Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Велислава Петрова

Researcher ID (Web of Science):S-1112-2019

ORCID ID:0000-0003-4437-2319
Глава от книга
1 Велислава Петрова, "Жените и градският пазар. Между пазарното приключение и професионализацията на преживяното" в: Гончарова, Степанов, Василев. 30 години специалност Културология, юбилеен сборник, ISSN (print):, Университетско издателство Свети Климент Охридски, София, Рецензирано 2021
2 Velislava Petrova, Experiencing the Spectacle of Fine Dining. New Forms of Festivity in Sofia, Bulgaria and Diversion of Public Space in:Valentina Marinescu, 2020, Food, Nutrition and the Media, ISSN (print):, ISSN (online):, Palgrave Macmillan, Ref, Рецензирано, International 2020
3 Velislava Petrova, L'Anthropocène in: CONCEPTS-CLÉS DE LA COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE , ISSN (online):, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, Cluj, International 2020
4 Velislava Petrova, Le déchet entre enjeu et ressource“ In: V. Marinescu and D. Rovenţa-Frumuşani (eds.) Communication, environnement et développement durable. Études de cas., ISSN (online):, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, Cluj, Рецензирано, International 2020
5 Velislava Petrova, La nourriture en tant que circonstance, la nourriture en tant que situation in: Valentina Marinescu et Daniela Rovenţa-Frumuşani, Santé et nutrition dans les média actuels, ISBN:978-606-998-084-2, Universitatea din București pentru ediția, Bucarest, International 2019
6 Велислава Петрова, "Дивите" пазари като места на "несигурност"и "мръсотия" в По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова, ЛИК, София 2015
Дипломна работа
Vélislava Pétrova, Le sentiment nationaliste en Bulgarie. D'un siècle à un autre: de 19 au 20 siècle, Université Paris Descartes 2002
Дисертация д-р
Vélislava Pétrova, Le marché urbain en tant que culture. Naissance, institutionnalisation et relations de pouvoir autour les lieux marchands dans l'espace urbain, Université PARIS DESCARTES/Софийски университет 2010
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Велислава Юриева Петрова, Къде отива всичко, което вече не ни е необходимо? Отпадъци. Участие в Гласът на времето по БНР, БНР Програма Христо Ботев 2023
2 Велислава Юриева Петрова, Теория на ненужното Отпадъците са визуалното свидетелство за това, че променяме планетата. Разговор с Василена Мирчева по БНР и представяне на брой 25 на СеминарБГ, БНР Програма Христо Ботев 2023
3 Велислава Юриева Петрова, Абсурдно е, че затварянето на училищата все още е инструмент за борба с ковид, 2022
4 Слава Савова, Велислава Юриева Петрова, Изследвания на освобождаването от ненужното, БНР Програма Христо Ботев 2022
5 Велислава Юриева Петрова, "За честта на една молекула – битката "за" и "против" хлорохина в САЩ", статия във в. Дневник, 2020
6 Велислава Юриева Петрова, "Как коронавирусът засилва социалните различия в САЩ", статия във в. Дневник, 2020
7 Велислава Юриева Петрова, "Перспективата на дистанционното обучение отблъсква студентите", статия във в. Дневник, 2020
8 Velislava Petrova, Doing Anthropology in "Unprecedented Times". Waste as a Challenge and as a Ressource. in Newsletter: Bulgarian American Commission for Educational Exchange, Issue 89, Spring 2020, Fulbright 2020
9 Велислава Юриева Петрова, Ния Атанасова Нейкова, Боклукът като метафора. Представяне на инициативата Университет за всички по БНР, БНР 2019
10 Велислава Юриева Петрова, Лъжата в ерата на нейното техническо възпроизводство. Представяне на поредната тема на Семинар Интерактивни култури, БНТ 2016
