Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ванина Петрова
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ванина Петрова, Lowering the affective filter in teaching English to adults, Годишник на ДЕО - ИЧС при СУ "Св. Климент Охридски", том 19, 2015 2015
2 Ванина Петрова, Позитивната дискриминация в автобиографията „Гладът на паметта. Образованието на Ричард Родригес, сборник с материали ог 11-та научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти на ФКНФ, 2014 2014
3 Ванина Петрова, The self-taught language acquirer and monitor underuser: insights into second language acquisition , сборник с материали от Десетата юбилейна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ , 2013 2013
Участие в конференция
Секционен доклад, Ванина Петрова, Да научиш чужд език самостоятелно 2013