Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ивайло Найденов

ORCID ID:0000-0003-2792-6850
Дипломна работа
Ивайло Иванов Найденов, Приключване на старозаветния канон (исагогически постановки и проблеми), СУ, Богословски факултет, Ръководител:проф. д-р Славчо Вълчанов 1995
Дисертация д-р
Ивайло Иванов Найденов, Книгата на св. пророк Йона - екзегетико-исагогически аспекти, Богословски факултет, Ръководител:проф. д-р Славчо Вълчанов 2008
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ивайло Иванов Найденов, Епохата на cubitus (лакътя), Двери на Правослявието 2020
2 Ивайло Иванов Найденов, За Витлиемската звезда, Нова телевизия 2020
3 Ивайло Иванов Найденов, Имаме готовност да реагираме според условията през новата академична година, Двери на Правослявието 2020
4 Ивайло Иванов Найденов, Старозаветни пророчества за Рождество Христово, БНР, радио Хр. Ботев, Благовестие 2020
5 Ивайло Иванов Найденов, „Човешкото единомислие днес – Вавилон или Петдесятница“, храм. Св. Атанасий Варна 2019
6 Ивайло Иванов Найденов, Догарящото кандило, Двери на Правослявието 2019
7 Ивайло Иванов Найденов, Искаме да убедим младите хора, че Богословският факултет е добро място за учене, Двери на Правослявието 2019
8 Ивайло Иванов Найденов, Беседа: Коледа без грим, Храм Св. Архангел, Варна 2018
9 Ивайло Иванов Найденов, Дискусия на тема „Преводът на Библията като революционен акт: Мартин Лутер и св. Кирил и Методий днес", Гьоте-Институт - България 2018
10 Ивайло Иванов Найденов, Благата вест в Стария Завет, Къща за птици 2017
11 Ивайло Иванов Найденов, Лозата и виното в света на Библията, Къща за птици 2017
12 Ивайло Иванов Найденов, Ной - Илия - Йона и стихиите, Къща за птици 2017
13 Ивайло Иванов Найденов, Това не е обикновено име, а верозиповед, Добротолюбие 2017
14 Ивайло Иванов Найденов, Вавилонската кула - близо или далеч от Бога, Къща за птици 2016
15 Ивайло Иванов Найденов, Изходът от Египет към Обетованата земя, Къща за птици 2016
16 Ивайло Иванов Найденов, Соломон - царят на мъдростта, Къща за птици 2016
17 Ивайло Иванов Найденов, Да накараме Бог да се усмихне от небесата, Двери на Православието 2015
18 Ивайло Иванов Найденов, Азбука на вярата (поредица за християнските тайнства), БНТ, Вяра и общество; 2014
19 Ивайло Иванов Найденов, Библията – ключ към преодоляване на духовната слепота, БНР, Програма Христо Ботев, Благовестие; 2014
20 Ивайло Иванов Найденов, В деня на българското слово – за свещеното слово на Бога или как звучи новият превод на Библията, БНТ "Вяра и Общество" 2014
21 Ивайло Иванов Найденов, Взетият жив на небето, БНР, Програма Христо Ботев, Благовестие; 2014
22 Ивайло Иванов Найденов, Един Нео-патриарх, Двери на Православието 2014
23 Ивайло Иванов Найденов, За малката църква, голямата й история и непростима..., Двери на Православието 2014
24 Ивайло Иванов Найденов, Какво ни разкриват поетичните книги на Стария Завет, БНР, Програма Христо Ботев, Благовестие; 2014
25 Ивайло Иванов Найденов, Поетичните книги в Стария Завет, Къща за птици 2014
26 Ивайло Иванов Найденов, Старозаветните пророци - избраници и харизматици, Къща за птици 2014
27 Ивайло Иванов Найденов, Четиридесет, Двери на Православието 2014
28 Ивайло Иванов Найденов, "И рече безумец в сърцето си – няма Бог”, БНР, Програма Христо Ботев, Благовестие; 2013
29 Ивайло Иванов Найденов, Библията – история и преводи , ТВ Европа, Християнство 2013
30 Ивайло Иванов Найденов, Евангелският Христос срещу «сензационния» Христос, БНТ "Вяра и Общество" 2013
31 Ивайло Иванов Найденов, За старозаветните патриарси, БНТ "Вяра и Общество" 2013
32 Ивайло Найденов, Скоро ще имаме съвременен български превод на Библията - интервю, Сп. Християнство и култура, бр. 76 2013
33 Ивайло Иванов Найденов, Старият Завет, който четем днес, Къща за птици 2013
34 Ивайло Иванов Найденов, Богоявление в Калофер – много празник и малко тъга , Двери на Православието 2011
