Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Иво Янев

Researcher ID (Web of Science):ABY-7973-2022

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1724-3901
Дипломна работа
Иво Георгиев Янев, Някои особености при употребата на по-рано осветени дарове в чиновете на Преждеосвещената литургия, Софийски университет, Богословски факултет, Ръководител:доц. д-р архим. Авксентий Делипапазов 2005
Дисертация д-р
Иво Георгиев Янев, Пастирски грижи за младите хора в риск, СУ, Богословски факултет, Ръководител:проф. д-р Божидар Борисов Андонов 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Иво Георгиев Янев, Митрополит Методий (Кусев) за самоубийството и неговите дълбоки причини Църковен вестник бр.22, стр. 4-5, Синодално издателство 2022
2 Иво Георгиев Янев, Подготовка на верните за Празника на празниците - Възкресение Христово - история и настояще, 2022
3 Иво Георгиев Янев, Религиозни права и свободи на българите в Западните покрайнини, Глас прес/БТА 2021
4 Иво Георгиев Янев, БНТ-Религията днес Доц. Иво Янев и неговото изследване „Грижа за страдащата душа“ , БНТ 2020
5 Иво Георгиев Янев, Вяра и общество с Горан Благоев • Вяра в Бога и психическо здраве - дискусия , БНТ 2020
6 Иво Георгиев Янев, Изповедта в Православната църква, Вяра и дело 2020
7 Иво Янев, Църковно и пастирско служение по време на епидемии, 2020
8 Иво Янев, Едно пътуване до Западните покрайнини, 2011
9 Иво Янев, Св. Николай Софийски – един малко известен светец, 2008
Монография
1 Янев, Иво, Пастирски грижи за младите хора в риск, ISBN:978-619-91934-0-2, LIBRUM, София, Рецензирано 2021
2 Янев, Иво, Грижа за страдащата душа (Пастирски грижи за хората с психични заболявания и душевни разстройства), ISBN:978-619-91095-2-6, София, Рецензирано 2018
Научен проект
1 Иво Янев, „Студентски практики – Фаза 2”, Член, , Номер на договора:Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН 2020
2 Иво Янев, МУЗИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА СВ. ЙОАН КУКУЗЕЛ – БОГОСЛОВСКИ, ЛИТУРГИЧНИ И ДУХОВНО-АСКЕТИЧНИ АСПЕКТИ, Член, , Номер на договора:80-10-219 / 06.05.2020 2020
3 Иво Янев, СВИДЕТЕЛСТВО, СЛУЖЕНИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА, Ръководител, , Номер на договора:80-10-95/15.04.2019 2019
4 Иво Янев, Обучението по религия в общообразователната система и прицърковните училища в съвременна Европа, Член, , Номер на договора:80-10-158/25.04.2018 2018
5 Иво Янев, „Неделно училище и грижа за зависими към наркотици и техните деца при храм „Св. Николай Софийски“ гр. София“, Ръководител, Фондация "Комунитас" 2017
6 Иво Янев, Научно-богословското дело на проф. д-р Иван Панчовски (1913-1987) и развитието на християнската етика в контекста на българската църковна и академична традиция, Член, 2017
7 Иво Янев, Студентски практики, Член, Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013
8 Иво Янев, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като ключ за повишаване на качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството), Член, Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG05PO001-3.1.08-0010 2013
9 Иво Янев, Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности, Член, 2012
10 Иво Янев, Развитие на практическото и нравственото богословие в България през ХХ век, Член, 2010
11 Иво Янев, Църковно-социални и пастирски грижи за подрастващите – религиозно-педагогически и етико-психологически аспекти, Член, 2010
12 Иво Янев, Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз, Член, 2009
13 Иво Янев, Раннохристиянско изкуство в Албания. Принос към документирането на раннохристиянските паметници на Балканите.Раннохристиянска архитектура в Албания, Член, 2009
14 Иво Янев, Свидетелства от неканоничната Старозаветна литература до втория храмов период и отношението им към археологическите артефакти, Член, 2009
Научно ръководство
1 Иво Янев, Православният възглед за болката (Пасторологически анализ), Богословски факултет дипломна работа:Радостин Анев Любенов 2022
