестник Российского гуманитарного научного фонда, 3, 2000, с. 61-70., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
43 Венцислав Каравълчев, Томас Хопко. Богословско образование и съвременност. Hopko, T. “Theological Education and Modernity” – In: Let your light shine forth: Orthodox Theological Education in the modern world – Vth International Consultation of Orthodox Theological Schools, Halki Theological School, Halki, Turkey, August 14-20, 1994, Двери на Православието. Живо предание, София 2014
44 Венцислав Каравълчев, Фиоренцо Реати. Геополитиката на православието. Реати, Ф. „Геополитика Православия” – В: Православие. Взгляд одного католика, СПб. 2009, с. 54-65., Двери на Православието. Живо предание, София 2014
45 Венцислав Каравълчев, Фиоренцо Реати. Църквата на многото църкви. Реати, Ф. „Церковь многих Церквей” – В: Православие. Взгляд одного католика, СПб. 2009, с. 26-39. , Двери на Православието. Живо предание, София 2014
46 Венцислав Каравълчев, Юстин Попович. Светостта. Поповиh, J. Житиjа светих за месец jануар, Београд 1972, с. 7-16. , Двери на Православието. Живо предание, София 2014
47 Венцислав Каравълчев, Айдън Никалъс. Отец Георги Флоровски и идеята за Традицията. Nichols, A. Light From the East. Authors and Themes in Orthodox Theology, London 1999, p. 129-145., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
48 Венцислав Каравълчев, Алексей Пешков. Християнското разбиране за греха. Пешков, А. „Христианское понимание греха” – В: Труды Нижегородской духовной семинарии, 7, 2009, с. 311-325., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
49 Венцислав Каравълчев, Андрей Десницки. Няколко думи в защита на Бога от богословите. Десницкий, А. „Несколько слов в защиту Бога от богословов” – В: Альфа и Омега, 1 (45), 2006, с. 215-224, Двери на Православието. Живо предание, София 2013
50 Венцислав Каравълчев, Антоан Аржаковски. Православната мисъл след Втората световна война. Аржаковский, А. „Православная мысль после Второй мировой войны” – В: Человеческая целостность и встреча культур, Киев 2007, с. 247-264., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
51 Венцислав Каравълчев, Атанасий Йевтич. Великата тайна на благочестието. Γιέβτιτς, Α. Η Εκκλησιολογία του αποστόλου Παύλου κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, Αθήναι 1967, σ. 7-16., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
52 Венцислав Каравълчев, Валентин Асмус. Светоотеческото наследство и съвременният църковен живот. Асмус, В. „Святоотеческое наследие и современная церковная жизнь” – В: Православное богословие на пороге третьего тысячелетия (Богословская конференция РПЦ), Москва 2000, с. 68-75 , Двери на Православието. Живо предание, София 2013
53 Венцислав Каравълчев, Григорий Беневич. Христологичната полемика на преп. Максим Изповедник и появата на исляма. Беневич, Г. „Христологическая полемика преподобного Максима Исповедника и выход Ислама на сцену Мировой истории” – В: Государство, Религия, Церковь в России и за Рубежом, 3, 2010, с. 144-150. , Двери на Православието. Живо предание, София 2013
54 Венцислав Каравълчев, Джеймс Стамулис.Източното православно мисионерско богословие днес. Stamoolis, J. Eastern Orthodox mission theology today, NY: “Maryknoll” 1986 (= American society of Missiology series, 10), p. 26-54., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
55 Венцислав Каравълчев, Джордж Драгас. Православното богослужение. George Dion Dragas.“Orthodox worship” – In: Еcclesiasticus I: Introducing Eastern Orthodoxy, Rolinsford, 2004, p. 7-12, Двери на Православието. Живо предание, София 2013
56 Венцислав Каравълчев, Димитриос Константелос.Православното богословие в Америка (от възникването му до средата на 80-те години на 20 век). Constantelos, D. J. “Orthodox Theology in America” – In: La Theologie dans l’Eglise et dans le monde, Chambesy-Geneve 1984, p. 186-198., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