11 Велислава Юриева Петрова, Образът на жената в комикса през последните 100 години, БНТ Денят започва с култура 2016
Монография
Велислава Петрова, Отпадъкът като ресурс и въображение. Антропологически перспективи, ISBN:978-954-07-5812-1, Университетско издателство СУ Климент Охридски, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2023
Научен проект
1 Велислава Петрова, Местни ресурси и местно развитие, Член, 2023
2 Велислава Петрова, VIVENS: Comment penser le « vivre-ensemble » et l’inclusion dans les sociétés fragmentées en crise ? : Études croisées (Bulgarie-Turquie) , Ръководител, Soutien aux Equipes de recherche en Europe centrale et orientale – SER-ECO - Appel à projets 2022 » 2022
3 Велислава Петрова, Eux et nous. Sensibilisation et action, Член, AUF 2020
4 Велислава Петрова, Materialities of Dirt, Economies of Waste, Ръководител, Fulbright Commission Bulgaria 2020
5 Велислава Петрова, Campagnes « anti-genre » en Europe : enjeux de savoir, enjeux de pouvoir, Член, AUF 2019
6 Велислава Петрова, Cultural Messengers, Член, DAAD 2019
7 Велислава Петрова, Съвременни предизвикателства пред антропологичния терен, Член, Целево държавно финансиране 2019
8 Велислава Петрова, Геният на мястото, Член, 2016
9 Велислава Петрова, Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI в, Член, 2016
10 Велислава Петрова, Новите наследства, Член, 2015
11 Велислава Петрова, Градски бриколажи на Балканите, Член, 2013
12 Велислава Петрова, Новите културни практики на Балкансия град, Член, 2013
13 Велислава Петрова, “МРЪСНИ” И “ЧИСТИ” МЕСТА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РЕСТРУКТУРАЦИЯ НА ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО, Ръководител, ФНИ 2011
14 Велислава Петрова, Eurointegration and Nationalism on Micro-level , Член, 2009
15 Велислава Петрова, Националното като публичен репертоар, Член, 2009
16 Велислава Петрова, Променящи се градове и градско въображение в съвременна България (Villes en mutation et imagianire urbain en Bulgarie conteporaine), Член, 2009
Научно ръководство
1 Велислава Петрова, „Високите технологии и начините, по които променят мисленето ни за био зададените роли. Витрификацията като метод за технологично увеличаване на фертилния прозорец при жените”, Софийски Университет дипломна работа:Елеонора Стайкова 2016
2 Велислава Петрова, Couchsurfing – на границата между националното и глобалното, реалното и виртуалното, дипломна работа:Надя Янкова 2014
3 Велислава Петрова, Бежанци, дипломна работа:Димитът Кацарски 2014
4 Велислава Петрова, Тялото като механизъм: киборгите на фикцията и действителността, дипломна работа:Елеонора Стайкова 2013
5 Велислава Петрова, Детските игри в съвременната културна ситуация в България., Софийски Университет дипломна работа:Лилия Кучева 2012
Превод на статия
Велислава Петрова, Изкуството днес, превод по Жан Дювиньо, в: „Антология: Социологически измерения на изкуството т. 2. От оригинала до кича: социологически модели”, проф. Иван Стефанов, Албена Янева, съставител, Аскони, София 2001
Статия в научно списание
1 Велислава Петрова, UnEssay: „Не-есето“ като форма на оценяване, Seminar_BG, брой:25, 2023, ISSN (online):1313-9932, Ref 2023
2 Велислава Петрова, Национална конференция „Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм “, Банкя, 26.09.–29.09. 2020, Българска етнология, брой:3, 2021, стр.:474-481, Ref 2021
3 Велислава Петрова, Боклукът като битка, боклукът като ресурс , СеминарБГ, issue:18, 2020 2020
