Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Христо Христов
Глава от книга
1 Васил Георгиев , Йоаннис Патиас , Христо Христов , Автономните системи: платформи, приложения, перспективи - глава робоетика , ISBN:978-954-07-5033-0, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, България , Рецензирано 2020
2 Васил Георгиев , Йоаннис Патиас , Христо Христов, Автономните системи: платформи, приложения, перспективи - глава сензори , ISBN:978-954-07-5033-0, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, България , Рецензирано 2020
Книга
1 Тотка Монова, Александър Кашъмов, Крум Благов, Румяна Емануилиду, Христо Христов, Наръчник за журналистически разследвания, Фондация "Репортер", Фондация "Америка за България", София 2012
2 Тодор Ялъмов, Асен Тотин, Димитър Марков, Катерина Огнянова, Мартин Димов, Славчо Георгиев, Христо Христов, Цветан Цветков, е-България 2006, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", София 2006
Монография
1 Васил Георгиев, Йоаннис Патиас, Христо Христов, Автономните системи: платформи, приложения, перспективи, ISBN:978-954-07-5033-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", Рецензирано 2020
2 Любомир Сирков, Христо Христов, Мартин Димов, Нели Стоянова, Камен Спасов, Зефира Николова, Катерина Павкова, Оценка на уеб-страниците на общините в България, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Програма за развитие на ООН, София 2004
Научен проект
Христо Христов, Проучване различни педагогически практики на образователен мониторинг, да открои добрите практики, да проучи възможностите за адаптирането им към нашите условия., Член, , Номер на договора:143 2016
Превод на книга
Боряна Узунова, Иван Господинов, Христо Христов, Петър Пиперков, Петър Минов, Димитър Райков, Станимир Панайотов, Александър Мирчев, Георги Бончев, Пропукай капитализма, ISBN:978 954 92985 3 6, Анарес, София 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Христо Христов, Кликерите като инструмент за формиращо оценяване в часовете по математика, Научна конференция на младите изследователи, 2016 2016
2 Христо Христов, Формиращото оценяване – възможности за приложение в България, Пролетна научна сесия на ФМИ, посветена на светлата памет на проф. Рони Леви, 2016 2016
3 Магдалина Тодорова, Христо Христов, Елиза Стефанова, Николина Николова, Евгения Ковачева, Проектно-базирано обучение по структури от данни и програмиране, Математика и математическо образование, Доклади на 40. пролетна конференция на СМБ, издателство:Българска Академия на Науките, 2011, стр.:454-456, ISSN (print):1313-3330, PhD 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Христо Христов, Кликерите като инструмент за формиращо оценяване в часовете по математика 2016
2 Секционен доклад, Христо Христов, Формиращото оценяване – възможности за приложение в България 2016
3 Секционен доклад, Христо Христов, Защо, въпреки че математиката е точна наука, пишем неточни оценки на учениците в часовете по математика? 2015