Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Румяна Накова
Статия в научно списание
1 Иса Хаджиали, Димитринка Томова, Румяна Накова, Задачи за реализиране на междупредметна интеграция между биология и здравно образование и математика в средното училище., Педагогически форум, брой:2, 2017, doi:DOI: 10.15547/PF.2017.015 2017
2 Накова, Р., В. Златилов, Кр. Петрова, Ако кандидатствате след 7 клас, Математика плюс, брой:2, 2006 2006
Статия в поредица
Велика Драгиева, Румяна Накова, Димитринка Томова, "Елементи от теорията на вероятностите" в обучението по математика на чуждестранни студенти от икономическите групи в ДЕО-ИЧС, Годишник на Департамента за езиково обучение -ИЧС при СУ "Св. Климент Охридски", брой:19, 2015, стр.:183-191 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Румяна Накова, Мина Божкова, Изтраждане на научна грамотност и компетенции при интерпретация на математически и биологически закономерности в прогимназиалния образователен етап, Юбилейна научна конференция " 50 години - врата към образованието и прозарец към света", 2013, стр.:740-746 2013
2 Румяна Накова, Димитринка Томова, Подбрани практически задачи по математика, Юбилейна научна конференция " 50 години - врата към образованието и прозарец към света", 2013, стр.:768-774 2013
Учебник/Учебно помагало
1 Лиляна Апостолова-Политова, Румяна Накова, Основни въпроси и задачи по математика, Рецензирано 2010
2 Лиляна Апостолова-Политова, Румяна Накова, Сборник по математика за 11 клас с тестове и контролни работи, Архимед 2008
3 Р. Накова, М. Бейнова, Л. Апостолова-Политова, Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври в УНСС - Обща част - Модул 1, Архимед 2007
4 Лиляна Апостолова-Политова, Румяна Накова, Справочник и примерни тестове за самоподготовка за Единен приемен изпит в УНСС - София, ИУ - Варна и СА -Свищов - Модул 2 - Математика 2007
5 Р. Накова, Д. Кръстева, Книга за ученика по математика за 8 клас, Архимед 2005