Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Фатмегюл Мустан
Научен проект
1 Фатмегюл Мустан, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2021
2 Фатмегюл Мустан, Development of Measurement protocols for characterisation of Hair Conditioner mesoscale structures. Разработване на процедури за охарактеризиране на междинни по размер структури на шампоани за коса, Член, Unilever, Англия 2021
3 Фатмегюл Мустан, „Изследване на процесите свързани с резобцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт“, Член, COST, Номер на договора:2829 2018
4 Фатмегюл Мустан, „Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди“, Physico-chemical investigations on foaming surfactant systems based on alkylpolyglucosides, Член, BASF SE, Германия, Номер на договора:3313 2018
5 Фатмегюл Мустан, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, „Stability mechanism of aerated confectionary products and their sensitivity to environment conditions“, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3228 2017
6 Фатмегюл Мустан, Подобряване стабилността на газови мехурчета при стайна температура, „Stability mechanisms of temperature tolerant gas bubbles in (dairy or vegetable) dessert product and their sensitivity to environment conditions“, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3171 2016
7 Фатмегюл Мустан, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3199 2016
8 Фатмегюл Мустан, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3081 2013
9 Фатмегюл Мустан, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, “Mechanisms of foam boosting at low surfactant concentration”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3070 2013
10 Фатмегюл Мустан, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, “Smart polymer: mechanistic insights”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3048 2013
11 Фатмегюл Мустан, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3080 2013
Статия в научно списание
1 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
2 S. Tcholakova, F. Mustan, N. Pagureva, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of surface properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, pages:16-25, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.04.055, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
3 F. Mustan, A. Ivanova, G. Madjarova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular Dynamics Simulation of the Aggregation Patterns in Aqueous Solutions of Bile Salts at Physiological Conditions, J. Phys. Chem. B , vol:119, 2015, pages:15631-15643, doi:10.1021/acs.jpcb.5b07063, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
Участие в конференция
1 Постер, F. Mustan, S. Tcholakova, , N. Borisova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Role of surface rheological properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams 2019
2 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Надя Политова-Бринкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Повърхностни свойства и реология на пени стабилизирани с нейонни сърфактанти при висока концентрация на захароза 2019
3 Секционен доклад, F. Mustan, N. Politova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, D. Rosseti, P. Rayment, Surface and foam properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
4 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
5 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of non-ionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
6 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface and foam properties of nonionic surfactant solutions At high sugar concentration 2019
7 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
8 Постер, Fatmegyul Mustan, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Foam properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
9 Постер, Nadya Politova-Brinkova, Fatmegyul Mustan, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rossetti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
10 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, Molecular dynamics study of the kinetics of adsorption of LAS and SLES 2019
11 Постер, D. F. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov and J. de Folter, Role of lysolipids on the interfacial and liquid film properties of enzymatically modified egg yolk solutions 2019
12 Секционен доклад, F. Mustan, S. Tcholakova, , N. Borisova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Role of surface rheological properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams 2018
13 Постер, F. Mustan, S. Tcholakova, , N. Borisova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Role of surface rheological properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams 2018
14 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, Molecular dynamics study of the kinetics of adsorption of LAS molecules 2018
15 Постер, D. F. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z.i Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, L. Arnaudov, S. Stoyanov and J. de Folter, Role of lysolipids on the interfacial and liquid film properties of enzymatically modified egg yolk solutions 2018
16 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular dynamics study of the kinetics of adsorption of LAS molecules 2017
17 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Надя Политова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Влияние на химичния състав на захарни естери върху поведението на адсорбционните слоеве 2017
18 Секционен доклад, Fatmegul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Molecular dynamics simulations of the behavior of LAS and SLES(1EO) at the vacuum/water interface 2016
19 Секционен доклад, Fatmegul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Molecular dynamics simulations of the behavior of LAS and SLES(1EO) at the vacuum/water interface 2016
20 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Анела Иванова, Галя Маджарова, Славка Чолакова, Николай Денков, Молекулно-динамични симулации на агрегация на жлъчни соли 2015
21 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан А. Иванова, Галя Маджарова, С. Чолакова, Н. Денков, Молекулно динамични симулации на агрегация на жлъчни соли 2015
22 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, F. Mustan, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Kinetics of Ostwald ripening in foams, stabilized with saponins 2015
23 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Анела Иванова, Галя Маджарова, Славка Чолакова, Николай Денков, Молекулно-динамични симулации на агрегация на жлъчни соли 2014
24 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Славка Чолакова, Николай Денков, Константин Големанов, Симеон Стоянов, Изследване скоростта на Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини 2013
25 Постер, K. Golemanov, F. Mustan, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Impact of the surface rheology on the kinetics of Ostwald ripening of foams stabilized with saponins 2013
26 Постер, K. Golemanov, F. Mustan, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan and S. Stoyanov, Impact of surface rheological properties on kinetics of bubble Ostwald ripening in foams stabilized by saponins 2013
27 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Невена Борисова, Славка Чолакова, Николай Денков, Теоретичен модел за описание на процеса на Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини 2012