Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Рая Ковачева

Researcher ID (Web of Science):I-1061-2015

ORCID ID:0000-0002-2501-9993
Дисертация д-р
Рая Степановна Ковачева, „Иновативни подходи в обучението по музика в пети и шести клас на общообразователното училище“, Югозападен университет "Неофит Рилски", Ръководител:проф. д.н. Румен Потеров 2019
Концерт
1 Рая Степановна Ковачева, "Народни танци" 2023 51. СУ "Елисавета Багряна" Съвместно участие на студенти от 4. курс, специалност "Музика" с музикални изпълнения в интердисциплинарен урок по Физическо възпитание и спорт и Музика в 4. клас на 51. СУ "Елисавета Багряна". Участието е във връзка с провеждане на дисциплината "Стажантска практика". Снимки и кратки видео клипове са достъпни на линка https://www.facebook.com/alexandrov51/posts/pfbid0JoT9QsNTQNWv63Jed3vsMG6kAFtSN3TKwZSp4LVSda4ZWVNWoUkdKPD4S29bvXt6l 2023
2 Рая Степановна Ковачева, Концерт на "Школа за фолклорни вдъхновения "Олга Борисова" 2023 Дом на културата "Искър", гр. София Участие на Камерен народен хор с две песни на композитора Кирил Стефанов "Влезнала Райка" и "Дойди, лудо" 2023
3 Рая Степановна Ковачева, Концерт на катедра "Музика и мултумедийни технологии" посветен на 135 години СУ "Св. Климент Охридски" с участието на Народен хор с ръководител гл. ас. д-р Рая Ковачева и Камерен хор с ръководител гл. ас. д-р Марина Апостолова 2023 Аулата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" Народният хор и студенти изучаващи факултативно народно пеене представиха 30-минутни изпълнения в общата програма на концерта. хоровият репертоар се състоеше от песни на композиторите Филип Кутев, Кирил Стефанов, Стефан Мутафчиев, Стефан Кънев, Петър Крумов и автентични народни песни, изпълнени а капелно и със съпровод на акордеон и гъдулка. 2023
4 Рая Степановна Ковачева, Патронен празник на 51. СУ "Елисавета Багряна" 2023 51. СУ "Елисавета Багряна" Участие на студенти от специалност "Музика" в концерт по повод патронния празник на базовата институция, в която провеждат дисциплините Хоспитиране и Текуща учебна практика. От линка може да се види изпълнение, в което на бас китарата е Борис Неделчев, студент в 3. курс: https://www.facebook.com/100000869748939/videos/565742088980882/?idorvanity=597377007075395 2023
5 Рая Степановна Ковачева, Фолклорен фестивал "Билките - дар от природата, 2023" 2023 НЧ "Отец Паисий - 1934", кв. Симеоново, гр. София Камерен народен хор изпълни две песни в програмата на фолклорния фестивал "Билките - дар от природата, 2023", организиран от НЧ "Отец Паисий - 1934", кв. Симеоново, гр. София и получи грамота за участие. 2023
6 Рая Степановна Ковачева, Церемония за връчване "Знак за качество" 2023 г. 2023 Аула, Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" Участие на Камерен народен хор с изпълнение на Коледарски песни по случай получения Знак за качество 2023 г. от катедра "Музика и мултимедийни технологии" в категория "Успешна промяна". Повече информация в сайта на Университета: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/na_t_rzhestvena_ceremoniya_byaha_vr_cheni_otlichiyata_znak_za_kachestvo_na_sofijskiya_universitet 2023
7 Рая Степановна Ковачева, "Магията на Коледа" 2022 51. СУ "Елисавета Багряна" Изпълнения на гъдулка в интердисциплинарен урок по Музика и Български език и литература в 5. клас. Урокът е посетен от студенти бакалаври и магистри по дисциплината "Хоспитиране". Снимка от урока: https://www.facebook.com/photo?fbid=673879954488906&set=pcb.673880201155548 Достъп до цялата публикация на линк: https://www.facebook.com/School.51/posts/pfbid0bktX18Q5DAATMKfdzJ8ktrBYbUiJe24XURzJBtQNpDnUAdY8XfKm9MWRQPw8bKVKl 2022