35 Ивайло Иванов Найденов, За българския комплекс от Православието , БНТ "Вяра и Общество" 2011
36 Ивайло Иванов Найденов, Чудото на Възкресението, БНТ "Вяра и Общество" 2011
37 Ивайло Иванов Найденов, Църквата не трябва да иска вероучение, а да го дава, БНТ "Вяра и Общество" 2010
38 Ивайло Иванов Найденов, За съжителството между християни и мюсюлмани, БНТ "Вяра и Общество" 2009
39 Ивайло Найденов , Сборник "Библията и морето", Библейски колегиум 2009
40 Ивайло Иванов Найденов, На среща с проф. Глубоковски , Двери на Православието 2007
41 Ивайло Иванов Найденов, Оставете Онан на мира! , Двери на Православието 2007
42 Ивайло Иванов Найденов, „Съмнението на Тома май те е обзело?” , Двери на Православието 2006
Изложби
Ивайло Иванов Найденов , Национална Пророци 2015 изложба НЮАНСИ Изложба картини на Стефан Чурчулиев, открита и представена от Найденов. Текстът към картините - Найденов 2015
Книга
1 Ivaylo Naydenov, Die Rolle der Bulgarischen Orthodoxen Kirche bei der Rettung der Juden in Bulgarien zur Zeit des Holocausts, GRIN VERLAG , Muenchen/Deutschland, Рецензирано 2017
2 Ivaylo Naydenov, Die Rolle der Bulgarischen Orthodoxen Kirche bei der Rettung der Juden in Bulgarien zur Zeit des Holocausts, GRIN VERLAG , Muenchen/Deutschland, Рецензирано 2017
3 Ass. Prof. Dr. Ivaylo Naydenov, Biblische Gestalten aus dem Alten Testament im Orthodoxen Gottesdienst. Die Heiligen Elija und Jona., ISBN:9783668563995, GRIN VERLAG , Muenchen/Deutschland, Рецензирано 2017
4 Ивайло Найденов, Библейският Йона, ISBN:978-954-92168-2-0, Библейски колегиум, София, Рецензирано 2008
Монография
Ивайло Найденов, Лозата и виното в Стария Завет, ISBN:978-954-92168-5-1, Библейски колегиум, София, Ref, Рецензирано 2011
Научен проект
1 Ивайло Найденов, 100 години Богословски факултет, Ръководител, 2022
2 Ивайло Найденов, За правилното разбиране на библейската флора, Ръководител, , Номер на договора:80-10-221/14.05.2019 2019
3 Ивайло Найденов, Библейски теми и образи в българската художествена литература след Освобождението до днес, Ръководител, , Номер на договора:80-10-202/24.04.2017 2017
4 Ivaylo Naydenov, COMTCULT - RELIGIOUS DIVERSITY IN EUROPE. A PROBLEM-SOLVING APPROACH IN THE PERSPECTIVE OF COMPARATIVE THEOLOGY AND CULTURAL STUDIES. , Член, 2016
5 Ивайло Найденов, Библейска ономастика – каталог на nomina personalia в Свещеното Писание , Ръководител, , Номер на договора: 135/ 2015 г. 2015
6 Ивайло Найденов, База данни към текста на най-новия превод на Библията на съвременен български език - критични места, неточни преводи, нестабилни термини, колебливи понятия и неустановени ареалии , Ръководител, , Номер на договора:№115/08.05.2014 г. 2014
7 Ivaylo Naydenov, Christen als Akteure in politischen und gesellschaftlichen Transformationen – Beiträge zur friedlichen Revolution und 1990er Jahre, Член, 2014
8 Ивайло Найденов, 90 години Библеистика в България, Член, 2013
9 Ивайло Найденов, „БИБЛИЯТА – БАЗА ЗА ДИАЛОГ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ И КОНФЕСИОНАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“, Член, , Номер на договора:№ D 002 – 2 / 21.01.2009 2009
10 Ивайло Найденов, Der juedisch-christliche Dialog im orthodoxen Raum. Institut für ökumenische Forschung Hermannstadt, 2009 , Член, 2009
11 Ивайло Найденов, Най-нов превод на Библията от оригиналните езици, Член, 1993
Научно ръководство
1 Ивайло Найденов, ВРАТАТА КАТО МЕТАФОРА И СИМВОЛ В СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ, Богословски факултет дипломна работа:Йорадан Стоичков 2022
2 Ивайло Найденов, Старозаветният съдия като Божи избраник, Богословски факултет дипломна работа:свещ. Борис Борисов 2021
3 Ивайло Найденов, Вирсавия и Далида - изкушение и съблазън, СУ, Богословски факултет дипломна работа:Калина Славчева Григорова 2020