2 Иво Янев, Църковно социални и пастирски грижи за деца лишени от родителски грижи, Богословски факултет дипломна работа:Надя Иванова Георгиева 2022
3 Иво Янев, Енорийската общност като фактор за катехизация в семейството, дипломна работа:Иван Иванов 2021
4 Иво Янев, Пастирски подходи в душегрижието за лица, страдащи от зависимост към психоактивни вещества, дипломна работа:Марек Романов Влазлов /йеромонах Марк/ 2021
5 Иво Янев, Църковно социално и пастирско служение в лечебни заведения, дипломна работа:Бистра Броцио 2021
6 Иво Янев, ПАСТИРСКО-ПСИХОЛОГИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ В ТВОРЕНИЯТА НА СВ. ЛУКА, АРХИЕПИСКОП КРИМСКИ И СИМФЕРОПОЛСКИ (1877-1961), СУ Богословски факултет дипломна работа:Васил Дичев 2020
7 Иво Янев, Психологическа подготовка на пастира и неговото служение в енорията, Богословски факултет дипломна работа:Анатоли Дюлгеров 2019
8 Иво Янев, Палиативната грижа в пастирското служение, Богословски факултет дипломна работа:Тихомир Велев 2018
9 Иво Янев, Пастирското служение на военното свещенство в Българската армия, дипломна работа:Звездомир Каменарски 2018
10 Иво Янев, Изповед и духовно ръководство в Православната църква, дипломна работа:Ерма Йотова 2017
11 Иво Янев, Молитва и духовно преживяване в контекста на пастирската психология, Богословски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Адриана Мустакичева 2016
12 Иво Янев, Пастирски аспекти в творенията на св. Василий Велики, Богословски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йоан Димитров 2016
13 Иво Янев, Пастирското служение според живота и духовното наследство на св. Силуан Атонски, Богословски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислав (свещеник Давид) Йовчев 2016
14 Иво Янев, Християнската грижа за човека в контекста на психосоциална рехабилитация на зависими, Богословски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимир Николов Иванов 2016
Редактор на сборник
1 Иво Янев, Защитата на вярата – предизвикателства и проблеми днес, Редактор на сборник 2022
2 Иво Янев, СВИДЕТЕЛСТВО, СЛУЖЕНИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА, Редактор на сборник 2021
Статия в научно списание
1 Янев, Иво, Протопрезвитер Г. Й. Шавелски (1871-1951) пастирско и академично служение. (По случай 150 години от рождението и 70 години от смъртта му), Светодавец, брой:4, 2021, стр.:51-61, ISSN (print):2683-0655, ISSN (online):2683-0531 2021
2 Янев, Иво, СПИН: Утвърждаване на любовта към ближния (Пастирска грижа за хора страдащи от СПИН/HIV), Богословска мисъл, том:ХХII, брой:1, 2017, стр.:15-23, ISSN (print):1310-7909, Ref 2017
3 Янев, Иво, Проф. Н.Н. Глубоковски и реформата в духовното образование в Русия в края на ХІХ и нач. на ХХ вик (към въпроса за подготовката и образованието на свещенството) , Богословска мисъл, том:Сборник в чест на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски, брой:2/2014, 2016, стр.:296-302, ISSN (print):1310-7909, Ref 2016
4 Янев, Иво, Пастирско-психологически аспекти в творенията на св. Трима светители, Богословска мисъл, том:ХХ, брой:1, 2015, стр.:42-56, ISSN (print):1310-7909, Ref 2015
5 Янев, Иво, Пастирски грижи за деца и млади хора в риск в Древната църква, Богословска мисъл, брой:1-2, 2011, стр.:41-53, ISSN (print):1310-7909, Ref 2011
Статия в поредица
1 Янев, Иво, Религиозните права и свободи на българското национално малцинство в Западните покрайнини, Съдбата на Българите от Западните покрайнини. Сборник доклади и документи, брой:3, редактор/и:проф. д-р Лозан митев, 2021, стр.:203-211, ISBN:978-619-91523-3-1, Ref 2021
2 Янев, Иво, Ролята на духовниците-терапевти в Православната църква, Мисъл, слово, текст“, брой:Том 3 (9) нова серия, 2021, 2021, стр.:14-25, ISSN (online):ISSN 2815-2816, Ref 2021
3 Янев, Иво, Капеланството и неговата роля при категориалното душегрижие в Църквата, Мисъл, слово, текст, том:Нови хоризонти на българското богословие и традиции, брой:5, редактор/и:Пенков, Димо; Иван Рашков; Симеон Кацаров, издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2018, стр.:204-214, ISSN (print):2534-9694 2018