4 Велислава Петрова, Ненужното като изследователски проблем. , Социологически проблеми, брой:1, 2020, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref 2020
5 Велислава Петрова, Димитровград: много древен или много млад?, СеминарБГ, брой:16, 2018, ISSN (online):1313-9932, Ref 2018
6 Велислава Петрова, Спектакълът на изисканото хранене заедно. Нови форми на празничност в София и преобръщане на употребите на публичното пространство , Българска етнология, брой:4, 2018, Ref 2018
7 Velislava Petrova, “Are You Giving Water?” New Forms of Expertise in the Field of Infant Diet in Contemporary Bulgaria , Ethnologia Balkanica, брой:20, 2017, ISSN (print):1111-0411, Ref 2017
8 Velislava Petrova, The New Interactive Cultural Industries. Notes from the “Centre of the Universe”, семинарБГ, брой:3, 2015 2015
9 Велислава Петрова, Храната като обстоятелство, храната като ситуация*, семинарБГ, брой:10А, 2014, Ref 2014
10 Велислава Петрова, Боклукът като граница, Критика и хуманизъм, брой:36, 2013 2013
11 Велислава Петрова, Новите интерактивни културни индустрии. Записки от "центъра на Вселената", семинарБГ, брой:8, 2013, Ref 2013
12 Velislava Petrova, Detstvoto pri sotsializma: Politicheski, institutsionalni i biografi chni perspectivi (Childhood under socialism: Political, institutional and biographical perspectives) , Aspasia, issue:6, 2012, pages:199-201 2012
13 Vélislava Pétrova, Femmes et marché urbain, Ethnologia Balkanica, брой:15, 2011, Ref 2011
14 Velislava Petrova, Take the Market Out of Sight, СеминарБГ, issue:11, 2011, Ref 2011
15 Велислава Петрова, Бързо скрий пазара!, семинарБГ, 2010, Ref 2010
16 Vélislava Pétrova, La transformation économique et ses effets sur l'espace urbain bulgare. Le cas de Dimitrovgrad, Divinatio, 2009, стр.:187-207, Ref 2009
17 Велислава Петрова, Българска европейска идентичност, Социологически проблеми, брой:1-2, 2007 2007
18 Велислава Петрова, Българската европейска идентичност между идентичност-по-спомен и идентичност-в-очакване, Българска етнология, 2007 2007
19 Велислава Петрова, Виж пазарът бяга!, Критика и хуманизъм, брой:24, 2007 2007
Студия в научно списание
1 Велислава Петрова, От вторични суровини към частни контейнери. Отпадъкът като тотален социален факт (под печат), ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КУЛТУРОЛОГИЯ, том:1, 2023 2023
2 Велислава Петрова, La transformation économique et ses effets sur l'espace urbain bulgare. Le cas de Dimitrovgrad, Divinatio, issue:29, 2009, pages:187-207, Ref 2009
Студия в поредица
Velislava Petrova, Why Garbage Matters, CAS Working Papers Series, vol:Advanced Academia Programme 2015-2016, 2016, pages:1-20, ISSN (print):2683-1341, Ref 2016
Съставителска дейност
1 Велислава Петрова, Отпадъкът като ресурс, брой на списание СеминарБГ, София, Рецензирано 2023
2 Ния Нейкова, Светла Колева, Велислава Петрова, ИЗЛИШНОТО, НЕНУЖНОТО, НЕЗНАЧИМОТО: ЦЕННОСТНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВА , София, Ref, Рецензирано 2020
3 Велислава Петрова, Вероника Димитрова, Чисто и мръсно в града, Семинар-бг, бр. 18 , София, Ref 2020
4 Ивайло Дичев, Велислава Петрова, Брой 10А. Естетизация на публичното пространство. Градът като сцена, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
5 Велислава Петрова, Ивайло Дичев, Брой 10Б. Естетизация на публичното пространство. Градът като фронт, София, Рецензирано, International 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Велислава Петрова, Waste Infrastructures and The Social Contract 2023
2 Секционен доклад, Велислава Петрова, Des matières premières secondaires aux poubelles grises. Le cas de la Bulgarie post-communiste 2023