4 Ивайло Найденов, "Защото Твоят Творец е Твой Съпруг" (екзегетически анализ на Ис. 54 гл.), СУ, Богословски факултет, катедра-Библеистика дипломна работа:Антония Анакиева 2019
Превод на книга
1 Ивайло Найденов, Книгата на пророк Захария, ISBN:978-954-8968-66-9, Българско библейско дружество, София 2012
2 Ивайло Найденов, Книгата на пророк Исайя , ISBN:978-954-8968-66-9, Българско библейско дружество, София 2012
3 Ивайло Найденов, Книгата на пророк Йона, ISBN:978-954-8968-66-9, Българско библейско дружество, София 2012
4 Ивайло Найденов, Втора книга Паралипоменон, Българско библейско дружество 2011
5 Ивайло Найденов, Книга Битие 39-50, Българско библейско дружество, София 2011
6 Ивайло Найденов, Книга Естир, Българско библейско дружество 2011
Редактор на издание реферирано
1 Ивайло Найденов, Два стълба на храма, Редактор на издание реферирано 2016
2 Ивайло Найденов, 90 години Библеистика в България, Редактор на издание реферирано 2014
Статия в научно списание
1 Ивайло Найденов, Всяка прилика с действителни лица и събития, Християнство и култура, брой:4 (171), 2022, стр.:31-34, ISSN (print):1311-9761, Ref 2022
2 Ивайло Найденов, За професор Славчо Вълчанов … Един живот посветен на Златоустовия възглас: „Слава на Бога за всичко!“ , "Везни", брой:2, 2022, стр.:33-45, ISSN (print):0861-606X, Ref 2022
3 Ивайло Найденов, Закон на молитвата, закон на вярата - рецензия на книгата на Herwig Aldenhoven. Lex orandi- lex credenti. Herausg. von Urs von Arx, Aschendorf Verlag, 2021, ISBN 978-3-402-12263-1, Богословска мисъл/ Forum Theologicum Sardicense, брой:2, 2021, стр.:155-161, ISSN (print):1310-7909, Ref 2021
4 Ivaylo Naydenov, Jona im orthodoxen Gottesdienst, ANNALI di STORIA dell’ESEGESI, issue:37/1, 2020, pages:101-109, ISSN (print):1120-4001 , ISBN: 978-88-10-13017-9, Ref, IR , SCOPUS, SJR (136 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
5 доц. Ивайло Найденов, Богословското образование - от младостта към мъдростта, Християнство и култура, брой:6, 2019, стр.:18-22, ISSN (print):1311-9761, Ref 2019
6 Ивайло Найденов, Богословското образование: от младостта към мъдростта, Християнство и култура, брой:6 (143), 2019, стр.:18-22, ISSN (print):1311-9761, Ref 2019
7 доц. Ивайло Найденов, Богословското образование: от младостта към мъдростта, Християнство и култура, vol:XVIII, issue:6, 2019, pages:18-22, ISSN (print):1311-9761, Ref 2019
8 Ивайло Найденов, Спомен вместо помен за проф. Славчо Вълчанов Славов, Bulgarica, брой:28, 2014, стр.:90-94, ISSN (print):1311-8544, Ref, Web of Science 2014
9 Ivaylo Naydenov, Rez. Der problematische Prophet. Die biblische Jona-Figur in Exegese, Theologie, Literatur und Bildender Kunst, Theologische Literaturzeitung, 2012, стр.:1326-1328, Ref 2012
10 Ivaylo Naydenov, Die Rolle der Bulgarischen Orthodoxen Kirche bei der Rettung der Juden in Bulgarien zur Zeit des Holocausts, RES - Revista Ecumenica Sibiu, том:2, брой:1, 2010, стр.:83-91, ISSN (print):2065-5940, Ref 2010
Статия в поредица
1 Ивайло Найденов, Библията и св. Василий Велики срещу лихварството, Богословска мисъл, 2005, стр.:123-133, Ref 2005
2 Ивайло Найденов, Figura etymologica като изразно средство при старозаветните писатели и по-конкретно в книгата на пророк Йона, Богословска мисъл, брой:3-4, 1999, стр.:93-100 1999
3 Ивайло Найденов, В търсене на библейския Тарсис/Таршиш (Опит за екзегетико-топографско изследване), Богословска мисъл, брой:1-2, 1999 1999
4 Ивайло Найденов, Св. пророк Йеремия, Църковен вестник, брой:7, 1996, стр.:7-0 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivaylo Naydenov, Von der Übersetzung zum Kommentar Einblicke in das orthodoxe Bibelverständnis am Beispiel der bulgarischen alttestamentlichen Wissenschaft, Das Alte Testament und seine Kommentare Literarische und hermeneutische Orientierungen, editor/s:Chriistoph Dohmen, Publisher:Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart , 2021, pages:417-432, ISBN:978-3-460-00102-2, Ref, Web of Science, др.(InTheo) 2021
