Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Моника Христова

Author ID (SCOPUS):57212325237
Научен проект
1 Моника Христова, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2023
2 Моника Христова, „Намаляване съдържанието на палмоядково масло в сапуни “Diet”, Член, Unilever, САЩ 2023
3 Моника Христова, „Намаляване съдържанието на палмоядково масло в сапуни “Diet”, Член, Unilever, USA 2023
4 Моника Христова, Biopolymers for Clean Future Биополимери за чисто бъдеще, Член, Unilever, UK 2023
5 Моника Христова, "Interaction of amphiphilic polymers with surfactants" „Взаимодействие на амфифилни полимери с ПАВ“, Член, BASF, Germany 2022
6 Моника Христова, "Подобряване на пенливостта на продуктите Lifebuoy Mild Care", Член, UL-САЩ 2022
7 Моника Христова, „Образуване и нарастване на мехурчета в дисперсии на повърхностно-активни вещества и полиоли и антипенителен ефект на силиконови масла“ , “Bubble formation and grow in polyol/surfactant dispersions and anti-foam effect of silicone oil”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3406 2020
8 Моника Христова, „Механизъм, активност и стабилност на силиконови антипенители в течни перилни формулировки“, Член, Wacker Chemie, Номер на договора:3351 2019
9 Моника Христова, „Силикатните пени катo изолационни материали“, Silica Foams for thermal insulation, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3363 2019
10 Моника Христова, „Силиконови сърфактанти и антипенителен ефект на силиконови масла“, "Silicone surfaktants and anti-foam effect of silicone oil", Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3366 2019
11 Моника Христова, „Стабилизация на циментови пени при изпомпване под налягане“, Член, Saint-Gobain Weber, Франция, Номер на договора:3339 2019
12 Моника Христова, „Определяне на подходящи ПАВ за стабилизация на пени при разбъркване и подлагане на високо налягане“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3292 2018
13 Моника Христова, „Параметри контролиращи активноста на антипенителите при производството на хартия“, Controlling parameters for the antifoam efficiency in pulp application, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3306 2018
14 Моника Христова, „Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди“, Physico-chemical investigations on foaming surfactant systems based on alkylpolyglucosides, Член, BASF SE, Германия, Номер на договора:3313 2018
15 Моника Христова, Изследване на механизма на действие на силиконов бустер за пяна, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam booster SLM SD in powder detergent. Applications”, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3270 2018
16 Моника Христова, Оптимизация на ПАВ за получаване на пени, стабилизирани с частици, „Optimize surfactants for foam processes“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3231 2017
17 Моника Христова, Приготвяне порьозни материали от силикатни пени с предварително зададени характеристики, „Silica foams for thermal insulation“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3253 2017
18 Моника Христова, Дизайн на пени, “Prediction and manipulation of foam”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3214 2016
19 Моника Христова, Пени стабилизиарани с частици: Приложения за калциев сулфат и алуминиев оксид, „The development of stable aqueous foams by using alumina particles and calcium sulfate dehydrate particle“, Член, Saint-Gobain CREE, Франция, Номер на договора:3172 2016
20 Моника Христова, Стабилност на пени при ниски концентрации на частици, „Ultra stable particle stabilized foam“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3208 2016
21 Моника Христова, Пенообразуване на суспензии от силикатни частици, “Foaming of silicate particle suspension”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3147 2015
22 Моника Христова, Нови методи за получаване на неорганични пени, “New methods for production of inorganic foams”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3108 2014
23 Моника Христова, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3081 2013
24 Моника Христова, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3080 2013
25 Моника Христова, Минерални пени, “Inorganic foams”, Член, Saint-Gobain Recherche, Номер на договора:1946 2010
Статия в научно списание
1 Hristova, M., Lesov, I., Mihaylov, L., Denkov, N., Tcholakova, S., Role of particle size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:658, 2023, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.130653 2023
2 M. Hristova, I. Lesov, L. Mihaylov, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, pages:130653-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130653, Ref, Web of Science, IF (5.518 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2023
3 Politova-Brinkova, N., Hristova, M., Georgiev, V, Tcholakova, S., Denkov, N., Grandl, M., Achenbach, F., Role of surfactant adsorption and surface properties for the efficiency of PDMS-silica antifoams, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:610, 2021, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
4 N. Politova-Brinkova, M. Hristova, V. Georgiev, S. Tcholakova, N. Denkov, M. Grandl, F. Achenbach, Role of Surfactant Adsorption and Surface Properties for The Efficiency of PDMS-Silica Antifoams, Colloids Surf. A, vol:610, 2021, pages:125747-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IF, IF (0.78 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
5 Hristova, M., Kamenarska, Z., Dzhebir, G., Nikolova, S., Hristova, R., Mihova, K., Vinkov, A., Georgiev, T., Pozharashka, J., Kaneva, R., The role of IL-17 rs2275913, IL-17RC rs708567 and TGFB1 rs1800469 SNPs and IL-17A serum levels in patients with lupus nephritis., Rheumatology International, 2021, ISSN (online):0172-8172, ISBN:1437-160X, doi:10.1007/s00296-021-04996-z, Ref, Web of Science, IF (2.631 - 2020), SCOPUS, SJR (0.806 - 2020) 2021