57 Венцислав Каравълчев, Евфросин Билаш. Свещеник Любомир Тодоров – един български новомъченик в СССР., Двери на Православието, София 2013
58 Венцислав Каравълчев, Иларион Алфеев. Светоотеческото наследство и нашето време. Еп. Иларион (Алфеев) „Святоотеческое наследие и современность” – В: Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. Богословская конференция РПЦ, М. 2000, с. 76-107., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
59 Венцислав Каравълчев, Илья Семененко-Басин. Канонизацията на руските новомъченици и новите проблеми пред църковната история. Семененко-Басин, И. В. „Канонизация российских новомучеников и новые проблемы истории Церкви” – В: Государство, религия, Церковь в России и за рубежом, 4, 2010, с. 138-143., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
60 Венцислав Каравълчев, Митрополит Амфилохий Радович Литургия и подвижничество. Митрополит Амфилохије „Литургија и подвижништво” – В: Основи православног васпитања, Врњачка Бања 1983, с. 136-150, Двери на Православието. Живо предание , София 2013
61 Венцислав Каравълчев, Михаил Новоселов. Юридическото разбиране за живота пред съда на Св. Писание и Св. Предание. Новоселов, М. А. „Правовое Жизнепонимание пред судом Св. Писания и Св. Предания” – В: Догмат и мистика в Православии, Католичестве и Протестантстве, М. 2004., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
62 Венцислав Каравълчев, Павел Аделгейм Възраждане и граници на Църквата Адельгейм, П. „Возрождение и границы церкви” – Доклад пред Международната научно-богословска конференция Духовные движения в Народе Божьем: История и современность (Москва, 2-4 октября 2002 г.), Москва, 2003., Двери на Православието. Живо предание https://dveri.bg/xrc9x , София 2013
63 Венцислав Каравълчев, Петрос Василиадис. Есхатологичната еклисиология: отвъд пределите на евхаристийната еклисиология. Василиадис, П. „Эсхатологическая экклезиология: выходя за пределы евхаристической экклезиологии” – В: Эсхатологическое учение Церкви (Богословская Конференция Русской Православной Церкви Эсхатологическое учение Церкви, Москва, 14-17 ноября 2005 г), Москва 2007, с. 89-101 , Двери на Православието. Живо предание, София 2013
64 Венцислав Каравълчев, Рафаил Нойка. За светото Причастие. Рафаил (Нойка). „О святом Причастии” – В: Культура Духа, М. 2006, с. 166-179., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
65 Венцислав Каравълчев, Рафаил Нойка. Словото Божие – културата на Духа. Рафаил (Нойка). „Слово Божие – культура Духа” – В: Культура Духа, М. 2006, с. 11-38., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
66 Венцислав Каравълчев, Сергей Бортник. Карл Кристиан Фелми: от изучаването на православието към неговото приемане. Бортник, С. М. „Карл Христиан Фельми: от изучения православия к его принятию” – В: Церковь и время, 1 (42), 2008, с.112-137., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
67 Венцислав Каравълчев, Софроний Сахаров. Тайната на Пресветата Троица. Αρχιμ. Σωφρόνιος (Σάχαρωφ) „Το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος” – In: Άσκησις καί θεωρία, Essex 1996, σ. 107-120., Двери на Православието. Живо предание, София 2013
68 Венцислав Каравълчев, Теодорос Стилианопулос. Новият Завет: Православната перспектива. Stylianopoulos, T. The New Testament: An Orthodox Perspective, Brookline, Massachusetts: “Holy Cross Orthodox Press” 1997, p. 37-46, Двери на Православието. Живо предание, София 2013
69 Венцислав Каравълчев, Андрей Кострюков. Преодолелият разделението: Към жизнеописанието на архиеп. Серафим (Соболев). Кострюков, А. А. „Преодолевший разделение. К жизнеописанию архиепископа Серафима (Соболева)” – В: Церковь и время, 3 (36), 2006, с. 98-115., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