2 Ивайло Найденов, Името му е такова, Климент, Св. Климент Охридски - първи епископ на българския език, редактор/и:Мария Йовчева, издателство:Университетско издателство, 2020, стр.:33-37, ISBN:ISBN 978-954-07-5097-2, Ref 2020
3 Ивайло Найденов, ЧОВЕШКАТА МЪДРОСТ И БОЖЕСТВЕНАТА ПРЕМЪДРОСТ , МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА СВЕТА СОФИЈА – „ПРЕМУДРОСТА КОЈА СИ ИЗГРАДИ ДОМ“ Охрид – Струга, 11-13 октомври 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ST. SOPHIA – „WISDOM HAS BUILT HER HOUSE“ Ohrid – Struga, 11-13 October 2019, editor/s:колектив, Publisher:Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, Скопје, 2020, pages:47-55, ISBN:978-9989-743-29-0, др.(COBISS.MK-ID 51215365) 2020
4 И.Наjденов, Девтероконски списи, Лексикон Библиjске егзегезе, редактор/и:Родолуб Кубат, Предраг Драготинович, издателство:Београд, 2018, ISBN:978-86-7405-192-4, Ref 2018
5 Ивайло Найденов, Един пророк с огнена колесница през Писанието и Преданието към небесата, Свещеното Писание в Църковното предание, редактор/и:Попмаринов, Стоядинов, Тутеков, Кънчева, свещ. Събев, издателство:Фондация "Покров Богородичен", 2016, стр.:113-125, ISBN: 9789542972464, Ref 2016
6 Ивайло Найденов, Първосвещеникът и книжникът – старозаветни институции., Два стълба на храма, редактор/и:Найденов, Желев, Кънчева, издателство:Библейски колегиум, 2016, ISBN: 978-954-92168-8-2 2016
7 Ивайло Найденов, Старозаветната figura etymologica в новия български превод на Библията, 100 години кирилометодиевистика в България / Идентифициране на еврейски и християнски модели в литературата , редактор/и:Славия Бърлиева (отг.редактор), Serge Ruzer, Нели Ганчева, , издателство:КМЦ, 2016, стр.:389-395, ISSN (print):0205-2253, Ref, др.(Central and Eastern European Online Library GmbH) 2016
8 Ивайло Найденов, Старозаветният патриарх – родоначалник и носител на традицията , Мултикултурният човек, Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гарена (о. Петър Гарена), т.2, издателство:ИК Гутенберг, 2016, ISBN:978-619-176-080-0, Ref 2016
9 Ивайло Найденов, Хебраизмите в Цариградската (Славейковата) Библия., 140 години Библия на говорим български език, издателство:Българско библейско дружество, 2012, стр.:43-46, ISBN:978-954-8968-61-4 2012
10 Ивайло Найденов, Въведение (към сборника Из историята на библейския старозаветен канон), Из историята на библейския старозаветен канон, 2011, стр.:10-16, ISBN:978-954-92168-4-4 2011
11 Ивайло Найденов, Канонът на Стария Завет в Палестина и Александрия (един нов прочит на едноименната статия на Петер Кац), Из историята на библейския старозаветен канон, 2011, стр.:138-148, ISBN:978-954-92168-4-4, Ref 2011
12 Ивайло Найденов, Прологът към книгата на Премъдрост към Иисус син Сирахов. Supplimentum., Из историята на библейския старозаветен канон, 2011, стр.:124-138, ISBN:978-954-92168-4-4, Ref 2011
13 Ивайло Найденов, Йона - пророк на три религии, Сборник изследвания и студии, издателство:Библия-Култура-Диалог, 2009, стр.:172-184, ISBN:978-954-92528-2-8, Ref 2009
14 Ивайло Найденов, Конфесионални различия в подхода към неканоничната литература в Стария Завет, Сборник: Библия-Култура-Диалог, 2009, стр.:230-240, ISBN:978-954-92528-1-1 , Ref 2009
15 Ивайло Найденов, Проповед за послушната риба, Библията и морето, 2009, стр.:113-116, Ref 2009
16 Ивайло Найденов, Равинатът и Писанието, Класически и модерни измерения на религиозното откровение, 2009, стр.:63-70, ISBN:978-954-92535-1-1, Ref 2009
17 Ивайло Найденов, Възхвалата на един старозаветен пророк чрез езика на Църквата, Трансцедентални езици на метафизиката, Благоевград, 2008, стр.:487-491, Ref 2008
18 Ивайло Найденов, Образът на пророк Йона в юдейската мистика (Кабала), Сборник с доклади от конференция "Философия и езотерика", Благоевград 2008, 2008, стр.:212-223, ISBN:9789546805652, Ref 2008