4 Янев, Иво, Грижи за деца и млади хора с нарушено здравословно състояние в Свещеното Писание (Случаи на свръхестествено изцеление и възкресяване), Библейска библиотека, том:Два стълба на храма. Сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов, брой:11, редактор/и:Димитров, Иван; Стефка Кънчева; Ивайло Найденов, издателство:Библейски колегиум, 2016, стр.:191-203, ISBN:978-954-92168-8-2 2016
5 Янев, Иво, Пастирски грижи за хората, страдащи от зависимости, Мисъл, слово, текст, том:Традиция и теология: синергия и практика, брой:2, редактор/и:Матанов, Христо, Пенков, Димо, Рашков, Иван, маринова, Магдалена,Маринов, Борис, издателство:Университетски издателство "Паисий Хилендарски", 2016, стр.:229-237, ISSN (print):2534-9694 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Янев, Иво, Parish Cathecheisi andm Pastoral Ministry in Orthodoxy, Values, models, education. Contemporary perspectives , editor/s:Dorin Opriş, Ioan Scheau, Andrian Aleksandrov , Publisher:Editura Eikon, 2022, pages:107-112, ISBN:978-606-49-0815-5, doi:https://doi.org/10.56177/epvl.ch13.2022.en 2022
2 Янев, Иво, Исихазмът като терапевтична практика в пастирската психотерапия, ІХ. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека, редактор/и:Назърска, Ж. Св. Шапкалова, издателство:Академично издателство "За буквите", 2022, стр.:163-171, ISSN (print):2367-7899 2022
3 Янев, Иво, Младостарчество и псевдорелигиозност в Православието, Защитата на вярата – предизвикателства и проблеми днес, редактор/и:проф. д-р Димитров, Иван; проф. д-р Клара Тонева, доц. д-р Иво Янев, 2022, стр.:115-126, ISBN:978-619-188-801-6, Ref 2022
4 Георги Попиванов, Велина Тонева, Иво Янев, Венцислав Мутафчийски, Военномедицинският опит и служението на ближния. Приносът към възпитанието на децата в енорийските центрове в цивилна обстановка, Свидетелство, служение и богослужение на Църквата, редактор/и:Иво Янев, издателство:УИ „Св. Климент Охридски", 2021, стр.:169-182, ISBN:978-954-07-5158-0 2021
5 Янев, Иво, Г. Попиванов, В.Тонева, В. Мутафчийски, Военномедицинският опит и служението на ближния. Приносът към възпитанието на децата в енорийските центрове в цивилна обстановка, Свидетелство, служение и богослужение на Църквата, редактор/и:Янев, Иво; Костадин Нушев, дякон Иван Иванов; Андриан Александров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:161-182, ISBN:978-954-07-5158-0, Ref, PhD 2021
6 Янев, Иво, Служението на военния капелан като част от религиозното лидерство в съвременния свят, ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА. Сборник с доклади от Научната конференция Хармония в различията, София, 10.12.2021 , редактор/и:Жоржета Назърска и др., издателство:Академично издателство За буквите – О писменехь , 2021, стр.:117-127, ISSN (print):2367-7899, Ref 2021
7 Янев, Иво, Църковно-социални и пастирски аспекти в служението на св. Братя Кирил и Методий, Свидетелство, служение и богослужение на Църквата, редактор/и:Янев, Иво; Костадин Нушев, дякон Иван Иванов; Андриан Александров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:103-116, ISBN: 978-954-07-5158-0, Ref 2021
8 Янев, Иво, Българската православна църква и грижата й за българите, останали извън пределите на България след Ньойския договор от 1919 г. , Трета национална конференция 100 години от Ньойския диктат и съдбата на нашите сънародници в Западните покрайнини, редактор/и:Лозан Митев, Валентин Янев, 2020, ISBN:978-619-91523-0-0, Ref 2020
9 Янев, Иво, Енорийско пастирско служение по време на епидемии (Грижа за Ближния и за Другия), VІІ. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека, редактор/и:Назърска,Ж., С. Шапкалова, издателство:Академично издателство "За буквите-Описменехь", 2020, стр.:27-33, ISSN (print):2367-7899, Ref 2020