70 Венцислав Каравълчев, Андрю Лаут.Патристичното възраждане и неговите главни представители. Неопатристичният синтез. Louth, A. “The Patristic Revival and its Protagonists” – In: The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology, Cambridge: Cambridge University Press 2009, p. 188-202., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
71 Венцислав Каравълчев, Архимандрит Захариас Захару. За дара на говоренето на езици, Двери на Православието. Живо предание, София 2012
72 Венцислав Каравълчев, Василий Гондикакис. Църква, Евангелие и догмат. Αρχιμ. Βασιλειος Γοντικάκης, καθηγουμένος Ιερας Μονης Ιβήρων, Εισοδικόν Στοιχεία λειτοθργικής βιώσεως του μυστηρίου της ενότητος μέσα στήν Ορθόδοξη Εκκλησία, Ιερά Μονή Ιβήρων 2003, σ. 15-22., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
73 Венцислав Каравълчев, Георги Ходр. Църква и политика Митрополит Гор Ливанских Георгий (Ходр) „Церковь и политика” – В: Человеческая целостность и встреча культур, Киев 2007, с. 121-129., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
74 Венцислав Каравълчев, Йов Геча. Преображението на света. Архим. Иов (Геча) „Преображение мира” – В: Человеческая целостность и встреча культур, съст. К. Сигов, Киев 2007, с. 20-31., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
75 Венцислав Каравълчев, Кирил Говорун. Църква и нация през призмата на постсекуларизма, Двери на Православието. Живо предание, София 2012
76 Венцислав Каравълчев, Коста Симич. Живот според природата (естеството): аскетичните идеали в стихирата на преп. Касия. Simić, K. “Life according to Nature: Ascetic Ideals in a Sticheron by Kassia” – В: Црквене студиjе, 6, 2009, с. 111-121., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
77 Венцислав Каравълчев, Леонид Кишковски. Руското богословие след епохата на тоталитаризма. Kishkovsky, L. “Russian theology after totalitarianism” – In: The Cambridge companion to the Orthodox Christian theology, Cambridge 2009, p. 261-275., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
78 Венцислав Каравълчев, Николай Глубоковски. Христовият кеносис и нашето спасение. Глубоковский, Н. Н. Христово уничижение и наше спасение. Библейско-экзегетический анализ Филип. 2:5–11, С. 1929. , Двери на Православието. Живо предание, София 2012
79 Венцислав Каравълчев, Норман Ръсел. Съвременните гръцки богослови и гръцките отци. Russel, N. "Modern Greek Theologians and the Greek Fathers" – In: Philosophy & Theology, 18, 1, 2006, p.77-92., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
80 Венцислав Каравълчев, Пол Валери. Пределите на Преданието. Вальер, П. „Пределы Предания” – В: Православное учение о Церкви. Богословская конференция Русской Православной Церкви, Москва, 17-20 ноября 2003, Москва 2007, с. 201-217. , Двери на Православието. Живо предание, София 2012
81 Венцислав Каравълчев, Робърт Тафт.Неделният ден във византийската традиция. Taft, R. “Sunday in the Byzantine tradition” – In: Sunday morning: A time for worship, Collegeville: Liturgical press 1982, p. 49-74, Двери на Православието. Живо предание, София 2012
82 Венцислав Каравълчев, Роуън Уилямс.Полемиката със Запада. Williams, R. The Theology of Vladimir Nikolaevich Lossky. An exposition and critique (Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy In the University of Oxford February, 1975., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
83 Венцислав Каравълчев, Томас Шпидлик. Обзор на направленията в духовната традиция на източното християнство. Spidlik, T. Spirituality of the Christian East: A Systematic Handbook, Michigan: “Cistercian Publications” 1986, р. 31-39., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
