Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Николета Иванова-Стоимирова
Изложби
1 Николета Иванова-Стоимирова , Национална "Дървото на живота днес и утре" 2020 София Изложбата се реализира в рамките на проекта по ФНИ на СУ "Арт инициативи 2020" 2020 Виртуална изложба 2020
2 Николета Иванова-Стоимирова , Национална „Велико Търново – пространство за вдъхновение`2020“ 2020 Изложбен комплекс „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново 2020
3 Николета Иванова-Стоимирова , Национална „Пътища“ – куратор проф. д-р Бисера Вълева 2020 Виртуална изложба 2020
4 Николета Иванова-Стоимирова , Национална „Графичен форум“ 2020 Галерия „Любор Байер“, гр. Стара Загора 2020
5 Николета Иванова-Стоимирова , Национална „Пролетен салон на жените художнички” 2020 гр. Габрово 2020
6 Николета Иванова-Стоимирова , Национална „Четири стени“ – Изкуство по време на карантина - кураторски проект на Анна Цоловска и Николета Иванова за студенти от катедра „Визуални изкуства“, СУ 2020 Виртуална изложба, галерия „Artspace Luna” 2020
7 Николета Иванова-Стоимирова , Национална VIII Форум „Малки графични форми“ 2020 Галерия „Ко-оп“, гр. София 2020
8 Николета Иванова-Стоимирова , Международна X Международно биенале на малките форми – Плевен 2020 2020 гр. Плевен 2020
9 Николета Иванова-Стоимирова , Национална Биенале „Приятели на морето” - Бургас’2020 за съвременно българско изобразително изкуство 2020 БХГ „Петко Задгорски“, Изложбена зала на Дружество на художниците Бургас, гр. Бургас 2020
10 Николета Иванова-Стоимирова , Международна Конкурс АМАТЕРАС, част от Биенале за хартиено изкуство 2020 (София Хартиен Арт Фест) 2020 Галерия „Сан Стефано, гр. София 2020
11 Николета Иванова-Стоимирова , Национална Пленер Оряхово, посветен на проф. Марин Върбанов 2020 гр. Оряхово 2020
12 Николета Иванова-Стоимирова , Международна Фестивал на съвременната българска керамика 2020 галерия „Райко Алексиев“, гр. София 2020