10 Янев, Иво, Пастирското служение на св. Климент, архиепископ Охридски, отразено в неговото проповедническо творчество (Към въпроса за енорийската дякония), Свети Климент Охридски, пръв епископ на българския език, редактор/и:Йовчева, Мария; , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:75-83, ISBN:978-954-07-5097-2, Ref 2020
11 Янев, Иво, Пасторологическите възгледи на проф. д-р архим. Евтимий (Сапунджиев), Професор д-р архимандрит Евтимий сапунджиев: живот, църковна и академична дейност (1884-1943), редактор/и:Маджуров, Николай, Димо пенков, Клара Тонева, издателство:Фондация за регионално развитие, 2020, стр.:59-67, ISBN:978-619-91095-4-0, Ref 2020
12 Янев, Иво, Предизвикателства пред свещеника при поява на емиграционен процес в енорията, Хармония в различията. Сборник с доклади. Научна конференция "Хармония в различията", София, 10.12.2019, редактор/и:Назърска, Жоржета, Светла Шапкалова и др., издателство:Академично издателство "За буквите-Описменехь", 2019, стр.:278-287, ISSN (print):2367-7899, Ref 2019
13 Янев, Иво, Пастирското служение на св. Климент Охридски, Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Метоидий и свети Климент Охридски, редактор/и:Иванов, Иван, Япова, Кристина, Нушев, Костадин, 2018, стр.:362-371, ISBN:978-619-188-159-8 2018
14 Янев, Иво, Самоубийствените помисли и желания – превратна проява на вярата. Пасторологически и нравствени аспекти на суицидните преживявания според проф. д-р Иван Панчовски, Богословското творчество на професор Иван Панчовски и духовно-просветната традиция на Българската православна църква, редактор/и:Нушев, Костадин; Иванов, Иван; Теохаров, Владимир, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:170-175, ISBN:978-954-07-4516-9 2018
15 Янев, Иво, Депресия и униние според св. отци на Църквата, Мултикултурният човек. Сборник в чест на д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена), т. 2, редактор/и:Марков, Георги; Шнитер, Мария; Козлуджов, Запрян, издателство:Гутенберг, 2016, стр.:319-329, ISBN:978-619-176-080-0 2016
16 Янев, Иво, Пастирско-педагогическата дейност на йеромонах Неофит Рилски, „Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти”, редактор/и:Куюмджиева, Светлана; Желев, Иван, Узунова, Елена, 2012, стр.:160-168, ISBN:978-954-8594-32-5, Ref 2012
17 Янев, Иво, Проф. прот. д-р Христо Димитров и неговият принос за развитие на Пастирското богословие в България, Развитие на практическото и нравственото богословие в България. Традиции, проблеми, перспективи, редактор/и:Нушев, Костадин; Николчев, Дилян, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:85-92, ISBN:978-954-07-3303-6 2012
18 Янев, Иво, Грижата на енорийския свещеник за децата в риск (Общи насоки), „България и българите в Европа”, Юбилейна научна конференция на СУБ, клон Велико Търново, 17. 10. 2009 г., редактор/и:Петко, Петко, издателство:Фабер, 2010, стр.:211-216, ISBN: 978-954-400-301-2 2010
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Иво Янев, Пастирски грижи за семейства с деца и млади хора в риск 2022
2 Пленарен доклад, Иво Янев, Parish Cathecheisi andm Pastoral Ministry in Orthodoxy 2022
3 Секционен доклад, Иво Янев, Исихазмът като терапевтична практика в пастирската психотерапия 2022
4 Пленарен доклад, Иво Янев, Религиозните права и свободи на българското национално малцинство в Западните покрайнини 2021
5 Пленарен доклад, Иво Янев, Църковно-социални и пастирски аспекти в служението на св. Братя Кирил и Методий 2021
6 Пленарен доклад, Иво Янев, Грижа за страдащата душа 2021
7 Секционен доклад, Иво Янев, Служението на военния капелан като част от религиозното лидерство в съвременния свят 2021
8 Секционен доклад, Иво Янев, Енорийско пастирско служение по време на епидемии (Грижа за Ближния и за Другия) 2020
9 Секционен доклад, Иво Янев, СПИН: Утвърждаване на любовта към ближния. Пастирска грижа за хора страдащи от СПИН/HIV 2019
10 Секционен доклад, Иво Янев, Младостарчество и псевдорелигиозност в Православието 2019
11 Пленарен доклад, Иво Янев, Пастирско служение при палиативни грижи 2019