84 Венцислав Каравълчев, Христос Янарас. Православието и Западът. Yannaras, C. “Orthodoxy and the West” – In: Orthodoxy, Life and Freedom: Essays in Honour of Archbishop Iakovos, ed. by A. J. Philippou, Oxford 1973, p. 130-147., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
85 Венцислав Каравълчев, Хуан Матеос. Развитие на византийската литургия: Литургия на Верните. Mateos, J. „The Evolution of the Byzantine Liturgy” – In: John XXIII Lectures, vol. I, NY: John XIII Center for Eastern Christian Studies 1965, p. 76-112., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
86 Венцислав Каравълчев, Хуан Матеос.Развитие на Византийската литургия: Литургия на Словото. Mateos, J. „The Evolution of the Byzantine Liturgy” – In: John XXIII Lectures, vol. I, NY: John XIII Center for Eastern Christian Studies 1965, p. 76-112., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
87 Венцислав Каравълчев, Хю Уайбрю.Евхаристийните богослужения на Запада и православната литургия. Wybrew, H. “Western Eucharist and Orthodox Liturgy”; “The Sources of Tradition” – From: Wybrew, H. Orthodox liturgy, Crestwood, NY: “St. Vladimir’s Seminary Press” 1990, p. 1-16., Двери на Православието. Живо предание, София 2012
88 Венцислав Каравълчев, Йеротей Влахос. Три причини за въплъщението на Бога, в-к Гласове, бр.47, 2010, София 2010
89 Венцислав Каравълчев, Александрос Каломирос Огнената река, ISSN (print):, Християнство и култура, брой 1 (36), София, Рецензирано 2009
90 Венцислав Каравълчев, Николаос Йоанидис. Срещата на православното и схоластичното богословие във Византия., ISSN (print):, Християнство и култура, брой 6 (41), София, Рецензирано 2009
91 Венцислав Каравълчев, Архимандрит Пласид Дезей Историята на един разкол.Единството на християнската Църква през първите векове, ISSN (print):, Християнство и култура, брой 3 (26), София, Рецензирано 2008
92 Венцислав Каравълчев, Калистос Уеър. Смеем ли да се надяваме за спасението на всички? Kallistos (Ware), metropolitan of Diokleia. Dare we hope for the salvation of all? In:The Inner Kingdom.St. Vladimir's Seminary Press,2000. , ISSN (print):, Християнство и култура, брой 5 (28), София, Рецензирано 2008
93 Венцислав Каравълчев, Серафим Барадел. Нашата молитва ще застане с нас в деня на Възкресението., Двери на Православието, София 2008
94 Венцислав Каравълчев, Христос Янарас. Православният Париж, Двери на Православието, София 2008
95 Венцислав Каравълчев, Румънски патриарх Даниил Чоботя. Единството на Църквата, неговата природа и цел, Двери на Православието, София 2007
Редактор на издание нереферирано
Венцислав Каравълчев, Двери на Православието, Редактор на издание нереферирано 2005
Статия в научно списание
1 Венцислав Каравълчев, Св. Лука, митрополит Месемврийски, един неизвестен архиерей на Несебър, Християнство и култура, брой:(11) 158, 2021, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref, Web of Science 2021
2 Венцислав Каравълчев, Житие на св. Потит Сердикийски (PASSIO SANCTI POTITI), Християнство и култура, брой: 150 (3), 2020, стр.:55-63, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2020
3 Венцислав Каравълчев, ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЦЪРКОВНИЯ ЖИВОТ И ДУХОВНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ПЪРВИТЕ ТРИ ГОДИНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Християнство и култура, брой:155, 2020, ISSN (print):ISSN 1311 – 976, Ref, Web of Science 2020
4 Венцислав Каравълчев, Св. великомъченик Потит Сердикийски – първият раннохристиянски мъченик на София, Християнство и култура, брой:(3) 150, 2020, стр.:44-54, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2020
5 Венцислав Каравълчев, СВ. ЯКОВ ИЗПОВЕДНИК И ЕПИСКОП АНХИАЛСКИ – НЕВИДИМИЯТ ЗАКРИЛНИК НА ПОМОРИЕ, Християнство и култура, брой:151 (4), 2020, стр.:58-69, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2020