8 Рая Степановна Ковачева, Празничен водосвет 2022 Параклиса на 51. СУ "Елисавета Багряна" Участие на експериментална група ученици от 4.клас с изпълнения на църковни тропари в празничен водосвет по случай 10-годишнината от построяването на училищния параклис. Водосветът бе отслужен от Главният секретар на Светия синод и Мелнишки епископ Герасим. В периода 14.10. - 15.12.2022 г. групата ученици се включи в докторантски музикален експеримент за църковни песнопения на д-р Илия Михайлов, катедра "Музика и мултимедийни технологии". Снимка от участието: https://www.facebook.com/photo/?fbid=644890987387803&set=pcb.644902184053350 Повече снимки са достъпни на линка: https://www.facebook.com/School.51/posts/pfbid0Lk3h5pW6YyfpWCx6Rh8oMrjRSBT7MBQCjoMFqvyBfHnZHM47M6h8ox16iHsxZjujl 2022
9 Рая Степановна Ковачева, Участие с изпълнения на Камерен народен хор в Лекция-семинар по повод 125-годишнината на акад. Петко Стайнов 2021 on-line (zoom) 2021 Online Zoom Лекцията-семинар по повод 125-годишнината на акад. Петко Стайнов бе организирана от гл.ас. д-р Марина Апостолова на дата 03.11.2021. Поради епидемичната обстановка събитието се състоя в онлайн платформата на ZOOM. В него взеха участие организаторите на събитието: гл.ас. Марина Апостолова, ас. Петко Стайнов, гл. ас. Силвана Карагьозова, гл. ас. Емилия Кабакова, гл. ас. Рая Ковачева. Рекламните видеоклипове са изработени от гл. ас. д-р. Силвана Карагьозова. Камерният народен хор изпълни две песни от композитора Петко Стайнов: "Коледарско хоро" ("Израстнала трепетлика") и "Що ми е мило и драго". Записите на песните са достъпни в YouTube: https://youtu.be/F8CLXzoA2rY и https://youtu.be/ZrnyQpwuyy0 2021
10 Рая Степановна Ковачева, Патронен празник - онлайн 2020 Online YouTube Концертът е организиран и проведен онлайн в две части с обща продължителност над 2 часа. В него се включи първият випуск студенти, провели стажантската си практика изцяло онлайн. Студентите от 4. курс на специалност "Музика" отправиха поздрав (10:25, 1. част), изпълниха стиихове, народни песни, инструментални мелодии и се включиха в техническата аудио и видео обработка на файловете с хорови песни на ученици. Празничната програма е достъпна на следните линкове: 1. част https://youtu.be/zp5c4h4sIUo?si=L_lg4YGa9zAkDHl8 2. част https://youtu.be/Un8X5ICsg3s?si=Agk8qNXZm7V4oS2L 2020
Научно ръководство
Рая Ковачева, "Приносът на Филип Кутев за превръщане на фолклора в сценично изкуство", СУ, ФНОИ, катедра "Музика и мултимедийни технологии" дипломна работа:Виолета Петкова 2023
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Рая Ковачева, Разработване на образователни ресурси за обучение по музика в електронна среда, Образование и изкуства: Традиции и перспективи,Четвърта научно-практическа конференция, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, 2023, стр.:433-446, ISBN:ISBN 978-954-07-5061-3, Ref 2023
2 Рая Ковачева, Хоспитиране, текуща учебна практика и стажантска практика по музика в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), Трета научно-практическа конференция. Образование и изкуства: Традиции и перспективи. , редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:ФНОИ, 2022, стр.:682-690, ISSN (print):2738-8999, ISSN (online):2738-8999, Ref 2022
3 Рая Ковачева, Възможност за обучение по музика в електронна среда от разстояние в общообразователното училище., Шеста международна научно-практическа конференция (задочна) „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“. София, 20-21.март 2021 г., editor/s:прод. дпн Галина Стоянова, 2021, pages:18-21, ISBN:978-619-239-541-4 2021
4 Рая Ковачева, Инновационные методы на уроке музыки через интеграцию информационных и коммуникационных технологий., Педагогическое образование: вызовы ХХI века. Сборник научных статей IX международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАО В. А. Сластёнина. Самара, 4-5 октября 2018 г. /под общ. ред. Проф. А. И. Смолар, , editor/s:Проф. А. И. Смолар, Publisher:СГСПУ, 2018, pages:209-212, ISBN:978-5-8428-1096-3 2018
5 Рая Ковачева, Иновации в урока по музика в средното училище. Анкетно проучване за ефекта от работата по време на педагогическата практика на студенти 4. курс, специалност „Методика на обучението по музика“, Пета международна научно-практическа конференция (задочна) „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“. София, 16.09.2017 г. , редактор/и:прод. дпн Галина Стоянова, издателство:Авангард Прима, 2017, стр.:82-87, ISBN:ISBN 978-619-160-847-8 2017
