Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Ганка Неделчева-Боянова
Книга
1 Ганка Неделчева, 12-те лица на нощта в ноктюрновия цикъл на Димитър Христов – една възможна изпълнителска визия. Музикално общество „Васил Стефанов” (клавирно-методическа студия с приложен нотен материал), Музикално общество „Васил Стефанов”, София, 2015, , София, 2015, ISMN 979-0-9016691-0-9 2015
2 Ганка Неделчева, Ноктюрните за пиано от Димитър Христов в българския и световния опит. Интерпретационна многозначност на технологичните паралели с ноктюрните на Шопен., ISBN:978-954-9425-16-1 , Музикално общество „Васил Стефанов”, София, 2015, , София 2015
Концерт
1 Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Ганка Неделчева 2018 Мюнхен Димитър Христов 4 балади. Рецитал. 2018
2 Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Ганка Неделчева 2018 Мюнхен Димитър Христов 4 балади. Рецитал. 2018
3 Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Ганка Неделчева 2018 Мюнхен Димитър Христов 4 балади. Рецитал. 2018
4 Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Ганка Неделчева 2018 Мюнхен Димитър Христов 4 балади. Рецитал. 2018
5 Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Димитър Христов 4 балади 2018 Мюнхен рецитал 2018
6 Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Димитър Христов 4 балади 2018 Мюнхен рецитал 2018
7 Ганка Димитрова Неделчева-Боянова, Димитър Христов 4 балади 2018 Мюнхен 2018
Научно ръководство
1 проф.д-р Ганка Неделчева-Боянова, ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ КОНЦЕРТ КАТО ФОРМА НА МУЗИКАЛНОВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ , СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ дисертация д-р:Цвета Атанасова Маноилова 2020
2 проф.д-р Ганка Неделчева-Боянова, Иновативни технологии и подходи в обучението по музика в общообразователното училище, СУ "Св.Климент Охридски", ФНОИ, Музика дисертация д-р:Марина Георгиева Апостолова - Димитрова 2019
Редактор на сборник
1 Ганка Неделчева, Милчо Левиев. MUSIC Exercises., Редактор на сборник 2008
2 Ганка Неделчева, Милчо Левиев. Ансамблова музика за пиано. , Редактор на сборник 2008
3 Ганка Неделчева, Милчо Левиев. Ранни пиеси за пиано. , Редактор на сборник 2008
4 Ганка Неделчева, Милчо Левиев. Пиеси за пиано., Редактор на сборник 2003
5 Ганка Неделчева, Училищни песни (христоматия). , Редактор на сборник 2001
6 Ганка Неделчева, Шуберт. Пиеси за пиано., Редактор на сборник 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
Ганка Неделчева, Пространството на диагонала – ефект и реализации в клавирните ноктюрни на Димитър Христов, Алманах на НМА „Проф. Панчо Владигеров”, издателство:НМА, София, 2015/7, 2015, стр.:204-213, ISSN (print):1313-9886 , Ref 2015