6 Венцислав Каравълчев, Християнството и комунизмът са разделени от бездна, която не може да бъде преодоляна, Християнство и култура, брой:155, 2020, ISSN (print):ISSN 1311 – 976, Ref, Web of Science 2020
7 Ventzislav Karavaltchev, Hristea G. KARAIANNIS, Marian VÎLCIU, Ion Marian CROITORU, Nicolae PREDA, Cecilia CURIS, Nicusor BELDIMAN, Andrei Emanuel RADU, Traian Alexandru MIU, Romania and Romanian Orthodox Church through the view of Patriarch Cyril of Bulgaria according to his “Diaries”, ICOANA CREDINTEI. International Journal of Interdisciplinary Scientific Research, vol:5, issue:9, 2019, pages:33-41, ISSN (print):ISSN: 2501-3386, 2393-137X, ISSN (online):ISSN – L 2393 – 137X, doi:http://doi.org/10.26520/icoana.2019.9.5.33-41, Ref, Web of Science 2019
8 Венцислав Каравълчев, IN MEMORIAM - Робърт Франсис Тафт, Християнство и култура, брой:136, 2018, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2018
9 Венцислав Каравълчев, Свети апостол Андрей Първозвани и проповедта му в земите на България , Християнство и култура, брой:121, 2017, стр.:101-110, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2017
10 Венцислав Каравълчев, Светите мъченици Ина, Пина и Рима - скитските ученици на апостол Андрей и просветители на земите ни, Християнство и култура, брой:9 (126), 2017, стр.:66-73, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2017
11 Венцислав Каравълчев, Старозагорските (Верийски) мъченици за Христа: 40-те девици, дякон Амон и Келсина , Християнство и култура, брой:123, 2017, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2017
12 Венцислав Каравълчев, „Манастирът на българите“ на остров Оксия, Християнство и култура, брой:111, 2016, стр.:35-42, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref, Web of Science 2016
13 Венцислав Каравълчев, Митрополит Борис Неврокопски – пастирът и изповедникът., Християнство и култура, брой:115, 2016, стр.:16-28, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref, Web of Science 2016
14 Венцислав Каравълчев, Св. Димитър Солунски или Сирмиумски (Сремски) Чудотворец и неговият слуга св. Луп от Нове (Свищов)., Християнство и Култура, брой:112, 2016, стр.:62-72, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref, Web of Science 2016
15 Венцислав Каравълчев, Венчание за царството – исторически обзор, Християнство и култура, брой:101, 2015, стр.:31-39, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2015
16 Венцислав Каравълчев, Манастирът „Св. Йоан Предтеча”край Созопол – просопографски очерк, История (Аз Буки), брой:2, 2015, стр.:138-162, Ref, Web of Science 2015
17 Венцислав Каравълчев, Св. Йоан Предтеча – по следите на неговите свети мощи, Християнство и култура, брой:100, 2015, стр.:21-31, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2015
18 Венцислав Каравълчев, Островният манастир „Св. Йоан Предтеча” – една непрочетена страница от църковната ни история, Християнство и култура, брой:90, 2014, стр.:93-104, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2014
19 Венцислав Каравълчев, Православната мисия в Африка, Християнство и култура, брой:95, 2014, стр.:12-16, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2014
20 Венцислав Каравълчев, Динамика на комунистическите репресии на Църквата в България след Деветосептемврийския преврат., Богословска мисъл (Forum Theologicum Sardicense), том:2, 2013, стр.:63-75, Ref, Web of Science 2013
21 Венцислав Каравълчев, Преп. Калист Мелнишки – основател на Роженския манастир., Християнство и култура, брой:80, 2013, стр.:71-88, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2013
22 Венцислав Каравълчев, Св. Никита Ремесиански и евангелизацията на бесите, Християнство и култура, брой:84, 2013, стр.:80-90, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2013