6 Nikolova, M., Marinchev, L., Hristova, M., Gancheva, R., Kolarov, E., Baleva, M., Stoychev, R., Kundurdjiev, A., Blue toe syndrome, Meditsinski Pregled / Medical Review, 56(2), 20–24., 2020, ISSN (print):1312-2193 , Ref 2020
7 Hristova, M., Netov, N., KEY MESSAGES AND ACTIONS AGAINS COVID-19 IN THE BULGARIAN EDUCATION SYSTEM, Knowledge International Journal, vol:43, issue:2, 2020, pages:329-334, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, др.(EBSCO), PhD 2020
8 Hristova, M., Netov, N., NATIONAL PROGRAM "BUILDING A SCHOOL STEM ENVIRONMENT", CONDITION, CHALLENGES AND PROSPECTS. Knowledge International Journal, 43(1), 59 - 65, Knowledge International Journal, vol:43, issue:1, 2020, pages:59-65, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, (EBSCO), PhD 2020
9 Kamenarska, Z., Hristova, M., Dzhebir, G., Nikolova, S., Vinkov, A., Kaneva, R., Dourmishev, L., Association of IL-17RC rs708567 with Systemic Lupus Erythematosus , Madridge Journal of Dermatology & Research, vol:3, issue:1, 2018, pages:72-74, ISSN (online):2639-0353, doi:10.18689/mjdr-1000114 2018
10 M. Hristova, I. Lesov, S. Tcholakova, V. Goletto, N. Denkov, From Pickering Foams to Porous Carbonate Materials: Crack-free Structuring in Drying Ceramics, Colloids Surf. A , vol:552, 2018, pages:142-152, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.05.025, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International, PhD 2018
11 I. Lesov, S. Tcholakova, M. Kovadjieva, T. Saison, M. Lamblet, N. Denkov, Role of Pickering Stabilization and Bulk Gelation for the Preparation and Properties of Solid Silica Foams., Journal of Colloid and Interface Science, vol:504, 2017, pages:48-57, doi:10.1016/j.jcis.2017.05.036, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
12 Hristova, M., Dourmishev, L., Kamenarska, Z., Nikolova, S., Kaneva, R., Vinkov, A., Baleva, M., Monova, D., Role of the Promoter Polymorphism IL-6 −174G/C in Dermatomyositis and Systemic Lupus Erythematosus., BioMed Research International, vol:2013, issue:315365, 2013, ISSN (print):2314-6133, ISSN (online):2314-6141, doi:10.1155/2013/315365, Ref, Web of Science, IF (3.276 - 2013), SCOPUS, SJR (1.175 - 2013), PhD 2013
13 M. Kouzmanova, M. Hristova, K. Vangelova, Alteration of erythrocyte electrophoretic mobility of operators in communication stations, Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, vol:96, issue:I, 2005, pages:215-219 2005
14 M. Kouzmanova, M. Hristova, Effects of in vitro microwave exposure on electrophoretic mobility of human erythrocytes, Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, vol:96, issue:I, 2005, pages:221-227 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
Kercheva M., Z. Ilieva, I. Iliev, M. Hristova, V. Stoinova, T. Paparkova, Chapter 41. Relationships between soil particles and pores size distributions of coarse textured soils., Recent Research on Environmental Earth Sciences, Geomorphology, Soil Science and Paleoenvironments: Proceedings of the 2nd MedGU, Marrakesh 2022 (Volume 4), editor/s:Attila Çiner, Maurizio Barbieri, Md Firoz Khan, Ilker Ugulu, Veysel Turan, Publisher:Springer Nature Switzerland, 2024, ISSN (print):2522-8714, ISSN (online):2522-8722, ISBN:9783031487538, Ref, SCOPUS, SJR (0.13 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2024) 2024
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Елиот Борн, Моника Христова, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на сърфактантите върху реологичното поведение на кремове 2023
2 Постер, Nevena Pagureva, M. Hristova, Z. Mitrinova, N. Burdziev, S.Tcholakova, Rheological properties and phase behavior of Sucrose Palmitate at different temperatures 2023
3 Постер, I. Lesov, M. Hristova, S.Tcholakova, L. Mihaylov, N. Denkov, Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics 2022
4 Постер, Моника Христова, Role of Pickering stabilization and bulk gelation for the preparation and properties of solid silica foams 2019
5 Постер, Monika Hristova, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Role of Pickering stabilization and bulk gelation for the preparation and properties of solid silica foams 2018
6 Секционен доклад, Васил Георгиев, Надя Политова, Моника Коваджиева, Невена Пагурева, Славка Чолакова, Николай Денков, Роля на повърхностните свойства на смеси от ПАВ във връзка с антипенителното действие на силиконови антипенители 2018
7 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Получаване на пени при ниска концентрация на гипсови частици 2017
8 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Получаване на стабилни порьозни материали от суспензии на карбонатни частици 2016
9 Постер, Monika Kovadjieva, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, From Pickering foams to porous materials; keys to crack-free 3D structuring 2016
10 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Получаване на твърди порьозни материали от суспензии на карбонатни частици 2015
11 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Механична здравина на порьозни материали, получени от пени 2015
12 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Петър Косев, Славка Чолакова, Николай Денков, Фактори, влияещи върху пенообразуването и механичната здравина на порьозни материали с карбонатни частици 2014
13 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Получаване и стабилност на пени, получени от суспензии на карбонатни частици 2013
14 Постер, М. Kovadjieva, I.Lesov, K.Golemanov, R.Petkova S.Tcholakova, N.Denkov, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions and amphoteric surfactant 2013
15 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Константин Големанов, Радка Петкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Образуване и стабилност на пени, получени от суспензии на силикатни частици и амфотерен сърфактант 2012
16 Секционен доклад, I.Lesov, K.Golemanov, R.Petkova М. Kovadjieva, S.Tcholakova, N.Denkov, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions 2012