19 Дилян Николчев, Ивайло Найденов, Дилян Николчев, Ивайло Найденов, Бракоразводни практики в старозаветно време. Издателство на съюза на учените в България. Стара Загора, 2005., Международна научна конференция Стара Загора, СУБ, 2005, 2005. , Международна научна конференция Стара Загора, СУБ, 2005., 2005, стр.:520-526, ISBN:954-9329-24-0, Ref 2005
20 Ивайло Найденов, Книгата на пророк Йона в ислямската традиция, Сборник от международна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопрезв. Н. Шиваров, В. Търново, 2005, стр.:105-109, ISBN:978-954-524-982-2, Ref 2005
21 Ивайло Найденов, Старозаветното блаженство (опит за библейско-филологически анализ на формулата asre), Богословски размисли, 2005, стр.:23-28, Ref 2005
22 Ивайло Найденов, Библията - книга на живота, Сборник материали за кандидат-студенти по богословие, 1998, стр.:7-10 1998
23 Ивайло Найденов, Пророк Даниил, Сборник материали за кандидат-студенти по богословие, 1998, стр.:47-50 1998
24 Ивайло Найденов, Пророк Исайя, Сборник материали за кандидат-студенти по богословие, 1998, стр.:36-39 1998
Студия в сборник (на конференция и др.)
Ивайло Найденов, Виното в Библията, Виното - история и вдъхновение, редактор/и:Доц. д-р Мариана Тиен, Евтимова, Василева, Илиева, калинов, издателство:Регионална библиотека "Любен Каравелов" Русе, 2016, стр.:142-148, ISBN:9789549151190, Ref 2016
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Ивайло Найденов, Св. Паисий - бългрският Иисус син Сирахов 2022
2 Пленарен доклад, Ивайло Найденов, Biblical Scholarship in Bulgaria past and present 2022
3 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Човешката мъдрост и Божествената премъдрост 2019
4 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Един поглед от Вавилонската кула към Петдесетница 2018
5 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Jona im orthodoxen Gottesdienst 2018
6 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Bibelübersetzung als revolutionärer Akt: Kyrill und Method 2018
7 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Отстояване на непреходните християнски ценности в позицията на синодалните архиереи при спасяването на българските евреи 2017
8 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Различният образ на пророк Йона в ранното християнство и Реформацията 2017
9 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Виното в Библията 2016
10 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Академичен обмен между школите на БПЦ и Старокатолическата църква XX век. 2016
11 Секционен доклад, Ивайло Найденов, "Защото Твоята милост е по-добра от живота" 2016
12 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Старозаветната figura etymologica в новия български превод на Библията. 2015
13 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Christen als Akteure in politischen und gesellschaftlichen Transformationen – Beiträge zur friedlichen Revolution und 1990er Jahre. 2014
14 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Един пророк с огнената си колесница през Писанието и Преданието към небесата. 2014
15 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Старозаветният патриарх като родоначалник и носител на традицията. 2012
16 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Хебраизмите в Цариградската (Славейковата) Библия. – В: Сборник доклади изнесени на конференция „140 години Библията на говорим български език”. С., 2012. 2012
17 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Водата – дума в множествено число. 2010
18 Секционен доклад, Ивайло Найденов, Първосвещеникът и книжникът – старозаветни институции. 2010
Учебно помагало
Ивайло Найденов, Из историята на библейския старозаветен канон, ISBN:978-954-92168-4-4, Библейски колегиум, София, Рецензирано 2011