23 Венцислав Каравълчев, Съветските паралели в политиката на българската държава към Църквата в първите години на комунистическата власт, Богословска мисъл (Forum Theologicum Sardicense), брой:2, 2013, стр.:75-93, Ref, Web of Science 2013
24 Венцислав Каравълчев, Преп. Димитра Киевска (Българска) – пътят на едно жертвено служение от Силистра до Киев. , Християнство и култура, брой:76, 2012, стр.:50-60, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2012
25 Венцислав Каравълчев, Св.Варвара Илиополска – по следите на едно предание., Християнство и култура, брой:71, 2012, стр.:87-98, Ref, Web of Science 2012
26 Ventzislav Karavaltchev, Pavel Pavlov, How Just was the Ottoman Millet System, Journal of European Baptist Studies, vol:11, issue:3, 2011, pages:21-30, ISSN (print):1213–1520, ISSN (online):1804 – 6444, Ref, Web of Science 2011
27 Венцислав Каравълчев, Някои бележки върху личността на първия униатски архиепископ Йосиф Соколски , Християнство и култура, брой:64, 2011, стр.:134-143 2011
28 Венцислав Каравълчев, Приемането на инославни в лоното на Православието, Християнство и култура, брой:62, 2011, стр.:32-48, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2011
29 Венцислав Каравълчев, Приемането на отпаднали християни в Църквата до Великата схизма 1054 г., Християнство и култура, брой:62, 2011, стр.:32-41 2011
30 Венцислав Каравълчев, Св. Климент, папа Римски – първи епископ на София, Християнство и култура, брой:67, 2011, стр.:116-128, Ref, Web of Science 2011
31 Венцислав Каравълчев, Холмската мисия на Йосиф Соколски и краят на Брест-литовската уния., Християнство и култура, брой:66, 2011, стр.:124-131, Ref, Web of Science 2011
32 Венцислав Каравълчев, Поглед към спасението от Изток и от Запад., Християнство и култура, брой:56, 2010, стр.:59-65, Ref, Web of Science 2010
33 V. Karavlcev, Блажени Сотас Анхиалски и ереста на монтанистите, Crkvene studije, vol:6, issue:6, 2009, pages:283-293, ISSN (print):ISSN 1820-2446 , Ref, Web of Science 2009
34 Венцислав Каравълчев, Справедлива ли е системата „милиет” в Османската империя., Богословска мисъл, брой:1-4, 2009, Ref, Web of Science 2009
35 Венцислав Каравълчев, Папската визита в САЩ развълнува хората, но не реши проблемите., Християнство и култура, брой:28, 2008, стр.:55-61, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2008
36 Венцислав Каравълчев, Историческият завършек на всеки разкол е разкол., Християнство и култура, брой:23, 2007, стр.:53-60, Ref, Web of Science 2007
37 Венцислав Каравълчев, Свещеникът и политиката., Християнство и култура, брой:22, 2007, стр.:22-28, ISSN (print):ISSN 1311 – 9761, Ref 2007
Статия в поредица
В. Каравелчев, Положение Рилского монастыря после освобождения Болгарии 1878, Православная Энциклопедия , vol:Том LIX ПСОЙ — РИНАЛЬДИ, issue:59, editor/s:Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Publisher:Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 2020, pages:618-619, ISBN:ISBN 978-5-89572-066-0 (том 59), Ref, Web of Science, International 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Венцислав Каравълчев, Димо Пенков, Павел Павлов, Клара Тонева, Иво Янев, Иван Йовчев, Архим. Евтимий Сапунджиев и неговият апологетичен прочит на църковно-правните проблеми на Българската екзархия, Професор д-р архимандрит Евтимий Сапунджиев - живот, църковна и академична дейност (1854 -1943 г.) Сборник по случай 75 години от кончината му, редактор/и:Проф. д-р Н. Маджуров, доц. д-р Димо Пенков, доц. д-р Клара Тонева, 2020, стр.:88-97, ISBN:978-619-91095 -4 -0, Ref 2020
