Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Мария Иванова
Научен проект
1 Мария Иванова, Брутният вътрешен продукт (1500–1870–2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи, Член, 2012
2 Мария Иванова, Ограничаване и превенция на неформалната икономика, Член, 2009
Научно ръководство
Мария Иванова, Регресионен анализ при определянето на стратегическа ценова и промоционална политика, дипломна работа:Иван Петров 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Иванова, Transaction Costs as Measurement of Institutionally Led Structural Changes 2012
2 Секционен доклад, Мария Иванова, Measuring the real investment of resources in the transaction sector 2010
3 Секционен доклад, Мария Иванова, Transaction Employment in the USA and Bulgaria 1997 to 2006 2009
4 Секционен доклад, Мария Иванова, New data on the Bulgarian transaction sector: 1997 – 2006. 2008