12 Секционен доклад, Иво Янев, Предизвикателствата пред свещеника при поява на емиграционен процес в енорията 2019
13 Пленарен доклад, Иво Янев, Капеланството и неговата роля при категориалното душегрижие в Църквата 2019
14 Пленарен доклад, Иво Янев, Българската православна църква и грижата й за българите, останали извън пределите на България след Ньойския договор от 1919 г. 2019
15 Пленарен доклад, Иво Янев, Църковно-социални и пастирски аспекти в служението на св. Братя Кирил и Методий 2019
16 Пленарен доклад, Иво Янев, Специалното служение на пастира и неговата роля при категориалното душегрижие в Църквата 2018
17 Секционен доклад, Иво Янев, Пастирско обгрижване на хора със здравословни проблеми, за които се полагат палиативни грижи 2017
18 Секционен доклад, Иво Янев, Самоубийствените помисли и желания – превратна проява на вярата (Пасторологически и нравствени аспекти на суицидните преживявания според творчеството на проф. д-р Иван Панчовски) 2017
19 Пленарен доклад, Иво Янев, Духовното обгрижване на деца с родители, страдащи от зависимости 2017
20 Пленарен доклад, Иво Янев, Депресия и униние според св. отци на Църквата 2016
21 Секционен доклад, Иво Янев, Архипастирско служение и църковно-благотворителна дейност на св. Климент, архиепископ Охридски 2016
22 Секционен доклад, Иво Янев, Пастирското служение на св. Климент Охридски 2016
23 Секционен доклад, Иво Янев, Психологическа подготовка на пастира с оглед на рисковите ситуации в съвременния духовен живот 2016
24 Пленарен доклад, Иво Янев, Пастирско-психологически аспекти в творенията на св. Трима светители 2015
25 Пленарен доклад, Иво Янев, Болестта СПИН. Пасторологически и социално-психологически аспекти 2014
26 Секционен доклад, Иво Янев, Душегрижието в контекста на евхаристийната духовност (към въпроса "Душегрижие за младите хора" 2013
27 Секционен доклад, Иво Янев, Проф. Н. Н. Глобуковски и реформата във духовното образование в Русия в края на ХІХ и началото на ХХ в.(Към въпроса за подготовката и образованието на пастира) 2013
28 Секционен доклад, Иво Янев, Аксиологични аспекти на душегрижието (към въпроса за децата и младите хора в риск) 2013
29 Секционен доклад, Иво Янев, Църковно-социална и пастирска работа със зависимости 2013
30 Пленарен доклад, Иво Янев, Църковно-социални и пастирски грижи за наркозависимите млади хора 2012
31 Секционен доклад, Иво Янев, Пастирски грижи за деца и млади хора в риск в Древната църква 2011
32 Секционен доклад, Иво Янев, Пастирско-педагогическата дейност на йеромонах Неофит Рилски 2011
33 Секционен доклад, Иво Янев, Отец Неофит Рилски - добрия пастир и пръв учител на българите 2011
34 Секционен доклад, Иво Янев, Пастирска работа с наркозависими младежи 2011
35 Секционен доклад, Иво Янев, Ролята на свещеника за духовната просвета на младите хора 2011
36 Секционен доклад, Иво Янев, Българската православна църква, енорийският свещеник и грижата им за българите в Западните покрайнини 2011
37 Секционен доклад, Иво Янев, Грижа за децата и младите хора с нарушено здравословно състояние в Свещеното Писание (Случаи на свръхестествено изцеление) 2010
38 Секционен доклад, Иво Янев, Протопрезвитер Г. И. Шавелски (1871—1951) и място му в развитието на Православното богословие в България 2010
39 Секционен доклад, Иво Янев, Проф. прот. д-р Христо Димитров и неговият принос за развитие на Пастирското богословие в България 2010
40 Пленарен доклад, Иво Янев, Грижата на енорийския свещеник за децата и младите хора в риск в контекста на евхаристийното общение 2009
41 Секционен доклад, Иво Янев, Грижата на енорийския свещеник за децата в риск (Общи насоки) 2009
42 Секционен доклад, Иво Янев, Богословската терминология в пространното житие на Св. Констнатин-Кирил Философ 2007
43 Секционен доклад, Иво Янев, Начини и честота на причастяване в Древната църква 2006
44 Секционен доклад, Иво Янев, Историческо развитие на Преждеосвещената литургия 2005
Участие в редколегия
1 Иво Янев, Светодавец, Участие в редколегия 2020
2 Янев, Иво, Богословска мисъл, Участие в редколегия 2015