2 Неврокопски митрополит Серафим, Светлозар Елдъров, Павел Павлов, Венцислав Каравълчев, Десислава Георгиева, Момчил Методиев, Мирела Кюмюкова, Малина Стаматова, Димитър Тюлеков, Стоян Бербатов, Новомъченичеството в комунистическата история на страната, Моят път в живота, пътя към Голгота. Материали от възпоменателната научна сесия, посветена на 70 години от мъченическата смърт и 130 години от рождението на Неврокопски митрополит Борис., редактор/и:Екип на Неврокопска света митрополия, издателство:Неврокопска света митрополия, Гоце Делчев, 2019, стр.:49-54, ISBN:978-954-8505-86-4, Ref, Web of Science 2019
3 Варненски и Преславски митрополит Йоан, Венцислав Каравълчев, Александър Минчев, Варненски и Преславски митрополит Симеон, Казимир Попконстантинов, Росина Костова, Валентин Плетньов, Иван Русев, Борислав Дряновски, Неофит, патриарх български, Свети апостол Андрей Първозвани и апостолското начало на Църквата във Варна, Варнеска и Великопреславска епархия. История, интервю, статии, доклади, патриаршески послания, 2019, стр.:18-28, ISBN:978-954-91187-9-7 2019
4 Венцислав Каравълчев, Мария Шнитер, Иван Маразов, Йордан Детев, Катерина Венедикова, Зарко Ждраков, Стоян Танев, Валери Стоянов, Димо Чешмеджиев, Стоян Райчевски, Християнизацията на Родопите: свидетелството на св. Варвара Илиополска и делото на св. Никита Ремесиански, "Родопа планина - земя на богове, хора и храмове". Сборник с доблади от Трета национална научна конференция - Велинград, редактор/и:Мария Шнитер, Стоянка Кендерова, издателство:Исторически музей Велинград, 2019, стр.:148-155, ISBN:978-954-92299-7-4, Ref 2019
5 Δημητριος Παντος, Δημητριος Γονης, Αγγελικη Δεληκαρη, Ηλιας Ευανγγελου, Δοροτεη Γετοβ, Βεντζισλαβ Καραβαλτσεβ, Γρηγοριος Παπαθομας, Αναστασιος Παπαιωαννου, Πανος Σοφουλης, Σβετοσλαβ Ριμπολοφ, Η νησιωτική Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου: Mία άγνωστη σελίδα της εκκλησιαστικής ιστορίας, Από καρδίας Μνημη Δημητριου Χ. Παντου, редактор/и:Π. Σοφούλης, Μ. Λίτινα, Χ. Καρανάσιος, издателство:Ελληνική Επιτροπή Σποθδών ΝΑ Ευρώπης, Ἀθήνα , 2016, стр.:193-210, ISBN:978-618-82821-0-0, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Wenzislav Karavalchev, Alexander Van der Bellen, Anna Kretschmer, Velizar Sadovski, Zlatina Karavalcheva, Der historische Weg der Bulgarischen Orthodoxen Kirche , 50 Jahre Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde „Hl. Iwan Rilski“ in Wien , editor/s:Prof. DDr. Ioann Krammer, Publisher:Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde „Hl. Iwan Rilski“, Wien, 2020, pages:107-138, ISBN:978-619-7265-90-3, Ref 2020
2 Венцислав Каравълчев, Александър Ван дер Беллен, Анна Кречмер, Велизар Садовски, Златина Каравълчева, Историческият път на Българската православна църква, 50 години Българска православна църковна община “Св. Иван Рилски” във Виена, редактор/и:проф. д-р д-р Иоанн Крамер, издателство:Българска православна църковна община „Св. Иван Рилски“, Виена, 2020, стр.:41-67, ISBN:ISBN 978-619-7265-90-3, Ref 2020
3 Йосиф, митрополит на САЩ, Канада и Австралия, Георги Попов, ЕмилТрайчев, Павел Павлов, Ивайло Найденов, Мария Йовчева, Клара Тонева., Екатерина Дамянова, Божидар Андонов, Венцислав Каравълчев, Св.Климент Охридски и третият дял на Българското царство (St.Clement of Ohrid and the third part of the Bulgarian Kingdom), СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ПРЪВ ЕПИСКОП НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (SAINT CLEMENT OF OHRID – FIRST BISHOP OF THE BULGARIAN LANGUAGE), редактор/и:Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:296-318, ISBN:ISBN 978-954-07-5097-2, Ref 2020
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Венцислав Каравълчев, Св. Яков Анхиалски - живот и дело 2020
2 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Писмата на Охридския архиепископ Паисий до италийският митрополит Тимотей 2019
3 Присъствие, Венцислав Каравълчев, Participation 2019
4 Секционен доклад, Ventzislav Karavaltchev, Presentation of the Faculty of theology, University of Sofia, Bulgaria 2019
