Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Петър Шишков
Научен проект
1 Петър Шишков, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001 2017
2 Петър Шишков, Идеографски диалектен речник на българския език, Член, 2015
3 Петър Шишков, Фонетично описание на българските диалекти, Член, 2014
4 Петър Шишков, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG-051PO001-3.3.07-0002 2013