Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Моника Христова

Author ID (SCOPUS):57212325237
Научен проект
1 Моника Христова, „Образуване и нарастване на мехурчета в дисперсии на повърхностно-активни вещества и полиоли и антипенителен ефект на силиконови масла“ , “Bubble formation and grow in polyol/surfactant dispersions and anti-foam effect of silicone oil”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3406 2020
2 Моника Христова, „Механизъм, активност и стабилност на силиконови антипенители в течни перилни формулировки“, Член, Wacker Chemie, Номер на договора:3351 2019
3 Моника Христова, „Силикатните пени катo изолационни материали“, Silica Foams for thermal insulation, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3363 2019
4 Моника Христова, „Силиконови сърфактанти и антипенителен ефект на силиконови масла“, "Silicone surfaktants and anti-foam effect of silicone oil", Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3366 2019
5 Моника Христова, „Стабилизация на циментови пени при изпомпване под налягане“, Член, Saint-Gobain Weber, Франция, Номер на договора:3339 2019
6 Моника Христова, „Определяне на подходящи ПАВ за стабилизация на пени при разбъркване и подлагане на високо налягане“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3292 2018
7 Моника Христова, „Параметри контролиращи активноста на антипенителите при производството на хартия“, Controlling parameters for the antifoam efficiency in pulp application, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3306 2018
8 Моника Христова, „Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди“, Physico-chemical investigations on foaming surfactant systems based on alkylpolyglucosides, Член, BASF SE, Германия, Номер на договора:3313 2018
9 Моника Христова, Изследване на механизма на действие на силиконов бустер за пяна, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam booster SLM SD in powder detergent. Applications”, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3270 2018
10 Моника Христова, Оптимизация на ПАВ за получаване на пени, стабилизирани с частици, „Optimize surfactants for foam processes“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3231 2017
11 Моника Христова, Приготвяне порьозни материали от силикатни пени с предварително зададени характеристики, „Silica foams for thermal insulation“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3253 2017
12 Моника Христова, Дизайн на пени, “Prediction and manipulation of foam”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3214 2016
13 Моника Христова, Пени стабилизиарани с частици: Приложения за калциев сулфат и алуминиев оксид, „The development of stable aqueous foams by using alumina particles and calcium sulfate dehydrate particle“, Член, Saint-Gobain CREE, Франция, Номер на договора:3172 2016
14 Моника Христова, Стабилност на пени при ниски концентрации на частици, „Ultra stable particle stabilized foam“, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3208 2016
15 Моника Христова, Пенообразуване на суспензии от силикатни частици, “Foaming of silicate particle suspension”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3147 2015
16 Моника Христова, Нови методи за получаване на неорганични пени, “New methods for production of inorganic foams”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3108 2014
17 Моника Христова, Ефективно емулгиране, “Long term food discover program: breakthrough emulsification”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3081 2013
18 Моника Христова, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, “Long term food discover program: natural emulsifiers understanding and improving the functionality of natural emulsifiers”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3080 2013
19 Моника Христова, Минерални пени, “Inorganic foams”, Член, Saint-Gobain Recherche, Номер на договора:1946 2010
Статия в научно списание
1 N. Politova-Brinkova, M. Hristova, V. Georgiev, S. Tcholakova, N. Denkov, M. Grandl, F. Achenbach, Role of Surfactant Adsorption and Surface Properties for The Efficiency of PDMS-Silica Antifoams, Colloids Surf. A, vol:610, 2021, pages:125747-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IF, IF (0.78 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
2 Hristova, M., Netov, N., KEY MESSAGES AND ACTIONS AGAINS COVID-19 IN THE BULGARIAN EDUCATION SYSTEM, Knowledge International Journal, vol:43, issue:2, 2020, pages:329-334, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, др.(EBSCO), PhD 2020