5 Пленарен доклад, Венцислав Каравълчев, Св. Йоан Рилски - памет и дело. Гробът и мощите на св. патриарх Евтимий 2019
6 Пленарен доклад, Венцислав Каравълчев, The Choice of Orthodox Slavs between Rome and Constantinople 2019
7 Пленарен доклад, Венцислав Каравълчев, Rila Monastery and Monastery Library through the Centuries 2019
8 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, From Iddiorrhythmic to Cenobitic Monasticism: restoration of the Community form of Monastic life at the Holy Monastery of Zograf in the 19th century. От идиоритмия към кеновия:възстановяване на общежителната форма на монашески живот в Зографската света обител на Света гора през XIX век 2019
9 Пленарен доклад, Венцислав Каравълчев, Българският образец за святост св. Йоан Рилски - пътуване през времето 2019
10 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Митрополит Борис Неврокопски 2019
11 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Вселенските патриарси на Анхиало 2018
12 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Новомъченичеството в комунистическия период 2018
13 Секционен доклад, Ventzislav Karavaltchev, Romania and Romanian Orthodox Church through the view of Patriarch Cyril of Bulgaria according to his “Diaries” 2018
14 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Св. Кримент епископ Сардикийски - папа Римски 2018
15 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Ранното християнство в Анхиало 2018
16 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Давид Дисипат – едно голямо име от манастира на св. Григорий Синаит в Парория 2018
17 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Свети апостол Андрей Първозвани и апостолското начало на Църквата във Варна 2018
18 Секционен доклад, Ventzislav Karavaltchev, Communism - a period of choice. Crisis or catharsis for the fallen humanity? (Theological approach) 2017
19 Секционен доклад, Ventzislav Karavaltchev, The Christian basis of historical and religious mosaic of the Balkans 2017
20 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Светост и политика у памћању на Светог Jована Владимира на Балкану 2016
21 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Св. Никита Ремесиански и християнизацията на Родопите 2016
22 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Произход и съдържание на празника Благовещение 2015
23 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Личността и делото на св. цар Борис Покръстител 2015
24 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Делото на св. цар Борис 2015
25 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Комунистическата Голгота на Църквата 2014
26 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Християнството и Агатополската епископия 2013
27 Секционен доклад, Ventzislav Karavaltchev, Orthodox mission in contemporary context 2012
28 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Православното семейство в светлината на Свещеното Писание и Предание 2012
29 Присъствие, Венцислав Каравълчев, Ecclesiology and Nationalism 2012
30 Секционен доклад, Венцислав Каравълчев, Theotokos as the fulfillment of the Creator’s Economy of Salvation. 2010
31 Пленарен доклад, Ventzislav Karavaltchev, The Mission of the Orthodox Church and the challenges of contemporary world 2009
32 Пленарен доклад, Ventzislav Karavaltchev, The challenges facing the Bulgarian Orthodox Church after the fall of communism. 2007
33 Секционен доклад, Ventzislav Karavaltchev, The historical road of Bulgarian Church 2004
34 Пленарен доклад, Ventzislav Karavaltchev, Orthodox church in the post-communist society. The case of Bulgarian Orthodox Church. 2001
35 Секционен доклад, Ventzislav Karavaltchev, Bulgaria: Church and society after the collapse of communism 1991