Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Елена Стоянова
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ирена Костова, Елена Исаева, Илиан Димитров, Невен Георгиев, Степен на въглефикация на органичното вещество в олигоценски седименти от лежащото крило на Севернородопския навлак, Българско Геологическо Дружество, Национална конференция с международно участие "Геонауки 2015", 2015 2015
2 Ирена Костова, Деница Апостолова, Елена Исаева, Фазова характеристика на пепели от ТЕЦ „Република“, Перник, Българско Геологическо Дружество, Национална конференция с международно участие "Геонауки 2014", 2014 2014
3 Елена Исаева, Ирена Костова, Мацерален състав на въглища от мина "Черно море 2", Българско Геологическо Дружество, Национална конференция с международно участие "Геонауки 2013", 2013 2013