6 Рая Ковачева, Съвременните технологии в помощ на учителите в българското общообразователно училище., „Музика и танц /традиции и съвременност/“, изд. ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 2017, 2017, стр.:131-140, ISBN:ISBN 978-954-00-0149-4 2017
7 Рая Ковачева, Обучението по български музикален фолклор в музикална формация „Рая-фолк“ гр. Благоевград , Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“, 30 септември.– 2 октомври 2016 г., Педагогически факултет. Годишник на шуменския университет, Т. XXD, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен 2016, 2016, стр.:759-769, ISSN (print):1314-6769 2016
8 Рая Ковачева, Творчески и иновативни подходи в музикалното възпитание – Моята музикална революция, Научният Еверест – мечта или реалност. Национална докторантска конференция с международно участие на 27 и 28 февруари 2015 година в рамките на проект „Докторантски филологически център“, издателство:Авангард Прима, 2015, стр.:182-187, ISBN:ISBN 978-619-160-477-7 2015
Студия в научно списание
Рая Ковачева, Българският музикален фолклор в предучилищното и училищното образование. , Год. на СУ. ФНОИ, Кн. Изкуства, 116, 2023, том:116, 2023, Ref 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Рая Ковачева, Разработване на образователни ресурси за обучение по музика в електронна среда 2023
2 Секционен доклад, Рая Ковачева, Хоспитиране, текуща учебна практика и стажантска практика по музика в условия на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2022
3 Секционен доклад, Рая Ковачева, Възможност за обучение по музика в електронна среда от разстояние в общообразователното училище 2021
Учебник
1 проф.д-р Адриан Георгиев, Рая Ковачева, Мая Андасорова, Книга за учителя към учебник по музика за 4 клас, ISBN:978-619-225-109-3, Рива, София, Ref, Рецензирано 2019
2 проф.д-р Адриан Георгиев, Рая Ковачева, Мая Андасорова, Учебник по музика за 4 клас, ISBN:978-619-225-098-0, Рива, София, Рецензирано 2019
3 проф.д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към учебник по музика за 3 клас, ISBN:978-619-225-055-3, Рива, София, Ref, Рецензирано 2018
4 проф.д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 3 клас, ISBN:978-619-225-077-5, Рива , София, Ref, Рецензирано 2018
5 Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към учебник по музика за 2 клас, ISBN:978-619-225-049-2, Рива, София, Ref, Рецензирано 2017
6 Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 2 клас, ISBN:978-619-225-040-9, Рива, София, Ref, Рецензирано 2017
7 Адриан Георгиев , Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Книга за учителя към Учебник по музика за 1. клас., ISBN:978-619-225-023-2, Издателство РИВА, София, Ref, Рецензирано 2016
8 Адриан Георгиев , Ангелина Петрова, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Учебник по музика за 1. клас. , ISBN:978-619-225-022-5, Издателство РИВА, София, Ref, Рецензирано 2016
Учебно помагало
1 Рая Ковачева, проф. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Тетрадка по музика за 4. клас, ISBN:ISBN: 978-619-225-116-1, РИВА, гр.София 2021
2 Рая Ковачева, Raya Kovacheva, Образователен канал с повече от 500 ресурси: видео уроци, тестове, караоке на песни, допълнителни учебни материали. Част от ресурсите са разработени съвместно със студенти в периоди на стажантската им практика по музика в 51. Средно училище "Елисавета Багряна". В описанието им е уточнено сътрудничеството. Материалите са със свободен достъп., YouTube, Internet 2020
3 проф. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Тетрадка по музика за 3. клас, ISBN:978-619-225-085-0, РИВА, София, Рецензирано 2018
4 проф. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, Тетрадка по музика за 2. клас, ISBN:978-619-225-055-3, София, Рецензирано 2017