3 Секционен доклад, Валентина Георгиева, Велислава Петрова, Anti-genderism between Conservatism and Decommunization. The Case of Mobilizations against Gender in Bulgaria 2022
4 Секционен доклад, Велислава Петрова, Waste Invisibility/Visibility in Contemporary Bulgaria 2022
5 Секционен доклад, Велислава Петрова, Ultimate waste and climate in the EU periphery. Learning from the case of Bulgaria’s “waste crisis” 2021
6 Секционен доклад, Велислава Петрова, Кръгла маса - Симбиозата между култура, изкуство,наука, технологии и архитектура за изграждане на устойчиво бъдеще 2021
7 Секционен доклад, Велислава Петрова, Реформа в мисленето. Ангажиране на всички - от институции до граждани 2021
8 Секционен доклад, Велислава Петрова, Recycling Imported Waste. A Perspective from the EU Periphery 2021
9 Присъствие, Велислава Петрова, Международна работна среща. „Обща програмна инициатива (JPI) Urban Europe“ 2021
10 Секционен доклад, Велислава Петрова, Participation as an Expert for Sofia University on the topic 2021
11 Секционен доклад, Velislava Petrova, Materialities of Dirt, Economies of Waste 2020
12 Секционен доклад, Велислава Петрова, Current Issues around Waste in Sofia, Bulgaria Cultural History of the Category and Contemporary Transformations. Waste as a Struggle, Waste as a Festivity 2020
13 Секционен доклад, Велислава Петрова, Imagined materialities of Dirt and Realities of Waste in the post-socialist world. Learning from the case of Bulgaria’s “waste crisis” 2020
14 Секционен доклад, Велислава Петрова, Размиване на границата природа-кутлруа 2020
15 Секционен доклад, Велислава Петрова, Materialities of Dirt and Economies of Waste. Imagination Entanglements in Bulgaria’s “waste crisis” 2020
16 Секционен доклад, Velislava Petrova, Corine Vedrine, From Waste to Ressource. Anthropology of Recycling of Urban Scums [Commission on Urban Anthropology] организиране на панел 2019
17 Секционен доклад, Velislava Petrova, Anti-Gender Ideologies in Europe 2019
18 Секционен доклад, Велислава Петрова, Being Woman at the marketplace 2019
19 Секционен доклад, Велислава Петрова, Productive leisure and new forms of festivity in Sofia 2018
20 Секционен доклад, Велислава Петрова, Are You Giving Water? 2016
21 Секционен доклад, Велислава Петрова, Жените и публичното пространство 2015
22 Секционен доклад, Велислава Петрова, Dimitrovgrad: Market/place and Mobilities. A market that goes wild 2015
23 Секционен доклад, Велислава Петрова, Oublié, délaissé, jeté et l’esthétisation du lieu 2013
24 Секционен доклад, Велислава Петрова, Why Garbage Matters 2012
25 Секционен доклад, Велислава Петрова, Garbage as a Boundary. Nationality and Waste 2012
26 Секционен доклад, Велислава Петрова, Чисти” и “мръсни” места. Представяне на проект., 2012
27 Секционен доклад, Велислава Петрова, Наложени въображения 2012
28 Секционен доклад, Велислава Петрова, Защо боклукът има значение? 2012
29 Секционен доклад, Велислава Петрова, Les femmes d’un marché urbain, 2011
30 Секционен доклад, Велислава Петрова, Les imaginaires urbains en Bulgarie contemporaine : sur l’expérience du terrain à Sandanski et Béléné 2011
31 Секционен доклад, Велислава Петрова, Social Imagination and Urban Crisis in Post-Industrial Cities (panel convenor) 2010
32 Секционен доклад, Велислава Петрова, A Tale about a Market and a City 2009
33 Секционен доклад, Велислава Петрова, Use and Abuse of Public Space. Détournement, Privatization and Access to Sofia; 2007
Участие в редколегия
Велислава Петрова, СеминарБГ, Участие в редколегия 2014