3 Hristova, M., Netov, N., NATIONAL PROGRAM "BUILDING A SCHOOL STEM ENVIRONMENT", CONDITION, CHALLENGES AND PROSPECTS. Knowledge International Journal, 43(1), 59 - 65, Knowledge International Journal, vol:43, issue:1, 2020, pages:59-65, ISSN (print):1857-923X, ISSN (online):2545-4439, Ref, (EBSCO), PhD 2020
4 Kamenarska, Z., Hristova, M., Dzhebir, G., Nikolova, S., Vinkov, A., Kaneva, R., Dourmishev, L., Association of IL-17RC rs708567 with Systemic Lupus Erythematosus , Madridge Journal of Dermatology & Research, vol:3, issue:1, 2018, pages:72-74, ISSN (online):2639-0353, doi:10.18689/mjdr-1000114 2018
5 M. Hristova, I. Lesov, S. Tcholakova, V. Goletto, N. Denkov, From Pickering Foams to Porous Carbonate Materials: Crack-free Structuring in Drying Ceramics, Colloids Surf. A , vol:552, 2018, pages:142-152, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.05.025, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International, PhD 2018
6 I. Lesov, S. Tcholakova, M. Kovadjieva, T. Saison, M. Lamblet, N. Denkov, Role of Pickering Stabilization and Bulk Gelation for the Preparation and Properties of Solid Silica Foams., Journal of Colloid and Interface Science, vol:504, 2017, pages:48-57, doi:10.1016/j.jcis.2017.05.036, Ref, Web of Science, International, PhD 2017
7 Hristova, M., Dourmishev, L., Kamenarska, Z., Nikolova, S., Kaneva, R., Vinkov, A., Baleva, M., Monova, D., Role of the Promoter Polymorphism IL-6 −174G/C in Dermatomyositis and Systemic Lupus Erythematosus., BioMed Research International, vol:2013, issue:315365, 2013, ISSN (print):2314-6133, ISSN (online):2314-6141, doi:10.1155/2013/315365, Ref, Web of Science, IF (3.276 - 2013), SCOPUS, SJR (1.175 - 2013), PhD 2013
8 M. Kouzmanova, M. Hristova, K. Vangelova, Alteration of erythrocyte electrophoretic mobility of operators in communication stations, Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, vol:96, issue:I, 2005, pages:215-219 2005
9 M. Kouzmanova, M. Hristova, Effects of in vitro microwave exposure on electrophoretic mobility of human erythrocytes, Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, vol:96, issue:I, 2005, pages:221-227 2005
Участие в конференция
1 Постер, Моника Христова, Role of Pickering stabilization and bulk gelation for the preparation and properties of solid silica foams 2019
2 Секционен доклад, Васил Георгиев, Надя Политова, Моника Коваджиева, Невена Пагурева, Славка Чолакова, Николай Денков, Роля на повърхностните свойства на смеси от ПАВ във връзка с антипенителното действие на силиконови антипенители 2018
3 Постер, Monika Hristova, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Role of Pickering stabilization and bulk gelation for the preparation and properties of solid silica foams 2018
4 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Получаване на пени при ниска концентрация на гипсови частици 2017
5 Постер, Monika Kovadjieva, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, From Pickering foams to porous materials; keys to crack-free 3D structuring 2016
6 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Получаване на стабилни порьозни материали от суспензии на карбонатни частици 2016
7 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Механична здравина на порьозни материали, получени от пени 2015
8 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Получаване на твърди порьозни материали от суспензии на карбонатни частици 2015
9 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Петър Косев, Славка Чолакова, Николай Денков, Фактори, влияещи върху пенообразуването и механичната здравина на порьозни материали с карбонатни частици 2014
10 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Славка Чолакова, Николай Денков, Получаване и стабилност на пени, получени от суспензии на карбонатни частици 2013
11 Постер, М. Kovadjieva, I.Lesov, K.Golemanov, R.Petkova S.Tcholakova, N.Denkov, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions and amphoteric surfactant 2013
12 Секционен доклад, Моника Коваджиева, Иван Лесов, Константин Големанов, Радка Петкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Образуване и стабилност на пени, получени от суспензии на силикатни частици и амфотерен сърфактант 2012
13 Секционен доклад, I.Lesov, K.Golemanov, R.Petkova М. Kovadjieva, S.Tcholakova, N.Denkov, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions 2012